Zmluvy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnená dňa 10.01.2018
Zmluva o obstaraní veci, zverejnená dňa 30.01.2018
Dodatok č. 1, zverejnený dňa 02.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnená dňa 07.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnená dňa 07.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Kupna zmluva, zverejnená dňa 23.03.2018
Dodatok č. 1, zverejnený dňa 26.03.2018
Zmluva o poskytnutí služby, zverejnený dňa 27.03.2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, zverejnený dňa 06.04.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastnícktva nehnuteľnosti, zverejnený dňa 12.04.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku, zverejnený dňa 16.04.2018
Zmluva o dielo, zverejnený dňa 20.04.2018
Zmluva o poskytnutí služby, zverejnený dňa 26.04.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, zverejnený dňa 02.05.2018
Zmluva o pripojení, zverejnený dňa 07.05.2018
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov, zverejnená dňa 10.05.2018
Zmluva o grantovom účte, zverejnená dňa 14.05.2018
Zmluva o výkone práce, zverejnená dňa 24.05.2018
Zmluva o poskytovaní autitorských služieb, zverejnená dňa 08.06.2018
Zmluva o spolupráci, zverejnená dňa 11.06.2018
Zmluva o dielo , zverejnená dňa 13.06.2018
Zmluva o dielo , zverejnená dňa 16.07.2018
Zmluva o prenájme reklamnej plochy , zverejnená dňa 18.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane , zverejnená dňa 18.07.2018
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania , zverejnená dňa 23.07.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o dielo , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Brantner Nova, s.r.o. , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 2/2018 - DD21, s.r.o. , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 1/2018 - Gables, s. r. o. , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 04/2018 - Ján Soveľ , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 5/2018 - Ján Kalafus KALFA , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 06/2018 - Janka Kalafusová - VERMAT , zverejnená dňa 26.07.2018

Objednávky

číslo partner IČO dátum zverejnenia podpísal predmet
1. Tatra-Therm SK s.r.o., Marnina Lányiho 1370/21, 060 01 Kežmarok 36483621 08.01.2018 Ing. Dušan Daniel Kompletná dodávka a oživenie lyžiarskeho 3podového turniketu, software, čítačka čipových kariet
2. Griff s.r.o., Krivá 17, 040 01 Košice 31677509 08.01.2018 Ing. Dušan Daniel Dodanie 3 sád projektovej dokumentácie- Zvýšenie kapacity MŠ
3. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 08.01.2018 Ing. Július Levický Kamenivo - obdobie január 2018
4. AG-STAVELMAT s.r.o., Odorínska cesta 424, 052 01 Spišská Nová Ves 31684823 10.01.2018 Ing. Július Levický Hutný materiál podľa výberu
5. EL spol. s r.o., Radlinského 17/A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 15.01.2018 Ing. Július Levický odber a analýza pitnej a odpadovej vody v roku 2018
6. ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 10, 052 01 Spišská Nová Ves 15.01.2018 Ing. Július Levický Školenie pre MOPS ( miestnu občiansku poriadkovú službu )
7. WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra 15.01.2018 Ing. Július Levický Výstroj pre MOPS ( miestnu občiansku poriadkovú službu )
8. BOP-Slovania s.r.o., Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 17.01.2018 Ing. Dušan Daniel Závora GARD G4000 - oranžová
9. IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 17.01.2018 Ing. Július Levický Vodomery
10. Andrej Mitura, 059 01 Krížová Ves 146 23.01.2018 Ing. Dušan Daniel základný kurz obsluhy krovinorezov
11. Skiragaly s.r.o, Nebory 72, 739 61 Trinec 24.01.2018 Ing. Július Levický Matrace plochá 150x180x10
12. MUDr. Jozef Bodnár, Cintorínska 765, 053 33 Nálepkovoc 13.02.2018 Ing. Július Levický Lekárska prehliadka MOPS
13. JL Slovakia s.r.o., Kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik 13.02.2018 Ing. Dušan Daniel Prenájom montážnej plošiny MP 16
14. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 13.02.2018 Ing. Július Levický Kamenivo
15. MEASURING s.r.o., Obrancov Mieru 1169,04501 Moldava nad Bodvou 20.02.2018 Ing. Július Levický Overenie vodomerov a oprava
16. Rozvoj Spiša, Medza 10, 052 01 Spišská Nová Ves 05.03.2018 Ing. Dušan Daniel Spracovanie projektu zameraného na vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ
17. Smaltovňa s.r.o. Bratislavská 25, 908 51 Holič 05.03.2018 Ing. Dušan Daniel Smaltované tabuľky supisných čísel
18. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662, 058 89 Poprad 12.03.2018 Ing. Dušan Daniel Vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí
19. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 12.03.2018 Ing. Dušan Daniel kamenivo
20. IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 16.03.2018 Ing. Dušan Daniel Vodomery na studenú vodu
21. EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 04.04.2018 Ing. Július Levický Laboratorne rozbory jedla a hygienických sterov
22. Peter Petrik, Banicka 2227/8,052 01 Spišská Nová Ves 50151436 05.04.2018 Ing. Július Levický vypracovanie revíznej správy pre znovu pripojenie elektromeru
23. Michal Jedinák ml., 065 33 Veľký Lipník 8 43385249 17.04.2018 Ing. Július Levický oprava strojovej škrabky na zemiaka TKŠ kuchyňa
24. JL Slovakia s.r.o., kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik 18.04.2018 Ing. Dušan Daniel prenájom montážnej plošiny MP 16
25. Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 20.04.2018 Ing. Júlis Levický Generálny audit, výkon zodpovednej osoby
26. VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747770 24.04.2018 Ing. Júlis Levický exteriérová mapa na plastovej tabuli
27. VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747770 24.04.2018 Ing. Dušan Daniel Turistická a cyklistická mapa
28. Autoškola, Mgr. Dzugas, Francisciho 23, 054 01 Levoča 40857662 26.04.2018 Ing. Júlis Levický Preškolenie vodičov
29. NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204,053 32 Hnilčík 46355031 27.04.2018 Ing. Júlis Levický Prevoz a usadenie stromu na kultúrne podujatie
30. SEAK, Levočská 109, 080 01 Prešov 46150749 16.05.2018 Ing. Dušan Daniel Servis obecného rozhlasu
31. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 16.05.2018 Ing. Júlis Levický Oprava NN vzdušného kábla
32. Ondrej Špak, Nováčany 79, 044 21 Novačany 32555016 16.05.2018 Ing. Júlis Levický Polohopisno-výškopisné zamerania, geometrický plán
33. Pracovné odevy, Mária Repaská, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 25.05.2018 Ing. Júlis Levický Pracovné odevy a obuv
34. Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves 10763791 29.05.2018 Ing. Júlis Levický kuchynské stoly a stoličky na základe VO
35. Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 501514436 31.05.2018 Ing. Júlis Levický prekládka el. merania
36. MK hlas s.r.o., Benolákova 5, 083 01 Sabinov 45352305 31.05.2018 Ing. Júlis Levický samostané špecializované zariadenie VM Florian
37. AGRO-Spiš s.r.o., Mlynská 2,053 11 Smižany 04.06.2018 Ing. Dušan Daniel Krovinorez Stihl 410
38. IDAMER s.r.o., Dr. Schveitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 08.06.2018 Ing. Júlis Levický Vodomer MeaiStream T 50 MAP 16 DN
39. BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, 052 01 Spišská Nová Ves 44078447 13.06.2018 Ing. Júlis Levický Rezačka na asfalt - zapožičanie
40. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 27.06.2018 Ing. Júlis Levický kamenivo
41. V3sound - Rastislav Vall, Slovenského raja 15,053 15 Hrabušice 41961706 17.07.2018 Ing. Júlis Levický ozvučenie Evanjelický kostol
42. V3sound - Rastislav Vall, Slovenského raja 15,053 15 Hrabušice 41961706 17.07.2018 Ing. Dušan Daniel ozvučenie Furmanské preteky
43. Ján Soveľ, Hlavná 527/120, 053 33 Nálepkovo 33065438 18.07.2018 Ing. Dušan Daniel Latky, dosky - akcia Furmanské preteky
44. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava 17317282 25.07.2018 Ing. Júlis Levický Dodávka asfaltového betónu pre vysprávky výtlkov obecných ciest
45. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 08.08.2018 Ing. Júlis Levický Kamenivo
46. Ján Soveľ, Hlavná 527/120, 053 33 Nálepkovo 33065438 08.08.2018 Ing. Júlis Levický Prizmy na most pri Strážnickom potoku
47. SHMÚ SR Košice, Ďumbierska 26, 041 17 Košice 08.08.2018 Ing. Dušan Daniel poskytnutie údajov pre vodoprávne rozhodnutie
48. BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 14.08.2018 Ing. Júlis Levický Vysprávky výtlkov a sieťových rozpadov miestnych komuníkácií obce Nálepkovo tryskovou metódou za studena v predpokladanom množstve 45 ton
49. FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, 01 001 Žilina 14.08.2018 Ing. Júlis Levický Vibračný valec 1,6 tony resp. 2 tony
50. BRENNTAG s.r.o., Južná trieda 72,042 85 Košice 31336884 17.08.2018 Ing. Dušan Daniel Chlornan sodný 50l
51. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o., Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36658677 17.08.2018 Ing. Júlis Levický Cestné obrubníky
52. MANO DDD s.r.o., Osloboditeľov 35/35, 053 02 Spišský Hrhov 44876271 17.08.2018 Ing. Júlis Levický Dezinsekcia vnútorných priestorov Obecného úradu

Faktúry

číslo typ partner IČO cena s DPH v € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum zaplatenia predmet
1. došlá č.20180734 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica 36041688 262,50 03.01.2018 23.01.2018 05.01.2018 Systémová podpora URBIS
2. došlá č.3018901786 Doxx - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 2132,15 10.01.2018 23.01.2018 12.01.2018 Stravné lístky
3. došlá č.2018001 Slavomír harmata, Bernolákova 1049/13, 052 01 Spišská Nová Ves 41688937 343,2 11.01.2018 23.01.2018 12.01.2018 Výmena optického vedenia
4. došlá č.20180010 EUROMAR spol. s.r.o., Zimná 57,052 01 SPišská Nová Ves 36216054 340,68 12.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Voľne ložená posypová soľ
5. došlá č.2018001 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo námestie 13,052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 12.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Právne služby
6. došlá č.18VF04918 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 25,65 15.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Internet
7. došlá č.1801004 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 15.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 servis informačného systému URBIS
8. došlá č.35000001100 Slovak Telekom, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava 35763469 308,14 15.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Mobilné služby
9. došlá č.2018002 AG-STAVELMAT s.r.o., Ing. Straku 1335/1, 052 01 Spišská Nová Ves 31684823 127,04 17.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Materiál
10. došlá č.22180003 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 88,38 17.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Drvené kamenivo
11. došlá č.0122018 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Poprad - Matejovce 059 51 17110386 90 16.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Puzdro kovania závesu
12. došlá č.OP01/18 TATRA-THERM SK s.r.o., Martina Lányiho 1370/21, 060 01 Kežmarok 36483621 3660 16.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Dodávka a oživenie lyžiarského turniketu
13. došlá č.2018180036 SIMS a.s., Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 276 18.01.2018 23.01.2018 19.01.2018 Pečať Rozvoja obcí a miest
14. došlá č.3100658096 Východoslovenská energetika a.s., Mlnyská 31, 042 91 Košice 44483767 20 19.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Náklady na dopravu
15. došlá č.180045 IDAMER s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196, 916 01 Stará Turá 46102604 1025,15 20.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Residia Jet Q3
16. došlá č.92018 MAS HNILEC o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany 42101638 2038,8 20.01.2018 15.02.2018 19.01.2018 Členský príspevok za rok 2018
17. došlá č.180079 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 329,12 23.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Kancelárske potreby
18. došlá č.2/2018 Andrej Mitura, Krížová Ves 146, 059 01 Spišská Belá 32397810 631 23.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Školenie obsluhy krovinorezov
19. došlá č.22180014 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 70,12 24.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Drvené kamenivo
20. došlá č.180073 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 430,57 26.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 dlažba, škárovacia hmota, náter, sieť
21. došlá č.2018-0101 GRIFF spol. s r.o., Irkutská 14,040 12 Košice 31677509 240 26.01.2018 15.02.2018 02.02.2018 Projektorá dokumentácia " Nálepkovo zvýšenie kapacity MŠ"
22. došlá č.20180008 Ondrej jarkovský - E. servis, J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 714,67 29.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Inštalačný materiál
23. došlá č.20180017 ROZVOJ SPIŚA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves 35582537 900 30.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Školenie pre zamestancov MOPS
24. došlá č.20180101 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 3456 30.01.2018 15.02.2018 02.02.2018 Rekonštrukcia interiéru Požiarnej zbrojnice III. Hámor
25. došlá č.201801 Mozer s.r.o., Letná 354/45,053 33 Nálepkovo 50407856 1891,13 31.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Tovar vydaný na detské prídavky 01/2018
26. došlá č.180155 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 507,5 31.01.2018 15.02.2018 19.01.2018 Kancelárske potreby
27. došlá č.22180023 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 66,29 31.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Drvené kamenivo
28. došlá č.5031470615 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava - Ružinov 35950226 300,5 31.01.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrický sporák Electrolux
29. došlá č.1138002793 AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 36298026 17,38 31.01.2018 15.02.2018 31.01.2018 Drážkový remeň
30. došlá č.239438000 LABAŚ s.r.o., Textilná 1,04012 Košice 36183181 441,52 31.01.2018 15.02.2018 31.01.2018 Nákup tovaru
31. došlá č.20180005 BONAMED s.r.o., Jánskeho 18/3325, 052 01 Spišská Nová Ves 36573442 20 01.02.2018 15.02.2018 02.02.2018 lekárska prehliadka
32. došlá č.7439009602 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95 .02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrina
33. došlá č.7439009268 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110 .02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrina
34. došlá č.7439009015 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 46 .02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrina
35. došlá č.7439007903 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 692 .02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Elektrina
36. došlá č.1800002 Domov Nálepkovo n.o., letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2453,1 01.02.2018 15.02.2018 09.02.2018 Stravovanie dôchodcov
37. došlá č.18000013 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 01.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Zmluva o dielo - január 2018
38. došlá č.14/2018 Slovenská železná cesta, Hlavná 88,04001 Košice 42106346 100 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Členské v občianskom združení
39. došlá č.20180001 Heim plus s.r.o., Baška 55,040 16 Baška 47132591 3831,6 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Stavebné práce - asfaltovanie prijazdových vchodov
40. došlá č.1031800036 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1589,05 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Odvoz KO
41. došlá č.180105 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 108,04 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Kópie výtlačky podľa rozpisu
42. došlá č.91822001 FRUCONA TRADE KOSICE s.r.o., Obišovce 8, 044 81 Obišovce 36601179 439,3 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Členské v občianskom združení
43. došlá č.2018005 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42,052 01 Spišská Nová Ves 47887346 840 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Poskytovanie služieb spojených s VO za 01/2018
44. došlá č.180186 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 134,17 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Kancelárske potreby
45. došlá č.180299 TATRAPAK spol. s r.o., Sládkovičová 471, 059 38 Štrba 31693628 111,86 02.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Nákup tovaru
46. došlá č.18021 Ľubomír Mužík, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 468,37 05.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Inštalačný materiál
47. došlá č.18010064 WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10,94901 Nitra 46586016 850,2 07.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Reklamné predmety
48. došlá č.8202036563 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 47,8 07.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Telekomunikačné služby
49. došlá č.8201959993 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 270,7 07.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Telekomunikačné služby
50. došlá č.0602018 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, 059 51 Matejovce 17110386 360 07.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Opakovaná úradná skúška lyžiarskeho vleku
51. došlá č.1990059716 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Nájom WC7855
52. došlá č.1990059715 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Nájom SN 3327200363
53. došlá č.1031800304 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 119,72 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Uloženie KO
54. došlá č.7439009770 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 53 08.02.2018 16.02.2018 09.02.2018 Elektrina -dodávka a distribúcia
55. došlá č.02/2018 Vladimír Lorinc, Nová 704, 053 33 Náelepkovo 43450784 1830 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Reklamné predmety
56. došlá č.7293512904 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 644,28 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
57. došlá č.7293512897 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 516,01 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
58. došlá č.7293512900 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 243,61 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
60. došlá č.7293512903 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 353,14 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
61. došlá č.7293512899 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 566,38 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
62. došlá č.7293512893 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2507,87 08.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektrina
63. došlá č.3018906830 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 žilina 36391000 5267,39 09.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Stravné lístky
64. došlá č.180257 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 71,53 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Elektróda, drôt
65. došlá č.415180070 Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica 3602204704 251,46 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Povrchová voda
66. došlá č.0052018 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6, 052 01 Spišská Nová Ves 33065942 16 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Lieky
67. došlá č.180125 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 128,71 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Tonery
68. došlá č.181157 Verejná informačná služba spol. s r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 36006912 100,8 12.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Poplatok za predlženie platnosti Licenčnej zmluvy
69. došlá č.FVOT180537 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 13.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Smart TDM Basic+Š+E+A
70. došlá č.2084 ELEKTROSERVIS RADEK MENCIK, Proletárska 120, 46312 Liberec 23 43233155 503KČ 13.02.2018 19.02.2018 13.02.2018 Bosch strizna spojka robot
71. došlá č.180139 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 102,18 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Tonery
72. došlá č.264098 Innovatrics s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava 36280712 1042,8 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Dochádzkový terminál
73. došlá č.2018008 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Právne služby za 02/2018
74. došlá č.22180053 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 29,75 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Drvené kamenivo
75. došlá č.FV180229 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 58,84 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Nákup tovaru
76. došlá č.180201 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 41,52 14.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Utierky maxi
77. došlá č.13/2017 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo č. 389 40108970 549,6 14.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Dodaný tovar
78. došlá č.002385 Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155, 972 01 Bojnice 41596404 20,23 14.02.2018 13.03.2018 14.02.2018 Kompatibilná páska
79. došlá č.15022018 Jozef Pocklan, Hámor 36,053 33 Nálepkovo 30666911 201,6 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Zimná údržba ciest v časti III. Hámor - Peklisko
80. došlá č.3500063778 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 283,78 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Mobilné služby
81. došlá č.180303 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 90,37 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Stavebný materiál
82. došlá č.7293512896 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 1903,12 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
83. došlá č.7293512894 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 501,97 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
84. došlá č.7293512895 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 849,35 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
85. došlá č.7293512898 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 2495,45 15.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
86. došlá č.18VF12359 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 19.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Internetové pripojenie
87. došlá č.1800675 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 152,76 19.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Elektrina
88. došlá č.04022018 VO-TOR s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava 50634178 1400 19.02.2018 13.03.2018 22.02.2018 Realizácia verejného obstarávania " Nálepkovo - zvýšenie kapacity MŠ"
89. došlá č.180304 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 31,10 19.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Elektrina
90. došlá č.180155 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 55,98 20.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Toner
91. došlá č.22180067 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 34,8 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Drvené kamenivo
92. došlá č.2181104349 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 145,2 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Odmena za licenciu
93. došlá č.180100024 Železiarstvo Poprad s.r.o., Moyzesova 1A,058 01 Poprad 47058820 96,61 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Oprava autokluca
94. došlá č.10180061 Štefan Pacák,Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 42 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Oprava vozidla Suzuki Ignis
95. došlá č.1834500001 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul.1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2050,65 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Tovar-vyplatienie rodinných prídavkov
96. došlá č.2018005 JL Slovakia s.r.o., Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik 45553505 240 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Prenájom MP-16, montážna plošina
97. došlá č.1800844 EL spol, s.r.o., Radlinského 17A,052 01 SPišská Nová Ves 31652859 719,04 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Analýza vôd
98. došlá č.1800845 EL spol, s.r.o., Radlinského 17A,052 01 SPišská Nová Ves 31652859 724,32 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Analýza vôd
99. došlá č.18010009 KURIER plus REKLAMA s.r.o., Odborárov 49,052 01 Spšiská Nová Ves 36202631 789,62 26.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Noviny
100. došlá č.2181104348 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 00178454 14,28 27.02.2018 13.03.2018 28.02.2018 Licencia na verejné používanie hudobných diel
101. došlá č.201802006 František Fanta - Monarch, Gorazdova 10/15, 052 01 Spišská Nová Ves 30667526 171,6 27.02.2018 14.03.2018 28.02.2018 Vertikálne žalúzie
102. došlá č.FV180303 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spšiská Nová Ves 44467613 54,8 27.02.2018 14.03.2018 28.02.2018 Zelenina
103. došlá č.5031901716 Internet MaLL Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 658 27.02.2018 14.03.2018 27.02.2018 Konvektory
104. došlá č.5031957070 Internet MaLL Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 439 27.02.2018 14.03.2018 27.02.2018 Konvektory
105. došlá č.312278000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 224,48 27.02.2018 14.03.2018 27.02.2018 Tovar
106. došlá č.180800032 Nier Fine Wines SK s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 46225625 347,8 01.03.2018 14.03.2018 27.02.2018 Reklamné predmety
107. došlá č.180249 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 1489,17 01.03.2018 14.03.2018 22.02.2018 Stavebný materiál
108. došlá č.10032018 Jozef Pocklan, Hámor 36,053 33 Náelepkovo 30666911 1234,8 01.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Zimná údržba ciest - pluhovanie III. Hámor - Peklisko
109. došlá č.1031800494 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1572,49 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Odvoz KO, prenájom BOBR
110. došlá č.1801012 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 803 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 HP 290 G1 MT
111. došlá č.1801013 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 803 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 HP 290 G1 MT
112. došlá č.1800030 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307, 053 11 Smižany 40357406 588 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Práce v oblasti ochrany
113. došlá č.2018009 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 910 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Poskytovanie služieb spojených s VO
114. došlá č.1802-034 BOP-Slovakia s.r.o.,Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 36591441 66 02.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Oprava riadiacej jednotky
115. došlá č.180210 DD21 s.r.o., Švábska 107,08005 Prešov 43818030 419,93 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Čiernobiele a farebné kópie
116. došlá č.18VF19560 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33,05311 Smižany 36580392 11,85 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Internet
117. došlá č.1990060932 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Nájom WC7855
118. došlá č.1990060931 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Nájom SN3327200363
119. došlá č.05/2018 Štefan Czolder, Hlavná 417,05333 Nálepkovo 31223371 519,75 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Odhrňanie snehu
120. došlá č.3018910312 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 5375,35 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Stravné lístky
121. došlá č.20180022 ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 3444,052 01 Spišská Nová Ves 35582537 400 05.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Poradenské služby
122. došlá č.22180082 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 97,79 06.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Drvené kamenivo
123. došlá č.615958000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 213,61 06.03.2018 14.03.2018 01.03.2018 Tovar
124. došlá č.537068000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 231,15 06.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Tovar
125. došlá č.180399 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 184,85 06.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 utierky, zásobník, miska, pohár
126. došlá č.2018041 Ondrej jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10,052 01 Spišská Nová Ves 37177141 165,65 06.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Ziarovky
127. došlá č.18065 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 458,15 07.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Inštalačný materiál
128. došlá č.8204008265 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,79 07.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
129. došlá č.8203931140 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 269,82 07.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
130. došlá č.0132018 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6,052 01 Spišská Nová Ves 33065942 39 07.03.2018 14.03.2018 12.03.2018 Čip
131. došlá č.7293512901 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 245,46 13.03.2018 14.03.2018 13.03.2018 Elektrina
132. došlá č.SPF18404430 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 421,2 07.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Skriňa kombi, mobilný kontajner
133. došlá č.1800003 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2200,65 08.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Stravovanie - vývoz dôchodcom
134. došlá č.1801016 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 326 08.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Inštalácia Windows
135. došlá č.1031800735 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská nová Ves 31659641 460,51 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Uloženie komunálneho odpadu
136. došlá č.20182104 ZORA- MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín č. 376 36170291 125,16 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Filter palivový, olejový, palivový, hydraulický
137. došlá č.20186031 ZORA- MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín č. 376 36170291 150 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Servisná práca
138. došlá č.2018013 JUDr.Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Právne služby
139. došlá č.18010128 WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 46586016 4708,13 09.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Oblečenie MOPS
140. došlá č.1801018 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 122 12.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 URBIS- otvorenie pre rok 2018
141. došlá č.180249 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 96 12.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Toner
142. došlá č.20180310 EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves 36216054 230,4 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Balená posypová soľ
143. došlá č.3500111288 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 288,87 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Mobilné služby
144. došlá č.7293524236 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3206,39 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
145. došlá č.7293524242 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 587,22 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
146. došlá č.7293524240 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 444,8 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
147. došlá č.7293524247 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 569,51 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
148. došlá č.7293524245 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 271,82 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
149. došlá č.7293524244 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 275,53 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
150. došlá č.7293524243 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 150,76 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
151. došlá č.7293524246 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 318,58 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
152. došlá č.7293524237 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 421,07 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
153. došlá č.7293524239 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1759,54 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
154. došlá č.7293524238 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 835,5 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
155. došlá č.7293524241 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1554,66 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Elektrina
156. došlá č.3100668058 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 20 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Náklady na dopravu
157. došlá č.3100668060 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 24,83 14.03.2018 12.04.2018 16.03.2018 Výmena merania
158. došlá č.2018149 MONDO - reklamná agentúra, Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 78 16.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 Prelep tabule
159. došlá č.SPF18404887 B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 2318,4 15.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 Šatník s medzistenou
160. došlá č.FVOT181096 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 82104 Bratislava 45232270 67,2 16.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 Smart TDM Basic
161. došlá č.201803037 PACAK s.r.o., Tepličská cesta 13, 052 01 Spišská Nová Ves 36846961 68,04 16.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 hardox h4
162. došlá č.20170759 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica 17058520 85 19.03.2018 12.04.2018 22.03.2018 Vypracovanie stanoviska k posúdeniu drevín
163. došlá č.FV180634 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 72,02 20.03.2018 13.04.2018 22.03.2018 Zelenina
164. došlá č.21180230 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 309,78 22.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Vyhľadávanie poruchy
165. došlá č.S382403981 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava 35885815 354,96 26.03.2018 13.04.2018 26.03.2018 Spisová skriňa s roletou
166. došlá č.2018048 SMALTOVNA MIŠIK HOLÍČ s.r.o., Bratislavaská 25, 908 51 Holič 44717342 21,3 26.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Tabuľa smaltovaná domové čísla
167. došlá č.180185 IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzra 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 473,86 27.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Residia Jet Q3, Meistream T50
168. došlá č.8018033208 HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce 44360991 355,53 27.03.2018 13.04.2018 27.03.2018 Potraviny
169. došlá č.180568 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 34,24 28.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Kancelárske potreby
170. došlá č.22180116 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 68,65 28.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Drvené kamenivo
171. došlá č.180627 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 91,38 28.03.2018 13.04.2018 28.03.2018 Kancelárske potreby
172. došlá č.1800043 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 554,4 29.03.2018 13.04.2018 06.04.2018 Práce v oblasti ochrany pred požiarmi- marec 2018
173. došlá č.16222018 LAVEX, LANOVKY a VLEKY, M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 00213331 270 29.03.2018 13.04.2018 06.04.2018 Účastnícky poplatok
174. došlá č.2018063 Ondrej Jarkovský - E. servis, Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 66,44 29.03.2018 13.04.2018 06.04.2018 Oprava Makita GA9020
175. došlá č.1807675 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48 Bratislava 17310598 38,5 29.03.2018 13.04.2018 06.04.2018 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos
176. došlá č.1801413 EL spol s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 321,66 03.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 Analýza vôd - pitné vody
177. došlá č.201816889 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 04.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 Systémová podpora URBIS
178. došlá č.180308 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 908,15 04.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 Kópie/výtlačky podľa rozpisu, toner
179. došlá č.1031800886 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1622,93 04.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 Odvoz KO
180. došlá č.2018016 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 945 04.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 poskytovanie služieb spojených s verejným obstarávaním za 03/2018
181. došlá č.1800488 ELSO PHILIPS SERVICE spol. s .r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 31423388 29,76 04.04.2018 03.05.2018 04.04.2018 Digitálny vpichový teplomer
182. došlá č.18017 SEZO-Spiš, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 35560428 1972,8 05.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Príspevok na realizáciu triedeného zberu
183. došlá č.1809017 SEZO-Spiš, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 35560428 33 05.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 členské za rok 2018
184. došlá č.18VF26949 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 06.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Internet pripojenie Máj 2018
185. došlá č.07/2018 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, 053 33 Nálepkovo 31223371 94,5 06.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Odhŕňanie snehu a údržba miestnej komunikácie
186. došlá č.3018914969 DOXX - stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 5744,2 06.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Stravné lístky
187. došlá č.1801517 EL spol. s r.o., Radlinského 17a,052 01 Spišská Nová Ves 31652859 120,6 09.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Analýza vôd
188. došlá č.1990062142 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 09.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Nájom WC 7855, SN 3923517200
189. došlá č.1990062141 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 09.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Nájom SN 3327200363
190. došlá č.8205991504 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 46,18 09.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
191. došlá č.8205915108 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 271,39 09.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
192. došlá č.20180004 Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 50151436 50 09.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Vykonanie revíznej správy prípojka pre byt č. 1 Hlavná 743/119
193. došlá č.1031801000 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 929,44 10.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Uloženie komunálneho odpadu
194. došlá č.1801024 INIT združenie, SNP 579/81,053 01 Harichovce 11952261 281 10.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Diagnostikovanie poruchy, reinštaqlácia Windows, HP Laser Jet
195. došlá č.18119 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 661,66 10.04.2018 03.05.2018 20.04.2018 Inštalačný materiál
196. došlá č.3500159945 Slovak Telekom, Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 228,17 11.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Mobilné služby
197. došlá č.18000050 MEASURING s.r.o., Obrancov mieru 1169,045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 462,3 11.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Overenie a zabezpečenie opravy vodomerov
198. došlá č.2018/15 Ján Hamrák, Teplička 258, 052 01 Spišská Nová Ves 40358011 480 11.04.2018 03.05.2018 13.04.2018 Vypracovanie aktualizácie HACCP
199. došlá č.180925 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 159,22 12.04.2018 03.05.2018 20.04.2018 Stavebný materiál
200. došlá č.180116 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5,052 01 Spišská Nová Ves 10760989 384 12.04.2018 03.05.2018 20.04.2018 školenie z odbornej spôsobilosti vodičovl
201. došlá č.201802 Mozer s.r.o, Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo 50407856 1845,03 12.04.2018 03.05.2018 20.04.2018 Tovar vydaný na prídavky za obdobie 3/2018
202. došlá č.8018033573 HOSPE FAMILY s.r.o, Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 107,04 12.04.2018 03.05.2018 12.04.2018 Potraviny do kuchyne
203. došlá č.956268000 Labaš s.r.o., Textilná 1,04012 Košice 36183181 208,13 12.04.2018 04.05.2018 12.04.2018 Potraviny do kuchyne
204. došlá č.761758000 Labaš s.r.o., Textilná 1,04012 Košice 36183181 304,87 12.04.2018 04.05.2018 12.04.2018 Potraviny do kuchyne
205. došlá č.7293320880 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 219,16 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Elektrina
206. došlá č.7293320881 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 298,21 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Elektrina
207. došlá č.7293320883 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 633,84 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Elektrina
208. došlá č.7293320882 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 281,46 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Elektrina
209. došlá č.7293320872 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 3373,01 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Elektrina
210. došlá č.7293320876 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 599,14 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Elektrina
211. došlá č.7293320878 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 613,62 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Elektrina
212. došlá č.7293320879 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 150,62 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Elektrina
213. došlá č.2018017 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 44483767 1000 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Poskytovanie právnych služieb apríl 2018
214. došlá č.05/2018 Ing. Krížo Anton, Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce 10728953 230 13.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 Defektoskopická kontrola dopravného lana na lyžiarskom vleku
215. došlá č.9110800094 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843, 052 70 Spišská Nová Ves 00329614 234,3 16.04.2018 04.05.2018 20.04.2018 odchyt túlavých zvierat
216. došlá č.1801612 El spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 42,84 16.04.2018 10.05.2018 20.04.2018 Analýza biologických materiálov
217. došlá č.180227 IDAMER s.r.o., Dr. Schweitza 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 316,7 16.04.2018 10.05.2018 20.04.2018 MeiStream T50
218. došlá č.180970 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 74,64 16.04.2018 10.05.2018 20.04.2018 obrubník Akord
219. došlá č.2018/17 Ján Hamrák, Teplička 258, 052 01 Spišská Nová Ves 40358011 360 17.04.2018 10.05.2018 20.04.2018 Vypracovanie prevádzkového poriadku
220. došlá č.1801703 El spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 667,44 18.04.2018 10.05.2018 20.04.2018 Analýza vôd pitné vody
221. došlá č.S382405359 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava 35885815 303,48 18.04.2018 10.05.2018 20.04.2018 Kovová spisová skriňa Ekwo
222. došlá č.SPF18406931 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 214,18 18.04.2018 10.05.2018 20.04.2018 Skriňa kombi
223. došlá č.1801028 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 119552261 297 19.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Servis informačného systému URBIS
224. došlá č.20182171 ZORA-MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín 36170291 505,12 19.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Čerpadlo dopravné, ručný lis
225. došlá č.130-2018 Ing. Peter Zubko, 29. augusta 1995, Trebišov 45380805 59 19.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Led reflektor 10W
226. došlá č.7293320873 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 406,04 20.04.2018 10.05.2018 23.04.2018 Elektrina
227. došlá č.7293320875 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1960,43 20.04.2018 10.05.2018 23.04.2018 Elektrina
228. došlá č.7293320877 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1088,71 20.04.2018 10.05.2018 23.04.2018 Elektrina
229. došlá č.7293320874 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 854,78 20.04.2018 10.05.2018 23.04.2018 Elektrina
230. došlá č.SPF18407028 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 140,4 20.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Plošinový vozík
231. došlá č.11042018 Jozef Pocklan, Hámor 36, 053 33 Nálepkovo 30666911 100,8 20.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Zimná údržba ciest - marec 2018
232. došlá č.1801814 EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 54,18 23.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Analýza vôd
233. došlá č.1114738000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 217,82 24.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Potraviny
234. došlá č.FV180882 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 103,8 24.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Zelenina a ovocie
235. došlá č.20180404 Jozef Šaršaň, Letná 357, 053 33 Nálepkovo 40106161 1084,8 26.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Oprava vchodových dverí, obloženie keramickým obkladom steny skladu, Výmena vchodových dverí
236. došlá č.20180405 Jozef Šaršaň, Letná 357, 053 33 Nálepkovo 40106161 828 26.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Vchodové dvere
237. došlá č.FVOT181657 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 67,2 26.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Smart TDM Basic
238. došlá č.20180006 Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 50151436 300 26.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Elektrická inštalácia a bleskozvod na Požiarnej zbrojnici Tretí Hámor
239. došlá č.20180007 Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 50151436 988,72 26.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Materiál - bleskozvod na Požiarnej zbrojnici Tretí Hámor
240. došlá č.20180581 TEXICOP s.r.o., Rosinská 15C, 010 08 Žilina 36821101 640,08 26.04.2018 10.05.2018 27.04.2018 Teflonové obrusy
241. došlá č.1801969 EL spol. s.r.o.,Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 107,22 27.04.2018 11.05.2018 04.05.2018 Analýza vôd
242. došlá č.1834500002 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul.1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 1615,3 27.04.2018 11.05.2018 04.05.2018 Potraviny- vyplácanie rodinných prídavkov
243. došlá č.10180190 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 218,64 27.04.2018 11.05.2018 04.05.2018 Oprava vozidla Citroen Nemo GL 957AO
244. došlá č.10180186 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 86,04 27.04.2018 11.05.2018 04.05.2018 Výmena pneumatik
245. došlá č.1560004642 Centrum polygrafickych služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava 42272360 72,96 02.05.2018 11.05.2018 04.05.2018 Rodný list, Sobášny list, Úmrtný list
246. došlá č.2270001371 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 692 02.05.2018 11.05.2018 04.05.2018 Elektrina
247. došlá č.22700095731 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 46 02.05.2018 11.05.2018 04.05.2018 Elektrina
248. došlá č.2270133868 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110 02.05.2018 11.05.2018 04.05.2018 Elektrina
249. došlá č.2270133735 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 02.05.2018 11.05.2018 04.05.2018 Elektrina
250. došlá č.2270182736 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95 02.05.2018 11.05.2018 04.05.2018 Elektrina
251. došlá č.2270133735 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 02.05.2018 11.05.2018 04.05.2018 Elektrina
252. došlá č.2018017 J§L Slovakia s.r.o., Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik 45553505 240 02.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Prenájom MP-16 na údržbu VO
253. došlá č.1031801308 Brantner Nova s.r.o., Sadova 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1669,85 02.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Odvoz KO
254. došlá č.1800085 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1,053 11 Smižany 40357406 588 03.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Práce v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac apríl 2018
255. došlá č.2018022 Ing. Mária pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 1309 03.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Poskytovanie služieb spojených s VO
256. došlá č.1990063578 Xerox Limited, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 04.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Nájom SN : 3327200363
257. došlá č.1990063579 Xerox Limited, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 07.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Nájom WC 7855
258. došlá č.3018919358 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4916,53 07.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Stravné lístky 4,5 EUR
259. došlá č.2018265 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 SPišská Nová Ves 36602477 78 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Prelep tabule
260. došlá č.180460 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 357,22 07.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Čiernobiela kópia A4, farebná kópia A4
261. došlá č.2270201917 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 53 07.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Elektrina - dodávka a distribúcia
262. došlá č.20180134 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 172,8 07.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Štrk fr. 0-22
263. došlá č.FV1800065 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204, 053 32 Hnilčík 46355031 96 07.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Prevoz a usadenie stromu na kultúrne podujatie
264. došlá č.5100260557 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 189 07.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Pripojenie OM 1090840
265. došlá č.2018096 Ondrej Jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 29,4 07.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Inštalačný materiál
266. došlá č.3500206761 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 280,19 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Mobilné služby
267. došlá č.8207912276 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 270,24 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Mobilné služby
268. došlá č.8207991124 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 46,7 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Mobilné služby
269. došlá č.7111821530 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 253,44 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Oprava NN vzdušného kábla
270. došlá č.5033496677 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava- Ružinov 35950226 151,4 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Gorenje RB 3092 ANW chladnička
271. došlá č.5033532655 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava- Ružinov 35950226 579,5 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Gorenje RB 192ANW chladnička
272. došlá č.1031801427 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská nová Ves 31659641 808,7 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Uloženie komunálneho odpadu
273. došlá č.2018/0261 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53, 056 01 Gelnica 32367112 144,76 09.05.2018 30.05.2018 11.05.2018 Mäso a mäsové výrobky
274. došlá č.7293535031 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 246,43 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
275. došlá č.7293535033 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 80,14 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
276. došlá č.7293535034 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 148,16 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
277. došlá č.7293535036 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 290 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
278. došlá č.7293535035 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 105,36 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
279. došlá č.7293535025 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1226,16 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
280. došlá č.7293535029 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 196,54 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
281. došlá č.7293535032 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 122,06 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
282. došlá č.4101801333 Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník 36214604 52,99 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 NAT T - 35 2m
283. došlá č.1263768000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 305,17 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Potraviny
284. došlá č.180837 MIVA Market spol. s.r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 285,56 09.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Čistiace prostriedky
285. došlá č.FV181017 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 144,72 10.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Ovocie a zelenina
286. došlá č.180486 DD21 s.r.o., Švábska 107,08005 Prešov 43818030 131,28 11.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Toner Xerox Phaser 3020
287. došlá č.2018050199 osobnyudaj.sk s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 72,54 11.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Výkon zodpovednej osoby za 05/2018
288. došlá č.18VF34584 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 14.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Internet prip. jún 18
289. došlá č.2018026 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1089 14.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Právne služby za odbobie máj 2018
290. došlá č.181468 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová VEs 31703747 350,34 14.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Stavebný materiál
291. došlá č.1337088000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 217,63 16.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Potraviny
292. došlá č.2018/0274 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 151,72 16.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Mäso a mäsové výrobky
293. došlá č.FVOT182227 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 67,2 16.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Smart TDM Basic+Štandard
294. došlá č.7293535026 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 330,12 16.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
295. došlá č.7293535030 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 267,67 16.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
296. došlá č.7293535027 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 771,2 16.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
297. došlá č.7293535028 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 733,34 16.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Elektrina
298. došlá č.1801020 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 721,49 17.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Kvety
299. došlá č.1801024 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 535,56 17.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Kvety
300. došlá č.181515 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová VEs 31703747 289,85 14.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Stavebný materiál
301. došlá č.2018105 Slavomír Harmata, Bernolákova 1049/13, 052 01 Spišská Nová Ves 41688937 150 18.05.2018 30.05.2018 21.05.2018 Veľká ročná servisná prehliadka kamerového systému
302. došlá č.022018833 Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 42171717 229 18.05.2018 30.05.2018 25.05.2018 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
303. došlá č.8381600101 Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava 2 31348262 56 21.05.2018 30.05.2018 25.05.2018 Účtovníctvo ROPO a Obcí Predplatné časopisu
304. došlá č.5/2018 Špak Ondrej, Nováčany 79,044 21 Šemša 32555016 1630 22.05.2018 30.05.2018 25.05.2018 Polohopisné a výškopisné zamerania, vyhotovenie geometrického plánu
305. došlá č.2018273 MONDO - reklamná agentúra, Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 47,86 22.05.2018 30.05.2018 25.05.2018 Pečiatky
306. došlá č.180938 MIVA Market spol. s.r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 135,7 24.05.2018 30.05.2018 25.05.2018 Čistiace prostriedky
307. došlá č.SPD18500274 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2,811 06 Bratislava 44413467 -140,4 23.05.2018 05.06.2018 25.05.2018 Dobropis k faktúre plošinový vozík
308. došlá č.2018/5/89 Michal Jedinák ml., 065 33 Veľký Lipník 8 43385249 599,4 25.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Oprava gastro zariadenia
309. došlá č.181697 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves 31703747 193,22 25.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Pracovné náradie
310. došlá č.2018132 Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 Bratislava 435307749 13,9 25.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Publikácia M. Lavrincov Rub a líce doby
311. došlá č.1498378000 Labaš s.r.o., Textilná 1,040 12 Košice 36183181 268,97 25.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Nákup potravín
312. došlá č.1419408000 Labaš s.r.o., Textilná 1,040 12 Košice 36183181 208,62 25.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Nákup potravín
313. došlá č.2/2018 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, 053 33 Nálepkovo č. 309 536,9 25.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Nákup stavebných tovarov
314. došlá č.2018/0292 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 167,88 24.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Mäso a mäsové výrobky
315. došlá č.FV181140 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 128,65 24.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Ovocie a zelenina
316. došlá č.2018046 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 7557 25.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Technológia kuchyne
317. došlá č.1801029 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 377,2 28.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Kvety
318. došlá č.2018/0308 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 91,2 29.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Mäso a mäsové výrobky
319. došlá č.180100021 Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves 10763791 9477,5 29.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Stoličky Tulipan, Stôl kovový
320. došlá č.2018051 KREMER publishing s.r.o., Volgogradská 4794/82, 080 01 Prešov 47609141 350 18.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Náučna maľovanka
321. došlá č.20180108 Mgr. Marek Dzugas - Autoškola, Francisciho 23, 054 01 Levoča 408576662 770 30.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Kurz pravidelný výcvik vodičov
322. došlá č.1031801761 Brantere Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1627,13 30.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Odvoz KO
323. došlá č.1801033 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 65,4 31.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Kvety
324. došlá č.18019 PRO-FOREST Rožňava s.r.o., Štitnická 23,048 01 Rožňava 31722831 639 31.05.2018 05.06.2018 01.06.2018 Truhly
325. došlá č.7006990378 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 290 01.06.2018 05.06.2018 01.06.2018 Chladnička s mrazničkou
326. došlá č.355138110008 INPROST s.r.o., Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 31363091 41,6 04.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Obecné noviny
327. došlá č.10180235 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 178,8 04.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Oprava vozidla Citroen Nemo ŠPZ GL-957AO
328. došlá č.180538 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 421,06 04.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Kópie - výtlačky
329. došlá č.1018061313 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 04.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Výkon zodpovednej osoby 06/2018
330. došlá č.1800101 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 04.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Práce v oblasti ochrany pred požirmi, CO za mesiac 05/2018
331. došlá č.201803 Mozer s.r.o., Letná 354, 053 33 Nálepkovo 50407856 1684,09 04.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Tovar vydaný na rodinné prídavky 05/2018
332. došlá č.2018/0335 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 136,47 05.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Mäso a mäsové výrobky
333. došlá č.181041 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 25,92 05.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Fólia
334. došlá č.3018924065 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 5325,87 05.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Stravné lístky
335. došlá č.1031801899 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 647,09 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Uloženie komunálneho odpadu
336. došlá č.8209920654 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 275,74 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Mobilné služby
337. došlá č.8209998161 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,65 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Mobilné služby
338. došlá č.1180604 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2,053 11 Smižany 31727531 1598 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Krovinorez Stihl 410
339. došlá č.1990064814 XEROX LIMITED, Einteinová 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Nájom SN
340. došlá č.1990064815 XEROX LIMITED, Einteinová 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Nájom WC
341. došlá č.180606 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2,053 11 Smižany 31727531 125 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Autopart
342. došlá č.2018/0342 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 85,82 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Mäso a mäsové výrobky
343. došlá č.20180337 PRENX s.r.o., Nezábudková 5, 821 01 Bratislava 36172812 162 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 CAS PR-II bez stlpika
344. došlá č.FV180492 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 65,99 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Zelenina a ovocie
345. došlá č.FV180716 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 117,84 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Zelenina a ovocie
346. došlá č.2018024 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 1050 06.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Poskytovanie služieb s VO za 05/2018
347. došlá č.1801046 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 101,32 07.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 Substráty,kôl, prunus
348. došlá č.20180077 All Music Service s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 48137171 24 07.06.2018 15.06.2018 11.06.2018 )CD Posledná rozlúčka - smútočné piesne
349. došlá č.181518 GUMEX Slovakia - Ing. Dušan Čanky, Inovecká 46,949 01 Nitra 33639477 524,98 07.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Pneumatiky
350. došlá č.18203 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 459,37 07.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Inštalačný materiál
351. došlá č.18202 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 439,94 07.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Inštalačný materiál
352. došlá č.3500255454 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 267,45 08.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Mobilné služby
353. došlá č.2018042 AV Audit s.r.o., karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves 44877102 960 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Audit IÚZ za rok 2017
354. došlá č.182123 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 309,17 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Inštalačný materiál
355. došlá č.7292411367 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 35,92 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Elektrina
356. došlá č.7293329380 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 125,87 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Elektrina
357. došlá č.7293329382 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 44,42 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Elektrina
358. došlá č.7293329383 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 83,08 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Elektrina
359. došlá č.7292411368 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 116,9 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Elektrina
360. došlá č.7293413395 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 697,63 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Elektrina
361. došlá č.7294310563 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 65,41 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Elektrina
362. došlá č.7293329381 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 146,52 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Elektrina
363. došlá č.180328 IDAMER s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 316,7 12.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 MeiStream T50
364. došlá č.FA180084 PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A, Kendice 48, 082 01 Kendice 46443983 780 11.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Apgrejd web stránky
365. došlá č.FV181254 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 444676613 168,38 12.06.2018 15.06.2018 13.06.2018 Zelenina a ovocie
366. došlá č.2018/0350 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53,05601 Gelnica 32367112 24,33 12.06.2018 18.07.2018 13.06.2018 Kuracie štvrte chladené
367. došlá č.18VF00057 Mária Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 376,94 12.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Pracovné odevy
368. došlá č.1800065 SEAK s.r.o., Slanská 11934/92, 08006 Prešov 46150749 368,4 12.06.2018 18.07.2018 12.06.2018 Selektor PL3
369. došlá č.7293214881 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 717,83 13.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Elektrina
370. došlá č.7294116643 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 429,46 13.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Elektrina
371. došlá č.7294505563 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 301,09 13.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Elektrina
372. došlá č.7294310564 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 83,98 13.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Elektrina
373. došlá č.FVOT182800 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 13.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Smart TDM Basic, Standard, Eko, Aktiv
374. došlá č.180603 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 134,76 13.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Toner HP CF217A
375. došlá č.1031802085 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 14.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
376. došlá č.180629 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 176,21 14.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Tonery
377. došlá č.18VF00059 Mária Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 1115,73 14.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Pracovné odevy
378. došlá č.9218060270 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 275,24 14.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Potraviny
379. došlá č.9218060114 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 388,12 14.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Potraviny
380. došlá č.1031802149 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 12 15.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Zber, preprava jedlých olejov a tukov
381. došlá č.2018050 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 4130,4 13.06.2018 18.07.2018 20.06.2018 technologie kuchyne
382. došlá č.10180271 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 126,6 18.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Oprava Citroen Nemo ŠPZ GL-957AO
383. došlá č.182210 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 69,47 18.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 A 330 H lepenka
384. došlá č.2018/0358 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53,05601 Gelnica 32367112 100,37 18.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Mäso
385. došlá č.2018/0366 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53,05601 Gelnica 32367112 250,77 18.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Mäso
386. došlá č.18VF42331 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 18.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Internet
387. došlá č.SK00149540 National Pen, PO BOX 1615, Bratislava 97264440 215,49 18.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Reklamné predmety
388. došlá č.SK00149578 National Pen, PO BOX 1615, Bratislava 97264440 149,49 18.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Reklamné predmety
389. došlá č.2018/26 Ján Hamrák, Teplička 258, 052 01 Spišská Nová Ves 40358011 360 19.06.2018 18.07.2018 21.06.2018 Vypracovanie prevázdkového poriadku pre ubytovacie zariadenie
390. došlá č.1806028 MK hlas s.r.o., Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov 45352305 1980 18.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 VM Florian varovný systém
391. došlá č.1806034 MK hlas s.r.o., Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov 45352305 336 21.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 ECM20Z montáž
392. došlá č.201803 Marián Mikuláš, EKOPROM, J.Murgaša 3, 903 01 Senac 41033256 7000 25.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 PD Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu
393. došlá č.182387 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 88,82 25.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Farba, riedidlo
394. došlá č.182373 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 135 25.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Farba fasadna
395. došlá č.1803150 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 107,22 25.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Analýza vôd - pitné vody
396. došlá č.20182262 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, 925 41 Králov Brod 17644429 31,5 25.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Tlačivá
397. došlá č.181124 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 84,05 21.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Kancelárske potreby
398. došlá č.1802492 Benjamín Janiska BEN, Malinova 49, 955 01 Topoľčany 34670602 20,86 21.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 PC reprosústava
399. došlá č.180634 BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, 052 01 Spišská Nová Ves 44078447 192 22.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Nájom rezačka Husqvarna
400. došlá č.182347 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 170,77 22.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Farby, štetec, riedidlo
401. došlá č.180646 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 791,39 26.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Tonery
402. došlá č.50/2018 DEKORUM s.r.o., Stromová 2, 921 01 Piešťany 36678392 56 26.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Podlahová nosič vlajok
403. došlá č.2018085 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 151,2 27.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Umývací saponát, oplachový saponát, tabletová soľ
404. došlá č.2018084 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 4130,4 27.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Umývačka riadu, predumývací stôl, šokový schladzovač a zmrazovač
405. došlá č.2018083 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 7557 27.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Odsávač par konvektomatu, konvektomat
406. došlá č.11800088 Lesy obce Nálepkovo, Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepkovo 36587311 149,36 28.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 nájom Avia GL-561 AB
407. došlá č.182424 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 229,25 28.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Farby, fólie, plachty
408. došlá č.FV180039 Ing. Martin Kováč - GastroTexhnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice 33905690 348,48 28.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 plechy konvektomat
409. došlá č.1800113 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 554,4 29.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 ochrana pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia jún 2018
410. došlá č.017745 Metro Cash § Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 1213,66 03.07.2018 18.07.2018 03.07.2018 Vybavenie kuchyne
411. došlá č.1834500003 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2220,42 22.06.2018 18.07.2018 09.07.2018 Vyplácanie dávok
412. došlá č.1803286 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 90,36 03.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Analýza vôd
413. došlá č.2018/0393 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 168,31 03.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Mäso
414. došlá č.2018/0387 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 337,56 03.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Mäso
415. došlá č.2018/0380 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 241,51 03.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Mäso
416. došlá č.FV181410 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 355,46 03.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Ovocie, zelenina
417. došlá č.1018072544 osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
418. došlá č.20180288 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 183,6 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Štrk
419. došlá č.18262 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 852,79 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Inštalačný materiál
420. došlá č.2018166 Ondrej Jarkovský - E. servis, J. Fabiniho 10,052 01 Spišská Nová Ves 37177141 134,76 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Kábel, folia, rúrka
421. došlá č.22180420 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 76,64 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Drvené kamenivo
422. došlá č.1990066093 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Nájom SN : 3327200363
423. došlá č.1990066094 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Nájom WC 7855
424. došlá č.2018/0410 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 177,83 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Mäso
425. došlá č.2018029 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 1351 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 služby spojené s VO za 06/2018
426. došlá č.9218060578 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 316,53 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Potraviny
427. došlá č.9218060434 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 376 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Potraviny
428. došlá č.2018042 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13,052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 04.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Právne služby jún 2018
429. došlá č.20182394 ZORA-MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín 376 36170291 243,84 06.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Odpojovač batérie, štarter, olej
430. došlá č.1031802397 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 2391,67 06.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Odvoz KO - nádoby, Prenájom BOBR, uloženie odpadu
431. došlá č.8212123900 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,48 06.07.2018 18.07.2018 09.07.2018 Mobilné služby
432. došlá č.8212049218 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 274,61 09.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Mobilné služby
434. došlá č.07/2018 LORINC Foto-video, Vladimír Lorinc, Nová 704/14,053 33 Nálepkovo 43450784 330 09.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Reklamné predmety
435. došlá č.06/2018 LORINC Foto-video, Vladimír Lorinc, Nová 704/14,053 33 Nálepkovo 43450784 885 06.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Reklamné predmety
436. došlá č.180723 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 307,28 09.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Tonery
437. došlá č.18VF50341 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 09.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Internet
438. došlá č.20180183 Ing. Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice 14383730 141,72 10.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Kalibrácia vlhkomera, dodanie vlhkomera s teplomerom
439. došlá č.2018300001 Skiregaly s.r.o., Nebory 72, 739 61 Trinec 05169437 910 10.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Matrace plochá
440. došlá č.22180437 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 26,24 11.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Drvené kamenivo
441. došlá č.1031802489 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 761,9 11.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Uloženie komunálneho odpadu
442. došlá č.1031802490 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 11.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
443. došlá č.3500304365 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 243,77 11.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Mobilné služby
444. došlá č.FV181515 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 274,36 13.07.2018 18.07.2018 13.07.2018 Ovocie, zelenina
445. došlá č.7293544481 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 56,23 16.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
446. došlá č.7293544477 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 616,62 16.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
447. došlá č.7293544487 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 21,42 16.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
448. došlá č.7293544486 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 45,73 16.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
449. došlá č.7293544485 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 62,47 16.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
450. došlá č.7293544483 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 82,87 16.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
451. došlá č.180761 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 102 20.07.2018 23.07.2018 27.07.2018 Servisné práce
452. došlá č.181303 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 63,37 13.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Kancelárske potreby
453. došlá č.181277 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 468,47 13.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Kancelárske potreby
454. došlá č.FVOT183376 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,82104 Bratislava 2 45232270 67,2 13.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Smart TDM Basic + Standard
455. došlá č.18010040 KURIER plus REKLAMA s.r.o., Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves 36202631 804,02 13.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Noviny
456. došlá č.2018208609 Reklamné Predmety s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 48138495 22,26 13.07.2018 23.07.2018 13.07.2018 Šnúrka s držiakom - Furmanské preteky
457. došlá č.180061 CAVALO - T s.r.o., Chocholná - Velčice 574, 913 04 Chocholná - Velčice 44869533 84,74 16.07.2018 23.07.2018 16.07.2018 Kokardy
458. došlá č.1807/003 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves 17190444 462,8 16.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Motorová kosačka Stiga
459. došlá č.07572018 Euroko spol. s r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany 36591688 468,47 13.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Kancelárske potreby
460. došlá č.9218070074 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 235,51 17.07.2018 23.07.2018 17.07.2018 Tovar - potraviny
461. došlá č.7293544479 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 700,63 17.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
462. došlá č.7293544480 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 206,99 17.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
463. došlá č.7293544482 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 78,29 17.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
464. došlá č.7293544478 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 263,29 17.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
465. došlá č.2018/7/116 Michal Jedinák ml., 065 33 Veľký Lipník 8 43385249 436,5 17.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Oprava elektrického kotla
466. došlá č.7293544488 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110,2 17.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
467. došlá č.7293544484 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 146,06 17.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Elektrina
468. došlá č.182776 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 131,12 17.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Obr. cestný, kartáč hrnčekový
469. došlá č.1801043 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 18.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Servis informačného systému URBIS
470. došlá č.182838 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 59,72 18.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Pletivo, drôt
471. došlá č.180100125 SNOWSERVICE s.r.o., Králická ulica 542/3, 976 34 králiky 44809441 841,26 18.07.2018 23.07.2018 18.07.2018 Demontáž a montáž čerpadla frézy
472. došlá č.FA180099 PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A., Kendice 48, 082 01 Kendice 46443983 374,4 18.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Web hostibg domeny
473. došlá č.1801050 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 196,5 18.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Servis informačného systému URBIS
474. došlá č.Z18602673 Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 250,2 19.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Predplatné
475. došlá č.182869 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 258,24 19.07.2018 23.07.2018 20.07.2018 Obr. PREMAC park
476. došlá č.182924 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 42,29 20.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Primalex protiples. Mykostop
477. došlá č.0182587 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1, 04008 Košice 36202347 53,82 20.07.2018 06.08.2018 20.07.2018 Poháre - Furmanské preteky
478. došlá č.180764 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 57,79 20.07.2018 23.07.2018 27.07.2018 Servisné práce
479. došlá č.2018208880 Reklamné predmety s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 48138495 497,76 23.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Polokošele - Furmanské preteky
480. došlá č.2018208881 Reklamné predmety s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 48138495 279,98 23.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Polokošele - Furmanské preteky
481. došlá č.2018544 M-mall spol. s r.o., Dlhá 16, 900 28 Zálesie 48258385 31,24 16.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Páska výstražná bielo-červená
482. došlá č.181143 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 49,49 16.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Obal na prenos jedla
483. došlá č.9218070341 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 231,3 23.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Potraviny
484. došlá č.FV181597 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 184,74 23.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Ovocie, Zelenina
485. došlá č.2018/0430 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 92,93 23.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Mäso
486. došlá č.2018/0435 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 145,99 23.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Mäso
487. došlá č.0182639 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1, 04008 Košice 36202347 20,4 24.07.2018 06.08.2018 24.07.2018 Poháre - Furmanské preteky
488. došlá č.FV180043 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice 1 33905690 184,08 25.07.2018 06.08.2018 25.07.2018 GN1/1 nerezová, smalt
489. došlá č.SPF18413090 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 136,8 25.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Nerezový plošinový vozík
490. došlá č.20182802 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 25.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Systémová podpora URBIS
491. došlá č.181363 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 132,7 25.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Kancelárske potreby
492. došlá č.181364 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 402,31 25.07.2018 06.08.2018 27.07.2018 Potreby do kuchyne
493. došlá č.3068159155 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038 350,9 25.07.2018 06.08.2018 25.07.2018 Tovar do tomboly - Furmanské preteky
494. došlá č.40-07/2018 TORVO s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava 50236407 750 23.07.2018 07.08.2018 25.07.2018 Vykonanie VO Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obce Nálepkovo
495. došlá č.9218070491 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 384,53 26.07.2018 07.08.2018 02.08.2018 Potraviny
496. došlá č.1807-180 BOP-Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 36591441 1463,5 30.07.2018 07.08.2018 02.08.2018 Automatická závora
497. došlá č.08312018 Euroko spol. s r.o., Hlavná 116,079 01 Veľké Kapušany 36591688 24,24 30.07.2018 07.08.2018 30.07.2018 Náramky - Furmanské preteky
498. došlá č.2018403 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 94,80 30.07.2018 07.08.2018 02.08.2018 Banner
499. došlá č.FV1800092 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík č. 204 46355031 72 30.07.2018 07.08.2018 02.08.2018 Preprava drevnej hmoty
500. došlá č.20180128 Ján Soveľ, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 1003,20 30.07.2018 07.08.2018 02.08.2018 Rezivo suché - Furmanské preteky
501. došlá č.1900280092 OKAY Slovakia spol. s r.o., Krajná 86,821 04 Bratislava 35825979 159 30.07.2018 07.08.2018 30.07.2018 LED televízor - Furmanské preteky tombola
502. došlá č.2018/0448 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 202,9 31.07.2018 13.08.2018 02.08.2018 Mäso
503. došlá č.2018/0454 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 2757,96 31.07.2018 13.08.2018 02.08.2018 Mäso
504. došlá č.181389 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 57,42 31.07.2018 13.08.2018 02.08.2018 Kotúčík, fólia, obrúsky, taška, visačky
505. došlá č.8018073744 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 828,35 31.07.2018 13.08.2018 02.08.2018 Nákup potravín
506. došlá č.1803909 Paciga s.r.o., Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves 36582115 249,63 31.07.2018 13.08.2018 02.08.2018 Chlieb
507. došlá č.201804 Mozer s.r.o., Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo 50407856 1863,87 01.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 Tovar vydaný na detské prídavky za obdobie 7/2018
508. došlá č.1800155 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 01.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 Zmluva o dielo na práce v oblasti ochrany pred požiarmi - júl 2018
509. došlá č.2018392 RIVERA s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves 36607916 189,12 01.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 Polokošela s potlačou
510. došlá č.1018084154 osobnýudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 02.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 Výkon zodpovednej osoby 08/2018
511. došlá č.183045 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves 31703747 111,72 02.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 Tkanina teiniaca zelená, rukavice
512. došlá č.181400 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 53,71 02.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 Náplň Blanco Refill
513. došlá č.1180713 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 373,3 02.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 STIHL silon, olej, filter, adapter, kladka lanova, spona
514. došlá č.18291 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 222,56 02.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 Inštalačný materiál
515. došlá č.11800110 Lesy obce Nálepkovo, Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepkovo 36587311 424,66 02.08.2018 13.08.2018 02.08.2018 Guľatina ihličnatá, vláknina ihličnatá

Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk