Zmluvy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnená dňa 10.01.2018
Zmluva o obstaraní veci, zverejnená dňa 30.01.2018
Dodatok č. 1, zverejnený dňa 02.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnená dňa 07.02.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnená dňa 07.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Zmluva o pripojení, zverejnená dňa 16.02.2018
Kupna zmluva, zverejnená dňa 23.03.2018
Dodatok č. 1, zverejnený dňa 26.03.2018
Zmluva o poskytnutí služby - Neudorf, s.r.o., zverejnený dňa 27.03.2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, zverejnený dňa 06.04.2018
Kúpna zmluva o prevode vlastnícktva nehnuteľnosti, zverejnený dňa 12.04.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku, zverejnený dňa 16.04.2018
Zmluva o dielo, zverejnený dňa 20.04.2018
Zmluva o poskytnutí služby, zverejnený dňa 26.04.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, zverejnený dňa 02.05.2018
Zmluva o pripojení, zverejnený dňa 07.05.2018
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov, zverejnená dňa 10.05.2018
Zmluva o grantovom účte, zverejnená dňa 14.05.2018
Zmluva o dielo, zverejnená 23. 05. 2017
Zmluva o výkone práce, zverejnená dňa 24.05.2018
Zmluva o poskytovaní autitorských služieb, zverejnená dňa 08.06.2018
Zmluva o spolupráci, zverejnená dňa 11.06.2018
Zmluva o dielo , zverejnená dňa 13.06.2018
Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku, zverejnená dňa 18.06.2018
Zmluva o dielo , zverejnená dňa 16.07.2018
Zmluva o prenájme reklamnej plochy , zverejnená dňa 18.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane , zverejnená dňa 18.07.2018
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania , zverejnená dňa 23.07.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o dielo , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Brantner Nova, s.r.o. , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 2/2018 - DD21, s.r.o. , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 1/2018 - Gables, s. r. o. , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 04/2018 - Ján Soveľ , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 5/2018 - Ján Kalafus KALFA , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 06/2018 - Janka Kalafusová - VERMAT , zverejnená dňa 26.07.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 3/2018 - Init združenie , zverejnená dňa 27.08.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 7/2018 - Záhrada – Bývanie , zverejnená dňa 27.08.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 8/2018 - MIVA , zverejnená dňa 27.08.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 9/2018 - Mozer, s.r.o. , zverejnená dňa 27.08.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 10/2018 - M-plast , zverejnená dňa 27.08.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 11/2018 - Bigimi, s.r.o. , zverejnená dňa 27.08.2018
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane č. 12/2018 - J.Pocklan , zverejnená dňa 27.08.2018
Zmluva o zabezpečená reklamy - č. 13/2018 HOPE FAMILY, S.R.O. , zverejnená dňa 27.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Breteschneider , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Brozman , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Brozmanová , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Countri , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Ďuricová , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Grega , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Guľa , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Halcin , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Charitun , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Klein , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Labudová , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Nembus , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Pavlikovský , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Pehanič , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Podhorská , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Smoradová , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Solár , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Spevácky zbor , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Šomšáková , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Tóth , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Žilik , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka - Zimný , zverejnená dňa 28.08.2018
Zmluva o spolupráci USVRK-OIP-2018/001431-002 , zverejnená dňa 18.09.2018
Kúpna zmluva č. Z201841661_Z, zverejnená dňa 17.10.2018
Kúpna zmluva č. Z201844844_Z, zverejnená dňa 24.10.2018
Odstúpenie od zmluvy o dielo - EU GROUP a.s., zverejnená dňa 20.11.2018
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby – zvýšenie kapacity MŠ, zverejnená dňa 20.11.2018
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Zberný dvor, zverejnená dňa 20.11.2018
Zmluva o poskytnutí služby - SD Zberný dvor, zverejnená dňa 20.11.2018
Rámcová zmluva o poskytnutí služby, zverejnená dňa 05.12.2018
Dodatok č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, zverejnená dňa 06.12.2018
Dodatok č.17 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce, zverejnená dňa 13.12.2018
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci, zverejnená dňa 21.12.2018
Dodatok č.3 k Dohode č. 18/44/060/226, zverejnená dňa 28.12.2018

Objednávky

číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
1. Tatra-Therm SK s.r.o., Marnina Lányiho 1370/21, 060 01 Kežmarok 36483621 Kompletná dodávka a oživenie lyžiarskeho 3podového turniketu, software, čítačka čipových kariet Ing. Dušan Daniel 08.01.2018 04.1.2018
2. Griff s.r.o., Krivá 17, 040 01 Košice 31677509 Dodanie 3 sád projektovej dokumentácie- Zvýšenie kapacity MŠ Ing. Dušan Daniel 08.01.2018 04.1.2018
3. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 Kamenivo - obdobie január 2018 Ing. Július Levický 08.01.2018 08.1.2018
4. AG-STAVELMAT s.r.o., Odorínska cesta 424, 052 01 Spišská Nová Ves 31684823 Hutný materiál podľa výberu Ing. Július Levický 10.01.2018 09.1.2018
5. EL spol. s r.o., Radlinského 17/A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 odber a analýza pitnej a odpadovej vody v roku 2018 Ing. Július Levický 15.01.2018 11.01.2018
6. ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 10, 052 01 Spišská Nová Ves Školenie pre MOPS ( miestnu občiansku poriadkovú službu ) Ing. Július Levický 15.01.2018 15.01.2018
7. WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra Výstroj pre MOPS ( miestnu občiansku poriadkovú službu ) Ing. Július Levický 15.01.2018 15.01.2018
8. BOP-Slovania s.r.o., Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves Závora GARD G4000 - oranžová Ing. Dušan Daniel 17.01.2018 16.01.2018
9. IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá Vodomery Ing. Július Levický 17.01.2018 17.01.2018
10. Andrej Mitura, 059 01 Krížová Ves 146 základný kurz obsluhy krovinorezov Ing. Dušan Daniel 23.01.2018 23.01.2018
11. Skiragaly s.r.o, Nebory 72, 739 61 Trinec Matrace plochá 150x180x10 Ing. Július Levický 24.01.2018 24.01.2018
12. MUDr. Jozef Bodnár, Cintorínska 765, 053 33 Nálepkovoc Lekárska prehliadka MOPS Ing. Július Levický 13.02.2018 30.01.2018
13. JL Slovakia s.r.o., Kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik Prenájom montážnej plošiny MP 16 Ing. Dušan Daniel 13.02.2018 05.02.2018
14. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice Kamenivo Ing. Július Levický 13.02.2018 12.02.2018
15. MEASURING s.r.o., Obrancov Mieru 1169,04501 Moldava nad Bodvou Overenie vodomerov a oprava Ing. Július Levický 20.02.2018 20.02.2018
16. Rozvoj Spiša, Medza 10, 052 01 Spišská Nová Ves Spracovanie projektu zameraného na vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Ing. Dušan Daniel 05.03.2018 05.03.2018
17. Smaltovňa s.r.o. Bratislavská 25, 908 51 Holič Smaltované tabuľky supisných čísel Ing. Dušan Daniel 05.03.2018 05.03.2018
18. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662, 058 89 Poprad Vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí Ing. Dušan Daniel 12.03.2018 12.03.2018
19. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice kamenivo Ing. Dušan Daniel 12.03.2018 12.03.2018
20. IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá Vodomery na studenú vodu Ing. Dušan Daniel 16.03.2018 16.03.2018
21. EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves Laboratorne rozbory jedla a hygienických sterov Ing. Július Levický 04.04.2018 04.04.2018
22. Peter Petrik, Banicka 2227/8,052 01 Spišská Nová Ves 50151436 vypracovanie revíznej správy pre znovu pripojenie elektromeru Ing. Július Levický 05.04.2018 05.04.2018
23. Michal Jedinák ml., 065 33 Veľký Lipník 8 43385249 oprava strojovej škrabky na zemiaka TKŠ kuchyňa Ing. Július Levický 17.04.2018 17.04.2018
24. JL Slovakia s.r.o., kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik prenájom montážnej plošiny MP 16 Ing. Dušan Daniel 18.04.2018 17.04.2018
25. Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 Generálny audit, výkon zodpovednej osoby Ing. Júlis Levický 20.04.2018 20.04.2018
26. VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747770 exteriérová mapa na plastovej tabuli Ing. Júlis Levický 24.04.2018 24.04.2018
27. VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747770 Turistická a cyklistická mapa Ing. Dušan Daniel 24.04.2018 14.03.2018
28. Autoškola, Mgr. Dzugas, Francisciho 23, 054 01 Levoča 40857662 Preškolenie vodičov Ing. Júlis Levický 26.04.2018 27.04.2018
29. NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204,053 32 Hnilčík 46355031 Prevoz a usadenie stromu na kultúrne podujatie Ing. Júlis Levický 27.04.2018 27.04.2018
30. SEAK, Levočská 109, 080 01 Prešov 46150749 Servis obecného rozhlasu Ing. Dušan Daniel 16.05.2018 03.05.2018
31. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Oprava NN vzdušného kábla Ing. Júlis Levický 16.05.2018 26.04.2018
32. Ondrej Špak, Nováčany 79, 044 21 Novačany 32555016 Polohopisno-výškopisné zamerania, geometrický plán Ing. Júlis Levický 16.05.2018 16.05.2018
33. Pracovné odevy, Mária Repaská, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 Pracovné odevy a obuv Ing. Júlis Levický 25.05.2018 24.05.2018
34. Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves 10763791 9477,5 s DPH kuchynské stoly a stoličky na základe VO Ing. Júlis Levický 29.05.2018 28.05.2018
35. Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 501514436 prekládka el. merania Ing. Júlis Levický 31.05.2018 31.05.2018
36. MK hlas s.r.o., Benolákova 5, 083 01 Sabinov 45352305 samostané špecializované zariadenie VM Florian Ing. Júlis Levický 31.05.2018 31.05.2018
37. AGRO-Spiš s.r.o., Mlynská 2,053 11 Smižany Krovinorez Stihl 410 Ing. Dušan Daniel 04.06.2018 04.06.2018
38. IDAMER s.r.o., Dr. Schveitzera 196/4, 916 01 Stará Turá Vodomer MeaiStream T 50 MAP 16 DN Ing. Júlis Levický 08.06.2018 07.06.2018
39. BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, 052 01 Spišská Nová Ves 44078447 Rezačka na asfalt - zapožičanie Ing. Júlis Levický 13.06.2018 13.06.2018
40. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 kamenivo Ing. Júlis Levický 27.06.2018 27.06.2018
41. V3sound - Rastislav Vall, Slovenského raja 15,053 15 Hrabušice 41961706 ozvučenie Evanjelický kostol Ing. Júlis Levický 17.07.2018 17.07.2018
42. V3sound - Rastislav Vall, Slovenského raja 15,053 15 Hrabušice 41961706 ozvučenie Furmanské preteky Ing. Dušan Daniel 17.07.2018 17.07.2018
43. Ján Soveľ, Hlavná 527/120, 053 33 Nálepkovo 33065438 Latky, dosky - akcia Furmanské preteky Ing. Dušan Daniel 18.07.2018 18.07.2018
44. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava 17317282 cca 1996,-EUR Dodávka asfaltového betónu pre vysprávky výtlkov obecných ciest Ing. Júlis Levický 25.07.2018 25.07.2018
45. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 Kamenivo Ing. Júlis Levický 08.08.2018 01.08.2018
46. Ján Soveľ, Hlavná 527/120, 053 33 Nálepkovo 33065438 Prizmy na most pri Strážnickom potoku Ing. Júlis Levický 08.08.2018 07.08.2018
47. SHMÚ SR Košice, Ďumbierska 26, 041 17 Košice poskytnutie údajov pre vodoprávne rozhodnutie Ing. Dušan Daniel 08.08.2018 07.08.2018
48. BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen cca 8 100 Vysprávky výtlkov a sieťových rozpadov miestnych komuníkácií obce Nálepkovo tryskovou metódou za studena v predpokladanom množstve 45 ton Ing. Júlis Levický 14.08.2018 08.08.2018
49. FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, 01 001 Žilina Vibračný valec 1,6 tony resp. 2 tony Ing. Júlis Levický 14.08.2018 09.08.2018
50. BRENNTAG s.r.o., Južná trieda 72,042 85 Košice 31336884 Chlornan sodný 50l Ing. Dušan Daniel 17.08.2018 13.08.2018
51. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o., Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36658677 cca 4,26 s DPH za kus Cestné obrubníky Ing. Júlis Levický 17.08.2018 15.08.2018
52. MANO DDD s.r.o., Osloboditeľov 35/35, 053 02 Spišský Hrhov 44876271 Dezinsekcia vnútorných priestorov Obecného úradu Ing. Júlis Levický 17.08.2018 16.08.2018
53. SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o., Zemplínska 46,040 01 Košice 37954521 Siemens OCM III, Parshallov merný žľab Ing. Júlis Levický 03.09.2018 24.08.2018
54. IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196, 916 01 Stará Turá 46102604 Vodomer na studenú vodu Ing. Dušan Daniel 05.09.2018 04.09.2018
55. VKU Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 kynceľová 46747770 Mapa samolep Ing. Júlis Levický 06.09.2018 06.09.2018
56. Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 cca175 EUR bez DPH Strojový výkop mini bágrom Ing. Júlis Levický 18.09.2018 18.09.2018
57. POWEL s.r.o., Moyzesova 43, 080 01 Prešov 31657923 cca 230EURs DPH Chlorovacie zariadenie Chloroz extra 5 - 2 ks Ing. Júlis Levický 20.09.2018 20.09.2018
58. Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01 Levice 46624236 cca 1694,40EURs DPH OcP - ošatenie - pánske bundy 5 ks, letná poltopánka - 5 ks, celoročná kanada - 5 ks, šiltovka - 5 ks Ing. Dušan Daniel 24.09.2018 24.09.2018
59. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 cca 1000 EUR bez DPH Hrubé drvené kamenivo, štrkovina, prírodné kamenivo Ing. Júlis Levický 01.10.2018 25.09.2018
60. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 cca 1000 EUR bez DPH Hrubé drvené kamenivo, štrkovina, prírodné kamenivo Ing. Júlis Levický 11.10.2018 04.10.2018
61. DS mont a.s., Žilinská 41, 811 05 Bratislava 31604323 cca 1000 EUR s DPH Oprava automatických dverí vo vstupnej hale OcÚ Ing. Júlis Levický 17.10.2018 16.10.2018
62. Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01 Levice 46624236 1607,4 EUR s DPH Oblečenie - obecná polícia Ing. Dušan Daniel 18.10.2018 17.10.2018
63. PaedDr. K. Volčková Sláviková, Vodárenská 11, 080 01 Prešov 46443983 cca 5 EUR s DPH/mes. nasadenie webového sídla šifrovaním, predlženie domeny nalepkov.sk Ing. Dušan Daniel 18.10.2018 17.10.2018
64. Mária Repaská, Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 3066171 cca 1600 EUR s DPH pracovné odevy a obuv Ing. Július Levický 24.10.2018 22.10.2018
65. Marta Kakalejčíková - Kominárstvo, Banícka 28/2, 052 01 Spišská Nová Ves 44572336 cca 15 EUR bez DPH, režijne náklady 0,60 EUR bez DPH Kontrola a čistenie komínov Ing. Dušan Daniel 12.11.2018 05.11.2018
66. Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8 43385249 cca 3300 EUR s DPH Elektrický šporák s rúrou Gastro hall Ing. Dušan Daniel 12.11.2018 06.11.2018
67. ELTON Poprad spol. s r.o., Hlavná 3544/78, 059 51 Poprad - Matejovce 36507628 cca 280 EUR s DPH Obežné koleso na ponorné kalové čerpadlo Ing. Dušan Daniel 13.11.2018 12.11.2018
68. Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01 Levice 46624236 cca 1699,56 EUR s DPH Oblečenie pre Obecnú políciu Ing. Dušan Daniel 13.11.2018 12.11.2018
69. GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 5 EUR s DPH Prihlasovací kľúč DALLAS Ing. Dušan Daniel 21.11.2018 21.11.2018
70. EDISON SK s.r.o., Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou 46694447 1000 EUR s DPH Vianočné osvetlenie Ing. Július Levický 21.11.2018 21.11.2018
71. EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves 36216054 2000 EUR s DPH voľne ložená ( balená posypová soľ na zimnú údržbu miestnych komunikácií Ing. Július Levický 04.12.2018 03.12.2018
72. Prosper Poprad, s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad 36474681 268 s DPH betonová skrúž, betónový poklop Ing. Július Levický 20.12.2018 04.12.2018
73. Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica 00329061 160 EUR s DPH prečistenie odpadového potrubia Jana Pronská 14.12.2018 14.12.2018
74. Adriana Czolderová, Hlavná 417/194, 053 33 Nálepkovo 40108848 21 EUR bez DPH odhrňanie snehu a údržba miestnych komunikácii v obci Ondrej Klekner 20.12.2018 20.12.2018
75. Jozef Pocklan, Hámre 36, 053 33 Nálepkovo 30666911 21 EUR bez DPH odhrňanie snehu a údržba miestnych komunikácii v obci Ondrej Klekner 20.12.2018 20.12.2018
76. Betón Spiš s.r.o., Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves 31688233 70 EUR s DPH betónová skrúž 800x800 Ondrej Klekner 21.12.2018 21.12.2018
77. Peter Lapka, Hnilčík 165, 053 32 Hnilčík 34577769 500 EUR s DPH výkop ryhy na vodovodné potrubie Ondrej Klekner 21.12.2018 21.12.2018
78. Peter Lapka, Hnilčík 165, 053 32 Hnilčík 34577769 1375 EUR s DPH výkopové práce havarijného stavu vodovodného potrubia Ondrej Klekner 23.12.2018 23.12.2018

Faktúry

číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
1. došlá č.20180734 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica 36041688 262,50 Systémová podpora URBIS 23.01.2018 03.01.2018 05.01.2018 rámcová zmluva 1/2015
2. došlá č.3018901786 Doxx - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 2132,15 Stravné lístky 23.01.2018 10.01.2018 12.01.2018
3. došlá č.2018001 Slavomír harmata, Bernolákova 1049/13, 052 01 Spišská Nová Ves 41688937 343,2 Výmena optického vedenia 23.01.2018 11.01.2018 12.01.2018
4. došlá č.20180010 EUROMAR spol. s.r.o., Zimná 57,052 01 SPišská Nová Ves 36216054 340,68 Voľne ložená posypová soľ 23.01.2018 12.01.2018 19.01.2018
5. došlá č.2018001 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo námestie 13,052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 Právne služby 23.01.2018 12.01.2018 19.01.2018
6. došlá č.18VF04918 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 25,65 Internet 23.01.2018 15.01.2018 19.01.2018
7. došlá č.1801004 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 servis informačného systému URBIS 23.01.2018 15.01.2018 19.01.2018
8. došlá č.35000001100 Slovak Telekom, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava 35763469 308,14 Mobilné služby 23.01.2018 15.01.2018 19.01.2018
9. došlá č.2018002 AG-STAVELMAT s.r.o., Ing. Straku 1335/1, 052 01 Spišská Nová Ves 31684823 127,04 Materiál 23.01.2018 17.01.2018 19.01.2018
10. došlá č.22180003 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 88,38 Drvené kamenivo 23.01.2018 17.01.2018 19.01.2018
11. došlá č.0122018 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Poprad - Matejovce 059 51 17110386 90 Puzdro kovania závesu 23.01.2018 16.01.2018 19.01.2018
12. došlá č.OP01/18 TATRA-THERM SK s.r.o., Martina Lányiho 1370/21, 060 01 Kežmarok 36483621 3660 Dodávka a oživenie lyžiarského turniketu 23.01.2018 16.01.2018 19.01.2018
13. došlá č.2018180036 SIMS a.s., Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 276 Pečať Rozvoja obcí a miest 23.01.2018 18.01.2018 19.01.2018
14. došlá č.3100658096 Východoslovenská energetika a.s., Mlnyská 31, 042 91 Košice 44483767 20 Náklady na dopravu 15.02.2018 19.01.2018 26.01.2018
15. došlá č.180045 IDAMER s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196, 916 01 Stará Turá 46102604 1025,15 Residia Jet Q3 15.02.2018 20.01.2018 26.01.2018
16. došlá č.92018 MAS HNILEC o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany 42101638 2038,8 Členský príspevok za rok 2018 15.02.2018 20.01.2018 19.01.2018
17. došlá č.180079 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 329,12 Kancelárske potreby 15.02.2018 23.01.2018 26.01.2018
18. došlá č.2/2018 Andrej Mitura, Krížová Ves 146, 059 01 Spišská Belá 32397810 631 Školenie obsluhy krovinorezov 15.02.2018 23.01.2018 26.01.2018
19. došlá č.22180014 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 70,12 Drvené kamenivo 15.02.2018 24.01.2018 26.01.2018
20. došlá č.180073 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 430,57 dlažba, škárovacia hmota, náter, sieť 15.02.2018 26.01.2018 26.01.2018
21. došlá č.2018-0101 GRIFF spol. s r.o., Irkutská 14,040 12 Košice 31677509 240 Projektorá dokumentácia " Nálepkovo zvýšenie kapacity MŠ" 15.02.2018 26.01.2018 02.02.2018
22. došlá č.20180008 Ondrej jarkovský - E. servis, J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 714,67 Inštalačný materiál 15.02.2018 29.01.2018 09.02.2018
23. došlá č.20180017 ROZVOJ SPIŚA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves 35582537 900 Školenie pre zamestancov MOPS 15.02.2018 30.01.2018 09.02.2018
24. došlá č.20180101 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 3456 Rekonštrukcia interiéru Požiarnej zbrojnice III. Hámor 15.02.2018 30.01.2018 02.02.2018
25. došlá č.201801 Mozer s.r.o., Letná 354/45,053 33 Nálepkovo 50407856 1891,13 Tovar vydaný na detské prídavky 01/2018 15.02.2018 31.01.2018 09.02.2018
26. došlá č.180155 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 507,5 Kancelárske potreby 15.02.2018 31.01.2018 19.01.2018
27. došlá č.22180023 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 66,29 Drvené kamenivo 15.02.2018 31.01.2018 09.02.2018
28. došlá č.5031470615 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava - Ružinov 35950226 300,5 Elektrický sporák Electrolux 15.02.2018 31.01.2018 09.02.2018
29. došlá č.1138002793 AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 36298026 17,38 Drážkový remeň 15.02.2018 31.01.2018 31.01.2018
30. došlá č.239438000 LABAŚ s.r.o., Textilná 1,04012 Košice 36183181 441,52 Nákup tovaru 15.02.2018 31.01.2018 31.01.2018
31. došlá č.20180005 BONAMED s.r.o., Jánskeho 18/3325, 052 01 Spišská Nová Ves 36573442 20 lekárska prehliadka 15.02.2018 01.02.2018 02.02.2018
32. došlá č.7439009602 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95 Elektrina 15.02.2018 .02.2018 09.02.2018
33. došlá č.7439009268 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110 Elektrina 15.02.2018 .02.2018 09.02.2018
34. došlá č.7439009015 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 46 Elektrina 15.02.2018 .02.2018 09.02.2018
35. došlá č.7439007903 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 692 Elektrina 15.02.2018 .02.2018 09.02.2018
36. došlá č.1800002 Domov Nálepkovo n.o., letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2453,1 Stravovanie dôchodcov 15.02.2018 01.02.2018 09.02.2018
37. došlá č.18000013 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 Zmluva o dielo - január 2018 16.02.2018 01.02.2018 09.02.2018
38. došlá č.14/2018 Slovenská železná cesta, Hlavná 88,04001 Košice 42106346 100 Členské v občianskom združení 16.02.2018 02.02.2018 09.02.2018
39. došlá č.20180001 Heim plus s.r.o., Baška 55,040 16 Baška 47132591 3831,6 Stavebné práce - asfaltovanie prijazdových vchodov 16.02.2018 08.02.2018 09.02.2018
40. došlá č.1031800036 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1589,05 Odvoz KO 16.02.2018 02.02.2018 09.02.2018
41. došlá č.180105 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 108,04 Kópie výtlačky podľa rozpisu 16.02.2018 02.02.2018 09.02.2018
42. došlá č.91822001 FRUCONA TRADE KOSICE s.r.o., Obišovce 8, 044 81 Obišovce 36601179 439,3 Členské v občianskom združení 16.02.2018 02.02.2018 09.02.2018
43. došlá č.2018005 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42,052 01 Spišská Nová Ves 47887346 840 Poskytovanie služieb spojených s VO za 01/2018 16.02.2018 02.02.2018 09.02.2018
44. došlá č.180186 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 134,17 Kancelárske potreby 16.02.2018 02.02.2018 09.02.2018
45. došlá č.180299 TATRAPAK spol. s r.o., Sládkovičová 471, 059 38 Štrba 31693628 111,86 Nákup tovaru 16.02.2018 02.02.2018 09.02.2018
46. došlá č.18021 Ľubomír Mužík, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 468,37 Inštalačný materiál 16.02.2018 05.02.2018 09.02.2018
47. došlá č.18010064 WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10,94901 Nitra 46586016 850,2 Reklamné predmety 16.02.2018 07.02.2018 09.02.2018
48. došlá č.8202036563 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 47,8 Telekomunikačné služby 16.02.2018 07.02.2018 09.02.2018
49. došlá č.8201959993 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 270,7 Telekomunikačné služby 16.02.2018 07.02.2018 09.02.2018
50. došlá č.0602018 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, 059 51 Matejovce 17110386 360 Opakovaná úradná skúška lyžiarskeho vleku 16.02.2018 07.02.2018 09.02.2018
51. došlá č.1990059716 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 16.02.2018 08.02.2018 09.02.2018
52. došlá č.1990059715 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN 3327200363 16.02.2018 08.02.2018 09.02.2018
53. došlá č.1031800304 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 119,72 Uloženie KO 16.02.2018 08.02.2018 09.02.2018
54. došlá č.7439009770 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 53 Elektrina -dodávka a distribúcia 16.02.2018 08.02.2018 09.02.2018
55. došlá č.02/2018 Vladimír Lorinc, Nová 704, 053 33 Náelepkovo 43450784 1830 Reklamné predmety 19.02.2018 08.02.2018 16.02.2018
56. došlá č.7293512904 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 644,28 Elektrina 19.02.2018 08.02.2018 16.02.2018
57. došlá č.7293512897 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 516,01 Elektrina 19.02.2018 08.02.2018 16.02.2018
58. došlá č.7293512900 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 243,61 Elektrina 19.02.2018 08.02.2018 16.02.2018
60. došlá č.7293512903 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 353,14 Elektrina 19.02.2018 08.02.2018 16.02.2018
61. došlá č.7293512899 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 566,38 Elektrina 19.02.2018 08.02.2018 16.02.2018
62. došlá č.7293512893 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2507,87 Elektrina 19.02.2018 08.02.2018 16.02.2018
63. došlá č.3018906830 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 žilina 36391000 5267,39 Stravné lístky 19.02.2018 09.02.2018 16.02.2018
64. došlá č.180257 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 71,53 Elektróda, drôt 19.02.2018 12.02.2018 16.02.2018
65. došlá č.415180070 Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica 3602204704 251,46 Povrchová voda 19.02.2018 12.02.2018 16.02.2018
66. došlá č.0052018 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6, 052 01 Spišská Nová Ves 33065942 16 Lieky 19.02.2018 12.02.2018 16.02.2018
67. došlá č.180125 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 128,71 Tonery 19.02.2018 12.02.2018 16.02.2018
68. došlá č.181157 Verejná informačná služba spol. s r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 36006912 100,8 Poplatok za predlženie platnosti Licenčnej zmluvy 19.02.2018 12.02.2018 16.02.2018
69. došlá č.FVOT180537 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 Smart TDM Basic+Š+E+A 19.02.2018 13.02.2018 16.02.2018
70. došlá č.2084 ELEKTROSERVIS RADEK MENCIK, Proletárska 120, 46312 Liberec 23 43233155 503KČ Bosch strizna spojka robot 19.02.2018 13.02.2018 13.02.2018
71. došlá č.180139 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 102,18 Tonery 19.02.2018 14.02.2018 16.02.2018
72. došlá č.264098 Innovatrics s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava 36280712 1042,8 Dochádzkový terminál 19.02.2018 14.02.2018 16.02.2018
73. došlá č.2018008 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 Právne služby za 02/2018 19.02.2018 14.02.2018 16.02.2018
74. došlá č.22180053 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 29,75 Drvené kamenivo 19.02.2018 14.02.2018 16.02.2018
75. došlá č.FV180229 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 58,84 Nákup tovaru 19.02.2018 14.02.2018 16.02.2018
76. došlá č.180201 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 41,52 Utierky maxi 19.02.2018 14.02.2018 16.02.2018
77. došlá č.13/2017 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo č. 389 40108970 549,6 Dodaný tovar 13.03.2018 14.02.2018 22.02.2018
78. došlá č.002385 Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155, 972 01 Bojnice 41596404 20,23 Kompatibilná páska 13.03.2018 14.02.2018 14.02.2018
79. došlá č.15022018 Jozef Pocklan, Hámor 36,053 33 Nálepkovo 30666911 201,6 Zimná údržba ciest v časti III. Hámor - Peklisko 13.03.2018 15.02.2018 22.02.2018
80. došlá č.3500063778 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 283,78 Mobilné služby 13.03.2018 15.02.2018 22.02.2018
81. došlá č.180303 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 90,37 Stavebný materiál 13.03.2018 15.02.2018 22.02.2018
82. došlá č.7293512896 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 1903,12 Elektrina 13.03.2018 15.02.2018 22.02.2018
83. došlá č.7293512894 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 501,97 Elektrina 13.03.2018 15.02.2018 22.02.2018
84. došlá č.7293512895 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 849,35 Elektrina 13.03.2018 15.02.2018 22.02.2018
85. došlá č.7293512898 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 2495,45 Elektrina 13.03.2018 15.02.2018 22.02.2018
86. došlá č.18VF12359 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internetové pripojenie 13.03.2018 19.02.2018 22.02.2018
87. došlá č.1800675 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 152,76 Elektrina 13.03.2018 19.02.2018 22.02.2018
88. došlá č.04022018 VO-TOR s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava 50634178 1400 Realizácia verejného obstarávania " Nálepkovo - zvýšenie kapacity MŠ" 13.03.2018 19.02.2018 22.02.2018
89. došlá č.180304 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 31,10 Elektrina 13.03.2018 19.02.2018 28.02.2018
90. došlá č.180155 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 55,98 Toner 13.03.2018 20.02.2018 28.02.2018
91. došlá č.22180067 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 34,8 Drvené kamenivo 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
92. došlá č.2181104349 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 145,2 Odmena za licenciu 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
93. došlá č.180100024 Železiarstvo Poprad s.r.o., Moyzesova 1A,058 01 Poprad 47058820 96,61 Oprava autokluca 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
94. došlá č.10180061 Štefan Pacák,Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 42 Oprava vozidla Suzuki Ignis 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
95. došlá č.1834500001 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul.1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2050,65 Tovar-vyplatienie rodinných prídavkov 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
96. došlá č.2018005 JL Slovakia s.r.o., Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik 45553505 240 Prenájom MP-16, montážna plošina 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
97. došlá č.1800844 EL spol, s.r.o., Radlinského 17A,052 01 SPišská Nová Ves 31652859 719,04 Analýza vôd 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
98. došlá č.1800845 EL spol, s.r.o., Radlinského 17A,052 01 SPišská Nová Ves 31652859 724,32 Analýza vôd 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
99. došlá č.18010009 KURIER plus REKLAMA s.r.o., Odborárov 49,052 01 Spšiská Nová Ves 36202631 789,62 Noviny 13.03.2018 26.02.2018 28.02.2018
100. došlá č.2181104348 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 00178454 14,28 Licencia na verejné používanie hudobných diel 13.03.2018 27.02.2018 28.02.2018
101. došlá č.201802006 František Fanta - Monarch, Gorazdova 10/15, 052 01 Spišská Nová Ves 30667526 171,6 Vertikálne žalúzie 14.03.2018 27.02.2018 28.02.2018
102. došlá č.FV180303 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spšiská Nová Ves 44467613 54,8 Zelenina 14.03.2018 27.02.2018 28.02.2018
103. došlá č.5031901716 Internet MaLL Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 658 Konvektory 14.03.2018 27.02.2018 27.02.2018
104. došlá č.5031957070 Internet MaLL Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 439 Konvektory 14.03.2018 27.02.2018 27.02.2018
105. došlá č.312278000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 224,48 Tovar 14.03.2018 27.02.2018 27.02.2018
106. došlá č.180800032 Nier Fine Wines SK s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 46225625 347,8 Reklamné predmety 14.03.2018 01.03.2018 27.02.2018
107. došlá č.180249 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 1489,17 Stavebný materiál 14.03.2018 01.03.2018 22.02.2018
108. došlá č.10032018 Jozef Pocklan, Hámor 36,053 33 Náelepkovo 30666911 1234,8 Zimná údržba ciest - pluhovanie III. Hámor - Peklisko 14.03.2018 01.03.2018 12.03.2018
109. došlá č.1031800494 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1572,49 Odvoz KO, prenájom BOBR 14.03.2018 02.03.2018 12.03.2018
110. došlá č.1801012 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 803 HP 290 G1 MT 14.03.2018 02.03.2018 12.03.2018
111. došlá č.1801013 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 803 HP 290 G1 MT 14.03.2018 02.03.2018 12.03.2018
112. došlá č.1800030 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307, 053 11 Smižany 40357406 588 Práce v oblasti ochrany 14.03.2018 02.03.2018 12.03.2018
113. došlá č.2018009 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 910 Poskytovanie služieb spojených s VO 14.03.2018 02.03.2018 12.03.2018
114. došlá č.1802-034 BOP-Slovakia s.r.o.,Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 36591441 66 Oprava riadiacej jednotky 14.03.2018 02.03.2018 12.03.2018
115. došlá č.180210 DD21 s.r.o., Švábska 107,08005 Prešov 43818030 419,93 Čiernobiele a farebné kópie 14.03.2018 05.03.2018 12.03.2018
116. došlá č.18VF19560 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33,05311 Smižany 36580392 11,85 Internet 14.03.2018 05.03.2018 12.03.2018
117. došlá č.1990060932 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 14.03.2018 05.03.2018 12.03.2018
118. došlá č.1990060931 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN3327200363 14.03.2018 05.03.2018 12.03.2018
119. došlá č.05/2018 Štefan Czolder, Hlavná 417,05333 Nálepkovo 31223371 519,75 Odhrňanie snehu 14.03.2018 05.03.2018 12.03.2018
120. došlá č.3018910312 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 5375,35 Stravné lístky 14.03.2018 05.03.2018 12.03.2018
121. došlá č.20180022 ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 3444,052 01 Spišská Nová Ves 35582537 400 Poradenské služby 14.03.2018 05.03.2018 12.03.2018
122. došlá č.22180082 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 97,79 Drvené kamenivo 14.03.2018 06.03.2018 12.03.2018
123. došlá č.615958000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 213,61 Tovar 14.03.2018 06.03.2018 01.03.2018
124. došlá č.537068000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 231,15 Tovar 14.03.2018 06.03.2018 12.03.2018
125. došlá č.180399 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 184,85 utierky, zásobník, miska, pohár 14.03.2018 06.03.2018 12.03.2018
126. došlá č.2018041 Ondrej jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10,052 01 Spišská Nová Ves 37177141 165,65 Ziarovky 14.03.2018 06.03.2018 12.03.2018
127. došlá č.18065 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 458,15 Inštalačný materiál 14.03.2018 07.03.2018 12.03.2018
128. došlá č.8204008265 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,79 Poplatky za telekomunikačné služby 14.03.2018 07.03.2018 12.03.2018
129. došlá č.8203931140 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 269,82 Poplatky za telekomunikačné služby 14.03.2018 07.03.2018 12.03.2018
130. došlá č.0132018 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6,052 01 Spišská Nová Ves 33065942 39 Čip 14.03.2018 07.03.2018 12.03.2018
131. došlá č.7293512901 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 245,46 Elektrina 14.03.2018 13.03.2018 13.03.2018
132. došlá č.SPF18404430 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 421,2 Skriňa kombi, mobilný kontajner 12.04.2018 07.03.2018 16.03.2018
133. došlá č.1800003 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2200,65 Stravovanie - vývoz dôchodcom 12.04.2018 08.03.2018 16.03.2018
134. došlá č.1801016 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 326 Inštalácia Windows 12.04.2018 08.03.2018 16.03.2018
135. došlá č.1031800735 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská nová Ves 31659641 460,51 Uloženie komunálneho odpadu 12.04.2018 09.03.2018 16.03.2018
136. došlá č.20182104 ZORA- MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín č. 376 36170291 125,16 Filter palivový, olejový, palivový, hydraulický 12.04.2018 09.03.2018 16.03.2018
137. došlá č.20186031 ZORA- MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín č. 376 36170291 150 Servisná práca 12.04.2018 09.03.2018 16.03.2018
138. došlá č.2018013 JUDr.Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 Právne služby 12.04.2018 09.03.2018 16.03.2018
139. došlá č.18010128 WORKTEX LUIS chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra 1 46586016 4708,13 Oblečenie MOPS 12.04.2018 09.03.2018 16.03.2018
140. došlá č.1801018 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 122 URBIS- otvorenie pre rok 2018 12.04.2018 12.03.2018 16.03.2018
141. došlá č.180249 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 96 Toner 12.04.2018 12.03.2018 16.03.2018
142. došlá č.20180310 EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves 36216054 230,4 Balená posypová soľ 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
143. došlá č.3500111288 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 288,87 Mobilné služby 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
144. došlá č.7293524236 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3206,39 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
145. došlá č.7293524242 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 587,22 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
146. došlá č.7293524240 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 444,8 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
147. došlá č.7293524247 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 569,51 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
148. došlá č.7293524245 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 271,82 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
149. došlá č.7293524244 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 275,53 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
150. došlá č.7293524243 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 150,76 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
151. došlá č.7293524246 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 318,58 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
152. došlá č.7293524237 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 421,07 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
153. došlá č.7293524239 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1759,54 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
154. došlá č.7293524238 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 835,5 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
155. došlá č.7293524241 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1554,66 Elektrina 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
156. došlá č.3100668058 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 20 Náklady na dopravu 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
157. došlá č.3100668060 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 24,83 Výmena merania 12.04.2018 14.03.2018 16.03.2018
158. došlá č.2018149 MONDO - reklamná agentúra, Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 78 Prelep tabule 12.04.2018 16.03.2018 22.03.2018
159. došlá č.SPF18404887 B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 2318,4 Šatník s medzistenou 12.04.2018 15.03.2018 22.03.2018
160. došlá č.FVOT181096 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 82104 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic 12.04.2018 16.03.2018 22.03.2018
161. došlá č.201803037 PACAK s.r.o., Tepličská cesta 13, 052 01 Spišská Nová Ves 36846961 68,04 hardox h4 12.04.2018 16.03.2018 22.03.2018
162. došlá č.20170759 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica 17058520 85 Vypracovanie stanoviska k posúdeniu drevín 12.04.2018 19.03.2018 22.03.2018
163. došlá č.FV180634 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 72,02 Zelenina 13.04.2018 20.03.2018 22.03.2018
164. došlá č.21180230 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 309,78 Vyhľadávanie poruchy 13.04.2018 22.03.2018 28.03.2018
165. došlá č.S382403981 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava 35885815 354,96 Spisová skriňa s roletou 13.04.2018 26.03.2018 26.03.2018
166. došlá č.2018048 SMALTOVNA MIŠIK HOLÍČ s.r.o., Bratislavaská 25, 908 51 Holič 44717342 21,3 Tabuľa smaltovaná domové čísla 13.04.2018 26.03.2018 28.03.2018
167. došlá č.180185 IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzra 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 473,86 Residia Jet Q3, Meistream T50 13.04.2018 27.03.2018 28.03.2018
168. došlá č.8018033208 HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce 44360991 355,53 Potraviny 13.04.2018 27.03.2018 27.03.2018
169. došlá č.180568 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 34,24 Kancelárske potreby 13.04.2018 28.03.2018 28.03.2018
170. došlá č.22180116 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 68,65 Drvené kamenivo 13.04.2018 28.03.2018 28.03.2018
171. došlá č.180627 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 91,38 Kancelárske potreby 13.04.2018 28.03.2018 28.03.2018
172. došlá č.1800043 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 554,4 Práce v oblasti ochrany pred požiarmi- marec 2018 13.04.2018 29.03.2018 06.04.2018
173. došlá č.16222018 LAVEX, LANOVKY a VLEKY, M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 00213331 270 Účastnícky poplatok 13.04.2018 29.03.2018 06.04.2018
174. došlá č.2018063 Ondrej Jarkovský - E. servis, Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 66,44 Oprava Makita GA9020 13.04.2018 29.03.2018 06.04.2018
175. došlá č.1807675 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48 Bratislava 17310598 38,5 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos 13.04.2018 29.03.2018 06.04.2018
176. došlá č.1801413 EL spol s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 321,66 Analýza vôd - pitné vody 13.04.2018 03.04.2018 06.04.2018
177. došlá č.201816889 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 Systémová podpora URBIS 13.04.2018 04.04.2018 06.04.2018
178. došlá č.180308 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 908,15 Kópie/výtlačky podľa rozpisu, toner 13.04.2018 04.04.2018 06.04.2018
179. došlá č.1031800886 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1622,93 Odvoz KO 13.04.2018 04.04.2018 06.04.2018
180. došlá č.2018016 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 945 poskytovanie služieb spojených s verejným obstarávaním za 03/2018 03.05.2018 04.04.2018 13.04.2018
181. došlá č.1800488 ELSO PHILIPS SERVICE spol. s .r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 31423388 29,76 Digitálny vpichový teplomer 03.05.2018 04.04.2018 04.04.2018
182. došlá č.18017 SEZO-Spiš, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 35560428 1972,8 Príspevok na realizáciu triedeného zberu 03.05.2018 05.04.2018 13.04.2018
183. došlá č.1809017 SEZO-Spiš, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 35560428 33 členské za rok 2018 03.05.2018 05.04.2018 13.04.2018
184. došlá č.18VF26949 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet pripojenie Máj 2018 03.05.2018 06.04.2018 13.04.2018
185. došlá č.07/2018 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, 053 33 Nálepkovo 31223371 94,5 Odhŕňanie snehu a údržba miestnej komunikácie 03.05.2018 06.04.2018 13.04.2018
186. došlá č.3018914969 DOXX - stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 5744,2 Stravné lístky 03.05.2018 06.04.2018 13.04.2018
187. došlá č.1801517 EL spol. s r.o., Radlinského 17a,052 01 Spišská Nová Ves 31652859 120,6 Analýza vôd 03.05.2018 09.04.2018 13.04.2018
188. došlá č.1990062142 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC 7855, SN 3923517200 03.05.2018 09.04.2018 13.04.2018
189. došlá č.1990062141 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN 3327200363 03.05.2018 09.04.2018 13.04.2018
190. došlá č.8205991504 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 46,18 Poplatky za telekomunikačné služby 03.05.2018 09.04.2018 13.04.2018
191. došlá č.8205915108 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 271,39 Poplatky za telekomunikačné služby 03.05.2018 09.04.2018 13.04.2018
192. došlá č.20180004 Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 50151436 50 Vykonanie revíznej správy prípojka pre byt č. 1 Hlavná 743/119 03.05.2018 09.04.2018 13.04.2018
193. došlá č.1031801000 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 929,44 Uloženie komunálneho odpadu 03.05.2018 10.04.2018 13.04.2018
194. došlá č.1801024 INIT združenie, SNP 579/81,053 01 Harichovce 11952261 281 Diagnostikovanie poruchy, reinštaqlácia Windows, HP Laser Jet 03.05.2018 10.04.2018 13.04.2018
195. došlá č.18119 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 661,66 Inštalačný materiál 03.05.2018 10.04.2018 20.04.2018
196. došlá č.3500159945 Slovak Telekom, Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 228,17 Mobilné služby 03.05.2018 11.04.2018 13.04.2018
197. došlá č.18000050 MEASURING s.r.o., Obrancov mieru 1169,045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 462,3 Overenie a zabezpečenie opravy vodomerov 03.05.2018 11.04.2018 13.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
198. došlá č.2018/15 Ján Hamrák, Teplička 258, 052 01 Spišská Nová Ves 40358011 480 Vypracovanie aktualizácie HACCP 03.05.2018 11.04.2018 13.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
199. došlá č.180925 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 159,22 Stavebný materiál 03.05.2018 12.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
200. došlá č.180116 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5,052 01 Spišská Nová Ves 10760989 384 školenie z odbornej spôsobilosti vodičovl 03.05.2018 12.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
201. došlá č.201802 Mozer s.r.o, Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo 50407856 1845,03 Tovar vydaný na prídavky za obdobie 3/2018 03.05.2018 12.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
202. došlá č.8018033573 HOSPE FAMILY s.r.o, Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 107,04 Potraviny do kuchyne 03.05.2018 12.04.2018 12.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
203. došlá č.956268000 Labaš s.r.o., Textilná 1,04012 Košice 36183181 208,13 Potraviny do kuchyne 04.05.2018 12.04.2018 12.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
204. došlá č.761758000 Labaš s.r.o., Textilná 1,04012 Košice 36183181 304,87 Potraviny do kuchyne 04.05.2018 12.04.2018 12.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
205. došlá č.7293320880 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 219,16 Elektrina 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
206. došlá č.7293320881 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 298,21 Elektrina 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
207. došlá č.7293320883 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 633,84 Elektrina 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
208. došlá č.7293320882 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 281,46 Elektrina 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
209. došlá č.7293320872 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 3373,01 Elektrina 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
210. došlá č.7293320876 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 599,14 Elektrina 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
211. došlá č.7293320878 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 613,62 Elektrina 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
212. došlá č.7293320879 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 150,62 Elektrina 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
213. došlá č.2018017 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 44483767 1000 Poskytovanie právnych služieb apríl 2018 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
214. došlá č.05/2018 Ing. Krížo Anton, Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce 10728953 230 Defektoskopická kontrola dopravného lana na lyžiarskom vleku 04.05.2018 13.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
215. došlá č.9110800094 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843, 052 70 Spišská Nová Ves 00329614 234,3 odchyt túlavých zvierat 04.05.2018 16.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
216. došlá č.1801612 El spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 42,84 Analýza biologických materiálov 10.05.2018 16.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
217. došlá č.180227 IDAMER s.r.o., Dr. Schweitza 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 316,7 MeiStream T50 10.05.2018 16.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
218. došlá č.180970 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 74,64 obrubník Akord 10.05.2018 16.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
219. došlá č.2018/17 Ján Hamrák, Teplička 258, 052 01 Spišská Nová Ves 40358011 360 Vypracovanie prevádzkového poriadku 10.05.2018 17.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
220. došlá č.1801703 El spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 667,44 Analýza vôd pitné vody 10.05.2018 18.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
221. došlá č.S382405359 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava 35885815 303,48 Kovová spisová skriňa Ekwo 10.05.2018 18.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
222. došlá č.SPF18406931 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 214,18 Skriňa kombi 10.05.2018 18.04.2018 20.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
223. došlá č.1801028 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 119552261 297 Servis informačného systému URBIS 10.05.2018 19.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
224. došlá č.20182171 ZORA-MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín 36170291 505,12 Čerpadlo dopravné, ručný lis 10.05.2018 19.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
225. došlá č.130-2018 Ing. Peter Zubko, 29. augusta 1995, Trebišov 45380805 59 Led reflektor 10W 10.05.2018 19.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
226. došlá č.7293320873 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 406,04 Elektrina 10.05.2018 20.04.2018 23.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
227. došlá č.7293320875 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1960,43 Elektrina 10.05.2018 20.04.2018 23.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
228. došlá č.7293320877 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1088,71 Elektrina 10.05.2018 20.04.2018 23.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
229. došlá č.7293320874 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 854,78 Elektrina 10.05.2018 20.04.2018 23.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
230. došlá č.SPF18407028 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 140,4 Plošinový vozík 10.05.2018 20.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
231. došlá č.11042018 Jozef Pocklan, Hámor 36, 053 33 Nálepkovo 30666911 100,8 Zimná údržba ciest - marec 2018 10.05.2018 20.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
232. došlá č.1801814 EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 54,18 Analýza vôd 10.05.2018 23.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
233. došlá č.1114738000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 217,82 Potraviny 10.05.2018 24.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
234. došlá č.FV180882 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 103,8 Zelenina a ovocie 10.05.2018 24.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
235. došlá č.20180404 Jozef Šaršaň, Letná 357, 053 33 Nálepkovo 40106161 1084,8 Oprava vchodových dverí, obloženie keramickým obkladom steny skladu, Výmena vchodových dverí 10.05.2018 26.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
236. došlá č.20180405 Jozef Šaršaň, Letná 357, 053 33 Nálepkovo 40106161 828 Vchodové dvere 10.05.2018 26.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
237. došlá č.FVOT181657 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic 10.05.2018 26.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
238. došlá č.20180006 Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 50151436 300 Elektrická inštalácia a bleskozvod na Požiarnej zbrojnici Tretí Hámor 10.05.2018 26.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
239. došlá č.20180007 Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 50151436 988,72 Materiál - bleskozvod na Požiarnej zbrojnici Tretí Hámor 10.05.2018 26.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
240. došlá č.20180581 TEXICOP s.r.o., Rosinská 15C, 010 08 Žilina 36821101 640,08 Teflonové obrusy 10.05.2018 26.04.2018 27.04.2018 rámcová zmluva 1/2015
241. došlá č.1801969 EL spol. s.r.o.,Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 107,22 Analýza vôd 11.05.2018 27.04.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
242. došlá č.1834500002 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul.1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 1615,3 Potraviny- vyplácanie rodinných prídavkov 11.05.2018 27.04.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
243. došlá č.10180190 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 218,64 Oprava vozidla Citroen Nemo GL 957AO 11.05.2018 27.04.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
244. došlá č.10180186 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 86,04 Výmena pneumatik 11.05.2018 27.04.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
245. došlá č.1560004642 Centrum polygrafickych služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava 42272360 72,96 Rodný list, Sobášny list, Úmrtný list 11.05.2018 02.05.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
246. došlá č.2270001371 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 692 Elektrina 11.05.2018 02.05.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
247. došlá č.22700095731 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 46 Elektrina 11.05.2018 02.05.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
248. došlá č.2270133868 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110 Elektrina 11.05.2018 02.05.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
249. došlá č.2270133735 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 Elektrina 11.05.2018 02.05.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
250. došlá č.2270182736 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95 Elektrina 11.05.2018 02.05.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
251. došlá č.2270133735 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 Elektrina 11.05.2018 02.05.2018 04.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
252. došlá č.2018017 J§L Slovakia s.r.o., Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik 45553505 240 Prenájom MP-16 na údržbu VO 30.05.2018 02.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
253. došlá č.1031801308 Brantner Nova s.r.o., Sadova 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1669,85 Odvoz KO 30.05.2018 02.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
254. došlá č.1800085 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1,053 11 Smižany 40357406 588 Práce v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac apríl 2018 30.05.2018 03.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
255. došlá č.2018022 Ing. Mária pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 1309 Poskytovanie služieb spojených s VO 30.05.2018 03.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
256. došlá č.1990063578 Xerox Limited, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN : 3327200363 30.05.2018 04.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
257. došlá č.1990063579 Xerox Limited, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC 7855 30.05.2018 07.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
258. došlá č.3018919358 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4916,53 Stravné lístky 4,5 EUR 30.05.2018 07.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
259. došlá č.2018265 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 SPišská Nová Ves 36602477 78 Prelep tabule 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
260. došlá č.180460 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 357,22 Čiernobiela kópia A4, farebná kópia A4 30.05.2018 07.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
261. došlá č.2270201917 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 53 Elektrina - dodávka a distribúcia 30.05.2018 07.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
262. došlá č.20180134 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 172,8 Štrk fr. 0-22 30.05.2018 07.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
263. došlá č.FV1800065 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204, 053 32 Hnilčík 46355031 96 Prevoz a usadenie stromu na kultúrne podujatie 30.05.2018 07.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
264. došlá č.5100260557 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 189 Pripojenie OM 1090840 30.05.2018 07.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
265. došlá č.2018096 Ondrej Jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 29,4 Inštalačný materiál 30.05.2018 07.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
266. došlá č.3500206761 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 280,19 Mobilné služby 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
267. došlá č.8207912276 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 270,24 Mobilné služby 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
268. došlá č.8207991124 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 46,7 Mobilné služby 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
269. došlá č.7111821530 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 253,44 Oprava NN vzdušného kábla 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
270. došlá č.5033496677 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava- Ružinov 35950226 151,4 Gorenje RB 3092 ANW chladnička 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
271. došlá č.5033532655 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava- Ružinov 35950226 579,5 Gorenje RB 192ANW chladnička 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
272. došlá č.1031801427 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská nová Ves 31659641 808,7 Uloženie komunálneho odpadu 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
273. došlá č.2018/0261 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53, 056 01 Gelnica 32367112 144,76 Mäso a mäsové výrobky 30.05.2018 09.05.2018 11.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
274. došlá č.7293535031 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 246,43 Elektrina 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
275. došlá č.7293535033 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 80,14 Elektrina 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
276. došlá č.7293535034 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 148,16 Elektrina 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
277. došlá č.7293535036 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 290 Elektrina 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
278. došlá č.7293535035 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 105,36 Elektrina 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
279. došlá č.7293535025 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1226,16 Elektrina 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
280. došlá č.7293535029 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 196,54 Elektrina 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
281. došlá č.7293535032 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 122,06 Elektrina 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
282. došlá č.4101801333 Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník 36214604 52,99 NAT T - 35 2m 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
283. došlá č.1263768000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 305,17 Potraviny 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
284. došlá č.180837 MIVA Market spol. s.r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 285,56 Čistiace prostriedky 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
285. došlá č.FV181017 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 144,72 Ovocie a zelenina 30.05.2018 10.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
286. došlá č.180486 DD21 s.r.o., Švábska 107,08005 Prešov 43818030 131,28 Toner Xerox Phaser 3020 30.05.2018 11.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
287. došlá č.2018050199 osobnyudaj.sk s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 72,54 Výkon zodpovednej osoby za 05/2018 30.05.2018 11.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
288. došlá č.18VF34584 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet prip. jún 18 30.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
289. došlá č.2018026 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1089 Právne služby za odbobie máj 2018 30.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
290. došlá č.181468 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová VEs 31703747 350,34 Stavebný materiál 30.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
291. došlá č.1337088000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 217,63 Potraviny 30.05.2018 16.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
292. došlá č.2018/0274 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 151,72 Mäso a mäsové výrobky 30.05.2018 16.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
293. došlá č.FVOT182227 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic+Štandard 30.05.2018 16.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
294. došlá č.7293535026 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 330,12 Elektrina 30.05.2018 16.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
295. došlá č.7293535030 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 267,67 Elektrina 30.05.2018 16.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
296. došlá č.7293535027 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 771,2 Elektrina 30.05.2018 16.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
297. došlá č.7293535028 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 733,34 Elektrina 30.05.2018 16.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
298. došlá č.1801020 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 721,49 Kvety 30.05.2018 17.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
299. došlá č.1801024 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 535,56 Kvety 30.05.2018 17.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
300. došlá č.181515 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová VEs 31703747 289,85 Stavebný materiál 30.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
301. došlá č.2018105 Slavomír Harmata, Bernolákova 1049/13, 052 01 Spišská Nová Ves 41688937 150 Veľká ročná servisná prehliadka kamerového systému 30.05.2018 18.05.2018 21.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
302. došlá č.022018833 Centrálna nezisková spoločnosť o.z., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 42171717 229 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk 30.05.2018 18.05.2018 25.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
303. došlá č.8381600101 Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava 2 31348262 56 Účtovníctvo ROPO a Obcí Predplatné časopisu 30.05.2018 21.05.2018 25.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
304. došlá č.5/2018 Špak Ondrej, Nováčany 79,044 21 Šemša 32555016 1630 Polohopisné a výškopisné zamerania, vyhotovenie geometrického plánu 30.05.2018 22.05.2018 25.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
305. došlá č.2018273 MONDO - reklamná agentúra, Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 47,86 Pečiatky 30.05.2018 22.05.2018 25.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
306. došlá č.180938 MIVA Market spol. s.r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 135,7 Čistiace prostriedky 30.05.2018 24.05.2018 25.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
307. došlá č.SPD18500274 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2,811 06 Bratislava 44413467 -140,4 Dobropis k faktúre plošinový vozík 05.06.2018 23.05.2018 25.05.2018 rámcová zmluva 1/2015
308. došlá č.2018/5/89 Michal Jedinák ml., 065 33 Veľký Lipník 8 43385249 599,4 Oprava gastro zariadenia 05.06.2018 25.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
309. došlá č.181697 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves 31703747 193,22 Pracovné náradie 05.06.2018 25.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
310. došlá č.2018132 Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 Bratislava 435307749 13,9 Publikácia M. Lavrincov Rub a líce doby 05.06.2018 25.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
311. došlá č.1498378000 Labaš s.r.o., Textilná 1,040 12 Košice 36183181 268,97 Nákup potravín 05.06.2018 25.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
312. došlá č.1419408000 Labaš s.r.o., Textilná 1,040 12 Košice 36183181 208,62 Nákup potravín 05.06.2018 25.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
313. došlá č.2/2018 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, 053 33 Nálepkovo č. 309 536,9 Nákup stavebných tovarov 05.06.2018 25.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
314. došlá č.2018/0292 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 167,88 Mäso a mäsové výrobky 05.06.2018 24.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
315. došlá č.FV181140 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 128,65 Ovocie a zelenina 05.06.2018 24.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
316. došlá č.2018046 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 7557 Technológia kuchyne 05.06.2018 25.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
317. došlá č.1801029 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 377,2 Kvety 05.06.2018 28.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
318. došlá č.2018/0308 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 91,2 Mäso a mäsové výrobky 05.06.2018 29.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
319. došlá č.180100021 Libor Fictum, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves 10763791 9477,5 Stoličky Tulipan, Stôl kovový 05.06.2018 29.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
320. došlá č.2018051 KREMER publishing s.r.o., Volgogradská 4794/82, 080 01 Prešov 47609141 350 Náučna maľovanka 05.06.2018 18.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
321. došlá č.20180108 Mgr. Marek Dzugas - Autoškola, Francisciho 23, 054 01 Levoča 408576662 770 Kurz pravidelný výcvik vodičov 05.06.2018 30.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
322. došlá č.1031801761 Brantere Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1627,13 Odvoz KO 05.06.2018 30.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
323. došlá č.1801033 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 65,4 Kvety 05.06.2018 31.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
324. došlá č.18019 PRO-FOREST Rožňava s.r.o., Štitnická 23,048 01 Rožňava 31722831 639 Truhly 05.06.2018 31.05.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
325. došlá č.7006990378 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 290 Chladnička s mrazničkou 05.06.2018 01.06.2018 01.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
326. došlá č.355138110008 INPROST s.r.o., Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 31363091 41,6 Obecné noviny 15.06.2018 04.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
327. došlá č.10180235 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 178,8 Oprava vozidla Citroen Nemo ŠPZ GL-957AO 15.06.2018 04.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
328. došlá č.180538 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 421,06 Kópie - výtlačky 15.06.2018 04.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
329. došlá č.1018061313 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby 06/2018 15.06.2018 04.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
330. došlá č.1800101 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 Práce v oblasti ochrany pred požirmi, CO za mesiac 05/2018 15.06.2018 04.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
331. došlá č.201803 Mozer s.r.o., Letná 354, 053 33 Nálepkovo 50407856 1684,09 Tovar vydaný na rodinné prídavky 05/2018 15.06.2018 04.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
332. došlá č.2018/0335 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 136,47 Mäso a mäsové výrobky 15.06.2018 05.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
333. došlá č.181041 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 25,92 Fólia 15.06.2018 05.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
334. došlá č.3018924065 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 5325,87 Stravné lístky 15.06.2018 05.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
335. došlá č.1031801899 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 647,09 Uloženie komunálneho odpadu 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
336. došlá č.8209920654 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 275,74 Mobilné služby 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
337. došlá č.8209998161 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,65 Mobilné služby 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
338. došlá č.1180604 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2,053 11 Smižany 31727531 1598 Krovinorez Stihl 410 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
339. došlá č.1990064814 XEROX LIMITED, Einteinová 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
340. došlá č.1990064815 XEROX LIMITED, Einteinová 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
341. došlá č.180606 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2,053 11 Smižany 31727531 125 Autopart 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
342. došlá č.2018/0342 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 85,82 Mäso a mäsové výrobky 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
343. došlá č.20180337 PRENX s.r.o., Nezábudková 5, 821 01 Bratislava 36172812 162 CAS PR-II bez stlpika 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
344. došlá č.FV180492 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 65,99 Zelenina a ovocie 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
345. došlá č.FV180716 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 117,84 Zelenina a ovocie 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
346. došlá č.2018024 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 1050 Poskytovanie služieb s VO za 05/2018 15.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
347. došlá č.1801046 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 101,32 Substráty,kôl, prunus 15.06.2018 07.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
348. došlá č.20180077 All Music Service s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 48137171 24 )CD Posledná rozlúčka - smútočné piesne 15.06.2018 07.06.2018 11.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
349. došlá č.181518 GUMEX Slovakia - Ing. Dušan Čanky, Inovecká 46,949 01 Nitra 33639477 524,98 Pneumatiky 15.06.2018 07.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
350. došlá č.18203 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 459,37 Inštalačný materiál 15.06.2018 07.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
351. došlá č.18202 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 439,94 Inštalačný materiál 15.06.2018 07.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
352. došlá č.3500255454 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 267,45 Mobilné služby 15.06.2018 08.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
353. došlá č.2018042 AV Audit s.r.o., karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves 44877102 960 Audit IÚZ za rok 2017 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
354. došlá č.182123 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 309,17 Inštalačný materiál 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
355. došlá č.7292411367 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 35,92 Elektrina 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
356. došlá č.7293329380 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 125,87 Elektrina 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
357. došlá č.7293329382 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 44,42 Elektrina 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
358. došlá č.7293329383 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 83,08 Elektrina 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
359. došlá č.7292411368 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 116,9 Elektrina 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
360. došlá č.7293413395 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 697,63 Elektrina 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
361. došlá č.7294310563 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 65,41 Elektrina 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
362. došlá č.7293329381 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 146,52 Elektrina 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
363. došlá č.180328 IDAMER s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 316,7 MeiStream T50 15.06.2018 12.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
364. došlá č.FA180084 PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A, Kendice 48, 082 01 Kendice 46443983 780 Apgrejd web stránky 15.06.2018 11.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
365. došlá č.FV181254 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 444676613 168,38 Zelenina a ovocie 15.06.2018 12.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
366. došlá č.2018/0350 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53,05601 Gelnica 32367112 24,33 Kuracie štvrte chladené 18.07.2018 12.06.2018 13.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
367. došlá č.18VF00057 Mária Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 376,94 Pracovné odevy 18.07.2018 12.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
368. došlá č.1800065 SEAK s.r.o., Slanská 11934/92, 08006 Prešov 46150749 368,4 Selektor PL3 18.07.2018 12.06.2018 12.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
369. došlá č.7293214881 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 717,83 Elektrina 18.07.2018 13.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
370. došlá č.7294116643 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 429,46 Elektrina 18.07.2018 13.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
371. došlá č.7294505563 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 301,09 Elektrina 18.07.2018 13.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
372. došlá č.7294310564 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 83,98 Elektrina 18.07.2018 13.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
373. došlá č.FVOT182800 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 Smart TDM Basic, Standard, Eko, Aktiv 18.07.2018 13.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
374. došlá č.180603 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 134,76 Toner HP CF217A 18.07.2018 13.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
375. došlá č.1031802085 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie 18.07.2018 14.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
376. došlá č.180629 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 176,21 Tonery 18.07.2018 14.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
377. došlá č.18VF00059 Mária Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 1115,73 Pracovné odevy 18.07.2018 14.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
378. došlá č.9218060270 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 275,24 Potraviny 18.07.2018 14.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
379. došlá č.9218060114 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 388,12 Potraviny 18.07.2018 14.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
380. došlá č.1031802149 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 12 Zber, preprava jedlých olejov a tukov 18.07.2018 15.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
381. došlá č.2018050 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 4130,4 technologie kuchyne 18.07.2018 13.06.2018 20.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
382. došlá č.10180271 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 126,6 Oprava Citroen Nemo ŠPZ GL-957AO 18.07.2018 18.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
383. došlá č.182210 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 69,47 A 330 H lepenka 18.07.2018 18.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
384. došlá č.2018/0358 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53,05601 Gelnica 32367112 100,37 Mäso 18.07.2018 18.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
385. došlá č.2018/0366 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53,05601 Gelnica 32367112 250,77 Mäso 18.07.2018 18.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
386. došlá č.18VF42331 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 18.07.2018 18.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
387. došlá č.SK00149540 National Pen, PO BOX 1615, Bratislava 97264440 215,49 Reklamné predmety 18.07.2018 18.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
388. došlá č.SK00149578 National Pen, PO BOX 1615, Bratislava 97264440 149,49 Reklamné predmety 18.07.2018 18.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
389. došlá č.2018/26 Ján Hamrák, Teplička 258, 052 01 Spišská Nová Ves 40358011 360 Vypracovanie prevázdkového poriadku pre ubytovacie zariadenie 18.07.2018 19.06.2018 21.06.2018 rámcová zmluva 1/2015
390. došlá č.1806028 MK hlas s.r.o., Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov 45352305 1980 VM Florian varovný systém 18.07.2018 18.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
391. došlá č.1806034 MK hlas s.r.o., Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov 45352305 336 ECM20Z montáž 18.07.2018 21.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
392. došlá č.201803 Marián Mikuláš, EKOPROM, J.Murgaša 3, 903 01 Senac 41033256 7000 PD Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu 18.07.2018 25.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
393. došlá č.182387 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 88,82 Farba, riedidlo 18.07.2018 25.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
394. došlá č.182373 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 135 Farba fasadna 18.07.2018 25.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
395. došlá č.1803150 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 107,22 Analýza vôd - pitné vody 18.07.2018 25.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
396. došlá č.20182262 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, 925 41 Králov Brod 17644429 31,5 Tlačivá 18.07.2018 25.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
397. došlá č.181124 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 84,05 Kancelárske potreby 18.07.2018 21.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
398. došlá č.1802492 Benjamín Janiska BEN, Malinova 49, 955 01 Topoľčany 34670602 20,86 PC reprosústava 18.07.2018 21.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
399. došlá č.180634 BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, 052 01 Spišská Nová Ves 44078447 192 Nájom rezačka Husqvarna 18.07.2018 22.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
400. došlá č.182347 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 170,77 Farby, štetec, riedidlo 18.07.2018 22.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
401. došlá č.180646 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 791,39 Tonery 18.07.2018 26.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
402. došlá č.50/2018 DEKORUM s.r.o., Stromová 2, 921 01 Piešťany 36678392 56 Podlahová nosič vlajok 18.07.2018 26.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
403. došlá č.2018085 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 151,2 Umývací saponát, oplachový saponát, tabletová soľ 18.07.2018 27.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
404. došlá č.2018084 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 4130,4 Umývačka riadu, predumývací stôl, šokový schladzovač a zmrazovač 18.07.2018 27.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
405. došlá č.2018083 GST Consulting s.r.o., Kalinčiakova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36720984 7557 Odsávač par konvektomatu, konvektomat 18.07.2018 27.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
406. došlá č.11800088 Lesy obce Nálepkovo, Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepkovo 36587311 149,36 nájom Avia GL-561 AB 18.07.2018 28.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
407. došlá č.182424 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 229,25 Farby, fólie, plachty 18.07.2018 28.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
408. došlá č.FV180039 Ing. Martin Kováč - GastroTexhnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice 33905690 348,48 plechy konvektomat 18.07.2018 28.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
409. došlá č.1800113 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 554,4 ochrana pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia jún 2018 18.07.2018 29.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
410. došlá č.017745 Metro Cash § Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 1213,66 Vybavenie kuchyne 18.07.2018 03.07.2018 03.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
411. došlá č.1834500003 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2220,42 Vyplácanie dávok 18.07.2018 22.06.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
412. došlá č.1803286 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 90,36 Analýza vôd 18.07.2018 03.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
413. došlá č.2018/0393 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 168,31 Mäso 18.07.2018 03.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
414. došlá č.2018/0387 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 337,56 Mäso 18.07.2018 03.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
415. došlá č.2018/0380 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 241,51 Mäso 18.07.2018 03.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
416. došlá č.FV181410 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 355,46 Ovocie, zelenina 18.07.2018 03.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
417. došlá č.1018072544 osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
418. došlá č.20180288 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 183,6 Štrk 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
419. došlá č.18262 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 852,79 Inštalačný materiál 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
420. došlá č.2018166 Ondrej Jarkovský - E. servis, J. Fabiniho 10,052 01 Spišská Nová Ves 37177141 134,76 Kábel, folia, rúrka 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
421. došlá č.22180420 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 76,64 Drvené kamenivo 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
422. došlá č.1990066093 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN : 3327200363 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
423. došlá č.1990066094 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC 7855 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
424. došlá č.2018/0410 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 177,83 Mäso 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
425. došlá č.2018029 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 1351 služby spojené s VO za 06/2018 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
426. došlá č.9218060578 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 316,53 Potraviny 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
427. došlá č.9218060434 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 376 Potraviny 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
428. došlá č.2018042 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13,052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 Právne služby jún 2018 18.07.2018 04.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
429. došlá č.20182394 ZORA-MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín 376 36170291 243,84 Odpojovač batérie, štarter, olej 18.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
430. došlá č.1031802397 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 2391,67 Odvoz KO - nádoby, Prenájom BOBR, uloženie odpadu 18.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
431. došlá č.8212123900 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,48 Mobilné služby 18.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
432. došlá č.8212049218 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 274,61 Mobilné služby 18.07.2018 09.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
434. došlá č.07/2018 LORINC Foto-video, Vladimír Lorinc, Nová 704/14,053 33 Nálepkovo 43450784 330 Reklamné predmety 18.07.2018 09.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
435. došlá č.06/2018 LORINC Foto-video, Vladimír Lorinc, Nová 704/14,053 33 Nálepkovo 43450784 885 Reklamné predmety 18.07.2018 06.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
436. došlá č.180723 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 307,28 Tonery 18.07.2018 09.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
437. došlá č.18VF50341 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 18.07.2018 09.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
438. došlá č.20180183 Ing. Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice 14383730 141,72 Kalibrácia vlhkomera, dodanie vlhkomera s teplomerom 18.07.2018 10.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
439. došlá č.2018300001 Skiregaly s.r.o., Nebory 72, 739 61 Trinec 05169437 910 Matrace plochá 18.07.2018 10.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
440. došlá č.22180437 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 26,24 Drvené kamenivo 18.07.2018 11.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
441. došlá č.1031802489 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 761,9 Uloženie komunálneho odpadu 18.07.2018 11.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
442. došlá č.1031802490 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie 18.07.2018 11.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
443. došlá č.3500304365 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 243,77 Mobilné služby 18.07.2018 11.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
444. došlá č.FV181515 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 274,36 Ovocie, zelenina 18.07.2018 13.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
445. došlá č.7293544481 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 56,23 Elektrina 23.07.2018 16.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
446. došlá č.7293544477 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 616,62 Elektrina 23.07.2018 16.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
447. došlá č.7293544487 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 21,42 Elektrina 23.07.2018 16.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
448. došlá č.7293544486 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 45,73 Elektrina 23.07.2018 16.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
449. došlá č.7293544485 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 62,47 Elektrina 23.07.2018 16.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
450. došlá č.7293544483 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 82,87 Elektrina 23.07.2018 16.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
451. došlá č.180761 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 102 Servisné práce 23.07.2018 20.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
452. došlá č.181303 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 63,37 Kancelárske potreby 23.07.2018 13.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
453. došlá č.181277 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 468,47 Kancelárske potreby 23.07.2018 13.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
454. došlá č.FVOT183376 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,82104 Bratislava 2 45232270 67,2 Smart TDM Basic + Standard 23.07.2018 13.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
455. došlá č.18010040 KURIER plus REKLAMA s.r.o., Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves 36202631 804,02 Noviny 23.07.2018 13.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
456. došlá č.2018208609 Reklamné Predmety s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 48138495 22,26 Šnúrka s držiakom - Furmanské preteky 23.07.2018 13.07.2018 13.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
457. došlá č.180061 CAVALO - T s.r.o., Chocholná - Velčice 574, 913 04 Chocholná - Velčice 44869533 84,74 Kokardy 23.07.2018 16.07.2018 16.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
458. došlá č.1807/003 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves 17190444 462,8 Motorová kosačka Stiga 23.07.2018 16.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
459. došlá č.07572018 Euroko spol. s r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany 36591688 468,47 Kancelárske potreby 23.07.2018 13.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
460. došlá č.9218070074 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 235,51 Tovar - potraviny 23.07.2018 17.07.2018 17.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
461. došlá č.7293544479 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 700,63 Elektrina 23.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
462. došlá č.7293544480 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 206,99 Elektrina 23.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
463. došlá č.7293544482 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 78,29 Elektrina 23.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
464. došlá č.7293544478 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 263,29 Elektrina 23.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
465. došlá č.2018/7/116 Michal Jedinák ml., 065 33 Veľký Lipník 8 43385249 436,5 Oprava elektrického kotla 23.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
466. došlá č.7293544488 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110,2 Elektrina 23.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
467. došlá č.7293544484 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 146,06 Elektrina 23.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
468. došlá č.182776 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 131,12 Obr. cestný, kartáč hrnčekový 23.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
469. došlá č.1801043 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 Servis informačného systému URBIS 23.07.2018 18.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
470. došlá č.182838 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 59,72 Pletivo, drôt 23.07.2018 18.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
471. došlá č.180100125 SNOWSERVICE s.r.o., Králická ulica 542/3, 976 34 králiky 44809441 841,26 Demontáž a montáž čerpadla frézy 23.07.2018 18.07.2018 18.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
472. došlá č.FA180099 PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A., Kendice 48, 082 01 Kendice 46443983 374,4 Web hostibg domeny 23.07.2018 18.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
473. došlá č.1801050 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 196,5 Servis informačného systému URBIS 23.07.2018 18.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
474. došlá č.Z18602673 Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 250,2 Predplatné 23.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
475. došlá č.182869 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 258,24 Obr. PREMAC park 23.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
476. došlá č.182924 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 42,29 Primalex protiples. Mykostop 06.08.2018 20.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
477. došlá č.0182587 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1, 04008 Košice 36202347 53,82 Poháre - Furmanské preteky 06.08.2018 20.07.2018 20.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
478. došlá č.180764 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 57,79 Servisné práce 23.07.2018 20.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
479. došlá č.2018208880 Reklamné predmety s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 48138495 497,76 Polokošele - Furmanské preteky 06.08.2018 23.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
480. došlá č.2018208881 Reklamné predmety s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 48138495 279,98 Polokošele - Furmanské preteky 06.08.2018 23.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
481. došlá č.2018544 M-mall spol. s r.o., Dlhá 16, 900 28 Zálesie 48258385 31,24 Páska výstražná bielo-červená 06.08.2018 16.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
482. došlá č.181143 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 49,49 Obal na prenos jedla 06.08.2018 16.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
483. došlá č.9218070341 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 231,3 Potraviny 06.08.2018 23.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
484. došlá č.FV181597 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 184,74 Ovocie, Zelenina 06.08.2018 23.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
485. došlá č.2018/0430 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 92,93 Mäso 06.08.2018 23.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
486. došlá č.2018/0435 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 145,99 Mäso 06.08.2018 23.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
487. došlá č.0182639 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1, 04008 Košice 36202347 20,4 Poháre - Furmanské preteky 06.08.2018 24.07.2018 24.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
488. došlá č.FV180043 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice 1 33905690 184,08 GN1/1 nerezová, smalt 06.08.2018 25.07.2018 25.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
489. došlá č.SPF18413090 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 136,8 Nerezový plošinový vozík 06.08.2018 25.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
490. došlá č.20182802 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 Systémová podpora URBIS 06.08.2018 25.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
491. došlá č.181363 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 132,7 Kancelárske potreby 06.08.2018 25.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
492. došlá č.181364 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 402,31 Potreby do kuchyne 06.08.2018 25.07.2018 27.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
493. došlá č.3068159155 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038 350,9 Tovar do tomboly - Furmanské preteky 06.08.2018 25.07.2018 25.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
494. došlá č.40-07/2018 TORVO s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava 50236407 750 Vykonanie VO Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obce Nálepkovo 07.08.2018 23.07.2018 25.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
495. došlá č.9218070491 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 384,53 Potraviny 07.08.2018 26.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
496. došlá č.1807-180 BOP-Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 36591441 1463,5 Automatická závora 07.08.2018 30.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
497. došlá č.08312018 Euroko spol. s r.o., Hlavná 116,079 01 Veľké Kapušany 36591688 24,24 Náramky - Furmanské preteky 07.08.2018 30.07.2018 30.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
498. došlá č.2018403 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 94,80 Banner 07.08.2018 30.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
499. došlá č.FV1800092 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík č. 204 46355031 72 Preprava drevnej hmoty 07.08.2018 30.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
500. došlá č.20180128 Ján Soveľ, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 1003,20 Rezivo suché - Furmanské preteky 07.08.2018 30.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
501. došlá č.1900280092 OKAY Slovakia spol. s r.o., Krajná 86,821 04 Bratislava 35825979 159 LED televízor - Furmanské preteky tombola 07.08.2018 30.07.2018 30.07.2018 rámcová zmluva 1/2015
502. došlá č.2018/0448 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 202,9 Mäso 13.08.2018 31.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
503. došlá č.2018/0454 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 2757,96 Mäso 13.08.2018 31.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
504. došlá č.181389 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 57,42 Kotúčík, fólia, obrúsky, taška, visačky 13.08.2018 31.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
505. došlá č.8018073744 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 828,35 Nákup potravín 13.08.2018 31.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
506. došlá č.1803909 Paciga s.r.o., Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves 36582115 249,63 Chlieb 13.08.2018 31.07.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
507. došlá č.201804 Mozer s.r.o., Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo 50407856 1863,87 Tovar vydaný na detské prídavky za obdobie 7/2018 13.08.2018 01.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
508. došlá č.1800155 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 Zmluva o dielo na práce v oblasti ochrany pred požiarmi - júl 2018 13.08.2018 01.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
509. došlá č.2018392 RIVERA s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves 36607916 189,12 Polokošela s potlačou 13.08.2018 01.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
510. došlá č.1018084154 osobnýudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby 08/2018 13.08.2018 02.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
511. došlá č.183045 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves 31703747 111,72 Tkanina teiniaca zelená, rukavice 13.08.2018 02.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
512. došlá č.181400 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 53,71 Náplň Blanco Refill 13.08.2018 02.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
513. došlá č.1180713 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 373,3 STIHL silon, olej, filter, adapter, kladka lanova, spona 13.08.2018 02.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
514. došlá č.18291 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 222,56 Inštalačný materiál 13.08.2018 02.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
515. došlá č.11800110 Lesy obce Nálepkovo, Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepkovo 36587311 424,66 Guľatina ihličnatá, vláknina ihličnatá 13.08.2018 02.08.2018 02.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
516. došlá č.7466769008 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 Elektrina 04.09.2018 03.08.2018 03.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
517. došlá č.7466769324 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95 Elektrina 05.09.2018 03.08.2018 03.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
518. došlá č.7466769009 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110 Elektrina 05.09.2018 03.08.2018 03.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
519. došlá č.7466768765 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 46 Elektrina 05.09.2018 03.08.2018 03.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
520. došlá č.7466767696 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 692 Elektrina 05.09.2018 03.08.2018 03.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
521. došlá č.2018/31 Ján Hamrák, Teplička 258, 052 01 Spišská Nová Ves 40358011 720 Prevádzkový poriadok pre bufet 05.09.2018 02.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
522. došlá č.2018034 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 1057 poskytovanie služieb spojených s VO 05.09.2018 06.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
523. došlá č.139159781 TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 36383074 240 Toaletná kabínka 05.09.2018 06.08.2018 06.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
524. došlá č.9218080022 HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 168,74 Potraviny 05.09.2018 06.08.2018 06.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
525. došlá č.20180814 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 512,4 Odstaňovanie závad 05.09.2018 06.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
526. došlá č.FV180183 Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Sp. Nová VEs 10761691 20,50 Alt.t.HP CF279A black 05.09.2018 06.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
527. došlá č.2018050 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 Právne služby 05.09.2018 06.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
528. došlá č.183111 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves 31703747 452,72 Grill, príslušenstvo 05.09.2018 06.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
529. došlá č.1031802891 Branter Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 567,21 Uloženie komunálneho odpadu 05.09.2018 06.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
530. došlá č.1031802827 Branter Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1604,84 Odvoz komunálneho odpadu 05.09.2018 06.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
531. došlá č.FV1816 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 176,29 Ovocie zelenina 05.09.2018 07.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
532. došlá č.7466769471 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 53 Elektrina 05.09.2018 07.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
533. došlá č.8213981845 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 277,33 Mobilné služby 05.09.2018 07.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
534. došlá č.8214063934 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,98 Mobilné služby 05.09.2018 07.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
535. došlá č.1990067556 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN 3327200363 05.09.2018 07.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
536. došlá č.1990067557 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 05.09.2018 07.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
537. došlá č.22180545 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 675,92 Drvené kamenivo 05.09.2018 08.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
538. došlá č.183339 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves 31703747 105,02 Grill, príslušenstvo 05.09.2018 09.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
539. došlá č.FVOT183951 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic 05.09.2018 13.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
540. došlá č.3500336018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 37,61 Mobilné služby 05.09.2018 13.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
541. došlá č.181581 Verejná informačná služba, Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 36006912 736,8 Inštalácia a konfigurácia SW RUS 05.09.2018 13.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
542. došlá č.18VF58498 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 05.09.2018 13.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
543. došlá č.1031803054 Branter Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 BRKO-zber, vývoz a zneškodnenie 05.09.2018 13.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
544. došlá č.2018042 Vsound 360 Ozvučenie 05.09.2018 06.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
545. došlá č.2018041 Vsound 720 Prenájom tribúny 05.09.2018 13.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
546. došlá č.283110705 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 82,56 Chlornan sodny techn. 05.09.2018 14.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
547. došlá č.9218080169 HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 1, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 156,12 Potraviny 05.09.2018 15.08.2018 15.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
548. došlá č.2018/0486 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 74,93 Mäso 05.09.2018 15.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
549. došlá č.2018/0490 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 286,73 Mäso 05.09.2018 15.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
550. došlá č.5035848480 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 440,30 Mraznička Whirlpool 05.09.2018 15.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
551. došlá č.22180577 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 1564,82 Drvené kamenivo 05.09.2018 15.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
552. došlá č.183446 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves 31703747 297,49 Cement, drenážna rúra, lazúra na drevo 05.09.2018 15.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
553. došlá č.181468 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 212,89 Pena umývacia 05.09.2018 15.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
554. došlá č.7294506774 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 80,48 Elektrina 05.09.2018 17.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
555. došlá č.18027 PRO-FOREST Rožňava s.r.o., Štitnicka 23, 048 01 Rožňava 31722831 861 Truhly 05.09.2018 17.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
556. došlá č.729421224 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 282,91 Elektrina 05.09.2018 17.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
556. došlá č.7292325777 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 265,66 Elektrina 05.09.2018 17.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
558. došlá č.7294506778 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 36,72 Elektrina 05.09.2018 20.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
559. došlá č.7294506780 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 100,18 Elektrina 05.09.2018 20.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
561. došlá č.7294506777 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 47,1 Elektrina 05.09.2018 20.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
562. došlá č.7293927993 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 680,96 Elektrina 05.09.2018 20.08.2018 20.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
563. došlá č.7294506775 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 78,59 Elektrina 05.09.2018 20.08.2018 23.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
564. došlá č.7294506776 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 140,77 Elektrina 05.09.2018 20.08.2018 23.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
565. došlá č.7294212225 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 55,64 Elektrina 05.09.2018 20.08.2018 23.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
566. došlá č.5/2018 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo 399 482 Dodaný tovar 05.09.2018 21.08.2018 23.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
567. došlá č.1834500004 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 1245,69 Potraviny - vyplácané rodinné prídavky 05.09.2018 21.08.2018 23.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
568. došlá č.18080079 VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747770 628,32 Prezentácia v turistickej mape 05.09.2018 21.08.2018 23.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
569. došlá č.18080080 VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747770 538,8 Exteriérová mapa 05.09.2018 21.08.2018 23.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
570. došlá č.7292325778 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 689,72 Elektrina 05.09.2018 23.08.2018 23.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
571. došlá č.181526 MIVA Market spol. s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 50,38 Obal na prenos jedla 05.09.2018 23.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
572. došlá č.2018177 Harmata Jozef, Bernolákova 13,052 01 Spišská Nová Ves 11951095 285,6 Stožiar STB 05.09.2018 23.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
573. došlá č.22180617 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 48,8 Drvené kamenivo 05.09.2018 23.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
574. došlá č.22180598 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 236,62 Drvené kamenivo 05.09.2018 23.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
575. došlá č.8/2018 Mária Lacková, Pod Halmou 565,053 33 Nálepkovo 46584773 471,95 Náradie 05.09.2018 23.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
576. došlá č.PF-20183430 EDIS s.r.o., Horná Val 9/19, 010 01 Žilina 36408751 928,73 Fellowes Skartovač 05.09.2018 24.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
577. došlá č.101801551 STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o., Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36658677 118,5 Premac obrubník parkový 05.09.2018 24.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
578. došlá č.1804314 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 493,62 Analýza vôd 05.09.2018 24.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
579. došlá č.20180154 Soveľ Ján, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 1306,8 Prizmy na most Pri Strážnickom potoku 05.09.2018 27.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
580. došlá č.180100054 MANO DDD s.r.o., Osloboditeľov 35, 053 02 Spišský Hrušov 44876271 936 Dezinsekcia vnútorných priestorov 05.09.2018 27.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
581. došlá č.180200805 FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina 36438553 504 Prenájom valec hladký BW 90 05.09.2018 27.08.2018 31.08.2018 rámcová zmluva 1/2015
582. došlá č.2018057 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 250,96 Trovy právneho zastupovania 02.10.2018 24.08.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
583. došlá č.20180012 Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 50151436 520,56 Prekládka el. merania vrátane revíznej správy - Diskonto Nálepkovo 02.10.2018 28.08.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
584. došlá č.22180640 VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 409,72 Drvené kamenivo 02.10.2018 30.08.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
585. došlá č.1834500005 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 10,04 Potraviny 02.10.2018 30.08.2018 14.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
586. došlá č.1800170 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 Ochrana pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia - august 2018 02.10.2018 03.09.2018 14.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
587. došlá č.10180990805 osobnýúdaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby 09/2018 02.10.2018 03.09.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
588. došlá č.180062 DODO-BUS s.r.o., 055 62 Prakovce 296 50155369 285,7 Preprava autobusu Nálepkovo - Košice 02.10.2018 03.09.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
589. došlá č.2018038 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 840 Poskytovanie služieb spojených s verejným obstarávaním za 08/2018 02.10.2018 04.09.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
590. došlá č.22180661 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 136,08 Drvené kamenivo 02.10.2018 05.09.2018 14.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
591. došlá č.3068189177 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038 307,5 chladnička s mrazničkou Whirlpool 02.10.2018 05.09.2018 05.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
592. došlá č.8216027856 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,48 Telekomunikačné služby 02.10.2018 06.09.2018 14.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
593. došlá č.8215946754 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 274,62 Telekomunikačné služby 02.10.2018 06.09.2018 14.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
594. došlá č.183847 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 60,76 Lak penetračný, zámok, háčik, matica, podložka 02.10.2018 06.09.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
595. došlá č.183791 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 17,64 Chrániče kolien 02.10.2018 06.09.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
596. došlá č.20180916 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 3884 Velux GLU 02.10.2018 06.09.2018 07.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
597. došlá č.18VF66565 RUPKKI s.r.o, Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 02.10.2018 06.09.2018 14.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
598. došlá č.8018085120 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 289,76 Potraviny 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
599. došlá č.FV181772 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 287,08 Ovocie zelenina 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018 rámcová zmluva 1/2015
600. došlá č.2018/0529 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínová 53, 056 01 Gelnica 32367112 528,15 Mäso a mäsové výrobky 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
601. došlá č.9218090073 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 343,22 Potraviny 02.10.2018 07.09.2018 07.09.2018
602. došlá č.9218080450 HO§PE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce 44360991 263,63 Potraviny 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
603. došlá č.1031803235 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1648,44 Odvoz KO, prenájom BOBR 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
604. došlá č.1990068820 Xerox Limeted, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN:3327200363 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
605. došlá č.1990068821 Xerox Limeted, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855, SN:3923517200 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
606. došlá č.180494 IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 00156884 179,16 Poskytnutie hydrologických údajov 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
608. došlá č.2018121 Product Trade s.r.o., B. Nemcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves 47483164 240 Výmena predných pružín podvozku 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
609. došlá č.1031803370 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 BRKO-zber, vývoz a zneškodnenie 02.10.2018 10.09.2018 14.09.2018
610. došlá č.1031803363 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 766,27 Uloženie komunálneho odpadu 02.10.2018 10.09.2018 14.09.2018
611. došlá č.20186132 ZORA- MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín 36170291 126 Servisná práca 02.10.2018 10.09.2018 14.09.2018
612. došlá č.20182581 ZORA- MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín 36170291 175,94 Filtre, odmasťovač, MOL Farm, MOL Liton 02.10.2018 10.09.2018 14.09.2018
613. došlá č.180881 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 49,2 Toner 02.10.2018 10.09.2018 14.09.2018
614. došlá č.264565 Fingera Innovatrics s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava 36280712 118,8 Servisný a udržiavací poplatok 02.10.2018 10.09.2018 14.09.2018
615. došlá č.20180474 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 162 Štrk fr. 0-22 02.10.2018 10.09.2018 14.09.2018
616. došlá č.180895 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 111,98 Čiernobiela kópia, Farebná kopia 02.10.2018 10.09.2018 14.09.2018
617. došlá č.1804592 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 107,22 Analýza vôd, vzorkovanie 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
618. došlá č.3500363155 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 231,75 Mobilné služby 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
619. došlá č.2018/0501 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínová 53, 056 01 Gelnica 32367112 268,33 Mäso a mäsové výrobky 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
620. došlá č.2018/0514 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínová 53, 056 01 Gelnica 32367112 414,46 Mäso a mäsové výrobky 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
621. došlá č.FV181703 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 106,94 Ovocie zelenina 02.10.2018 07.09.2018 14.09.2018
622. došlá č.7293216473 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 52,15 Elektrina 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
623. došlá č.7292504576 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 79,98 Elektrina 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
624. došlá č.7292504578 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 51,17 Elektrina 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
625. došlá č.7292504580 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 13,61 Elektrina 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
626. došlá č.7292504577 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 136,64 Elektrina 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
627. došlá č.7292504579 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 14,92 Elektrina 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
628. došlá č.7292504581 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 99,62 Elektrina 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
629. došlá č.7293331394 východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 686,6 Elektrina 02.10.2018 11.09.2018 14.09.2018
630. došlá č.2018061 JUDr. Ján SLovinský, Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 Právne služby 02.10.2018 12.09.2018 14.09.2018
631. došlá č.FVOT184530 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic+Standard+Eko+Aktiv 02.10.2018 12.09.2018 14.09.2018
632. došlá č.18355 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 729,32 Materiál 02.10.2018 12.09.2018 14.09.2018
633. došlá č.2018100821 BITUNOVA SPOL. s r.o, Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen 30228247 8325 Vyspravky vytlkov a sietovych rozpadov miestnych komunikacií obce Nálepkovo 02.10.2018 12.09.2018 14.09.2018 Objednávka č. 48/2018
634. došlá č.2018/0423 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínová 53, 056 01 Gelnica 32367112 204,32 Mäso a mäsové výrobky 02.10.2018 12.09.2018 14.09.2018
635. došlá č.2018/0546 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínová 53, 056 01 Gelnica 32367112 255,12 Mäso a mäsové výrobky 02.10.2018 13.09.2018 21.09.2018
636. došlá č.180067 DODO-BUS s.r.o., 055 62 Prakovce 296 50155369 289,8 Preprava autobusom Tatranská Lomnica a späť 02.10.2018 13.09.2018 21.09.2018
637. došlá č.7293216472 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 281,86 Elektrina 02.10.2018 13.09.2018 21.09.2018
638. došlá č.7292504575 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 79,67 Elektrina 02.10.2018 13.09.2018 21.09.2018
639. došlá č.7293331395 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 291,85 Elektrina 02.10.2018 14.09.2018 21.09.2018
640. došlá č.20180808 SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 052 01 Spišská Nová Ves 46618155 566,89 Preprava Gretľa - Nálepkovo 03.10.2018 13.09.2018 21.09.2018
641. došlá č.184006 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 103,35 Pletivo 4-hran 03.10.2018 13.09.2018 21.09.2018
642. došlá č.7293331396 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 671,65 Elektrina 03.10.2018 14.09.2018 21.09.2018
643. došlá č.1804650 EL spol. s r.o., Radlinského 17a, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 28,5 Analýza vôd, vzorkovanie 03.10.2018 14.09.2018 21.09.2018
644. došlá č.2718428000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 374,13 Potraviny 03.10.2018 14.09.2018 21.09.2018
645. došlá č.3/2018 Janka Penxová, Hámre 13/6, 053 33 Nálepkovo 46197915 134 Vysávač, filter 03.10.2018 18.09.2018 21.09.2018
646. došlá č.20180052 František Uličný, PeFe servis, 082 38 Víťaz 310 45399379 29437,62 Dodávka a montáž plastových okien 03.10.2018 28.08.2018 Zmluva o dielo zo dňa 20.04.2018
647. došlá č.2018/0552 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínová 53, 056 01 Gelnica 32367112 482,36 Mäso a mäsové výrobky 03.10.2018 19.09.2018 21.09.2018
648. došlá č.FV181836 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 145,82 Ovocie zelenina 03.10.2018 19.09.2018 21.09.2018
649. došlá č.2747648000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 87,56 Potraviny 03.10.2018 19.09.2018 21.09.2018
650. došlá č.22180696 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 26,5 Drvené kamenivo 03.10.2018 19.09.2018 21.09.2018
651. došlá č.181734 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 61,21 Zásuvka, utierky, poradovač 03.10.2018 18.09.2018 21.09.2018
652. došlá č.15/2018 Marián Bartoš, Slov. Raja 5/178, 053 11 Smižany 34526528 58 Oprava žehliča 03.10.2018 19.09.2018 21.09.2018
653. došlá č.2018/36 Ján Hamrák, Teplička 258, 052 01 Spišská Nová Ves 40358011 360 Vypracovanie Reklamačných poriadkov 03.10.2018 19.09.2018 21.09.2018
654. došlá č.2183000314 Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884 186 hydrologické údaje o kvalite vody v toku Hnilec 03.10.2018 20.09.2018 21.09.2018 objednávka č. 47/2018
655. došlá č.Z18953588 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 207,12 Záloha na predplatné 03.10.2018 24.09.2018 28.09.2018
656. došlá č.1801055 INIT združenie, SNP 579/81 Harichovce 11952261 86,5 Nastavenie PC siete, nastavenie scanera 03.10.2018 24.09.2018 28.09.2018
657. došlá č.2794688000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 227,16 Potraviny 03.10.2018 25.09.2018 28.09.2018
658. došlá č.2018/0572 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínová 53, 056 01 Gelnica 32367112 249,39 Mäso a mäsové výrobky 03.10.2018 25.09.2018 28.09.2018
659. došlá č.2018068 AV Audit s.r.o., Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves 44877102 180 Overenie KUZ za rok 2017 03.10.2018 25.09.2018 28.09.2018
660. došlá č.8690102535 Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava 31348262 169 Predplatné mesačníka 03.10.2018 24.09.2018 28.09.2018
661. došlá č.10180481 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 SPišská Nová Ves 14371774 423,4 Oprava vozdila Peugeot 307 03.10.2018 26.09.2018 28.09.2018
662. došlá č.184219 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 2677,25 Materiál 03.10.2018 26.09.2018 28.09.2018
663. došlá č.FV1806037 NEFRIS s.r.o., Štefánikova 64,085 01 Bardejov 43814123 244 LED žiarovky 22W 17.10.2018 26.09.2018 05.10.2018
664. došlá č.2018/215 Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01 Levice 46624236 1694,4 Oblečenie - obecná polícia 17.10.2018 27.09.2018 05.10.2018
665. došlá č.1180910 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 152,29 STIHL olej, krúžok, silon 17.10.2018 27.09.2018 05.10.2018
666. došlá č.1180906 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 40 STIHL olej 17.10.2018 01.10.2018 05.10.2018
667. došlá č.1031803651 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1624,23 Odvoz KO, prenájom BOBR, uloženie odpadu 17.10.2018 01.10.2018 05.10.2018
668. došlá č.184256 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 31703747 252,16 stavebný materiál 17.10.2018 01.10.2018 05.10.2018
669. došlá č.201805 Mozer s.r.o., Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo 50407856 2215,48 Prídavky na obdobie 9/2018 17.10.2018 01.10.2018 05.10.2018
670. došlá č.10180488 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 198,86 Brzdové dosky, filter, brdové lanko 17.10.2018 01.10.2018 05.10.2018
672. došlá č.1018100809 osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby 10/2018 17.10.2018 01.10.2018 05.10.2018 Zmluva č. ZO/2018A8540-1
673. došlá č.20183665 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica 36041688 262,5 Systémová podpora URBIS 17.10.2018 02.10.2018 05.10.2018
674. došlá č.20180587 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B,974 01 Banská Bystrica 17058520 70 Vypracovanie stanoviska k posúdeniu drevín na výrub 17.10.2018 01.10.2018 05.10.2018
675. došlá č.2869188000 LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 221,65 Potraviny 17.10.2018 02.10.2018 05.10.2018
676. došlá č.2018068 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1200 Poskytovanie právnych služieb 17.10.2018 03.10.2018 05.10.2018
677. došlá č.20181019 Jozef Šaršaň, Letná 357, 053 33 Nálepkovo 40106161 40 Zemné výkopové práce 17.10.2018 03.10.2018 05.10.2018
678. došlá č.184369 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 31703747 22,42 stavebný materiál 17.10.2018 04.10.2018 05.10.2018
679. došlá č.2018045 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 896 služby spojené s VO za 09/2018 17.10.2018 03.10.2018 15.10.2018
680. došlá č.1542018 Daniel Fischer, 082 52 Kokošovce 65 45634653 115,5 Knihy 17.10.2018 03.10.2018 15.10.2018
681. došlá č.18VF74711 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33,053 11 Smižany 36580392 11,85 internet. prip. november 2018 17.10.2018 04.10.2018 15.10.2018
682. došlá č.18085 SEZO - Spiš, združenie obcí, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 35560428 1972,8 Príspevok na realizáciu triedeného zberu 17.10.2018 04.10.2018 15.10.2018
683. došlá č.1031803780 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 BRKO-zber, vývoz a zneškodnenie 17.10.2018 04.10.2018 15.10.2018
684. došlá č.1031803779 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1044,57 Uloženie komunálneho odpadu 17.10.2018 04.10.2018 15.10.2018
685. došlá č.181049 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 786,12 MTD-elektomagnetická spojka,zapal. sviečka,STIHL doska puzdro skrutka,servisné práce 17.10.2018 04.10.2018 15.10.2018
686. došlá č.180178 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, 052 01 Spišská Nová Ves 10760989 24 školenie z odbornej spôsobilosti 17.10.2018 04.10.2018 15.10.2018
687. došlá č.2018218 Service Harmata, Bernolákova 13,052 01 Spišská Nová VEs 11951095 7387,4 STIHL olej 17.10.2018 05.10.2018 15.10.2018 Zmluva o dielo zo dňa 13.7.2018
688. došlá č.1990070059 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, Digital Park II, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 17.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
689. došlá č.1990070058 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, Digital Park II, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN 3327200363 17.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
690. došlá č.8218009468 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 46,19 Mobilné služby 17.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
691. došlá č.8217926796 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 273,96 Mobilné služby 17.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
692. došlá č.18392 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 1520,35 Inštalačný materiál 17.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
693. došlá č.2018502 RIVERA s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves 36607916 129,96 Polokošele s potlačou - obecná polícia 17.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
694. došlá č.2945338000 LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 012 KOšice 36183181 224,6 Potraviny 17.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
695. došlá č.20181020 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 921,6 riešenie drobných stavebných opráv v nájomných bytoch 17.10.2018 08.10.2018 15.10.2018 Rámcová zmluva
696. došlá č.13701850 POWEL s.r.o., Moyzesova 43, 08001 Prešov 31657923 105,44 Chloroz-extra-5 18.10.2018 08.10.2018 15.10.2018 Objednávaka č. 57
697. došlá č.2018275 Ondrej Jarkovský - E.servis, J. Fabiniho 10,052 01 Spišská Nová Ves 37177141 193,95 Elektroinštalačný materiál 18.10.2018 08.10.2018 15.10.2018
698. došlá č.7292326883 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 90,07 Elektrina 18.10.2018 09.10.2018 15.10.2018
699. došlá č.7292326887 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 121,36 Elektrina 18.10.2018 09.10.2018 15.10.2018
700. došlá č.7292326886 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 52,09 Elektrina 18.10.2018 09.10.2018 15.10.2018
701. došlá č.7292326884 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 71,33 Elektrina 18.10.2018 09.10.2018 15.10.2018
702. došlá č.7292326882 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 113,62 Elektrina 18.10.2018 09.10.2018 15.10.2018
703. došlá č.7292326885 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 32,4 Elektrina 18.10.2018 09.10.2018 15.10.2018
704. došlá č.18100013 VKÚ harmanec s.r.o.,Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747770 126 Polaminovaný samolep 18.10.2018 09.10.2018 15.10.2018
705. došlá č.7292415575 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 871,18 Elektrina 18.10.2018 10.10.2018 15.10.2018
706. došlá č.7294509595 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 68,45 Elektrina 18.10.2018 10.10.2018 15.10.2018
707. došlá č.3500389382 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 220,51 Mobilné služby 18.10.2018 10.10.2018 15.10.2018
708. došlá č.FVOT185106 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 Smart TDM BAsic+standard+eko+aktiv 18.10.2018 10.10.2018 15.10.2018
709. došlá č.2018219 Jozef Harmata, Bernolákova 13, 052 01 Spišská Nová Ves 11951095 487,2 Optický prevodník, trafo, práca technikov 18.10.2018 11.10.2018 15.10.2018
710. došlá č.1805171 EL spol. s r.o., Radlinského 17A,052 01 Spišská Nová Ves 31652859 62,10 Analýza vôd 18.10.2018 12.10.2018 15.10.2018
711. došlá č.729415577 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 669,08 Elektrina 18.10.2018 12.10.2018 15.10.2018
712. došlá č.729415576 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 346,64 Elektrina 18.10.2018 12.10.2018 15.10.2018
713. došlá č.7294509594 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 268,33 Elektrina 18.10.2018 12.10.2018 15.10.2018
714. došlá č.7292326881 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 44483767 80,99 Elektrina 18.10.2018 15.10.2018 15.10.2018
715. došlá č.3015378000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 305,8 Potraviny 12.11.2018 12.10.2018 12.10.2018
715. došlá č.3015378000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 305,8 Potraviny 12.11.2018 12.10.2018 12.10.2018
716. došlá č.181947 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 276,22 Kancelárske potreby 12.11.2018 15.10.2018 19.10.2018
717. došlá č.2018/0606 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53, 056 01 Gelnica 32367112 134,16 Mäso a mäsové výrobky 12.11.2018 16.10.2018 19.10.2018
718. došlá č.2018/0589 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53, 056 01 Gelnica 32367112 267,56 Mäso a mäsové výrobky 12.11.2018 16.10.2018 19.10.2018
719. došlá č.2018/0618 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53, 056 01 Gelnica 32367112 220,19 Mäso a mäsové výrobky 12.11.2018 16.10.2018 19.10.2018
720. došlá č.22180777 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 570,10 Drvené kamenivo 12.11.2018 17.10.2018 19.10.2018
721. došlá č.20180505 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 108 Štrk fr. 0-22 12.11.2018 17.10.2018 19.10.2018
722. došlá č.FV1800112 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík č. 204, 053 32 Hnilčík 46355031 1663,07 Drvená štiepka 12.11.2018 17.10.2018 19.10.2018 Kúpna zmluva č. Z201841661
723. došlá č.518322771 Slovenská legálna metrologia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bastrica 0037954521 1078,8 Vydanie certifikátu o overení s výsledkami meraní 12.11.2018 17.10.2018 19.10.2018
724. došlá č.180943 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 381,94 Kópie/výtlačky 12.11.2018 17.10.2018 19.10.2018
725. došlá č.184691 Tehelňa STOVA spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 96,14 Stavebný materiál 12.11.2018 18.10.2018 19.10.2018
726. došlá č.9117800327 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves 00329614 635,4 Odchyt túlavých zvierat 12.11.2018 18.10.2018 26.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 140/2015
727. došlá č.1801060 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 Servis informačného systému URBIS 12.11.2018 19.10.2018 26.10.2018
728. došlá č.18103656 Ing. Valdimír Paster, Brezská 188/29, 251 01 Říčany 12586021 107,77 Čítačka čípov pre psov 12.11.2018 19.10.2018 19.10.2018
729. došlá č.FV182104 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 118,10 Ovocie a Zelenina 12.11.2018 22.10.2018 26.10.2018
730. došlá č.3094258000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 205,75 Potraviny 12.11.2018 22.10.2018 22.10.2018
731. došlá č.2018/0637 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53, 056 01 Gelnica 32367112 212,37 Mäso a mäsové výrobky 12.11.2018 22.10.2018 26.10.2018
732. došlá č.1834500007 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 1796,02 Potraviny- vyplatenie dávok 12.11.2018 22.10.2018 26.10.2018
733. došlá č.20180994 SIDE Trans, s.r.o., J.Wolkera 2412/26, 052 01 Spišská Nová Ves 46618155 211,26 Preprava Gretľa - Nálepkovo 12.11.2018 22.10.2018 26.10.2018
734. došlá č.184799 Tehelňa STOVA spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 59,09 Stavebný materiál 12.11.2018 24.10.2018 26.10.2018
735. došlá č.FV1800114 NAJLEVOS, s.r.o., Hnilčík 204, 053 32 Hnilčík 46355031 1663,07 Drvená štiepka 12.11.2018 26.10.2018 26.10.2018
736. došlá č.184867 Tehelňa STOVA spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 48,67 Kartuša plynová, súprava spájkovacia 12.11.2018 26.10.2018 26.10.2018
737. došlá č.9271/2018 Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, 161 00 Praha 6 28511042 126,4 Vlajky a zástavy 12.11.2018 26.10.2018 26.10.2018
738. došlá č.201801667 Michal Zahora - MIZA, Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica 44052111 76,8 Páska Dymo polyester 12.11.2018 26.10.2018 26.10.2018
739. došlá č.180800197 Nier Fine Wines SK, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 3 46225625 521,3 Reklamné predmety 12.11.2018 26.10.2018 05.11.2018
740. došlá č.FV1800117 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204, 053 32 Hnilčík 46355031 1663,07 Drevná štiepka 12.11.2018 31.10.2018 05.11.2018 Kúpna zmluva č.Z201841661
741. došlá č.2018/0652 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53, 056 01 Gelnica 32367112 213,55 Mäso a mäsové výrobky 12.11.2018 31.10.2018 05.11.2018
742. došlá č.3174908000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 197,37 Potraviny 12.11.2018 31.10.2018 31.10.2018
743. došlá č.1805541 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 456,9 Analýza vôd 12.11.2018 31.10.2018 05.11.2018
744. došlá č.1031804078 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1627,11 Odvoz KO, prenájom BOBR 12.11.2018 31.10.2018 05.11.2018
745. došlá č.18195 DS mont a.s., Dlhá 88, 01009 Žilina 31604323 1502,65 Oprava automatických dverí 12.11.2018 31.10.2018 05.11.2018 Objednávka č. 61/2018
746. došlá č.FA180158 PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A, Kendice 48, 082 01 Kendice 46443983 157,2 Predlženie domény 12.11.2018 31.10.2018 05.11.2018
747. došlá č.1801069 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 1094,4 ESET pre 30 PC 12.11.2018 31.10.2018 05.11.2018
748. došlá č.22180829 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 275,1 Drvené kamenivo 12.11.2018 31.10.2018 05.11.2018
749. došlá č.2018599 MONDO - reklamná agentúra, Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 129,6 Banner 12.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 Objednávka 2018732
750. došlá č.2018604 MONDO - reklamná agentúra, Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 176,14 Reflexná vesta 12.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 Objednávka 2018827
751. došlá č.20180023 Heim plus s.r.o., Baška 55, 040 16 Baška 47132591 5200,8 Zemné práce - cintorín 16.11.2018 02.11.2018 05.11.2018
752. došlá č.20180010 Heim plus s.r.o., Baška 55, 040 16 Baška 47132591 652,2 Presun JCB, presun Tatra 815 16.11.2018 02.11.2018 05.11.2018
753. došlá č.181650 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 441,04 Čistiace prostriedky 16.11.2018 02.11.2018 05.11.2018
754. došlá č.OF18-338 WaserGas - Tatry spol. s r.o., Rovná 4242/5, 058 01 Poprad 36469734 1379,25 Posúvač dom. prípojky, rúrová fréza 16.11.2018 02.11.2018 05.11.2018
755. došlá č.201834 ŽEMBA Ski s.r.o., Lidická 49, 05951 Poprad - Matejovce 36825662 150 Revízia strojno-technologickej časti lyžiarskeho vleku 16.11.2018 02.11.2018 05.11.2018
756. došlá č.20180008 Heim plus s.r.o., Baška 55, 040 16 Baška 47132591 333,75 Dodanie a osadenie septiku na požiarnej zbrojnici 16.11.2018 02.11.2018 05.11.2018
757. došlá č.7422310202 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 692,0 Elektrina 16.11.2018 05.11.2018 09.11.2018
758. došlá č.7422311259 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 46 Elektrina 16.11.2018 05.11.2018 09.11.2018
759. došlá č.7422311498 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 110 Elektrina 16.11.2018 05.11.2018 09.11.2018
760. došlá č.7422311497 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 Elektrina 16.11.2018 05.11.2018 09.11.2018
761. došlá č.7422311808 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95 Elektrina 16.11.2018 05.11.2018 09.11.2018
762. došlá č.1018110807 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50518041 78 Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 16.11.2018 05.11.2018 09.11.2018
763. došlá č.1800225 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 588 Práce v oblasti ochrany pred požiarmi 10/2018 16.11.2018 05.11.2018 16.11.2018
764. došlá č.3243028000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 253,48 Potraviny 16.11.2018 06.11.2018 06.11.2018
765. došlá č.FV182230 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 121,22 Ovocie, zelenina 16.11.2018 06.11.2018 09.11.2018
766. došlá č.2018/0670 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 256,1 Mäso a mäsové výrobky 16.11.2018 06.11.2018 09.11.2018
767. došlá č.2018049 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 847 Poskytovanie služieb spojených s VO za 10/2018 16.11.2018 06.11.2018 09.11.2018
768. došlá č.3209978000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 72,79 Potraviny 16.11.2018 06.11.2018 06.11.2018
769. došlá č.2018082 Advokátska kancelária JUDR. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1200 Právne služby 16.11.2018 06.11.2018 06.11.2018
770. došlá č.FV1800119 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík 204 46355031 4989,21 Drevná štiepka 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018 Kúpna zmluva č. Z201841661_Z
771. došlá č.8220003643 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 45,74 Telekomunikačné služby 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018
772. došlá č.8219919937 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 300,31 Telekomunikačné služby 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018
773. došlá č.1990071608 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN:3327200363 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018
774. došlá č.2018/0674 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 51,12 Mäso a mäsové výrobky 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018
775. došlá č.2690107659 Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 79,8 Právo pre ROPO a obce 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018
776. došlá č.20180611 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 118,8 ŠTRK fr. 0-22 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018
777. došlá č.2018/11/197 Michal Jedinák ml., Veľký Lipnik 8, 065 33 43385249 3300 Gastro Hall SE-940A 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018
778. došlá č.FV1800122 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík 204 46355031 1663,07 Drevná štiepka 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018 Kúpna zmluva č. Z201841661_Z
779. došlá č.1990071609 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom SN:3327200363 16.11.2018 07.11.2018 09.11.2018
780. došlá č.1031804202 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1136,3 Uloženie komunálneho odpadu 16.11.2018 09.11.2018 16.11.2018
781. došlá č.3500415019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 223,19 Telekomunikačné služby 16.11.2018 09.11.2018 16.11.2018
782. došlá č.7422311953 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 53 Elektrina 16.11.2018 09.11.2018 16.11.2018
783. došlá č.4/2018 Janka Penxová, Zimná 582, 053 33 Nálepkovo 46197915 271,15 Čistiace prostriedky 16.11.2018 09.11.2018 16.11.2018
784. došlá č.18VF82904 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 16.11.2018 09.11.2018 16.11.2018
785. došlá č. 16.11.2018 09.11.2018 16.11.2018
786. došlá č.2018/237 Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01 Levice 46624236 1607,4 Uniformy - obecná polícia 16.11.2018 09.11.2018 16.11.2018
787. došlá č.211801782 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 17315786 84,24 SR zástava, EU zástava 16.11.2018 08.11.2018 08.11.2018
788. došlá č.181065 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 640,09 Čiernobiela kópia A4 A3, Farebná kópia A4 A3 16.11.2018 12.11.2018 16.11.2018
789. došlá č.182181 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 6,36 Kancelárske potreby 16.11.2018 12.11.2018 16.11.2018
790. došlá č.182183 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 429,1 čistiace potreby 16.11.2018 12.11.2018 16.11.2018
791. došlá č.20181045 SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 052 01 Spišská Nová Ves 46618155 71,58 Preprava Gretla - Nálepkovo 16.11.2018 12.11.2018 16.11.2018
792. došlá č.18VF00229 Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 1604,04 Pracovné odevy 16.11.2018 12.11.2018 16.11.2018 Objednávka č. 64
793. došlá č.20182741 ZORA - MIMEX servis s.r.o., 049 51 Brzotín 376 36170291 141,6 Tlačidlo, gumová krytka, plastové rukavice 16.11.2018 13.11.2018 13.11.2018
794. došlá č.2018/0682 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 222,26 Mäso a mäsové výrobky 16.11.2018 13.11.2018 16.11.2018
795. došlá č.2018/0683 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 44,94 Mäso a mäsové výrobky 16.11.2018 13.11.2018 16.11.2018
796. došlá č.3314308000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 220,45 Potraviny 16.11.2018 13.11.2018 13.11.2018
797. došlá č.2018085 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 805,82 Poskytovanie právnych služieb 19.11.2018 13.11.2018 19.11.2018
798. došlá č.7293116330 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 281,18 Elektrina 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
799. došlá č.7293116329 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 175,03 Elektrina 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
800. došlá č.7293116324 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 167,14 Elektrina 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
801. došlá č.7293116327 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 101,44 Elektrina 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
802. došlá č.7293116326 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 272,95 Elektrina 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
803. došlá č.7293116328 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 185,23 Elektrina 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
804. došlá č.7293116320 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1744,99 Elektrina 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
805. došlá č.10180547 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 90 Oprava vozdila Citroen Berlingo GL 067 AP 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
806. došlá č.185313 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 SPišská Nová Ves 31703747 126,11 Farba, čistič,zámok, benzín 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
807. došlá č.22180878 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 45,30 Drvené kamenivo 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
808. došlá č.331/2018 Marta Kakalejčíková - Kominárstvo, Banicka 28/2, 052 01 Spišská Nová Ves 44572336 1562,4 Kontrola a čistenie komínov 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018 Objednávka č. 65
809. došlá č.18438 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 1252,25 Materiál 19.11.2018 14.11.2018 16.11.2018
810. došlá č.7293116321 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 446,76 Elektrina 19.11.2018 15.11.2018 16.11.2018
811. došlá č.7293116322 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 770,15 Elektrina 19.11.2018 15.11.2018 16.11.2018
812. došlá č.7293116323 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 288,13 Elektrina 19.11.2018 15.11.2018 16.11.2018
813. došlá č.7293116325 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 203,75 Elektrina 19.11.2018 15.11.2018 16.11.2018
814. došlá č.1031804409 Branter Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 BRKO-Zber, vývoz a zneškodnenie 19.11.2018 15.11.2018 16.11.2018
815. došlá č.FVOT185679 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic+Standard+Eko+Aktív 19.11.2018 15.11.2018 16.11.2018
816. došlá č.63-11/2018 VO-TOR s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava 50634178 1000 Opakovaná realizácia VO Nálepkovo- zvýšenie kapacity MŠ 19.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 Objednávka
817. došlá č.2018078 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 485,3 Poskytovanie právnych služieb 27.11.2018 05.11.2018 19.11.2018
818. došlá č.2018079 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1595,33 Poskytovanie právnych služieb 27.11.2018 05.11.2018 19.11.2018
819. došlá č.18VF00232 Mária Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 1464,77 Pracovné odevy 27.11.2018 15.11.2018 23.11.2018
820. došlá č.20180801 ADAM OIL spol s r.o., Letná 3973, 07101 Michalovce 31682804 423,96 ATF, DELVAC MIX, AGIP ROTRA LSX 27.11.2018 15.11.2018 23.11.2018
821. došlá č.2018/S278 ELTON POPRAD spol. s r.o., Hlavná 3544/78, 059 51 Poprad - Matejovce 36507628 280,8 Obežné kolo GFTU 27.11.2018 16.11.2018 23.11.2018
822. došlá č.10/2018 Lucia Riemerová - Rozličný tovar, 053 33 Nálepkovo 293 40108970 420,8 Stavebný materiál 27.11.2018 16.11.2018 23.11.2018
823. došlá č.10112018 Banícky spolok Spiš, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves 42101034 40 Členský príspevok za rok 2018 27.11.2018 19.11.2018 23.11.2018
824. došlá č.3390518000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 202,43 Potraviny 27.11.2018 19.11.2018 23.11.2018
825. došlá č.2542018 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, 05951 Poprad - Matejovce 17110386 471,6 Inštalačný materiál 27.11.2018 19.11.2018 23.11.2018
826. došlá č.18VF00233 Mária Repaská - Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01Spišská Nová Ves 30666171 651,52 Pracovné odevy 27.11.2018 19.11.2018 23.11.2018
827. došlá č.FV182324 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 58,21 Ovocie a Zelenina 27.11.2018 20.11.2018 23.11.2018
828. došlá č.2018/0704 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 307,86 Mäso a mäsové výrobky 27.11.2018 20.11.2018 23.11.2018
829. došlá č.2018/0690 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 34,4 Mäso a mäsové výrobky 27.11.2018 20.11.2018 23.11.2018
830. došlá č.62544 EDISON SK s.r.o., Prešovská 537,093 03 Vranov nad Topľou 46694447 821,5 Vianočné osvetlenie 27.11.2018 21.11.2018 23.11.2018
831. došlá č.1031804548 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 12 Zber, preprava jedlých olejov 27.11.2018 21.11.2018 23.11.2018
832. došlá č.22180890 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 474,18 Drvené kamenivo 27.11.2018 21.11.2018 23.11.2018
833. došlá č.2018/258 Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 93401 Levice 46624236 1699,56 Uniformy - Obecná polícia 10.12.2018 22.11.2018 30.11.2018
834. došlá č.16231850 POWEL s.r.o., Moyzesova 43, 080 01 Prešov 31657923 105,44 Chlorez - extra -5 10.12.2018 22.11.2018 22.11.2018
835. došlá č.20181142 SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 052 01 Spišská Nová Ves 46618155 145,3 Preprava Gratľa - Nálepkovo 10.12.2018 22.11.2018 30.11.2018
836. došlá č.OF18-372 WaserGas-TATRY spol. s r.o., Rovná 4242, 058 01 Poprad 36469734 537,24 Odvzdušňovací ventil 10.12.2018 23.11.2018 30.11.2018
837. došlá č.18010067 KURÍER plus REKLAMA s.r.o, Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves 36202631 1052,42 Noviny Nálepkovo 10.12.2018 26.11.2018 30.11.2018
838. došlá č.8860006249 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Priešťany 42137004 127 Ubytovanie- školenie 10.12.2018 26.11.2018 30.11.2018
839. došlá č.7293116331 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice 44483767 257,11 Elektrina 10.12.2018 27.11.2018 27.11.2018
840. došlá č.20180313 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 171 Miestna samospráva - základné princípi fungovania 10.12.2018 26.11.2018 30.11.2018
841. došlá č.5038434927 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 265,4 ELECTROLUX el. sporák 10.12.2018 26.11.2018 26.11.2018
842. došlá č.185531 Tehelňa STOVA spol s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 30,1 Farba primalex, medený sprej 10.12.2018 28.11.2018 30.11.2018
843. došlá č.22180932 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 45,12 Drvené kamenivo 10.12.2018 28.11.2018 30.11.2018
844. došlá č.2018/0719 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinova 53, 056 01 Gelnica 32367112 277,75 Mäso a mäsové výrobky 10.12.2018 29.11.2018 30.11.2018
845. došlá č.181185 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 92,4 Toner HP CF279A 10.12.2018 29.11.2018 30.11.2018
846. došlá č.2018369 Ondrej Jarkovský - E. servis, J.Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 119,65 Inštalačný materiál 10.12.2018 30.11.2018 06.12.2018
847. došlá č.2018/0733 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučínova 53, 056 01 Gelnica 32367112 342,8 Mäso a mäsové výrobky 10.12.2018 03.12.2018 06.12.2018
848. došlá č.1018120807 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 výkon zodpovednej osoby 12/2018 10.12.2018 03.12.2018 06.12.2018
849. došlá č.1800241 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 907,2 Ochrana pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravi 11/2018 10.12.2018 03.12.2018 06.12.2018
850. došlá č.18VF00271 Repaská- Pracovné odevy, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves 30666171 457,3 Pracovné odevy 10.12.2018 04.12.2018 06.12.2018
851. došlá č.201806 Mozer s.r.o., Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo 50407856 1833,92 Detské prídavky 11/2018 10.12.2018 04.12.2018 06.12.2018
852. došlá č.18012209 Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky 37922190 0 Účasť na odbornom seminári 10.12.2018 29.11.2018 07.11.2018
853. došlá č.35513911 INPROST s.r.o., Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 1 31363091 176,8 Obecné noviny rok 2019 10.12.2018 04.12.2018 06.12.2018
854. došlá č.20180115 BONAMED s.r.o., Jánskeho 18/3325, 052 01 Spišská Nová Ves 36573442 34,85 Poskytnutie zdravotníckej starostlivosti 10.12.2018 04.12.2018 06.12.2018
855. došlá č.2018054 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 1260 poskytovanie služieb spojených s VO 11/2018 10.12.2018 04.12.2018 06.12.2018
856. došlá č.18485 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 803,36 Inštalačný materiál 10.12.2018 05.12.2018 06.12.2018
857. došlá č.2018094 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 817,63 Právny zastupovanie-trovy 10.12.2018 05.12.2018 06.12.2018
858. došlá č.22180948 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 45,74 Drvené kamenivo 13.12.2018 05.12.2018 06.12.2018
859. došlá č.1990072897 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855, SN 3923517200 13.12.2018 05.12.2018 06.12.2018
860. došlá č.1990072896 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN 3327200363 13.12.2018 05.12.2018 06.12.2018
861. došlá č.20180697 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296,052 01 Spišská Nová Ves 37176617 108 Štrk fr. 0-22 13.12.2018 05.12.2018 06.12.2018
862. došlá č.185641 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 79,62 Škrabák na ľad, násadová lopata 13.12.2018 05.12.2018 06.12.2018
863. došlá č.180100161 TV ELEKTRONIK FABINY, Hnilčík 200,053 32 Hnilčík 14374391 228,9 Servisnú činnosť na Skylink 13.12.2018 05.12.2018 06.12.2018
864. došlá č.3542028000 LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 361831181 255,13 Potraviny 13.12.2018 05.12.2018 29.11.2018
865. došlá č.3471448000 LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 361831181 229,42 Potraviny 13.12.2018 05.12.2018 22.11.2018
866. došlá č.3501598000 LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 361831181 201,28 Potraviny 13.12.2018 05.12.2018 26.11.2018
867. došlá č.8221930425 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 277,90 Telekomunikačné služby 07.01.2019 06.12.2018 14.12.2018
868. došlá č.8222014567 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 46,33 Telekomunikačné služby 07.01.2019 06.12.2018 14.12.2018
869. došlá č.8221966234 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 236,5 Telekomunikačné služby 07.01.2019 06.12.2018 14.12.2018
870. došlá č.361478000 LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 361831181 204,9 Potraviny 07.01.2019 06.12.2018 06.12.2018
871. došlá č.FVOT186255 GX SOLUTION a.s., Galvaniho 12, 82104 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic+Standard+Eko+Aktiv 07.01.2019 07.12.2018 14.12.2018
872. došlá č.1801076 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 122 Nastavenie PC, nastavenie prístupu URBIS 07.01.2019 07.12.2018 14.12.2018
873. došlá č.1031804747 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves 31659641 714,47 Uloženie komunálneho odpadu 07.01.2019 07.12.2018 14.12.2018
874. došlá č.1031804748 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 BRKO- zber, vývoz a zneškodnenie 07.01.2019 07.12.2018 14.12.2018
875. došlá č.18VF90930 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 0533 11 Smižany 36580392 25,65 Internetové pripojenie január 2019 07.01.2019 10.12.2018 14.12.2018
876. došlá č.2018098 JUDr. Ján SLovinský, Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1200 Poskytovanie právnych služieb 07.01.2019 10.12.2018 14.12.2018
877. došlá č.181239 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 429,37 Dodávka tovaru 07.01.2019 10.12.2018 14.12.2018
878. došlá č.631199400037 Tatry mountrain resorts a.s.,Demenovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 31560636 522,5 Cestovný lístok Starý Smokovec - Hrebienok 07.01.2019 19.12.2018 10.12.2018
879. došlá č.7292418096 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 100,68 Elektrina 07.01.2019 11.12.2018 14.12.2018
880. došlá č.7292418095 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 421,76 Elektrina 07.01.2019 11.12.2018 14.12.2018
881. došlá č.7292418098 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 209,7 Elektrina 07.01.2019 11.12.2018 14.12.2018
882. došlá č.7294313996 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 2013,13 Elektrina 07.01.2019 11.12.2018 14.12.2018
883. došlá č.7292418100 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 409,27 Elektrina 07.01.2019 11.12.2018 14.12.2018
884. došlá č.7292418099 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 350,35 Elektrina 07.01.2019 11.12.2018 14.12.2018
885. došlá č.7292418097 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 262,34 Elektrina 07.01.2019 11.12.2018 14.12.2018
886. došlá č.7294038985 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 248,9 Elektrina 07.01.2019 11.12.2018 14.12.2018
887. došlá č.22180962 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 25,9 Drvené kamenivo 07.01.2019 12.12.2018 14.12.2018
888. došlá č.185805 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 316,32 Lazúra na drevo, štetce, drôt zvárací, odhrňovač snehu 07.01.2019 12.12.2018 14.12.2018
889. došlá č.1031804911 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 2393,6 Odvoz KO, Prenájom BOBR, uloženie komunálneho odpadu 07.01.2019 12.12.2018 14.12.2018
890. došlá č.2018716 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová 36602477 79,99 Pohľadnice 07.01.2019 13.12.2018 20.12.2018 Objednávka č. 2018980
891. došlá č.7294313997 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 463,15 Elektrina 07.01.2019 14.12.2018 20.12.2018
892. došlá č.7294313998 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 827,03 Elektrina 07.01.2019 14.12.2018 20.12.2018
893. došlá č.7292418094 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 1209,55 Elektrina 07.01.2019 14.12.2018 20.12.2018
894. došlá č.7294038984 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 00329398 2358,85 Elektrina 07.01.2019 14.12.2018 20.12.2018
895. došlá č.201812030 PACAK s.r.o., Tepličská cesta 13, 052 01 Spišská Nová Ves 36846961 61,2 Hardox 07.01.2019 14.12.2018 20.12.2018
896. došlá č.FA180183 PaedDr.K. Volčková Sláviková - V.A, Kendice 48, 082 01 Kendice 46443983 780 Apgrejd web. stranky 07.01.2019 14.12.2018 20.12.2018
897. došlá č.181225 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 381,17 Kópie/výtlačky 07.01.2019 17.12.2018 20.12.2018
898. došlá č.20180683 EUROMAR spol. s. r.o., Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves 36216054 547,13 Voľne ložená posypová soľ 07.01.2019 17.12.2018 20.12.2018
899. došlá č.2018121402 Nela Nawratová, Hlavní 368, 735 43 Albrechtice 03491404 7,500 KČ Zdroj turniketu 07.01.2019 17.12.2018 20.12.2018
900. došlá č.12/12/2018 PhDr. Peter Darvaši,Revízie elektrických a zdvíhacích zariadení, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves 34576797 132,75 Revízia vleku 07.01.2019 18.12.2018 20.12.2018
901. došlá č.2018099 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 05201 Spišská Nová Ves 50525158 1200 poskytovanie právnych služieb 07.01.2019 19.12.2018 20.12.2018
902. došlá č.2018/0761 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53,05601 Gelnica 32367112 100,38 Mäso a mäsové výrobky 07.01.2019 19.12.2018 20.12.2018
903. došlá č.2018/0769 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53,05601 Gelnica 32367112 195,6 Mäso a mäsové výrobky 07.01.2019 19.12.2018 20.12.2018
904. došlá č.22180991 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 112,15 Drvené kamenivo 07.01.2019 19.12.2018 20.12.2018
905. došlá č.2018/0755 Ing. Stanislav Marcinek, Kukučinová 53,05601 Gelnica 32367112 190,99 Mäso a mäsové výrobky 07.01.2019 19.12.2018 20.12.2018
906. došlá č.180099 DODO-BUS s.r.o., 055 62 Prakovce 296 50155369 823 Preprava autobusom Nálepkovo-Budapešť 07.01.2019 19.12.2018 20.12.2018
907. došlá č.3692528000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 208,67 Potraviny 07.01.2019 19.12.2018 13.12.2018
908. došlá č.182500 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 274,75 Potreby TKŠ kuchyňa 07.01.2019 19.12.2018 28.12.2018
909. došlá č.FVMT180690 GX SOLUTION a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 2 45232270 9 Prihlasovací kľúč DALLAS 07.01.2019 20.12.2018 28.12.2018
910. došlá č.9915800642 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, 056 01 Gelnica 00329061 163,6 Použitie vozidla CAS 32,T-815 na technické účely, vyčistenie kanalizačného potrubia 07.01.2019 20.12.2018 28.12.2018
911. došlá č.1806558 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 SPišská Nová Ves 31652859 142,26 Analýta vôd - odpadové vody 09.01.2019 20.12.2018 28.12.2018
912. došlá č.11800182 Lesy obce Nálepkovo s.r.o., Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepkovo 36587311 149,36 Nájom za 2. polrok 2018 Avia GL 561 09.01.2019 20.12.2018 28.12.2018
913. došlá č.1800167 SEAK s.r.o., Slanská 11934/92, 08006 Prešov 46150749 227,4 RL-MBK-800 09.01.2019 20.12.2018 28.12.2018
914. došlá č.91822004 Frucona Trade Košice s.r.o., Textilná 6, 042 62 Košice 36601179 1208,63 Nápoje a potraviny 09.01.2019 20.12.2018 28.12.2018
915. došlá č.FV182545 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 44467613 79,44 Ovocie zelenina 09.01.2019 28.12.2018 28.12.2018
916. došlá č.2018211 Product Trade s.r.o., B. Nemcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves 47483164 172 Výmena pneumatik 225/75R16 09.01.2019 28.12.2018 28.12.2018
917. došlá č.10180253 PROSPER POPRAD s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad 36474681 293,88 Betónová skrúž, betónový poklop 09.01.2019 28.12.2018 28.12.2018 Objednávka 72/2018
918. došlá č.1834500008 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2627,19 Vyplatenie dávok 09.01.2019 28.12.2018 28.12.2018
919. došlá č.20180908 ADAM OIL spol. s r.o., Letná 3973, 07101 Michalovce 31682804 134,4 V20182660 O2 ATF II D 09.01.2019 28.12.2018 04.01.2019
920. došlá č.22181009 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 109,76 Drvené kamenivo 09.01.2019 28.12.2018 04.01.2019
921. došlá č.1806672 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 05201 Spišská Nová Ves 31652859 214,44 Analýza vôd - pitné vody 09.01.2019 28.12.2018 04.01.2019
922. došlá č.180100238 SNOWSERVICE s.r.o., Králická ulica 542/3, 976 34 Králiky 44809441 598,2 Oprava na BR-400 09.01.2019 28.12.2018 04.01.2019
923. došlá č.180100241 SNOWSERVICE s.r.o., Králická ulica 542/3, 976 34 Králiky 44809441 778,2 Výmena alternátora, výmena joysticka pre SPV BR-400 09.01.2019 28.12.2018 04.01.2019
924. došlá č.3773818000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 179 Potraviny 09.01.2019 28.12.2018 20.12.2018
925. došlá č.3773828000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 86,92 Čistiace potreby 09.01.2019 28.12.2018 20.12.2018
926. došlá č.182544 MIVA Market spol.s r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 49,76 Obal na prenos jedla 09.01.2019 02.01.2019 04.01.2019
927. došlá č.3804448000 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 262,45 Potraviny 09.01.2019 02.01.2019 26.12.2018
928. došlá č.1800252 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 554,4 Ochrana pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia 12/2018 09.01.2019 02.01.2019 04.01.2019
929. došlá č.FV182690 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 05201 Spišská Nová Ves 444467613 233,16 Ovocie a zelenina 16.01.2019 04.01.2019 10.01.2019
930. došlá č.181357 DD21 s.r.o., Švábska 107,08005 Prešov 43818030 468,42 Kópie/výtlačky 16.01.2019 04.01.2019 10.01.2019
931. došlá č.2018059 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 05201 Spišská Nová Ves 47887346 889 Poskytovanie služieb spojených s VO 12/2018 16.01.2019 04.01.2019 10.01.2019
932. došlá č.1031805145 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 547,24 Uloženie komunálneho odpadu 16.01.2019 07.01.2019 10.01.2019
933. došlá č.FVOT186825 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 Smart TDM Basic+Standard+EKO+Aktiv 16.01.2019 07.01.2019 10.01.2019
934. došlá č.18531 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 1268,84 Inštalačný materiál 16.01.2019 07.01.2019 10.01.2019
935. došlá č.48/2018 Lapka Peter, 053 32 Hnilčík 165 34577769 500 výkop rýhy na vodovodnom potrubí 16.01.2019 07.01.2019 10.01.2019 Objednávka č. 77/2018
936. došlá č.49/2018 Lapka Peter, 053 32 Hnilčík 165 34577769 1375 výkopové práce havarijneho stavu vodovodného potrubia 16.01.2019 07.01.2019 10.01.2019 Objednávka č. 78/2018
937. došlá č.7293020844 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3451,02 Elektrina 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019
938. došlá č.8224012013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 238,49 Telekomunikačné služby 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019 Objednávka č. 77/2018
939. došlá č.8224062511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,55 Telekomunikačné služby 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019 Objednávka č. 77/2018
940. došlá č.8223976601 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 277,97 Telekomunikačné služby 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019 Objednávka č. 77/2018
941. došlá č.7292910457 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 323,95 Elektrina 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019
942. došlá č.7292910459 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 809,88 Elektrina 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019
943. došlá č.729210458 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 291,04 Elektrina 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019
944. došlá č.7292910456 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 365,23 Elektrina 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019
945. došlá č.7293753419 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 535,04 Elektrina 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019
946. došlá č.7292910455 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 117,61 Elektrina 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019
947. došlá č.7292910454 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 820,91 Elektrina 16.01.2019 08.01.2019 10.01.2019
948. došlá č.1990074406 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN: 3327200363 16.01.2019 09.01.2019 10.01.2019
949. došlá č.1990074407 XEROX LIMITED, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom WC7855, SN3923517200 16.01.2019 09.01.2019 10.01.2019
950. došlá č.102146259 Ryba žilina spol. s r.o., Hviezodslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 105 Zemiakové hranolky 16.01.2019 09.01.2019 10.01.2019
951. došlá č.181720939 BETON-SPIŠ s.r.o., Spišská Nová Ves 31688233 66 Betonova skruž 16.01.2019 09.01.2019 10.01.2019
952. došlá č.186054 Tehelňa SOTVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 SPišská Nová Ves 31703747 5,96 Podpaľač gelový 16.01.2019 09.01.2019 10.01.2019
953. došlá č.1031805209 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 30 BRKO- zber, vývoz a zneškodnenie 22.01.2019 10.01.2019 18.01.2019
954. došlá č.1031805208 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1623,34 Odvoz KO, prenájom BOBR 22.01.2019 10.01.2019 18.01.2019
955. došlá č.7210285772 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 79,02 Elektrina 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019
956. došlá č.7210285770 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3,56 Elektrina 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019
957. došlá č.7210285773 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 57,72 Elektrina 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019
958. došlá č.7210285771 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 -0,58 Elektrina 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019
959. došlá č.7210285769 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 306,58 Elektrina 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019
960. došlá č.415180636 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 3602204704 1083,53 Povrchová voda ostatná 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019
961. došlá č.20180031 Neudorf s.r.o., Sama Chalúpku 4, 052 01 Spišská Nová Ves 46328955 235 Zabezpečenie procesu externého riadenia projektu Nálepkovo- zvýšenie kapacity MŠ 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019
962. došlá č.7293020846 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 885,12 Elektrina 22.01.2019 14.01.2019 18.01.2019
963. došlá č.7293020845 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 522,67 Elektrina 22.01.2019 14.01.2019 18.01.2019
964. došlá č.7292910453 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3915,08 Elektrina 22.01.2019 14.01.2019 18.01.2019
965. došlá č.7293753418 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1495,2 Elektrina 22.01.2019 14.01.2019 18.01.2019
966. došlá č.7210285774 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 6,28 Elektrina 22.01.2019 15.01.2019 18.01.2019
967. došlá č.FAP001334/2018 Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava 46938079 240 Reklamné sl., balík Profesionál 22.01.2019 28.12.2018 18.01.2019
968. došlá č.20180019 Neudorf s.r.o., Sama Chalúpku 4, 052 01 Spišská Nová Ves 46328955 770 Zabezpečenie procesu externého riadenia projektu Nálepkovo- zvýšenie kapacity MŠ 22.01.2019 03.12.2018 21.01.2019
969. došlá č.1390043553 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 1,81 Hlasové služby 29.01.2019 17.01.2019 25.01.2019
970. došlá č.1834500006 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 71,02 Potraviny 07.02.2019 30.01.2019 01.02.2019

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk