Zmluvy

Príloha c.3_ Zmluva c. Z201856788_Z, zverejnená dňa 04.01.2019
Dohoda o zabezpečení stravovania, zverejnená dňa 18.01.2019

Objednávky

číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
1. ART SCHOOL SMIŽANY, Námestie M.Pajduška 2, 053 11 Smižany 50101421 Hudobné vystúpenie, ktoré sa uskutoční 6.1.2019 Ondrej Klekner 02.01.2018 02.1.2018
2. VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 cca 2000 EUR Kamenivo-ročná objednávka Ondrej Klekner 16.01.2018 08.1.2018
3. INIT združenie, SNP 579/81, 05301 Harichovce 11952261 cca 2500 EUR Nákup výpočtovej techniky Ondrej Klekner 16.01.2018 16.01.2018
4. EL spol. s r.o., Radlinského 17/A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 cca 3840,48 EUR s DPH rozbor vody na rok 2019 Ondrej Klekner 18.01.2018 18.01.2018

Faktúry

číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
1. došlá č.1019010814 osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 výkon zodpovednej osoby 12/2018 16.01.2018 02.01.2018 04.01.2018 rámcová zmluva 1/2015
2. došlá č.20190753 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 Systémová podpora URBIS 16.01.2018 03.01.2018 04.01.2018
3. došlá č.50633/2019 AJFA+AVIS s.r.o, Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 58,8 Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovovníčka 16.01.2018 04.01.2018 10.01.2018
4. došlá č.34445193 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 28,4 Záloha za predplatné 16.01.2018 03.01.2018 10.01.2018
5. došlá č.2019004 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1200 Poskytovanie právnych služieb 16.01.2018 04.01.2018 10.01.2018
6. došlá č.1901001 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297,2 Oprava PC 16.01.2018 09.01.2018 10.01.2018
7. došlá č.1901002 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 105 Nastavenia PC 16.01.2018 09.01.2018 10.01.2018
8. došlá č.190004 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 254,02 Toner 16.01.2018 09.01.2018 10.01.2018

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk