Zmluvy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnená dňa 10.01.2018

Objednávky

číslo partner IČO dátum zverejnenia podpísal predmet
1. Tatra-Therm SK s.r.o., Marnina Lányiho 1370/21, 060 01 Kežmarok 36483621 08.01.2018 Ing. Dušan Daniel Kompletná dodávka a oživenie lyžiarskeho 3podového turniketu, software, čítačka čipových kariet
2. Griff s.r.o., Krivá 17, 040 01 Košice 31677509 08.01.2018 Ing. Dušan Daniel Dodanie 3 sád projektovej dokumentácie- Zvýšenie kapacity MŠ
3. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 08.01.2018 Ing. Dušan Daniel Kamenivo - obdobie január 2018
4. AG-STAVELMAT s.r.o., Odorínska cesta 424, 052 01 Spišská Nová Ves 31684823 10.01.2018 Ing. Július Levický Hutný materiál podľa výberu
5. EL spol. s r.o., Radlinského 17/A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 15.01.2018 Ing. Július Levický odber a analýza pitnej a odpadovej vody v roku 2018
6. ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 10, 052 01 Spišská Nová Ves 15.01.2018 Ing. Július Levický Školenie pre MOPS ( miestnu občiansku poriadkovú službu )
7. WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra 15.01.2018 Ing. Július Levický Výstroj pre MOPS ( miestnu občiansku poriadkovú službu )
8. BOP-Slovania s.r.o., Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 17.01.2018 Ing. Dušan Daniel Závora GARD G4000 - oranžová
9. IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 17.01.2018 Ing. Július Levický Vodomery

Faktúry

číslo typ partner IČO cena s DPH v € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum zaplatenia predmet
1. došlá č. 180002 DD2........ka 107, Prešov 43818030 143,05 03.01.2018 23.01.2018 05.01.2018 toner

Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk