Zmluvy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnená dňa 10.01.2018
Zmluva o obstaraní veci, zverejnená dňa 30.01.2018
Dodatok č. 1, zverejnený dňa 02.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnená dňa 07.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnená dňa 07.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Kupna zmluva, zverejnená dňa 23.03.2018
Dodatok č. 1, zverejnený dňa 26.03.2018
Zmluva o poskytnutí služby, zverejnený dňa 27.03.2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, zverejnený dňa 06.04.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastnícktva nehnuteľnosti, zverejnený dňa 12.04.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku, zverejnený dňa 16.04.2018

Objednávky

Warning: simplexml_load_file(): zverejnovanie/2018/_objednavky.xml:187: parser error : error parsing attribute name in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): zverejnovanie/2018/_objednavky.xml:187: parser error : attributes construct error in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): zverejnovanie/2018/_objednavky.xml:187: parser error : Couldn't find end of Start Tag datum_vyhotovenia05.03.2018 line 187 in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): zverejnovanie/2018/_objednavky.xml:187: parser error : Opening and ending tag mismatch: riadok line 179 and datum_vyhotovenia in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): zverejnovanie/2018/_objednavky.xml:189: parser error : Opening and ending tag mismatch: objednavky line 2 and riadok in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): zverejnovanie/2018/_objednavky.xml:190: parser error : Extra content at the end of the document in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 18
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /DISK2/WWW/nalepkovo.sk/www/zverejnovanie.php on line 23

Faktúry

číslo typ partner IČO cena s DPH v € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum zaplatenia predmet
1. došlá č.20180734 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica 36041688 262,50 03.01.2018 23.01.2018 05.01.2018 Systémová podpora URBIS
2. došlá č.3018901786 Doxx - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 2132,15 10.01.2018 23.01.2018 12.01.2018 Stravné lístky
3. došlá č.2018001 Slavomír harmata, Bernolákova 1049/13, 052 01 Spišská Nová Ves 41688937 343,2 11.01.2018 23.01.2018 12.01.2018 Výmena optického vedenia
4. došlá č.20180010 EUROMAR spol. s.r.o., Zimná 57,052 01 SPišská Nová Ves 36216054 340,68 12.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Voľne ložená posypová soľ
5. došlá č.2018001 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo námestie 13,052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 12.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Právne služby
6. došlá č.18VF04918 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 25,65 15.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Internet
7. došlá č.1801004 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 15.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 servis informačného systému URBIS
8. došlá č.35000001100 Slovak Telekom, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava 35763469 308,14 15.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Mobilné služby
9. došlá č.2018002 AG-STAVELMAT s.r.o., Ing. Straku 1335/1, 052 01 Spišská Nová Ves 31684823 127,04 17.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Materiál
10. došlá č.22180003 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 88,38 17.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Drvené kamenivo
11. došlá č.0122018 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Poprad - Matejovce 059 51 17110386 90 16.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Puzdro kovania závesu
12. došlá č.OP01/18 TATRA-THERM SK s.r.o., Martina Lányiho 1370/21, 060 01 Kežmarok 36483621 3660 16.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Dodávka a oživenie lyžiarského turniketu
13. došlá č.2018180036 SIMS a.s., Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 276 18.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Pečať Rozvoja obcí a miest
14. došlá č.3100658096 Východoslovenská energetika a.s., Mlnyská 31, 042 91 Košice 44483767 20 19.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Náklady na dopravu
15. došlá č.180045 IDAMER s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196, 916 01 Stará Turá 46102604 1025,15 20.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Residia Jet Q3
16. došlá č.92018 MAS HNILEC o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany 42101638 2038,8 20.01.2018 15.02.2018 19.01.2018 Členský príspevok za rok 2018
17. došlá č.180079 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 329,12 23.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Kancelárske potreby
18. došlá č.2/2018 Andrej Mitura, Krížová Ves 146, 059 01 Spišská Belá 32397810 631 23.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Školenie obsluhy krovinorezov
19. došlá č.22180014 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 70,12 24.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Drvené kamenivo
20. došlá č.180073 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 430,57 26.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 dlažba, škárovacia hmota, náter, sieť
21. došlá č.2018-0101 GRIFF spol. s r.o., Irkutská 14,040 12 Košice 31677509 240 26.01.2018 15.02.2018 02.02.2018 Projektorá dokumentácia " Nálepkovo zvýšenie kapacity MŠ"
22. došlá č.20180008 Ondrej jarkovský - E. servis, J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 714,67 29.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Inštalačný materiál
23. došlá č.20180017 ROZVOJ SPIŚA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves 35582537 900 30.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Školenie pre zamestancov MOPS
24. došlá č.20180101 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 3456 30.01.2018 15.02.2018 02.02.2018 Rekonštrukcia interiéru Požiarnej zbrojnice III. Hámor
25. došlá č.201801 Mozer s.r.o., Letná 354/45,053 33 Nálepkovo 50407856 1891,13 31.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Tovar vydaný na detské prídavky 01/2018
26. došlá č.180155 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 507,5 31.01.2018 15.02.2018 19.01.2018 Kancelárske potreby
27. došlá č.22180023 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 66,29 31.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Drvené kamenivo
28. došlá č.5031470615 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava - Ružinov 35950226 300,5 31.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrický sporák Electrolux
29. došlá č.1138002793 AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 36298026 17,38 31.01.2018 15.02.2018 31.01.2018 Drážkový remeň
30. došlá č.239438000 LABAŚ s.r.o., Textilná 1,04012 Košice 36183181 441,52 31.01.2018 15.02.2018 31.01.2018 Nákup tovaru
31. došlá č.20180005 BONAMED s.r.o., Jánskeho 18/3325, 052 01 Spišská Nová Ves 36573442 20 01.02.2018 15.02.2018 02.02.2018 lekárska prehliadka
32. došlá č.7439009602 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95 .02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrina
33. došlá č.7439009268 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110 .02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrina
34. došlá č.7439009015 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 46 .02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrina
35. došlá č.7439007903 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 692 .02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrina
36. došlá č.1800002 Domov Nálepkovo n.o., letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2453,1 01.02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Stravovanie dôchodcov
37. došlá č.18000013 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 01.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Zmluva o dielo - január 2018
38. došlá č.14/2018 Slovenská železná cesta, Hlavná 88,04001 Košice 42106346 100 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Členské v občianskom združení
39. došlá č.20180001 Heim plus s.r.o., Baška 55,040 16 Baška 47132591 3831,6 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Stavebné práce - asfaltovanie prijazdových vchodov
40. došlá č.1031800036 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1589,05 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Odvoz KO
41. došlá č.180105 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 108,04 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Kópie výtlačky podľa rozpisu
42. došlá č.91822001 FRUCONA TRADE KOSICE s.r.o., Obišovce 8, 044 81 Obišovce 36601179 439,3 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Členské v občianskom združení
43. došlá č.2018005 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42,052 01 Spišská Nová Ves 47887346 840 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Poskytovanie služieb spojených s VO za 01/2018
44. došlá č.180186 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 134,17 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Kancelárske potreby
45. došlá č.180299 TATRAPAK spol. s r.o., Sládkovičová 471, 059 38 Štrba 31693628 111,86 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Nákup tovaru
46. došlá č.18021 Ľubomír Mužík, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 468,37 05.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Inštalačný materiál
47. došlá č.18010064 WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10,94901 Nitra 46586016 850,2 07.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Reklamné predmety
48. došlá č.8202036563 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 47,8 07.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Telekomunikačné služby
49. došlá č.8201959993 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 270,7 07.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Telekomunikačné služby
50. došlá č.0602018 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, 059 51 Matejovce 17110386 360 07.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Opakovaná úradná skúška lyžiarskeho vleku
51. došlá č.1990059716 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Nájom WC7855
52. došlá č.1990059715 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Nájom SN 3327200363
53. došlá č.1031800304 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 119,72 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Uloženie KO
54. došlá č.7439009770 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 53 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Elektrina -dodávka a distribúcia
55. došlá č.02/2018 Vladimír Lorinc, Nová 704, 053 33 Náelepkovo 43450784 1830 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Reklamné predmety
56. došlá č.7293512904 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 644,28 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
57. došlá č.7293512897 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 516,01 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
58. došlá č.7293512900 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 243,61 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
60. došlá č.7293512903 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 353,14 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
61. došlá č.7293512899 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 566,38 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
62. došlá č.7293512893 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2507,87 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
63. došlá č.3018906830 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 žilina 36391000 5267,39 09.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Stravné lístky
64. došlá č.180257 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 71,53 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektróda, drôt
65. došlá č.415180070 Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica 3602204704 251,46 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Povrchová voda
66. došlá č.0052018 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6, 052 01 Spišská Nová Ves 33065942 16 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Lieky
67. došlá č.180125 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 128,71 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Tonery
68. došlá č.181157 Verejná informačná služba spol. s r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 36006912 100,8 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Poplatok za predlženie platnosti Licenčnej zmluvy
69. došlá č.FVOT180537 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 13.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Smart TDM Basic+Š+E+A
70. došlá č.2084 ELEKTROSERVIS RADEK MENCIK, Proletárska 120, 46312 Liberec 23 43233155 503KČ 13.02.2018 19.02.2018 13.02.2018 Bosch strizna spojka robot
71. došlá č.180139 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 102,18 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Tonery
72. došlá č.264098 Innovatrics s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava 36280712 1042,8 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Dochádzkový terminál
73. došlá č.2018008 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Právne služby za 02/2018
74. došlá č.22180053 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 29,75 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Drvené kamenivo
75. došlá č.FV180229 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 58,84 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Nákup tovaru
76. došlá č.180201 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 41,52 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Utierky maxi
77. došlá č.13/2017 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo č. 389 40108970 549,6 14.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Dodaný tovar
78. došlá č.002385 Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155, 972 01 Bojnice 41596404 20,23 14.02.2018 13.03.2018 14.02.2018 Kompatibilná páska
79. došlá č.15022018 Jozef Pocklan, Hámor 36,053 33 Nálepkovo 30666911 201,6 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Zimná údržba ciest v časti III. Hámor - Peklisko
80. došlá č.3500063778 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 283,78 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Mobilné služby
81. došlá č.180303 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 90,37 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Stavebný materiál
82. došlá č.7293512896 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 1903,12 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
83. došlá č.7293512894 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 501,97 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
84. došlá č.7293512895 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 849,35 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
85. došlá č.7293512898 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 2495,45 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
86. došlá č.18VF12359 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 19.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Internetové pripojenie
87. došlá č.1800675 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 152,76 19.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
88. došlá č.04022018 VO-TOR s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava 50634178 1400 19.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Realizácia verejného obstarávania " Nálepkovo - zvýšenie kapacity MŠ"
89. došlá č.180304 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 31,10 19.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Elektrina
90. došlá č.180155 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 55,98 20.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Toner
91. došlá č.22180067 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 34,8 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Drvené kamenivo
92. došlá č.2181104349 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 145,2 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Odmena za licenciu
93. došlá č.180100024 Železiarstvo Poprad s.r.o., Moyzesova 1A,058 01 Poprad 47058820 96,61 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Oprava autokluca
94. došlá č.10180061 Štefan Pacák,Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 42 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Oprava vozidla Suzuki Ignis
95. došlá č.1834500001 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul.1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2050,65 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Tovar-vyplatienie rodinných prídavkov
96. došlá č.2018005 JL Slovakia s.r.o., Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik 45553505 240 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Prenájom MP-16, montážna plošina
97. došlá č.1800844 EL spol, s.r.o., Radlinského 17A,052 01 SPišská Nová Ves 31652859 719,04 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Analýza vôd
98. došlá č.1800845 EL spol, s.r.o., Radlinského 17A,052 01 SPišská Nová Ves 31652859 724,32 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Analýza vôd
99. došlá č.18010009 KURIER plus REKLAMA s.r.o., Odborárov 49,052 01 Spšiská Nová Ves 36202631 789,62 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Noviny
100. došlá č.2181104348 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 00178454 14,28 27.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Licencia na verejné používanie hudobných diel
101. došlá č.201802006 František Fanta - Monarch, Gorazdova 10/15, 052 01 Spišská Nová Ves 30667526 171,6 27.02.2018 14.03.2018 28.02.2018 Vertikálne žalúzie
102. došlá č.FV180303 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spšiská Nová Ves 44467613 54,8 27.02.2018 14.03.2018 28.02.2018 Zelenina
103. došlá č.5031901716 Internet MaLL Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 658 27.02.2018 14.03.2018 27.02.2018 Konvektory
104. došlá č.5031957070 Internet MaLL Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 439 27.02.2018 14.03.2018 27.02.2018 Konvektory
105. došlá č.312278000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 224,48 27.02.2018 14.03.2018 27.02.2018 Tovar
106. došlá č.180800032 Nier Fine Wines SK s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 46225625 347,8 01.03.2018 14.03.2018 27.02.2018 Reklamné predmety
107. došlá č.180249 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 1489,17 01.03.2018 14.03.2018 22.02.2018 Stavebný materiál
108. došlá č.10032018 Jozef Pocklan, Hámor 36,053 33 Náelepkovo 30666911 1234,8 01.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Zimná údržba ciest - pluhovanie III. Hámor - Peklisko
109. došlá č.1031800494 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1572,49 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Odvoz KO, prenájom BOBR
110. došlá č.1801012 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 803 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 HP 290 G1 MT
111. došlá č.1801013 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 803 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 HP 290 G1 MT
112. došlá č.1800030 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307, 053 11 Smižany 40357406 588 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Práce v oblasti ochrany
113. došlá č.2018009 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 910 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Poskytovanie služieb spojených s VO
114. došlá č.1802-034 BOP-Slovakia s.r.o.,Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 36591441 66 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Oprava riadiacej jednotky
115. došlá č.180210 DD21 s.r.o., Švábska 107,08005 Prešov 43818030 419,93 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Čiernobiele a farebné kópie
116. došlá č.18VF19560 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33,05311 Smižany 36580392 11,85 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Internet
117. došlá č.1990060932 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Nájom WC7855
118. došlá č.1990060931 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Nájom SN3327200363
119. došlá č.05/2018 Štefan Czolder, Hlavná 417,05333 Nálepkovo 31223371 519,75 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Odhrňanie snehu
120. došlá č.3018910312 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 5375,35 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Stravné lístky
121. došlá č.20180022 ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 3444,052 01 Spišská Nová Ves 35582537 400 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Poradenské služby
122. došlá č.22180082 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 97,79 06.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Drvené kamenivo
123. došlá č.615958000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 213,61 06.03.2018 14.03.2018 01.03.2018 Tovar
124. došlá č.537068000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 231,15 06.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Tovar
125. došlá č.180399 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 184,85 06.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 utierky, zásobník, miska, pohár
126. došlá č.2018041 Ondrej jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10,052 01 Spišská Nová Ves 37177141 165,65 06.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Ziarovky
127. došlá č.18065 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 458,15 07.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Inštalačný materiál
128. došlá č.8204008265 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,79 07.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
129. došlá č.8203931140 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 269,82 07.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
130. došlá č.0132018 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6,052 01 Spišská Nová Ves 33065942 39 07.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Čip
131. došlá č.7293512901 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 245,46 13.03.2018 14.03.2018 13.03.2018 Elektrina
132. došlá č.SPF18404430 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 421,2 07.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Skriňa kombi, mobilný kontajner
133. došlá č.1800003 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2200,65 08.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Stravovanie - vývoz dôchodcom
134. došlá č.1801016 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 326 08.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Inštalácia Windows
135. došlá č.1031800735 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská nová Ves 31659641 460,51 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Uloženie komunálneho odpadu
136. došlá č.20182104 ZORA- MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín č. 376 36170291 125,16 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Filter palivový, olejový, palivový, hydraulický
137. došlá č.20186031 ZORA- MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín č. 376 36170291 150 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Servisná práca
138. došlá č.2018013 JUDr.Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Právne služby
139. došlá č.18010128 WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 46586016 4708,13 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Oblečenie MOPS
140. došlá č.1801018 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 122 12.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 URBIS- otvorenie pre rok 2018
141. došlá č.180249 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 96 12.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Toner
142. došlá č.20180310 EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves 36216054 230,4 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Balená posypová soľ
143. došlá č.3500111288 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 288,87 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Mobilné služby
144. došlá č.7293524236 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3206,39 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
145. došlá č.7293524242 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 587,22 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
146. došlá č.7293524240 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 444,8 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
147. došlá č.7293524247 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 569,51 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
148. došlá č.7293524245 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 271,82 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
149. došlá č.7293524244 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 275,53 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
150. došlá č.7293524243 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 150,76 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
151. došlá č.7293524246 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 318,58 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
152. došlá č.7293524237 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 421,07 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
153. došlá č.7293524239 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1759,54 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
154. došlá č.7293524238 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 835,5 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
155. došlá č.7293524241 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1554,66 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
156. došlá č.3100668058 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 20 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Náklady na dopravu
157. došlá č.3100668060 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 24,83 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Výmena merania
158. došlá č.2018149 MONDO - reklamná agentúra, Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 78 16.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 Prelep tabule
159. došlá č.SPF18404887 B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 2318,4 15.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 Šatník s medzistenou
160. došlá č.FVOT181096 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 82104 Bratislava 45232270 67,2 16.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 Smart TDM Basic
161. došlá č.201803037 PACAK s.r.o., Tepličská cesta 13, 052 01 Spišská Nová Ves 36846961 68,04 16.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 hardox h4
162. došlá č.20170759 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica 17058520 85 19.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 Vypracovanie stanoviska k posúdeniu drevín
163. došlá č.FV180634 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 72,02 20.03.2018 13.04.2018 22.03.2018 Zelenina
164. došlá č.21180230 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 309,78 22.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Vyhľadávanie poruchy
165. došlá č.S382403981 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava 35885815 354,96 26.03.2018 13.04.2018 26.03.2018 Spisová skriňa s roletou
166. došlá č.2018048 SMALTOVNA MIŠIK HOLÍČ s.r.o., Bratislavaská 25, 908 51 Holič 44717342 21,3 26.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Tabuľa smaltovaná domové čísla
167. došlá č.180185 IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzra 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 473,86 27.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Residia Jet Q3, Meistream T50
168. došlá č.8018033208 HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce 44360991 355,53 27.03.2018 13.04.2018 27.03.2018 Potraviny
169. došlá č.180568 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 34,24 28.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Kancelárske potreby
170. došlá č.22180116 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 68,65 28.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Drvené kamenivo
171. došlá č.180627 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 91,38 28.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Kancelárske potreby
172. došlá č.1800043 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 554,4 29.03.2018 13.04.2018 06.04.2018 Práce v oblasti ochrany pred požiarmi- marec 2018
173. došlá č.16222018 LAVEX, LANOVKY a VLEKY, M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 00213331 270 29.03.2018 13.04.2018 06.04.2018 Účastnícky poplatok
174. došlá č.2018063 Ondrej Jarkovský - E. servis, Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 66,44 29.03.2018 13.04.2018 06.04.2018 Oprava Makita GA9020
175. došlá č.1807675 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48 Bratislava 17310598 38,5 29.03.2018 13.04.2018 06.04.2018 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos
176. došlá č.1801413 EL spol s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 321,66 03.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 Analýza vôd - pitné vody
177. došlá č.201816889 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 04.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 Systémová podpora URBIS
178. došlá č.180308 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 908,15 04.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 Kópie/výtlačky podľa rozpisu, toner
179. došlá č.1031800886 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1622,93 04.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 Odvoz KO

Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk