Zmluvy

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP s Neudorf s.r.o., Spišská Nová Ves, zverejnená dňa 30.01.2017
Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP s Neudorf s.r.o., Spišská Nová Ves, zverejnená dňa 30.01.2017
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a právnom zastupovaní, zverejnená dňa 06.03.2017
Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000535-001 pre projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, zverejnená dňa 12.05.2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZDU12041701, zverejnená 12. 05. 2017
Zmluva o dielo č. ZDU12041701, zverejnená 12. 05. 2017
Zmluva o darovaní, zverejnená 30. 05. 2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, zverejnená 07.06.2017
Rámcová Zmluva o poskytovaní služieb č.01072017, zverejnená 13.07.2017
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, zverejnená 25.07.2017
Zmluva o údržbe a servise 152017, zverejnená 07.08.2017

Objednávky

číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
1. Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 20,00 €/1 hod. odhŕňanie snehu a údržba miestnych komunikácií v časti Zahájnica Ing. Dušan Daniel 16.1.2017 13.1.2017
2. Jozef Pocklan, Hámre 36, Nálepkovo 30666911 20,00 €/1 hod. odhŕňanie snehu a údržba miestnych komunikácií v časti Hámre Ing. Dušan Daniel 16.1.2017 16.1.2017
3. M-Plast, Ľ. Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 vodoinštalačný materiál na rok 2017 podľa vlastného výberu Ing. Dušan Daniel 23.1.2017 17.1.2017
4. Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava 42272360 42,90 matričné doklady Ing. Dušan Daniel 23.1.2017 19.1.2017
5. VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 kamenivo podľa požiadaviek na rok 2017 Ing. Dušan Daniel 7.2.2017 30.1.2017
6. Measuring s.r.o., Komenského 50, Košice 47323833 overenie vodomerov 18 ks Ján Plencner 7.2.2017 7.2.2017
7. EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 laboratórny rozbor pitnej a odpadovej vody pre rok 2017 podľa cenovej ponuky zo dňa 30.1.2017 Ing. Dušan Daniel 13.2.2017 8.2.2017
8. Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 89,00 e-seminár - Prevádzka firemného vozidla Ing. Dušan Daniel 13.2.2017 10.2.2017
9. Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 školenie z odbornej spôsobilosti vodičov a skúšky Ing. Dušan Daniel 2.3.2017 14.2.2017
10. B-komplet s.r.o., B. Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 podlahoviny podľa výberu na rok 2017 Ing. Dušan Daniel 2.3.2017 18.2.2017
číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
11. Jaroslav Olejník - Betol, Markušovská 4, Spišská Nová Ves 37176617 tovar podľa priebežnej požiadavky na rok 2017 Ing. Dušan Daniel 27.3.2017 14.3.2017
12. Štefan Pacák, Autoservis, Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves 14371774 údržbu motorového vozidla Peugeot GL966AI, kompletnú prehliadku s odstránením závad Ing. Dušan Daniel 4.4.2017 4.4.2017
13. Marián Bartoš, Práčky - opravy, Slovenského Raja 5, Smižany 34526528 oprava práčky v turistickej ubytovni Ján Plencner 5.4.2017 5.4.2017
14. ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, Poprad 46659579 500,00 spracovanie verejného obstarávania - odstránenie čiernej skládky Ing. Dušan Daniel 12.4.2017 5.4.2017
15. Mestský úrad Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 prepchatie kanalizačného potrubia na rok 2017 Ing. Július Levický 12.4.2017 12.4.2017
16. Daniel Plencner, Elektrárenská 1865/7, Spišská Nová Ves 41686781 deratizácia a dezinsekcia rómskych osád na rok 2017 Ing. Július Levický 2.5.2017 26.4.2017
17. GX Solutions a.s., Galvaniho 12, Bratislava 45232270 45,00 prihlasovací kľúč Dallas 9 ks Ing. Dušan Daniel 2.5.2017 2.5.2017
18. PVPS a.s., Hraničná 662/22, Poprad 36500968 práce prevedené vozidlom Tatra 815 Cas 11, Tatra 815 Cav 11 Ford Aquatech, PV3S fekal, Renault M, Avia 31 Cak3, monitoring kamerovým systémom v objekte kanalizácie na Letnej ulici a pod Obecným úradom Ing. Július Levický 2.5.2017 2.5.2017
19. Agrofarma s.r.o., Nálepkovo 452 36217247 ťahanie fekálií z kanalizačného potrubia Ing. Július Levický 2.5.2017 2.5.2017
20. Ján Soveľ, Hlavná 527, Nálepkovo 33065438 porez guľatiny v sume 42 € za 1 m3 Ing. Július Levický 19.5.2017 12.5.2017
číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
21. Prosper Poprad s.r.o., Levočská 857, Poprad 36474681 betónový kanalizačný poklop 5 ks Ing. Július Levický 19.5.2017 16.5.2017
22. Elton Poprad s.r.o., Hlavná 3544/78, Poprad - Matejovce 36507628 oprava kalového čerpadla KSB AMA PORTER Ing. Július Levický 19.5.2017 16.5.2017
23. Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 prepravné služby - prevoz stavebného reziva Tretí Hámor, Požiarna zbrojnica a prevoz guľatiny Peklisko - Nálepkovo Ing. Dušan Daniel 26.5.2017 23.5.2017
24. Soveľ Ján, Nálepkvo 454 33065438 200 €/m3 porez guľatiny na stavebné rezivo, určené na opravu požiarnej zbrojnice Tretí Hámor Ing. Dušan Daniel 26.5.2017 23.5.2017
25. Prosper Poprad s.r.o., Levočská 857, Poprad 36474681 betónové skruže 800/500 mm 4 ks, betónový poklop 1000 mm 2 ks Ing. Július Levický 26.5.2017 23.5.2017
26. ABRO s.r.o., Laskomerského 16, Bratislava 35847361 olej do rotoosovho duchadla - Castrol Hyspin AWS 150 51 na základe cenovej ponuky č. 17NA00182 Ing. Július Levický 07.06.2017 29.05.2017
27. Gama print s.r.o, Nová 1150/5, 053 11 Smižany 47036486 Pero kovové, gravír laserom 100ks, Tričko 160g, bavlna s folklorným motívom 100 ks, Papierová eco taška-potlač 100ks Ing. Július Levický 21.06.2017 14.06.2017
28. WRC SK s.r.o., Veľká okružná 1075/28, 01001 Žilina 47708310 Reklamný predmet WRC P N 500 ml, 240 ks Ing. Július Levický 27.06.2017 14.06.2017
29. GX SOLUTIONS, a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 Monitoring s meraním PHM pomocou hladinomera v nádrži pre vozidlá : Farmtrac 675 DT, IVECO DAILY 65C18 Ing. Július Levický 27.06.2017 23.06.2017
30. Sociálny podnik pracovnej integrácie, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo 00329398 Riešenie drobných stavebných opráv v nájomných bytoch Ing. Július Levický 04.07.2017 27.06.2017
31. Sociálny podnik pracovnej integrácie, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo 00329398 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, objekt Nálepkovo - Tretí Hámor Ing. Július Levický 04.07.2017 27.06.2017
32. Správa ciest KSK, Tepličská cesta č. 9, 052 01 Spišská Nová Vesa 35555777 DZ A4 1ks, DZ A4c 1ks, DZ A19 2ks, Z4a+b 2ks, Ekosvetlo bez batérie 2ks, Jokel 40x40, Podstavec gumenný 6ks, Úchyt 40x40 8ks Ing. Július Levický 04.07.2017 28.06.2017
33. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/22, 058 01 Poprad 36500968 Práce prevedené vozidlom CAS 11, CAV 11 International Aquarech, PV3S fekal, Renault M, ulica Letná, za Kostolom. Ing. Július Levický 04.07.2017 03.07.2017
34. INIT združenie, SNP 579/81, 05301 Harichovce 11952261 Dodávka a inštalácia počítačovej siete obecného úradu Ing. Július Levický 04.07.2017 03.07.2017
35. SEAK s.r.o., Slanská 11934/92, 080 56 Prešov 46150749 Selektor PL2.PL3-oprava Ing. Július Levický 17.07.2017 11.07.2017
36. MUDr. Jozef Bodnár, Cintorínska 765, 053 33 Nálepkovo Lekárska prehliadka ( kurz obsluhy krovinorezov ) Ing. Július Levický 17.07.2017 13.07.2017
37. Ľubomír Kičák, Nálepkovo č. 267, 053 33 Nálepkovo 33058385 Oprava rozhlasového zariadenia na TkŠ Nálepkovo Ing. Július Levický 26.07.2017 26.07.2017
38. ASUAN a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice SK2022011794 Zlab FASER SUP 200 typ 01 17ks, Rošt FASER SUP 200 GUGI E600 34ks, Aretačná skrutka FASERFIX SUP 34ks Ing. Július Levický 26.07.2017 26.07.2017
39. Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 Stavebné práce : demontáž, montáž strechy podľa rozpočtu pri zakázke " Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice" Ing. Július Levický 01.08.2017 01.08.2017
40. QATRO, s.r.o., Radlinského 29/032, 052 01 Spišská Nová Ves 31674631 Jednoprieduchový komín - k3 IZOLÁCIA PERLIT Ing. Július Levický 16.08.2017 02.08.2017
41. ALNIKO, Radlinského 17,052 01 Spišská Nová Ves 36582930 Sekciová garážová brána Shadeon ( požiarna zbrojnica III. Hamor) Ing. Július Levický 16.08.2017 04.08.2017
42. Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 Kompletný servis automobilu GL 966 AI Ing. Július Levický 16.08.2017 04.08.2017
43. Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD., Autorizovaný stavebný inžinier, J. Murgaša 3, 903 01 Senec 41033256 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt v stupni pre územné konanie a stav. povolenie pre stavbu " Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Ing. Július Levický 16.08.2017 09.08.2017
44. MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 13, 053 11 Smižany 36704041 Doručenkovú obálku B6 - samolepiaca, Listové sponky Ing. Július Levický 16.08.2017 09.08.2017
45. Ján Soveľ, 053 33 Nálepkovo 454 33065438 Porez stavebného reziva ( Prizma ) Ing. Július Levický 16.08.2017 14.08.2017
46. NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík č. 204, 053 32 Hnilčík 46355031 Prepravné služby - prevoz stavebného reziva Ing. Július Levický 16.08.2017 14.08.2017
47. NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík č. 204, 053 32 Hnilčík 46355031 Úprava terénu po výstavbe Obecnej kanalizácie stavebným pásovým strojom TAKEUTCHI Ing. Július Levický 16.08.2017 14.08.2017
48. Peter Lapka, 053 32 Hnilčík 165 34577769 Úprava terénu po výstavbe Obecnej kanalizácie stavebným strojom MENZIMUCK Ing. Július Levický 16.08.2017 14.08.2017
49. Správa ciest KSK, Stredisko SNV, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves 35555777 Canader - studená obaľovaná zmes 25 kg, 8 ks Ing. Július Levický 16.08.2017 15.08.2017

Faktúry

číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
1. došlá č. 170002 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 143,05 toner 23.01.2017 03.01.2017 05.01.2017 rámcová zmluva 1/2015
2. došlá č. 20170730 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688 262,50 systémová podpora Urbis 1. štvrťrok 2017 23.01.2017 03.01.2017 05.01.2017
3. došlá č. 2017180041 NIS SR a.s., Pribinova 4, Bratislava 35751291 276,00 modul Pečať rozvoja obcí a miest 2016 23.01.2017 03.01.2017 05.01.2017
4. došlá č. FV1700001 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92,00 m3 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017 Z201627999_Z
5. došlá č. 1701010 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 156,00 úprava tlač.zostavy, nastavenie Wifi adaptéra, aktualizácie 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017
6. došlá č. 1701003 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 297,00 servis informačného systému Urbis na 1. štvrťrok 2017 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017
7. došlá č. FV170012 BIGIMI s.r.o., Nábr. Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 67,66 tovar (ovocie a zelenina) do kuchyne Turistickej ubytovne 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017
8. došlá č. 170061 TATRAPAK s.r.o., Sládkovičova 471/15, Štrba 31693628 45,04 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017
9. došlá č. 3411563726 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 80,51 služby mobilnej siete 23.01.2017 16.01.2017 20.01.2017
10. došlá č. 3411779958 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 10,39 služby mobilnej siete 23.01.2017 16.01.2017 20.01.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
11. došlá č. 170020 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 525,34 tonery a servisné práce na tlačiarni 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017 rámcová zmluva 1/2015
12. došlá č. 9500010984 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 27,60 vzorový pracovný poriadok 23.01.2017 16.01.2017 17.01.2017
13. došlá č. 1/2017 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 606,75 súprava paplón a vankúš 11 ks, posteľné prádlo 15 ks, posteľné plachty 30 ks 23.01.2017 17.01.2017 20.01.2017
14. došlá č. 01/01/2017 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 115,61 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 23.01.2017 17.01.2017 20.01.2017
15. došlá č. 02/01/2017 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 42,10 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 23.01.2017 17.01.2017 20.01.2017
16. došlá č. 535700101 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen 36019208 22,80 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 13.02.2017 18.01.2017 27.01.2017
17. došlá č. 1700002 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 102,00 vstupné školenie BOZP, OPP pre aktivačných pracovníkov 13.02.2017 19.01.2017 27.01.2017 Zmluva o dielo zo dňa 2.1.2015
18. došlá č. 142017 Slovenská železná cesta - združenie, Hlavná 88, Košice 42106346 100,00 členské na rok 2017 13.02.2017 19.01.2017 27.01.2017
19. došlá č. 170103 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 740,00 krovinorez 13.02.2017 24.01.2017 27.01.2017 Rámcová kúpna zmluva č. 7/2015
20. došlá č. 1701013 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 255,00 inštalácia PC, Win10, Office 2016, Urbis, nastavenie prístupov, tlače 13.02.2017 24.01.2017 27.01.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
21. došlá č. 1701012 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 845,00 počítačová zostava, Office 2016 13.02.2017 24.01.2017 27.01.2017
22. došlá č. 1701/004 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 500,00 vrecia na odpad 100 ks 13.02.2017 24.01.2017 27.01.2017 Rámcová zmluva č. 5/2015
23. došlá č. 1/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 633,00 fúriky, lopaty, odhŕňače, sekáče, rukavice 13.02.2017 26.01.2017 27.01.2017
24. došlá č. 170064 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 280,67 tonery 5 ks 13.02.2017 26.01.2017 03.02.2017 Rámcová zmluva č. 1/2015
25. došlá č. FV1700002 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92,00 m3 13.02.2017 27.01.2017 03.02.2017 Z201627999_Z
26. došlá č. 3412398574 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
27. došlá č. 3412406980 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,14 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
28. došlá č. 3412420095 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
29. došlá č. 3412401021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,36 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
30. došlá č. 3412429286 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
31. došlá č. 04/01/2017 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 27,97 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
32. došlá č. 03/01/2017 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 66,70 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
33. došlá č. 3813000069 Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava 35739487 809,70 konvektory 30 ks 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
34. došlá č. 2670108508 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 34605096 68,20 predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
35. došlá č. 170169 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 140,68 kancelárske potreby 13.02.2017 31.01.2017 03.02.2017 Rámcová kúpna zmluva zo dňa 27.1.2015
36. došlá č. 2270001371 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3158,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
37. došlá č. 2270095731 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 550,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
38. došlá č. 2270133735 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 27,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
39. došlá č. 2270137034 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 537,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
40. došlá č. 2270182736 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 176,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
41. došlá č. 2270133868 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1405,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
42. došlá č. 1/2017 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 766,96 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, január 2017 13.02.2017 01.02.2017 09.02.2017
43. došlá č. 170100002 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 441,00 služby spojené s verejným obstarávaním za 01/2017 13.02.2017 01.02.2017 09.02.2017
44. došlá č. S372403278 Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava 35885815 323,23 uzamykateľná skriňa na spisy 13.02.2017 01.02.2017 09.02.2017
45. došlá č. 1700015 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 BOZP, OPP, PZS, CO za január 2017 13.02.2017 01.02.2017 09.02.2017 Zmluva o dielo zo dňa 2.1.2015
46. došlá č. 1990045299 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 119,72 nájom kopírovacieho stroja WorkCentre 7855 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 Nájomná zmluva NZ2016/099/13272
47. došlá č. 1990045298 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 nájom kopírovacieho stroja WorkCentre 7225 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 Nájomná zmluva NZ2015/012
48. došlá č. 17017 Mužík Ľubomír, M-PLAST, Tatranská 3407/2B, Spišská Nová Ves 33053278 431,34 vodoinštalačný materiál 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 objednávka č. 3/2017
49. došlá č. 01/2017 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 250,00 odhŕňanie snehu v časti Záhajnica za 01/2017 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 objednávka č. 1/2017
50. došlá č. 2017002 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, Spišská Nová Ves 50525158 1000,00 poskytovanie právnych služieb 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
51. došlá č. 217002378 Papera s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica 46082182 133,92 skartovací stroj 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
52. došlá č. 2 Nábytok - Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 129,00 kancelársky písací stôl 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017
53. došlá č. 2017-0201 Griff s.r.o., Irkutská 14, Košice 31677509 2600,00 spracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hámor 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017 objednávka č. 30/2016
54. došlá č. 2270201917 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 120,00 elektrická energia 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017
55. došlá č. 318787000 Labaš s.r.o., Textilná 1, Košice 36183181 379,77 tovar pre kuchyňu v Turistickej ubytovni 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017 Kúpna zmluva zo dňa 16.2.2016
56. došlá č. 05/01/2017 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 45,68 tovar pre kuchyňu v Turistickej ubytovni 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017
57. došlá č. 06/01/2017 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 113,62 tovar pre kuchyňu v Turistickej ubytovni 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017
58. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 736,97 elektrická energia 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
59. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3832,43 elektrická energia 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
60. došlá č. 1031700097 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 632,21 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
61. došlá č. 0085/2017 Seteza Elektro s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 301,63 elektroinštalačný materiál 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
62. došlá č. FO 1700001 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2162,40 stravovanie - vývoz dôchodcom za január 2017 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
63. došlá č. 2793086920 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,68 služby pevnej siete, KC Mlyn za 01/2017 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
64. došlá č. 4793022645 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 220,16 služby pevnej siete, Obecný úrad za 01/2017 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
65. došlá č. 3017906398 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 3744,89 stravné lístky 831 ks 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017 16K000152
66. došlá č. 2017027 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 309,60 zmiešaný posypový materiál 1:4 6t 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017 37/2016
67. došlá č. 1031700232 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1603,03 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11ks, zákonný poplatok 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
68. došlá č. 1031700270 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 135,22 odvoz a prenájom VOK lanové 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
69. došlá č. 0062017 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6, Spišská Nová Ves 33065942 12,00 vyšetrenie odchyteného psa 02.03.2017 10.02.2017 24.02.2017
70. došlá č. 74229310000371 Sconto Nábytok s.r.o., Nová 8144/10, Trnava 44731159 165,40 stolička pre pracovníkov OcP 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
71. došlá č. FV1700006 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017 Z201627999_Z
72. došlá č. 01/02/2017 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 95,15 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
73. došlá č. 02/02/2017 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 53,63 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
74. došlá č. 2/2017 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 624,75 posteľné prádlo, osušky, uteráky, poháre - Turistická ubytovňa 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
75. došlá č. 1701014 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 484,40 úprava údajov Urbis, nastavenie prístupov, Office 2016, inštalácia PC, batéria 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
76. došlá č. 1560003331 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava 42272360 49,86 matričné doklady 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017 4/2017
77. došlá č. 171112 Verejná informačná služba s.r.o., J. Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 403,20 licenčná zmluva na SW, inštalácia, konfigurácia, školenie 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
78. došlá č. 7170401126 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava 17335345 38,54 nájom za pozemok 10.03.2017 13.02.2017 neuhradená PNZ-P47338/01.00
79. došlá č. 20172102 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56 17644429 39,80 kancelárske tlačivá 10.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
80. došlá č. 3412751968 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 10,70 služby mobilnej siete 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
81. došlá č. 7294204019 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2071,03 elektrická energia 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
82. došlá č. 7294204017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 428,35 elektrická energia 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
83. došlá č. 7294204021 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2573,21 elektrická energia 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
84. došlá č. 7294204018 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 863,48 elektrická energia 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
85. došlá č. SK-391000983 Rajapack s.r.o., Lazaretská 8, Bratislava 50398385 124,20 archívne krabice 50 ks 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
86. došlá č. 2171104126 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 145,20 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, Turistická ubytovňa 10.03.2017 16.02.2017 17.02.2017 VP/10/06549/001
87. došlá č. 2171104125 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 14,28 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, obecný rozhlas 10.03.2017 16.02.2017 17.02.2017 VP/10/06549/001
88. došlá č. 3412536670 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 81,35 služby mobilnej siete 10.03.2017 16.02.2017 17.02.2017
89. došlá č. 170424 Tatrapak s.r.o., Sládkovičova 471/15, Štrba 31693628 48,68 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 17.02.2017 24.02.2017
90. došlá č. 03/02/2017 Maroš Škvarka, Mäso- Údeniny, Švedlár 203 34605096 167,97 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 17.02.2017 24.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
91. došlá č. 04/02/2017 Maroš Škvarka, Mäso- Údeniny, Švedlár 203 34605096 58,07 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 17.02.2017 24.02.2017
92. došlá č. 1700021 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 117,00 školenie BOZP, OPP pre aktivačných pracovníkov 10.03.2017 21.02.2017 24.02.2017 Zmluva o dielo z 2.1.2015
93. došlá č. 13022017 Pocklan Jozef, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 216,00 zimná údržba ciest v časti T. Hámor - Peklisko 10.03.2017 21.02.2017 24.02.2017 obj. 2/2017
94. došlá č. 20170006 Neudorf s.r.o., S. Chalupku 4, Spišská Nová Ves 46328955 500,00 spracovanie úvodných informácií k Žiadosti o NFP výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2 10.03.2017 22.02.2017 24.02.2017 zmluva na spracovanie žiadosti o NFP z 27.1.2017
95. došlá č. 20170007 Neudorf s.r.o., S. Chalupku 4, Spišská Nová Ves 46328955 500,00 spracovanie úvodných informácií k Žiadosti o NFP výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-3 10.03.2017 22.02.2017 24.02.2017 zmluva na spracovanie žiadosti o NFP z 27.1.2017
96. došlá č. 7110000062 B-komplet s.r.o., B.Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 232,84 podlahová krytina, lepidlo na podlahy 10.03.2017 21.02.2017 24.02.2017 obj. 10/2017
97. došlá č. 06/02/2017 Maroš Škvarka, Mäso- Údeniny, Švedlár 203 34605096 70,66 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 23.02.2017 24.02.2017
98. došlá č. 05/02/2017 Maroš Škvarka, Mäso- Údeniny, Švedlár 203 34605096 44,57 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 23.02.2017 24.02.2017
99. došlá č. 2017033 Ondrej Jarkovský-E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 181,30 elektroinštalačný materiál 10.03.2017 23.02.2017 24.02.2017
100. došlá č. 170100013 TV Elektronik Fabiny, Hnilčík 200 14374391 591,50 TV, držiak, káble, inštalačný materiál, práca 10.03.2017 23.02.2017 24.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
101. došlá č. 1702/008 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 650,20 stolová píla, uhlová brúska, sada dlatá, svorky, vrtáky, nože, pílky, uholník 10.03.2017 27.02.2017 28.02.2017 rámcová zmluva 5/2015
102. došlá č. 170236 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 760,98 náradie pre aktivačných pracovníkov 10.03.2017 27.02.2017 28.02.2017 rámcová zmluva 7/2015
103. došlá č. 170356 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 87,89 kancelárske potreby 10.03.2017 27.02.2017 03.03.2017 rámcová kúpna zmluva z 27.1.2015
104. došlá č. FV1700012 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 10.03.2017 27.02.2017 03.03.2017 Z201627999_Z
105. došlá č. 17000013 Measuring s.r.o., Komenského 50, Košice 47323833 388,90 oprava vodomerov 20 ks 10.03.2017 27.02.2017 03.03.2017 obj. 6/2017
106. došlá č. 2017300002 Skiregaly s.r.o., Nebory 72, Třinec 05169437 1674,78 matrace 23 ks 10.03.2017 27.02.2017 02.03.2017
107. došlá č. 2/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 670,40 rukavice, fúrik, kefy, metly, lopaty, vedrá pre aktivačných pracovníkov 10.03.2017 28.02.2017 28.02.2017
108. došlá č. 170381 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 55,82 kancelárske potreby 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 rámcová kúpna zmluva z 27.1.2015
109. došlá č. 02/2017 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 70,00 odhŕňanie snehu v časti Zahájnica 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 obj. 1/2017
110. došlá č. 170227 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 300,50 čiernobiele a farebné kópie 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 servisná zmluva 142016
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
111. došlá č. 1700808 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 663,42 analýza pitnej vody 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 obj. 7/2017
112. došlá č. 22170026 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 29,75 drvené kamenivo 8/16 mm HDK 3,22t 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 obj. 5/2017
113. došlá č. 1700034 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 OPP, BOZP, PZS, CO za február 2017 29.03.2017 02.03.2017 10.03.2017 Zmluva o dielo z 2.1.2015
114. došlá č. 3413375978 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
115. došlá č. 3413411206 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
116. došlá č. 3413402770 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
117. došlá č. 3413368984 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
118. došlá č. 3413383735 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,11 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
119. došlá č. 2/2017 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 936,53 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo 29.03.2017 02.03.2017 10.03.2017
120. došlá č. 01/17 Brandobur Peter, Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1432,44 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, január 2017 29.03.2017 02.03.2017 10.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
121. došlá č. 02/17 Brandobur Peter, Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1168,79 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, február 2017 29.03.2017 02.03.2017 10.03.2017
122. došlá č. 2017004 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, Spišská Nová Ves 50525158 1000,00 poskytovanie právnych služieb 29.03.2017 01.03.2017 24.03.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 1.3.2017
123. došlá č. 170108 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 96,08 čiernobiele a farebné kópie 29.03.2017 06.03.2017 10.03.2017 Servisné zmluvy č. 022015, č. 052014
124. došlá č. 170254 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 248,05 tonery 3 ks 29.03.2017 06.03.2017 10.03.2017 Rámcová zmluva č. 1/2015
125. došlá č. 10/02/2017 Škvarka Maroš, Mäso - údeniny, Švedlár 203 34605096 130,90 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 29.03.2017 06.03.2017 10.03.2017
126. došlá č. 11/02/2017 Škvarka Maroš, Mäso - údeniny, Švedlár 203 34605096 101,37 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 29.03.2017 06.03.2017 10.03.2017
127. došlá č. 1700951 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 71,04 analýza odpadových vôd 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017 obj. č. 7/2017
128. došlá č. 0132017 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6, Spišská Nová Ves 33065942 30,00 odchyt a vyšetrenie túlavého psa 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017
129. došlá č. 17067 M-Plast, Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, Spišská Nová Ves 33053278 200,58 vodoinštalačný materiál 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017 obj. č. 3/2017
130. došlá č. 170100008 Ing. Mária Pokryvková-účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 287,00 služby spojené s verejným obstarávaním 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
131. došlá č. 1701019 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 139,00 nastavenie programov v Urbise - Regob, digitálne mapy, kataster nehnuteľností, dane a poplatky, nastavenie prístupov, aktualizácie 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017
132. došlá č. 170107 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 336,00 školenie z odbornej spôsobilosti vodičov 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017 obj. č. 9/2017
133. došlá č. 3017909673 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 5056,27 stravné lístky 1122 ks 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017 16K000152
134. došlá č. 1061700087 Konex elektro s.r.o., Rastislavova 7, Košice 31680569 153,32 ohrievacie teleso 6 ks 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017
135. došlá č. FV1700019 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017 Z201627999_Z
136. došlá č. 1031700501 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1599,57 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017
137. došlá č. 1031700542 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 594,50 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017
138. došlá č. 0794051798 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 42,32 služby pevnej siete, KC Mlyn, február 2017 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017
139. došlá č. 5793986766 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 219,08 služby pevnej siete, Obecný úrad, február 2017 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017
140. došlá č. 20170652 Compy-com s.r.o., Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš 46555731 1000,27 skartovač Fellowes AutoMax 500 29.03.2017 08.03.2017 27.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
141. došlá č. FO 1700002 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1989,00 stravovanie dôchodcov - vývoz za február 2017 29.03.2017 10.03.2017 17.03.2017
142. došlá č. 1990046398 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 119,72 nájom za kopírku WorkCentre 7855 29.03.2017 10.03.2017 17.03.2017 Nájomná zmluva NZ2016/099/13272
143. došlá č. 1990046397 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 nájom za kopírku WorkCentre 7225 29.03.2017 10.03.2017 17.03.2017 Nájomná zmluva NZ2015/012
144. došlá č. 9080106305-2-V Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 106,80 e-seminár Prevádzka firemného vozidla 29.03.2017 10.03.2017 10.03.2017 obj. č. 8/2017
145. došlá č. 3413508022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 77,11 služby mobilnej siete 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
146. došlá č. 2017069 Ondrej Jarkovský - E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 77,52 elektroinštalačný materiál 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
147. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 882,42 elektrická energia 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
148. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 102,19 elektrická energia 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
149. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3409,85 elektrická energia 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
150. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 738,67 elektrická energia 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
151. došlá č. 3413724956 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 12,24 služby mobilnej siete 30.03.2017 16.03.2017 17.03.2017
152. došlá č. 01/03/2017 Mäso - údeniny, Škvarka Maroš, Švedlár 203 34605096 56,04 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 30.03.2017 16.03.2017 17.03.2017
153. došlá č. 02/03/2017 Mäso - údeniny, Škvarka Maroš, Švedlár 203 34605096 80,49 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 30.03.2017 16.03.2017 17.03.2017
154. došlá č. 6032017 Pocklan Jozef, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 180,00 zimná údržba v časti III. Hámor - Peklisko 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017 obj. č. 2/2017
155. došlá č. 170516 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 54,72 stavebný materiál - oprava nájomného bytu 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
156. došlá č. 7299601792 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 181,09 elektrická energia 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
157. došlá č. 7299601791 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 70,96 elektrická energia 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
158. došlá č. 7299601795 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 222,38 elektrická energia 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
159. došlá č. 7299601793 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 468,58 elektrická energia 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
160. došlá č. 7292403776 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 836,28 elektrická energia 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
161. došlá č. 7292403775 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 428,95 elektrická energia 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
162. došlá č. 7292403777 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1739,83 elektrická energia 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
163. došlá č. 7292403779 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1233,24 elektrická energia 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
164. došlá č. 1061700103 Konex elektro s.r.o., Rastislavova 7, Košice 31680569 22,14 elektroinštalačný materiál pre verejné osvetlenie 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
165. došlá č. FV1700025 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 18.04.2017 24.03.2017 31.03.2017 Z201627999_Z
166. došlá č. 9119700069 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, Spišská Nová Ves 00329614 150,60 odchyt túlavých zvierat 18.04.2017 27.03.2017 31.03.2017 Zmluva č. 140/2015
167. došlá č. 1701334 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 320,40 analýza pitnej vody 18.04.2017 27.03.2017 31.03.2017 obj. 7/2017
168. došlá č. 3/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 746,50 materiál a náradie pre aktivačných pracovníkov 18.04.2017 28.03.2017 31.03.2017
169. došlá č. 3414375953 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
170. došlá č. 3414350649 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
171. došlá č. 3414366352 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,36 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
172. došlá č. 3414356598 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
173. došlá č. 3414388840 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
174. došlá č. 1403/015 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 751,25 náradie a materiál pre aktivačných pracovníkov 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017 Rámcová zmluva 5/2015
175. došlá č. 170315 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 259,56 oprava a náhradné diely na stroje a zariadenia 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017 Rámcová zmluva 7/2015
176. došlá č. 170316 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 763,38 oprava a náhradné diely na stroje a zariadenia 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017 Rámcová zmluva 7/2015
177. došlá č. FV170106 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 34,62 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
178. došlá č. FV170120 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 48,00 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
179. došlá č. FV170221 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 18,98 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
180. došlá č. FV170227 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 47,04 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
181. došlá č. FV170287 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 55,76 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
182. došlá č. FV170323 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 56,64 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
183. došlá č. FV170339 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 19,39 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
184. došlá č. FV170429 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 85,48 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
185. došlá č. 1700051 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 BOZP, OPP, CO a KR, PZS za marec 2017 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017 Zmluva o dielo zo dňa 2.1.2015
186. došlá č. 170338 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 260,57 čiernobiele a farebné kópie za Xerox stroje 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017 servisné zmluvy 022015, 052014
187. došlá č. 1031700828 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1670,75 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017
188. došlá č. 17018 SEZO-Spiš, združenie obcí, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 1972,80 príspevok na realizáciu triedeného odpadu 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017
189. došlá č. 1709017 SEZO-Spiš, združenie obcí, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 33,00 členské na rok 2017 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017
190. došlá č. 1700136 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 341,76 oprava motorového vozidla Citroen Nemo 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
191. došlá č. 20171847 Made s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688 262,50 systémová podpora Urbis 2. štvrťrok 2017 18.04.2017 04.04.2017 10.04.2017
192. došlá č. 170750 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 111,28 stavebný materiál 18.04.2017 05.04.2017 10.04.2017
193. došlá č. 2017079 Ondrej Jarkovský E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 178,57 sáčky do vysaváča, univerzálny detektor, kliešte na jemnú mechaniku 18.04.2017 05.04.2017 10.04.2017
194. došlá č. 20170063 Soveľ Ján, Hlavná 527, Nálepkovo 33065438 48,00 práce s teleskopickým manipulátorom MERLO 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
195. došlá č. 04/17 Brandobur Peter, Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1172,87 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, marec 2017 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
196. došlá č. 2795021756 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,36 služby pevnej siete, KC Mlyn, marec 2017 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
197. došlá č. 1707029 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598 38,50 koncesionárske poplatky na rok 2017 za verejný rozhlas 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
198. došlá č. 20170080 Jaroslav Olejník BETOL, Teplička 296 37176617 237,60 štrk fr. 0-22 10,5t, štrk fr. 0-4 3t 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
199. došlá č. 8794956228 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 220,38 služby pevnej siete, Obecný úrad, marec 2017 18.04.2017 07.04.2017 10.04.2017
200. došlá č. 3017914059 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 3902,62 stravné lístky 866 ks 18.04.2017 07.04.2017 10.04.2017 16K000152
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
201. došlá č. 1031700921 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1031,68 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok 18.04.2017 07.04.2017 10.04.2017
202. došlá č. 170100013 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 189,00 služby spojené s verejným obstarávaním za 03/2017 10.05.2017 07.04.2017 20.04.2017
203. došlá č. FO 1700004 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2205,75 stravovanie - vývoz dôchodcom za marec 2017 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017
204. došlá č. 3/2017 Viktor Riemer, Cintorínska 589, Nálepkovo 34603409 955,97 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, marec 2017 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017
205. došlá č. 17010018 Kuriér plus reklama s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 991,18 Obecné noviny č. 1/2017 - 650 ks, nálepky na zberné kontajnery A3 - 13 ks 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017
206. došlá č. FV170087 Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 43,00 servisná prehliadka, plomba RP-DU 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017
207. došlá č. 1990047533 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 119,72 nájom kopírovacieho stroja WorkCentre7855 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017 Nájomná zmluva NZ2016/099/13272
208. došlá č. 1689783101-6-R Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 243,42 manuál prevádzkovateľa budovy 10.05.2017 11.04.2017 20.04.2017
209. došlá č. 170412 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 62,40 toner 10.05.2017 11.04.2017 20.04.2017 Rámcová zmluva č. 1/2015
210. došlá č. 09/2017 Marián Bartoš, Slov. Raja 5/178, Smižany 34526528 124,80 oprava práčky na turistickej ubytovni 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017 obj. č. 13/2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
211. došlá č. 1701722 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 25,50 analýza pitnej vody 10.05.2017 13.04.2017 20.04.2017 obj. č. 7/2017
212. došlá č. 17119 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, Spišská Nová Ves 33053278 1127,90 vodoinštalačný materiál 10.05.2017 13.04.2017 20.04.2017 obj. č. 3/2017
213. došlá č. 1700152 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 381,84 oprava vozidla Peugeot 307 10.05.2017 13.04.2017 20.04.2017 obj. č. 12/2017
214. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2198,56 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
215. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 239,57 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
216. došlá č. 3414484099 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 76,62 služby mobilnej siete 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
217. došlá č. 3414697419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 13,08 služby mobilnej siete 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
218. došlá č. 2290093845 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 399,88 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
219. došlá č. 2290115951 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1477,21 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
220. došlá č. 2290097382 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 887,98 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
221. došlá č. 2290145919 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 703,30 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
222. došlá č. 1701821 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 analýza pitnej vody, technické práce 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017 obj. č. 7/2017
223. došlá č. 1701036 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 69,50 spracovanie dani z nehnuteľností, úprava tlačovej zostavy, nastavenie číselníkov 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
224. došlá č. 1701029 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 297,00 servis informačného systému Urbis formou vzdialeného prístupu 04-06/2017 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
225. došlá č. 2017010 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, Spišská Nová Ves 50525158 1000,00 poskytovanie právnych služieb za apríl 2017 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb z 1.3.2017
226. došlá č. 1990047532 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 nájom za kopírovací stroj WorkCentre 7225 10.05.2017 19.04.2017 20.04.2017 Nájomná zmluva NZ2015/012
227. došlá č. 1701029 Najlevos s.r.o., Hnilčík č. 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 10.05.2017 20.04.2017 20.04.2017 Z201627999_Z
228. došlá č. 1701866 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 44,16 analýza odpadovej vody, technické práce 10.05.2017 20.04.2017 27.04.2017 obj. č. 7/2017
229. došlá č. 16262017 Lavex, lanovky a vleky, záujmové združenie, M. Pišúta 5, Liptovský Mikuláš 00213331 155,00 účastnícky poplatok štartujúci a neštartujúci 10.05.2017 20.04.2017 27.04.2017
230. došlá č. 9911700157 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 231,75 čistenie odpadových potrubí 10.05.2017 21.04.2017 27.04.2017 obj. č. 15/2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
231. došlá č. S372404626 Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava 35885815 335,47 skriňa na spisy so žalúziou 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017
232. došlá č. FV170454 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 38,20 tovar pre kuchyňu Turistickej ubytovne 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017
233. došlá č. FV170472 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 6,30 tovar pre kuchyňu Turistickej ubytovne 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017
234. došlá č. 1704/016 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 692,70 materiál pre aktivačných pracovníkov (vrecia, farba, riedidlo) 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017 Rámcová zmluva č. 5/2015
235. došlá č. 170973 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 163,14 stavebný materiál 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017
236. došlá č. 1704/015 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 678,37 nástroje pre aktivačných pracovníkov (pílka, pilník, reťaz, popruh) 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017 Rámcová zmluva č. 5/2015
237. došlá č. 4/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 693,00 nástroje pre aktivačných pracovníkov (lopaty, vidly, hrable, metly, rukavice) 10.05.2017 28.04.2017 28.04.2017
238. došlá č. 3415323413 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
239. došlá č. 3415327951 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
240. došlá č. 3415353801 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
241. došlá č. 3415347177 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
242. došlá č. 3415337007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,36 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
243. došlá č. FV17/0207 SOTAC s.r.o., Južná trieda 1, Košice 36189855 77,00 publikácia - Rokovanie obecného zastupiteľstva 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
244. došlá č. 1031701253 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1645,92 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok 10.05.2017 02.05.2017 05.05.2017
245. došlá č. 03/2017 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 130,00 odhŕňanie snehu dňa 20.4.2017 19.05.2017 02.05.2017 05.05.2017 obj. č. 01/2017
246. došlá č. 1689793101-3-R Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 196,62 publikácia a CD - Odpadové hospodárstvo 19.05.2017 02.05.2017 05.05.2017
247. došlá č. 1700114 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 BOZP, OPP, CO a PZS za apríl 2017 19.05.2017 03.05.2017 05.05.2017 Zmluva o dielo z 2.1.2015
248. došlá č. FO 1700005 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2088,45 stravovanie - vývoz dôchodcom za apríl 2017 19.05.2017 03.05.2017 05.05.2017
249. došlá č. 09/2017 Daniel Plencner, Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves 41686781 1335,00 deratizácia a dezinsekcia rómskej bytovky a okolia I. Hámor 19.05.2017 03.05.2017 05.05.2017 obj. č. 16/2017
250. došlá č. 17140 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, Spišská Nová Ves 33053278 166,93 vodoinštalačný materiál 19.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 obj. č. 03/2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
251. došlá č. 20170735 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o., Tatranská 126, Smižany 36217263 17,78 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 19.05.2017 04.05.2017 05.05.2017
252. došlá č. 3017917295 DOXX Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 4150,46 stravné lístky 921 ks 19.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 Zmluva 16K000152
253. došlá č. 1990048805 XEROX Limited o.z., Einsteinova 25, Bratislava 30814677 81,60 nájom kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7225 19.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 Servisná zmluva NZ2015/012
254. došlá č. 1990048806 XEROX Limited o.z., Einsteinova 25, Bratislava 30814677 119,72 nájom kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7855 19.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 Servisná zmluva NZ2016/099/13272
255. došlá č. FVMT170241 GX Solutions a.s., Galvaniho 12, Bratislava 45232270 1825,08 GPS - 5 ks, aktivácia modulu, montáž, čítačky, prihlasovacie kľúče 9 ks 19.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 obj. č. 17/2017
256. došlá č. 20170124 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296 37176617 61,20 štrk fr. 0-4 3t 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017 obj. č. 11/2017
257. došlá č. 4795931813 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 220,51 služby pevnej siete Obecný úrad, apríl 2017 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
258. došlá č. 0795997772 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,98 služby pevnej siete KC Mlyn, apríl 2017 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
259. došlá č. 4/2017 Viktor Riemer, Cintorínska 589, Nálepkovo 34603409 680,75 tovar - osobitný príjemca, šatstvo, apríl 2017 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
260. došlá č. 1031701393 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 601,57 uloženie komunálneho a objemného odpadu, zákonný poplatok 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
261. došlá č. 80417 Agrofarma s.r.o., Nálepkovo 452 36217247 108,00 vyťahovanie septika 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017 obj. č. 19/2017
262. došlá č. 10517 Agrofarma s.r.o., Nálepkovo 452 36217247 36,00 vyťahovanie septika 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017 obj. č. 19/2017
263. došlá č. 171196 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 163,92 vápno, cement 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
264. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1443,70 elektrická energia 19.05.2017 11.05.2017 12.05.2017
265. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 135,89 elektrická energia 19.05.2017 11.05.2017 12.05.2017
266. došlá č. 2017016 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, Spišská Nová Ves 50525158 1000,00 poskytovanie právnych služieb za mesiac máj 2017 06.06.2017 12.05.2017 30.05.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 1.3.2017
267. došlá č. 4052017 Pocklan Jozef, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 336,00 zimná údržba ciest v časti III. Hámor a Peklisko 06.06.2017 12.05.2017 19.05.2017 obj. č. 2/2017
268. došlá č. FVMT170274 GX Solutions a.s., Galvaniho 12, Bratislava 45232270 54,00 prihlasovací kľúč Dallas 9 ks 06.06.2017 15.05.2017 19.05.2017 obj. č. 17/2017
269. došlá č. 2017126 Ondrej Jarkovský - E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 103,00 laserový merač 06.06.2017 15.05.2017 19.05.2017
270. došlá č. 2270201917 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 10,00 elektrická energia 06.06.2017 15.05.2017 19.05.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
271. došlá č. 3415669734 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 17,78 služby mobilnej siete 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017
272. došlá č. 3415464615 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 79,33 služby mobilnej siete 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017
273. došlá č. 2290115951 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1175,08 elektrická energia 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017
274. došlá č. 2290145919 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 374,71 elektrická energia 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017
275. došlá č. 2290097382 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 839,11 elektrická energia 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017
276. došlá č. 22170121 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 36,54 drvené kamenivo 0/22/32 mm 4,06 t 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017 obj. č. 5/2017
277. došlá č. 170100020 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 91,00 služby spojené s verejným obstarávaním 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017
278. došlá č. PFA47010 Tatralift a.s., Poľná 4, Kežmarok 31655629 1489,92 oprava prevodovky - lyžiarsky vlek 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017
279. došlá č. FVOT172232 GX Solutions a.s., Galvaniho 12, Bratislava 2 45232270 48,00 softvérová služby Smart TDM Basic - 5 vozidiel 06.06.2017 17.05.2017 19.05.2017
280. došlá č. 2290093845 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 335,77 elektrická energia 06.06.2017 18.05.2017 19.05.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
281. došlá č. 170552 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 165,36 tonery 3 ks 06.06.2017 18.05.2017 19.05.2017 Rámcová zmluva č. 1/2015
282. došlá č. 1701027 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7 33850691 1091,66 obnova zelene a kvetinovej výsadby okolo miestnych komunikácií 06.06.2017 19.05.2017 26.05.2017
283. došlá č. 1700119 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 45,00 BOZP, OPP školenie pre 15 uchádzačov o zamestnanie 06.06.2017 19.05.2017 26.05.2017 Zmluva o dielo zo dňa 2.1.2015
284. došlá č. 21170553 PVPS a.s., Hraničná 662/7, Poprad 36500968 172,60 odstránenie poruchy na kanalizácii 06.06.2017 19.05.2017 26.05.2017 obj. 18/2017
285. došlá č. 05/17 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1377,23 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti za apríl 2017, potraviny 06.06.2017 22.05.2017 26.05.2017
286. došlá č. 10170045 Prosper Poprad s.r.o., Levočská 857, Poprad 36474681 79,68 betónový poklop 800 - 5 ks 06.06.2017 22.05.2017 26.05.2017 obj. 21/2017
287. došlá č. 20176049 Zora-MIMEX servis s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 168,00 servisná práca - oprava traktora 06.06.2017 24.05.2017 26.05.2017
288. došlá č. 20172233 Zora-MIMEX servis s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 523,54 matriál - oprava traktora 06.06.2017 24.05.2017 26.05.2017
289. došlá č. 2017130 Ondrej Jarkovský - E.servis, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 272,92 elektroinštalačný materiál 06.06.2017 24.05.2017 26.05.2017
290. došlá č. 170993 Miva Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 280,57 kancelárske potreby 06.06.2017 26.05.2017 31.05.2017 Rámcová kúpna zmluva z 27.1.2015
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
291. došlá č. 170991 Miva Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 435,65 hygienické potreby pre ubytovňu 06.06.2017 26.05.2017 31.05.2017
292. došlá č. 170572 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 58,99 toner 1 ks 06.06.2017 26.05.2017 31.05.2017 Rámcová zmluva č. 1/2015
293. došlá č. 5/2017 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 819,74 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, apríl 2017, šatstvo 06.06.2017 26.05.2017 31.05.2017
294. došlá č. 10170054 Prosper Poprad s.r.o., Levočská 857, Poprad 36474681 204,48 betónová skruž 800/500 4 ks, betónový poklop 1000 - 2 ks 06.06.2017 29.05.2017 31.05.2017 obj. č. 25/2017
295. došlá č. 2017/S162 Elton Poprad s.r.o., Hlavná 3544/78, Poprad - Matejovce 36507628 332,68 oprava kalového čerpadla KSB Ama Porter 06.06.2017 29.05.2017 31.05.2017 obj. č. 22/2017
296. došlá č. 20170410 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica 17058520 35,00 potvrdenie NATURA 2000 k projektu "Nálepkovo - zvýšenie kapacity materskej školy" 06.06.2017 29.05.2017 31.05.2017
297. došlá č. 282383793 Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok 31336884 82,56 chlornan sodný 06.06.2017 29.05.2017 16.05.2017
298. došlá č. 2270001371 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2748,00 elektrická energia 06.06.2017 30.05.2017 30.05.2017
299. došlá č. 2270095731 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 510,00 elektrická energia 06.06.2017 30.05.2017 30.05.2017
300. došlá č. 2270133735 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 10,00 elektrická energia 06.06.2017 30.05.2017 30.05.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
301. došlá č. 2270137034 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 608,00 elektrická energia 06.06.2017 30.05.2017 30.05.2017
302. došlá č. 2270182736 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 23,00 elektrická energia 06.06.2017 30.05.2017 30.05.2017
303. došlá č. 2270133868 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 887,00 elektrická energia 06.06.2017 30.05.2017 30.05.2017
304. došlá č. 1705/026 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 537,00 uhlová brúska, skrutkovač AKU, vŕtačka 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017 Rámcová zmluva č. 5/2015
305. došlá č. 1705/027 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 504,70 hrable drevené, umelé, rukavice, metly, krompáčik, rýľ, lopata, motyka, zástery 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017 Rámcová zmluva č. 5/2015
306. došlá č. 1/2017 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 158,00 gumené čižmy 10 ks 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017
307. došlá č. 3416302540 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 služby mobilnej siete 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017
308. došlá č. 3416298735 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017
309. došlá č. 3416337255 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017
310. došlá č. 3416325298 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
311. došlá č. 3416320392 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 25,99 služby mobilnej siete 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017
312. došlá č. 22170164 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 46,73 drvené kamenivo 0/4 mm HDK 3,6 t, a 0/63 mms 4,76 t 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017 obj. č. 5/2017
313. došlá č. 5/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 244,40 ochranné štíty, zástera, struna, plachta, riedidlo, syntetická farba 06.06.2017 31.05.2017 31.05.2017
314. došlá č. 1700131 Marián Richveis,Za kaštieľom 1307/1,053 11 Smižany 40357406 554,4 Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 23.06.2017 01.06.2017 09.06.2017
315. došlá č. 1701044 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 402 HP Laser Jet Pro MFP M26a, Inštalácia PC, kabel USB, Preloženie a pripojenie PC 23.06.2017 01.06.2017 09.06.2017
316. došlá č. 1701043 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 849,00 HP ProDesk 400 G3 MT G4400/4GB/500/DVD7+10 23.06.2017 01.06.2017 09.06.2017
317. došlá č. 1700006 Domov Nálepkovo,n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2185,35 Stravovanie - vývoz dôchodcom 23.06.2017 02.06.2017 09.06.2017
318. došlá č. 1031701722 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,05201 Spišská Nová Ves 31659641 1685,21 Odvoz KO, prenájom BOBR 1100l, Uloženie komunálneho odpadu, Zákonný poplatok 23.06.2017 02.06.2017 09.06.2017
319. došlá č. 3017921438 Doxx - stravné lístky, spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4799,40 Stravné lístky 23.06.2017 05.06.2017 09.06.2017
320. došlá č. 170593 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 222,41 Kópie/Výtlačky podľa zmluvy č. 02/2015 a 05/2014 23.06.2017 06.06.2017 09.06.2017
321. došlá č. 170572 DD21, s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 58,99 Toner HP CE278A 23.06.2017 06.06.2017 09.06.2017
322. došlá č. 171583 Tehelňa STOVA, spol.s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 5,7 Cement montážny CX5 kg 23.06.2017 05.06.2017 09.06.2017
323. došlá č.20170170 Jaroslav Olejník-Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 100,8 Štrk fr. 0-22 23.06.2017 05.06.2017 09.06.2017
324. došlá č. 1700192 ABRO s.r.o., Laskomerského 16, 831 03 Bratislava 35847361 38,82 OI00016:Castrol Hyspin AWS 150, Olej do rootsových dúchadiel 23.06.2017 06.06.2017 05.06.2017
325. došlá č. 1031701895 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 874,08 Uloženie komunálneho odpadu, Zákonný poplatok 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
326. došlá č. 1701024 LADMA s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, 052 01 Spišská Nová Ves 31713076 268,15 Rúra konstr.21, Jolek J 40/2, J 30/3, U 50 Valcovaná, Zn rošt 1000x1000 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
327. došlá č. 1701035 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany 33850691 362,9 Borovicová kôra 70l, dekoračná farebná štiepka 70l, píniová kôra 70l 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
328. došlá č. 8796975018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 Bratislava 35763469 42,24 Poplatky za telekomunikačné služby 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
329. došlá č. 5796908349 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 Bratislava 35763469 219,53 Poplatky za telekomunikačné služby 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
330. došlá č. 1990049943 XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
331. došlá č. 1990049942 XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN:3327200363 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
332. došlá č. 1700231 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 163,92 Oprava vozidla Peugeot 307 ŠPZ GL 966 AL 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
333. došlá č. 1700245 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 39,42 Oprava vozidla Iveco ŠPZ GL 009 AU 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
334. došlá č. FVOT172790 GX SOLUTIONS, a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 2 45232270 48 Smart TDM Basic + Štandard + Eko + Aktiv 23.06.2017 07.06.2017 09.06.2017
335. došlá č. 7294109025 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 796,42 Elektrina 23.06.2017 09.06.2017 09.06.2017
336. došlá č. 7294109029 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 103,51 Elektrina 23.06.2017 09.06.2017 09.06.2017
337. došlá č.06/17 Brandobur Peter - PERGAMON-ANTIQUE, Za Šestnástkou 4, 052 01 Spišská Nová Ves 35317485 1144,46 Tovar pre prídavky na deti za 05/17 23.06.2017 12.06.2017 16.06.2017
338. došlá č. 7294109030 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 154,37 Elektrina 23.06.2017 12.06.2017 16.06.2017
339. došlá č. 7294109027 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 832,54 Elektrina 23.06.2017 12.06.2017 16.06.2017
340. došlá č. 7294109028 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 598,03 Elektrina 23.06.2017 12.06.2017 16.06.2017
341. došlá č. 7294109026 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 278,44 Elektrina 23.06.2017 12.06.2017 16.06.2017
342. došlá č. 2017024 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. č. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000 Právne služby 17.07.2017 14.06.2017 30.06.2017
343. došlá č. 1706/018 Ladislav Sakmary, I.Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves 17190444 540,- Farba, riedidlo, štetec 17.07.2017 14.06.2017 16.06.2017
344. došlá č. 201744 AV Audit s.r.o., Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves 44877102 960,- Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 17.07.2017 15.06.2017 16.06.2017
345. došlá č. 3416438844 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 75,42 Mobilné služby 17.07.2017 16.06.2017 23.06.2017
346. došlá č. 34166443444 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 50,02 Mobilné služby 17.07.2017 16.06.2017 23.06.2017
347. došlá č. 170689 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 438180309 482,93 Xerox Business A4 17.07.2017 16.06.2017 23.06.2017
348. došlá č. 1020170116 WRC SK s.r.o., Veľká Okružna 1075/28, 010 01 Žilina 47708310 268,8 Reklamný predmet WRC P N 500ml 17.07.2017 16.06.2017 23.06.2017
349. došlá č. 22/2017 Daniel Plencner, Elektrárenská 7, 052 01 Spišská Nová Ves 41686781 1240,- Dezinsekcia a deratizácia 17.07.2017 19.06.2017 23.06.2017
350. došlá č. 20170110 Soveľ Ján, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 35,28 Rezivo (hranol) 0,14x0,14x2,5m 3ks 17.07.2017 19.06.2017 23.06.2017
351. došlá č. 170696 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 404,66 Toner Xerox Phaser 6180, HP CE278A, HP CF280X,Xerox Phaser 3020/3025 17.07.2017 20.06.2017 23.06.2017
352. došlá č.20170609 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovoa 40106161 495,- Demontáž dverí, dvere, montáž 17.07.2017 20.06.2017 23.06.2017
353. došlá č. 20170608 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 260,- Výkopové práce 17.07.2017 20.06.2017 23.06.2017
354. došlá č. 22170208 VSK MINERAL s.r.o, Južná trieda 125, 040 01Košice 36706311 12,96 Drvené kamenivo 17.07.2017 21.06.2017 23.06.2017
355. došlá č. 1031702146 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 12 Zber,preprava jedlých olejov a tukov 17.07.2017 21.06.2017 23.06.2017
356. došlá č. 171928 Stova spol.s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 974,16 Betonárska oceľ, rukavice,drôt, Parabit, cement, sieť, lak 17.07.2017 21.06.2017 23.06.2017
357. došlá č. 20170113 Soveľ Ján, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 433,2 Porež guľatiny na stavebné rezivo ( určenej na opravu Požiarnej zbrojnice III. Hámor ) 17.07.2017 22.06.2017 23.06.2017
358. došlá č. 2017-0601 GRIFF spol. s r.o., Irkutská 14,040 12 Košice 31677509 8000,- Spracovanie projektovej dokumentácie stavby -Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ.1 splatka 17.07.2017 22.06.2017 23.06.2017
359. došlá č. 2017312101 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 36653004 144 Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby - Nálepkovo - zvýšenie kapacity MŠ 17.07.2017 22.06.2017 23.06.2017
360. došlá č. 1703147 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 106,8 Analýza vôd-pitné vody, vzorkovacie a technické práce 17.07.2017 26.06.2017 30.06.2017
361. došlá č.1703168 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 71,04 Analýza vôd-pitné vody, vzorkovacie a technické práce 17.07.2017 26.06.2017 30.06.2017
362. došlá č. 2017082 Bc. Harmata Slavomír, Bernolákova 13, 052 01 Spišská Nová Ves 41688937 328,2 Veľká ročná servisná prehliadka kamerového systému ZŠ 17.07.2017 28.06.2017 30.06.2017
363. došlá č. 1706/035 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves 17190444 354,- Brúska BG 200AL, Lanko vyžínacie, postred proti burine 17.07.2017 29.06.2017 30.06.2017
364. došlá č. 3417287957 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22,1 Mobilné služby 17.07.2017 30.06.2017 30.06.2017
365. došlá č. 3417316921 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 24,98 Mobilné služby 17.07.2017 30.06.2017 30.06.2017
366. došlá č. 3417304592 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 29,68 Mobilné služby 17.07.2017 30.06.2017 30.06.2017
367. došlá č. 3417312314 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22,1 Mobilné služby 17.07.2017 30.06.2017 30.06.2017
368. došlá č. 3417292639 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 27,49 Mobilné služby 17.07.2017 30.06.2017 30.06.2017
369. došlá č. 8/2017 Lucia Riemerová, Nálepkovo č. 399,053 33 Nálepkovo 40108970 514,1 Miešačka,vedro,kefa oceľová, metla cestárska,asfaltový lak,klince 17.07.2017 30.06.2017 10.07.2017
370. došlá č. 2017009 MAS Hnilec, Obchodná 7, 055 01 Margecany 42101638 683,4 Členský príspevok na rok 2017 17.07.2017 03.07.2017 10.07.2017
371. došlá č. 1703289 EL spol.sr.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 653,28 Analýza vôd - pitné vody 17.07.2017 03.07.2017 10.07.2017
372. došlá č. 170100027 Ing.Mária Pokryvková, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 478873469 455 Poskytovanie služieb spojených s VO za 06/2017 17.07.2017 03.07.2017 10.07.2017
373. došlá č. 10170030 CA AKTIV, Divinka 24, 013 31 Divinka 37597558 30 Preklad zmluvy 17.07.2017 03.07.2017 10.07.2017
374. došlá č. 1700007 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8,053 33 Nálepkovo 31257305 2213,4 Stravovanie-vývoz dôchodcom za mesiac 06/2017 17.07.2017 03.07.2017 10.07.2017
375. došlá č. 1700149 Marián Richveis,Za kaštieľom 1307/1,053 11 Smižany 40357406 554,4 Zmluva o dielo na práce v oblasti ochrany pred požiarmi 17.07.2017 03.07.2017 10.07.2017
376. došlá č. 20172835 MADE spol.s r.o.,Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 Systémová podpora URBIS 17.07.2017 04.07.2017 10.07.2017
377. došlá č. SPF17408832 B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2,811 06 Bratislava 44413467 456 Konferenčná stolička HANDY oranžová 17.07.2017 03.07.2017 10.07.2017
378. došlá č. 170781 DD21 s.r.o.,Švábska 107, 080 05 PrešovVes 43818030 572,45 Čiernobiele a farebné kópie podľa zmluvy o servise 17.07.2017 06.07.2017 10.07.2017
379. došlá č. 1031702269 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 2462,44 Odvoz KO,Prenájom BOBR, uloženie odpadu, zákonný poplatok 17.07.2017 06.07.2017 10.07.2017
380. došlá č. 1701049 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 275 Reset sieťových adaptéry PowerLine,reinštalácia PC,windows 17.07.2017 06.07.2017 10.07.2017
381. došlá č.1701050 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 156 Nastavenie prístupov URBIS, diagnostika počítačovej siete 17.07.2017 06.07.2017 10.07.2017
382. došlá č.20170269 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296,052 01 Teplička 37176617 151,20 Štrk fr.0-22 17.07.2017 06.07.2017 10.07.2017
383. došlá č.17255 Mužik Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 570,2 Polyetylen, rura, saci koš, lepidlo, redukcia,hydrant, tesnenie sada 17.07.2017 06.07.2017 10.07.2017
384. došlá č.3017925599 Doxx - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4344,25 Stravné lístky 4,5 EUR 17.07.2017 06.07.2017 14.07.2017
385. došlá č.6/2017 Viktor Riemer, Odevy textil, 053 33 Nálepkovo č. 589 34603409 607,43 Tovar podľa objednávky 17.07.2017 10.07.2017 14.07.2017
386. došlá č.1031702375 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 747,1 Uloženie komunálneho odpadu, uloženie objemového odpadu, zákonný poplatok 17.07.2017 10.07.2017 14.07.2017
387. došlá č.1797957197 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,58 Mobilné služby 17.07.2017 10.07.2017 14.07.2017
388. došlá č.3797890609 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 243,55 Mobilné služby 17.07.2017 10.07.2017 14.07.2017
389. došlá č.7814005639 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 15,42 Úrok z omeškania 17.07.2017 10.07.2017 14.07.2017
390. došlá č.7850005324 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 4,97 Úrok z omeškania 17.07.2017 10.07.2017 14.07.2017
391. došlá č.7850005325 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3,4 Úrok z omeškania 17.07.2017 10.07.2017 14.07.2017
392. došlá č.171231 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 23,88 Pohár 0,5l, pohár 0,08 l 17.07.2017 10.07.2017 14.07.2017
393. došlá č.7294012678 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 448,93 Elektrina 17.07.2017 12.07.2017 14.07.2017
394. došlá č.7294012682 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 67,13 Elektrina 17.07.2017 12.07.2017 14.07.2017
395. došlá č.170681 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 45,36 toner Xerox Phaser3020/WC3025 17.07.2017 11.07.2017 14.07.2017
396. došlá č.11700105 Lesy obce Nálepkovo, Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepkovo 36587311 149,36 Nájom za 1. polrok 2017 za AVIU ŠPZ GL-561AB 17.07.2017 11.07.2017 14.07.2017
397. došlá č.1700070 SEAK s.r.o., Slanská 11934/92, Prešov 46150749 448,93 Selektor PL2.PL3 oprava 17.07.2017 11.07.2017 14.07.2017
398. došlá č.2017031 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1000,- Poskytovanie právnych služieb na základe čl.IV Zmluvy o poskytovaní právnych služieb 17.07.2017 12.07.2017 14.07.2017
399. došlá č.22170256 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 80,46 Drvené kamenivo 02/22/32mm 17.07.2017 12.07.2017 14.07.2017
400. došlá č.FVOT173351 GX SOLUTIONS, a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 48,- Smart TDM Basic, štandard,eko, aktiv 17.07.2017 12.07.2017 14.07.2017
401. došlá č.1701052 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 3026,- Rozvádzač jednodielný, Patch panel, dvojzásuvka nad omietku, Jednozásuvka nad omietku,Kábel UTP, lišty, inštalácia kabeláže, inštalácia patch panela, meranie pripojení PC 27.07.2017 12.07.2017 21.07.2017
402. došlá č.1689865501 FORUM s.r.o., Zahradnícka 46,821 08 Bratislava 46490213 112,62 Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi 27.07.2017 12.07.2017 21.07.2017
403. došlá č.2017147 Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 35555777 614,32 Dopravné značky, jokel, podstavec, úchyt 31.07.2017 14.07.2017 21.07.2017
404. došlá č.S372407832 Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 35885815 740,66 Skriňa s posuvnými dverami 31.07.2017 14.07.2017 21.07.2017
405. došlá č.1990051086 Xerox Limited,o.z., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN :3327200363 31.07.2017 15.07.2017 21.07.2017
406. došlá č.1990051087 Xerox Limited,o.z., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom Wc7855,SN 3923517200 31.07.2017 15.07.2017 21.07.2017
407. došlá č.170116 PaedDr.K.Volčková Sláviková -V.A, Kendice 48, 082 01 Kendice 46443983 780 Apgrejd web str. podľa dodacieho listu 31.07.2017 15.07.2017 21.07.2017
408. došlá č.7294012679 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 242,74 Elektrina 31.07.2017 17.07.2017 21.07.2017
409. došlá č.7294012683 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 68,05 Elektrina 31.07.2017 17.07.2017 21.07.2017
410. došlá č.7294012681 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 263,17 Elektrina 31.07.2017 17.07.2017 21.07.2017
411. došlá č.7294012680 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 742,85 Elektrina 31.07.2017 17.07.2017 21.07.2017
412. došlá č.22170213 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 213,74 Práce prevedené vozidlom 2064 31.07.2017 17.07.2017 21.07.2017
413. došlá č.20170026 Neudorf,s.r.o., Sama Chalupku 4, 052 01 Spišská Nová Ves 46328955 1000 Poradenské služby v projekte Výstavba predškolského zariadenia v obci Nálepkovo 31.07.2017 17.07.2017 21.07.2017
414. došlá č.FVMT170398 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 2 45232270 2213,69 SGSM anténa, Hladinomer na meranie PHM, kabeláž, riadiaca jednotka, snímač kontroly 31.07.2017 14.07.2017 21.07.2017
415. došlá č.1700165 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 294 Školenie o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o Ochrane pred požiarmi 31.07.2017 17.07.2017 21.07.2017
416. došlá č.3417621886 Slovak Telekom, Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,24 Mobilné služby 31.07.2017 19.07.2017 21.07.2017
417. došlá č.3417419458 Slovak Telekom, Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 82,21 Mobilné služby 31.07.2017 19.07.2017 21.07.2017
418. došlá č.22170274 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 30,42 Drvené kamenivo 31.07.2017 19.07.2017 21.07.2017
419. došlá č.1701055 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 985,4 HP ProDesk 400 G3, HP ProDisplay P202va, Office 2016, Router Zyxel WIFI, Patch kábel, Inštalácia 31.07.2017 19.07.2017 21.07.2017
420. došlá č.1701058 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 Servis informačníého 31.07.2017 19.07.2017 21.07.2017
421. došlá č.3100622110 Východoslovenská energetika a.s., Mlysnká 31, 042 91 Košice 44483767 20 Náklady na dopravu 31.07.2017 19.07.2017 21.07.2017
422. došlá č.170816 DD21 s.r.o., Švábska 107,08005 Prešov 43818030 131,28 Toner Xerox Phaser 3020 15.08.2017 20.07.2017 28.07.2017
423. došlá č.172440 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves 31703747 352,15 Kladivo, Plachta zakrývacia, Onduline Bobrovka hnedá 15.08.2017 21.07.2017 28.07.2017
424. došlá č.1703524 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 05201 Spišská Nová Ves 31652859 30,30 Analýza odpadov 15.08.2017 21.07.2017 28.07.2017
425. došlá č.1701068 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 69,90 Inštalácia PC, Lan Ptch kábel, dopravné náklady 15.08.2017 26.07.2017 04.08.2017
426. došlá č.1701069 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 86,5 Oprava Windows 10, Reinštalácia Microsoft Office, Win10, diagnostika nastavenia 15.08.2017 26.07.2017 04.08.2017
427. došlá č.22170292 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 04001 Košice 36706311 79,18 Drené kamenivo 5, 20 15.08.2017 26.07.2017 04.08.2017
428. došlá č.3418265718 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 26,8 Mobilné služby 15.08.2017 31.07.2017 04.08.2017
429. došlá č.3418248695 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22,1 Mobilné služby 15.08.2017 31.07.2017 04.08.2017
430. došlá č.3418279461 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22,1 Mobilné služby 15.08.2017 31.07.2017 04.08.2017
431. došlá č.3418279462 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 24,98 Mobilné služby 15.08.2017 31.07.2017 04.08.2017
432. došlá č.3418260090 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 27,38 Mobilné služby 15.08.2017 31.07.2017 04.08.2017
433. došlá č.171373 MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 174,49 Kancelárske potreby 15.08.2017 31.07.2017 04.08.2017
434. došlá č.2017100 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5,053 11 Smižany 47036486 1194,00 Pero kovové, Tričko s potlačou, Papierové tašky, Dosky na spisy 15.08.2017 02.08.2017 04.08.2017
435. došlá č.2270182736 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 03.08.2017 04.08.2017
436. došlá č.2270133868 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 667 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 03.08.2017 04.08.2017
437. došlá č.2270133735 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 10 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 03.08.2017 04.08.2017
438. došlá č.2270095731 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 44 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 03.08.2017 04.08.2017
439. došlá č.2270001371 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1968 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 03.08.2017 04.08.2017
440. došlá č.2270137034 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 5,42 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 03.08.2017 04.08.2017
441. došlá č.3017929583 DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o., Kávol 356, 010 01 Žilina 36391000 4812,92 Stravné lístky 4,5 EUR 15.08.2017 02.08.2017 14.08.2017
442. došlá č.22170302 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 63,18 Drvené kamenivo 20 15.08.2017 03.08.2017 14.08.2017
443. došlá č.17019 PRO-FOREST Rožňava, Štítnická 23, 048 01 Rožňava 31722831 1062 Lux - krížová cesta buk, Lux- posledná večera buk, Lux Fancy, krobový kríž buk 15.08.2017 03.08.2017 14.08.2017
444. došlá č.1700189 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 554,4 Na základe zmluvy o dielo na práce v oblasti ochrany pred požiarmi - mesiac júl 2017 15.08.2017 03.08.2017 14.08.2017
445. došlá č.170100034 Ing.Mária Pokryvkova, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 392 Poskytovanie služieb spojených s VO 07/2017 15.08.2017 03.08.2017 07.08.2017
446. došlá č.1701070 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 254 Nastavenie prístupov, nastavenie e-mailových kont, Základná doska MS - 7860, diagnostika poruchy7 15.08.2017 03.08.2017 14.08.2017
447. došlá č.170840 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 670,22 Kópie - výtlačky podľa zmluvy č. 02/2015 a 05/2014 15.08.2017 03.08.2017 14.08.2017
448. došlá č.1031702695 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 774,2 Uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok - KO 15.08.2017 03.08.2017 14.08.2017
449. došlá č.1700008 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2272,05 Stravovanie - vývoz dôchodcom 15.08.2017 03.08.2017 14.08.2017
450. došlá č.215/17 QATRO s.r.o., Radlinského 29/3032, 05201 Spišská Nová VEs 31674631 361,46 Krycia betonova doska, Kamamix spx, Komínové dvierka, kondenzačná miska 15.08.2017 04.08.2017 14.08.2017
451. došlá č.1990052313 Xerox Limited, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN : 3327200363 15.08.2017 04.08.2017 14.08.2017
452. došlá č.1990052314 Xerox Limited, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855,SN 3923517200 15.08.2017 04.08.2017 14.08.2017
453. došlá č.20170346 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 50,4 Štrk fr. 0-22 15.08.2017 04.08.2017 14.08.2017
454. došlá č.2017-0801 Griff spol. s r.o., Irkutská 14, 040 12 Košice 31677509 7500,- 2. splátka za spracovanie projektovej dokumentácie " Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ" 15.08.2017 04.08.2017 14.08.2017
455. došlá č.S372408433 Manutan Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 35885815 208,5 Nízka široká skriňa Abonent 15.08.2017 07.08.2017 14.08.2017
456. došlá č.FVOT173911 GX SOLUTIONS, a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 Smart TDM Basic, štandard, eko, aktiv 15.08.2017 07.08.2017 14.08.2017
457. došlá č.172756 STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 296,53 Kotúč deliaci mramor, prídlažba, master toronto obdlžník hnedý 15.08.2017 07.08.2017 14.08.2017
458. došlá č.FV17/0283 SOTAC s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice 36189855 521,4 Súbory na CD nosiči : Daňové procesné konanie, Miestne komunikácie, Rokovanie OZ, Problematika psov v obci 15.08.2017 07.08.2017 14.08.2017
459. došlá č.20170801 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 5000 Demontáž, montáž strechy - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 15.08.2017 07.08.2017 14.08.2017
460. došlá č.F17005197 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 239,16 Online kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania 15.08.2017 07.08.2017 14.08.2017
461. došlá č.7220232170 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1032,06 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 08.08.2017 14.08.2017
462. došlá č.7220232172 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 138,06 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 08.08.2017 14.08.2017
463. došlá č.7220232171 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 684,66 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 08.08.2017 14.08.2017
464. došlá č.7220232173 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 107,63 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 08.08.2017 14.08.2017
465. došlá č.7294020422 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 412,42 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 08.08.2017 14.08.2017
466. došlá č.2017029 LKS - elstav s.r.o., Hlavná 212/426, 05333 Nálepkovo 47096144 100 Oprava rozhlasového zariadenia na TkŠ Nálepkovo 15.08.2017 07.08.2017 14.08.2017
467. došlá č.171437 MIVA MARKET, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 57,58 Sponky, Obálka B6 DVR,zásuvka 15.08.2017 09.08.2017 14.08.2017
468. došlá č.7/2017 Viktor Riemer, Odevy - textil 589, 053 33 Nálepkovo 34603409 863,8 Tovar podľa objednávky 15.08.2017 09.08.2017 14.08.2017
469. došlá č.1798942510 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,76 Poplatky za telekomunikačné služby 15.08.2017 09.08.2017 14.08.2017
470. došlá č.6798876155 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 243,55 Poplatky za telekomunikačné služby 15.08.2017 09.08.2017 14.08.2017
471. došlá č.7445919466 výcholodslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 35763469 42 Elektrina - dodávka a distribúcia 15.08.2017 09.08.2017 14.08.2017
472. došlá č.1031702766 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1654,29 Odvoz KO, prenájom Bobr 1100l, uloženie KO, zákonný poplatok 15.08.2017 09.08.2017 14.08.2017

Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk