Zmluvy

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP s Neudorf s.r.o., Spišská Nová Ves, zverejnená dňa 30.01.2017
Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP s Neudorf s.r.o., Spišská Nová Ves, zverejnená dňa 30.01.2017
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a právnom zastupovaní, zverejnená dňa 06.03.2017
Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000535-001 pre projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, zverejnená dňa 12.05.2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZDU12041701, zverejnená 12. 05. 2017
Zmluva o dielo č. ZDU12041701, zverejnená 12. 05. 2017

Objednávky

číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
1. Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 20,00 €/1 hod. odhŕňanie snehu a údržba miestnych komunikácií v časti Zahájnica Ing. Dušan Daniel 16.1.2017 13.1.2017
2. Jozef Pocklan, Hámre 36, Nálepkovo 30666911 20,00 €/1 hod. odhŕňanie snehu a údržba miestnych komunikácií v časti Hámre Ing. Dušan Daniel 16.1.2017 16.1.2017
3. M-Plast, Ľ. Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 vodoinštalačný materiál na rok 2017 podľa vlastného výberu Ing. Dušan Daniel 23.1.2017 17.1.2017
4. Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava 42272360 42,90 matričné doklady Ing. Dušan Daniel 23.1.2017 19.1.2017
5. VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 kamenivo podľa požiadaviek na rok 2017 Ing. Dušan Daniel 7.2.2017 30.1.2017
6. Measuring s.r.o., Komenského 50, Košice 47323833 overenie vodomerov 18 ks Ján Plencner 7.2.2017 7.2.2017
7. EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 laboratórny rozbor pitnej a odpadovej vody pre rok 2017 podľa cenovej ponuky zo dňa 30.1.2017 Ing. Dušan Daniel 13.2.2017 8.2.2017
8. Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 89,00 e-seminár - Prevádzka firemného vozidla Ing. Dušan Daniel 13.2.2017 10.2.2017
9. Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 školenie z odbornej spôsobilosti vodičov a skúšky Ing. Dušan Daniel 2.3.2017 14.2.2017
10. B-komplet s.r.o., B. Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 podlahoviny podľa výberu na rok 2017 Ing. Dušan Daniel 2.3.2017 18.2.2017
číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
11. Jaroslav Olejník - Betol, Markušovská 4, Spišská Nová Ves 37176617 tovar podľa priebežnej požiadavky na rok 2017 Ing. Dušan Daniel 27.3.2017 14.3.2017
12. Štefan Pacák, Autoservis, Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves 14371774 údržbu motorového vozidla Peugeot GL966AI, kompletnú prehliadku s odstránením závad Ing. Dušan Daniel 4.4.2017 4.4.2017
13. Marián Bartoš, Práčky - opravy, Slovenského Raja 5, Smižany 34526528 oprava práčky v turistickej ubytovni Ján Plencner 5.4.2017 5.4.2017
14. ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, Poprad 46659579 500,00 spracovanie verejného obstarávania - odstránenie čiernej skládky Ing. Dušan Daniel 12.4.2017 5.4.2017
15. Mestský úrad Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 prepchatie kanalizačného potrubia na rok 2017 Ing. Július Levický 12.4.2017 12.4.2017
16. Daniel Plencner, Elektrárenská 1865/7, Spišská Nová Ves 41686781 deratizácia a dezinsekcia rómskych osád na rok 2017 Ing. Július Levický 2.5.2017 26.4.2017
17. GX Solutions a.s., Galvaniho 12, Bratislava 45232270 45,00 prihlasovací kľúč Dallas 9 ks Ing. Dušan Daniel 2.5.2017 2.5.2017
18. PVPS a.s., Hraničná 662/22, Poprad 36500968 práce prevedené vozidlom Tatra 815 Cas 11, Tatra 815 Cav 11 Ford Aquatech, PV3S fekal, Renault M, Avia 31 Cak3, monitoring kamerovým systémom v objekte kanalizácie na Letnej ulici a pod Obecným úradom Ing. Július Levický 2.5.2017 2.5.2017
19. Agrofarma s.r.o., Nálepkovo 452 36217247 ťahanie fekálií z kanalizačného potrubia Ing. Július Levický 2.5.2017 2.5.2017
20. Ján Soveľ, Hlavná 527, Nálepkovo 33065438 porez guľatiny v sume 42 € za 1 m3 Ing. Július Levický 19.5.2017 12.5.2017
číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
21. Prosper Poprad s.r.o., Levočská 857, Poprad 36474681 betónový kanalizačný poklop 5 ks Ing. Július Levický 19.5.2017 16.5.2017
22. Elton Poprad s.r.o., Hlavná 3544/78, Poprad - Matejovce 36507628 oprava kalového čerpadla KSB AMA PORTER Ing. Július Levický 19.5.2017 16.5.2017

Faktúry

číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
1. došlá č. 170002 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 143,05 toner 23.01.2017 03.01.2017 05.01.2017 rámcová zmluva 1/2015
2. došlá č. 20170730 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688 262,50 systémová podpora Urbis 1. štvrťrok 2017 23.01.2017 03.01.2017 05.01.2017
3. došlá č. 2017180041 NIS SR a.s., Pribinova 4, Bratislava 35751291 276,00 modul Pečať rozvoja obcí a miest 2016 23.01.2017 03.01.2017 05.01.2017
4. došlá č. FV1700001 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92,00 m3 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017 Z201627999_Z
5. došlá č. 1701010 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 156,00 úprava tlač.zostavy, nastavenie Wifi adaptéra, aktualizácie 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017
6. došlá č. 1701003 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 297,00 servis informačného systému Urbis na 1. štvrťrok 2017 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017
7. došlá č. FV170012 BIGIMI s.r.o., Nábr. Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 67,66 tovar (ovocie a zelenina) do kuchyne Turistickej ubytovne 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017
8. došlá č. 170061 TATRAPAK s.r.o., Sládkovičova 471/15, Štrba 31693628 45,04 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017
9. došlá č. 3411563726 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 80,51 služby mobilnej siete 23.01.2017 16.01.2017 20.01.2017
10. došlá č. 3411779958 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 10,39 služby mobilnej siete 23.01.2017 16.01.2017 20.01.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
11. došlá č. 170020 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 525,34 tonery a servisné práce na tlačiarni 23.01.2017 13.01.2017 20.01.2017 rámcová zmluva 1/2015
12. došlá č. 9500010984 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 27,60 vzorový pracovný poriadok 23.01.2017 16.01.2017 17.01.2017
13. došlá č. 1/2017 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 606,75 súprava paplón a vankúš 11 ks, posteľné prádlo 15 ks, posteľné plachty 30 ks 23.01.2017 17.01.2017 20.01.2017
14. došlá č. 01/01/2017 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 115,61 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 23.01.2017 17.01.2017 20.01.2017
15. došlá č. 02/01/2017 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 42,10 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 23.01.2017 17.01.2017 20.01.2017
16. došlá č. 535700101 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen 36019208 22,80 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 13.02.2017 18.01.2017 27.01.2017
17. došlá č. 1700002 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 102,00 vstupné školenie BOZP, OPP pre aktivačných pracovníkov 13.02.2017 19.01.2017 27.01.2017 Zmluva o dielo zo dňa 2.1.2015
18. došlá č. 142017 Slovenská železná cesta - združenie, Hlavná 88, Košice 42106346 100,00 členské na rok 2017 13.02.2017 19.01.2017 27.01.2017
19. došlá č. 170103 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 740,00 krovinorez 13.02.2017 24.01.2017 27.01.2017 Rámcová kúpna zmluva č. 7/2015
20. došlá č. 1701013 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 255,00 inštalácia PC, Win10, Office 2016, Urbis, nastavenie prístupov, tlače 13.02.2017 24.01.2017 27.01.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
21. došlá č. 1701012 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 845,00 počítačová zostava, Office 2016 13.02.2017 24.01.2017 27.01.2017
22. došlá č. 1701/004 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 500,00 vrecia na odpad 100 ks 13.02.2017 24.01.2017 27.01.2017 Rámcová zmluva č. 5/2015
23. došlá č. 1/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 633,00 fúriky, lopaty, odhŕňače, sekáče, rukavice 13.02.2017 26.01.2017 27.01.2017
24. došlá č. 170064 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 280,67 tonery 5 ks 13.02.2017 26.01.2017 03.02.2017 Rámcová zmluva č. 1/2015
25. došlá č. FV1700002 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92,00 m3 13.02.2017 27.01.2017 03.02.2017 Z201627999_Z
26. došlá č. 3412398574 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
27. došlá č. 3412406980 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,14 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
28. došlá č. 3412420095 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
29. došlá č. 3412401021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,36 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
30. došlá č. 3412429286 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
31. došlá č. 04/01/2017 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 27,97 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
32. došlá č. 03/01/2017 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 66,70 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
33. došlá č. 3813000069 Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava 35739487 809,70 konvektory 30 ks 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
34. došlá č. 2670108508 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 34605096 68,20 predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce 13.02.2017 30.01.2017 03.02.2017
35. došlá č. 170169 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 140,68 kancelárske potreby 13.02.2017 31.01.2017 03.02.2017 Rámcová kúpna zmluva zo dňa 27.1.2015
36. došlá č. 2270001371 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3158,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
37. došlá č. 2270095731 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 550,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
38. došlá č. 2270133735 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 27,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
39. došlá č. 2270137034 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 537,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
40. došlá č. 2270182736 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 176,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
41. došlá č. 2270133868 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1405,00 elektrická energia 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
42. došlá č. 1/2017 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 766,96 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, január 2017 13.02.2017 01.02.2017 09.02.2017
43. došlá č. 170100002 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 441,00 služby spojené s verejným obstarávaním za 01/2017 13.02.2017 01.02.2017 09.02.2017
44. došlá č. S372403278 Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava 35885815 323,23 uzamykateľná skriňa na spisy 13.02.2017 01.02.2017 09.02.2017
45. došlá č. 1700015 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 BOZP, OPP, PZS, CO za január 2017 13.02.2017 01.02.2017 09.02.2017 Zmluva o dielo zo dňa 2.1.2015
46. došlá č. 1990045299 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 119,72 nájom kopírovacieho stroja WorkCentre 7855 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 Nájomná zmluva NZ2016/099/13272
47. došlá č. 1990045298 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 nájom kopírovacieho stroja WorkCentre 7225 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 Nájomná zmluva NZ2015/012
48. došlá č. 17017 Mužík Ľubomír, M-PLAST, Tatranská 3407/2B, Spišská Nová Ves 33053278 431,34 vodoinštalačný materiál 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 objednávka č. 3/2017
49. došlá č. 01/2017 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 250,00 odhŕňanie snehu v časti Záhajnica za 01/2017 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 objednávka č. 1/2017
50. došlá č. 2017002 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, Spišská Nová Ves 50525158 1000,00 poskytovanie právnych služieb 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
51. došlá č. 217002378 Papera s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica 46082182 133,92 skartovací stroj 13.02.2017 03.02.2017 09.02.2017
52. došlá č. 2 Nábytok - Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 129,00 kancelársky písací stôl 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017
53. došlá č. 2017-0201 Griff s.r.o., Irkutská 14, Košice 31677509 2600,00 spracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hámor 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017 objednávka č. 30/2016
54. došlá č. 2270201917 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 120,00 elektrická energia 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017
55. došlá č. 318787000 Labaš s.r.o., Textilná 1, Košice 36183181 379,77 tovar pre kuchyňu v Turistickej ubytovni 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017 Kúpna zmluva zo dňa 16.2.2016
56. došlá č. 05/01/2017 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 45,68 tovar pre kuchyňu v Turistickej ubytovni 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017
57. došlá č. 06/01/2017 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 113,62 tovar pre kuchyňu v Turistickej ubytovni 13.02.2017 06.02.2017 09.02.2017
58. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 736,97 elektrická energia 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
59. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3832,43 elektrická energia 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
60. došlá č. 1031700097 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 632,21 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
61. došlá č. 0085/2017 Seteza Elektro s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 301,63 elektroinštalačný materiál 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
62. došlá č. FO 1700001 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2162,40 stravovanie - vývoz dôchodcom za január 2017 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
63. došlá č. 2793086920 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,68 služby pevnej siete, KC Mlyn za 01/2017 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
64. došlá č. 4793022645 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 220,16 služby pevnej siete, Obecný úrad za 01/2017 02.03.2017 08.02.2017 17.02.2017
65. došlá č. 3017906398 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 3744,89 stravné lístky 831 ks 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017 16K000152
66. došlá č. 2017027 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 309,60 zmiešaný posypový materiál 1:4 6t 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017 37/2016
67. došlá č. 1031700232 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1603,03 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11ks, zákonný poplatok 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
68. došlá č. 1031700270 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 135,22 odvoz a prenájom VOK lanové 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
69. došlá č. 0062017 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6, Spišská Nová Ves 33065942 12,00 vyšetrenie odchyteného psa 02.03.2017 10.02.2017 24.02.2017
70. došlá č. 74229310000371 Sconto Nábytok s.r.o., Nová 8144/10, Trnava 44731159 165,40 stolička pre pracovníkov OcP 02.03.2017 10.02.2017 17.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
71. došlá č. FV1700006 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017 Z201627999_Z
72. došlá č. 01/02/2017 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 95,15 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
73. došlá č. 02/02/2017 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 53,63 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
74. došlá č. 2/2017 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 624,75 posteľné prádlo, osušky, uteráky, poháre - Turistická ubytovňa 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
75. došlá č. 1701014 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 484,40 úprava údajov Urbis, nastavenie prístupov, Office 2016, inštalácia PC, batéria 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
76. došlá č. 1560003331 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava 42272360 49,86 matričné doklady 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017 4/2017
77. došlá č. 171112 Verejná informačná služba s.r.o., J. Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 403,20 licenčná zmluva na SW, inštalácia, konfigurácia, školenie 02.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
78. došlá č. 7170401126 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava 17335345 38,54 nájom za pozemok 10.03.2017 13.02.2017 neuhradená PNZ-P47338/01.00
79. došlá č. 20172102 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56 17644429 39,80 kancelárske tlačivá 10.03.2017 13.02.2017 17.02.2017
80. došlá č. 3412751968 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 10,70 služby mobilnej siete 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
81. došlá č. 7294204019 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2071,03 elektrická energia 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
82. došlá č. 7294204017 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 428,35 elektrická energia 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
83. došlá č. 7294204021 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2573,21 elektrická energia 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
84. došlá č. 7294204018 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 863,48 elektrická energia 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
85. došlá č. SK-391000983 Rajapack s.r.o., Lazaretská 8, Bratislava 50398385 124,20 archívne krabice 50 ks 10.03.2017 15.02.2017 17.02.2017
86. došlá č. 2171104126 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 145,20 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, Turistická ubytovňa 10.03.2017 16.02.2017 17.02.2017 VP/10/06549/001
87. došlá č. 2171104125 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 14,28 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, obecný rozhlas 10.03.2017 16.02.2017 17.02.2017 VP/10/06549/001
88. došlá č. 3412536670 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 81,35 služby mobilnej siete 10.03.2017 16.02.2017 17.02.2017
89. došlá č. 170424 Tatrapak s.r.o., Sládkovičova 471/15, Štrba 31693628 48,68 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 17.02.2017 24.02.2017
90. došlá č. 03/02/2017 Maroš Škvarka, Mäso- Údeniny, Švedlár 203 34605096 167,97 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 17.02.2017 24.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
91. došlá č. 04/02/2017 Maroš Škvarka, Mäso- Údeniny, Švedlár 203 34605096 58,07 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 17.02.2017 24.02.2017
92. došlá č. 1700021 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 117,00 školenie BOZP, OPP pre aktivačných pracovníkov 10.03.2017 21.02.2017 24.02.2017 Zmluva o dielo z 2.1.2015
93. došlá č. 13022017 Pocklan Jozef, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 216,00 zimná údržba ciest v časti T. Hámor - Peklisko 10.03.2017 21.02.2017 24.02.2017 obj. 2/2017
94. došlá č. 20170006 Neudorf s.r.o., S. Chalupku 4, Spišská Nová Ves 46328955 500,00 spracovanie úvodných informácií k Žiadosti o NFP výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2 10.03.2017 22.02.2017 24.02.2017 zmluva na spracovanie žiadosti o NFP z 27.1.2017
95. došlá č. 20170007 Neudorf s.r.o., S. Chalupku 4, Spišská Nová Ves 46328955 500,00 spracovanie úvodných informácií k Žiadosti o NFP výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-3 10.03.2017 22.02.2017 24.02.2017 zmluva na spracovanie žiadosti o NFP z 27.1.2017
96. došlá č. 7110000062 B-komplet s.r.o., B.Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 232,84 podlahová krytina, lepidlo na podlahy 10.03.2017 21.02.2017 24.02.2017 obj. 10/2017
97. došlá č. 06/02/2017 Maroš Škvarka, Mäso- Údeniny, Švedlár 203 34605096 70,66 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 23.02.2017 24.02.2017
98. došlá č. 05/02/2017 Maroš Škvarka, Mäso- Údeniny, Švedlár 203 34605096 44,57 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 10.03.2017 23.02.2017 24.02.2017
99. došlá č. 2017033 Ondrej Jarkovský-E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 181,30 elektroinštalačný materiál 10.03.2017 23.02.2017 24.02.2017
100. došlá č. 170100013 TV Elektronik Fabiny, Hnilčík 200 14374391 591,50 TV, držiak, káble, inštalačný materiál, práca 10.03.2017 23.02.2017 24.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
101. došlá č. 1702/008 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 650,20 stolová píla, uhlová brúska, sada dlatá, svorky, vrtáky, nože, pílky, uholník 10.03.2017 27.02.2017 28.02.2017 rámcová zmluva 5/2015
102. došlá č. 170236 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 760,98 náradie pre aktivačných pracovníkov 10.03.2017 27.02.2017 28.02.2017 rámcová zmluva 7/2015
103. došlá č. 170356 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 87,89 kancelárske potreby 10.03.2017 27.02.2017 03.03.2017 rámcová kúpna zmluva z 27.1.2015
104. došlá č. FV1700012 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 10.03.2017 27.02.2017 03.03.2017 Z201627999_Z
105. došlá č. 17000013 Measuring s.r.o., Komenského 50, Košice 47323833 388,90 oprava vodomerov 20 ks 10.03.2017 27.02.2017 03.03.2017 obj. 6/2017
106. došlá č. 2017300002 Skiregaly s.r.o., Nebory 72, Třinec 05169437 1674,78 matrace 23 ks 10.03.2017 27.02.2017 02.03.2017
107. došlá č. 2/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 670,40 rukavice, fúrik, kefy, metly, lopaty, vedrá pre aktivačných pracovníkov 10.03.2017 28.02.2017 28.02.2017
108. došlá č. 170381 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 55,82 kancelárske potreby 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 rámcová kúpna zmluva z 27.1.2015
109. došlá č. 02/2017 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 70,00 odhŕňanie snehu v časti Zahájnica 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 obj. 1/2017
110. došlá č. 170227 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 300,50 čiernobiele a farebné kópie 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 servisná zmluva 142016
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
111. došlá č. 1700808 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 663,42 analýza pitnej vody 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 obj. 7/2017
112. došlá č. 22170026 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 29,75 drvené kamenivo 8/16 mm HDK 3,22t 10.03.2017 01.03.2017 03.03.2017 obj. 5/2017
113. došlá č. 1700034 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 OPP, BOZP, PZS, CO za február 2017 29.03.2017 02.03.2017 10.03.2017 Zmluva o dielo z 2.1.2015
114. došlá č. 3413375978 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
115. došlá č. 3413411206 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
116. došlá č. 3413402770 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
117. došlá č. 3413368984 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
118. došlá č. 3413383735 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,11 služby mobilnej siete 29.03.2017 02.03.2017 06.03.2017
119. došlá č. 2/2017 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 936,53 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo 29.03.2017 02.03.2017 10.03.2017
120. došlá č. 01/17 Brandobur Peter, Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1432,44 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, január 2017 29.03.2017 02.03.2017 10.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
121. došlá č. 02/17 Brandobur Peter, Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1168,79 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, február 2017 29.03.2017 02.03.2017 10.03.2017
122. došlá č. 2017004 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, Spišská Nová Ves 50525158 1000,00 poskytovanie právnych služieb 29.03.2017 01.03.2017 24.03.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 1.3.2017
123. došlá č. 170108 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 96,08 čiernobiele a farebné kópie 29.03.2017 06.03.2017 10.03.2017 Servisné zmluvy č. 022015, č. 052014
124. došlá č. 170254 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 248,05 tonery 3 ks 29.03.2017 06.03.2017 10.03.2017 Rámcová zmluva č. 1/2015
125. došlá č. 10/02/2017 Škvarka Maroš, Mäso - údeniny, Švedlár 203 34605096 130,90 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 29.03.2017 06.03.2017 10.03.2017
126. došlá č. 11/02/2017 Škvarka Maroš, Mäso - údeniny, Švedlár 203 34605096 101,37 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 29.03.2017 06.03.2017 10.03.2017
127. došlá č. 1700951 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 71,04 analýza odpadových vôd 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017 obj. č. 7/2017
128. došlá č. 0132017 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6, Spišská Nová Ves 33065942 30,00 odchyt a vyšetrenie túlavého psa 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017
129. došlá č. 17067 M-Plast, Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, Spišská Nová Ves 33053278 200,58 vodoinštalačný materiál 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017 obj. č. 3/2017
130. došlá č. 170100008 Ing. Mária Pokryvková-účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 287,00 služby spojené s verejným obstarávaním 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
131. došlá č. 1701019 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 139,00 nastavenie programov v Urbise - Regob, digitálne mapy, kataster nehnuteľností, dane a poplatky, nastavenie prístupov, aktualizácie 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017
132. došlá č. 170107 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 336,00 školenie z odbornej spôsobilosti vodičov 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017 obj. č. 9/2017
133. došlá č. 3017909673 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 5056,27 stravné lístky 1122 ks 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017 16K000152
134. došlá č. 1061700087 Konex elektro s.r.o., Rastislavova 7, Košice 31680569 153,32 ohrievacie teleso 6 ks 29.03.2017 07.03.2017 10.03.2017
135. došlá č. FV1700019 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017 Z201627999_Z
136. došlá č. 1031700501 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1599,57 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017
137. došlá č. 1031700542 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 594,50 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017
138. došlá č. 0794051798 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 42,32 služby pevnej siete, KC Mlyn, február 2017 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017
139. došlá č. 5793986766 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 219,08 služby pevnej siete, Obecný úrad, február 2017 29.03.2017 08.03.2017 10.03.2017
140. došlá č. 20170652 Compy-com s.r.o., Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš 46555731 1000,27 skartovač Fellowes AutoMax 500 29.03.2017 08.03.2017 27.02.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
141. došlá č. FO 1700002 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1989,00 stravovanie dôchodcov - vývoz za február 2017 29.03.2017 10.03.2017 17.03.2017
142. došlá č. 1990046398 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 119,72 nájom za kopírku WorkCentre 7855 29.03.2017 10.03.2017 17.03.2017 Nájomná zmluva NZ2016/099/13272
143. došlá č. 1990046397 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 nájom za kopírku WorkCentre 7225 29.03.2017 10.03.2017 17.03.2017 Nájomná zmluva NZ2015/012
144. došlá č. 9080106305-2-V Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 106,80 e-seminár Prevádzka firemného vozidla 29.03.2017 10.03.2017 10.03.2017 obj. č. 8/2017
145. došlá č. 3413508022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 77,11 služby mobilnej siete 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
146. došlá č. 2017069 Ondrej Jarkovský - E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 77,52 elektroinštalačný materiál 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
147. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 882,42 elektrická energia 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
148. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 102,19 elektrická energia 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
149. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3409,85 elektrická energia 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
150. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 738,67 elektrická energia 29.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
151. došlá č. 3413724956 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 12,24 služby mobilnej siete 30.03.2017 16.03.2017 17.03.2017
152. došlá č. 01/03/2017 Mäso - údeniny, Škvarka Maroš, Švedlár 203 34605096 56,04 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 30.03.2017 16.03.2017 17.03.2017
153. došlá č. 02/03/2017 Mäso - údeniny, Škvarka Maroš, Švedlár 203 34605096 80,49 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 30.03.2017 16.03.2017 17.03.2017
154. došlá č. 6032017 Pocklan Jozef, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 180,00 zimná údržba v časti III. Hámor - Peklisko 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017 obj. č. 2/2017
155. došlá č. 170516 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 54,72 stavebný materiál - oprava nájomného bytu 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
156. došlá č. 7299601792 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 181,09 elektrická energia 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
157. došlá č. 7299601791 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 70,96 elektrická energia 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
158. došlá č. 7299601795 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 222,38 elektrická energia 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
159. došlá č. 7299601793 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 468,58 elektrická energia 30.03.2017 17.03.2017 24.03.2017
160. došlá č. 7292403776 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 836,28 elektrická energia 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
161. došlá č. 7292403775 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 428,95 elektrická energia 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
162. došlá č. 7292403777 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1739,83 elektrická energia 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
163. došlá č. 7292403779 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1233,24 elektrická energia 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
164. došlá č. 1061700103 Konex elektro s.r.o., Rastislavova 7, Košice 31680569 22,14 elektroinštalačný materiál pre verejné osvetlenie 30.03.2017 20.03.2017 24.03.2017
165. došlá č. FV1700025 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 18.04.2017 24.03.2017 31.03.2017 Z201627999_Z
166. došlá č. 9119700069 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, Spišská Nová Ves 00329614 150,60 odchyt túlavých zvierat 18.04.2017 27.03.2017 31.03.2017 Zmluva č. 140/2015
167. došlá č. 1701334 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 320,40 analýza pitnej vody 18.04.2017 27.03.2017 31.03.2017 obj. 7/2017
168. došlá č. 3/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 746,50 materiál a náradie pre aktivačných pracovníkov 18.04.2017 28.03.2017 31.03.2017
169. došlá č. 3414375953 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
170. došlá č. 3414350649 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
171. došlá č. 3414366352 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,36 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
172. došlá č. 3414356598 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
173. došlá č. 3414388840 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 18.04.2017 29.03.2017 31.03.2017
174. došlá č. 1403/015 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 751,25 náradie a materiál pre aktivačných pracovníkov 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017 Rámcová zmluva 5/2015
175. došlá č. 170315 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 259,56 oprava a náhradné diely na stroje a zariadenia 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017 Rámcová zmluva 7/2015
176. došlá č. 170316 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 763,38 oprava a náhradné diely na stroje a zariadenia 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017 Rámcová zmluva 7/2015
177. došlá č. FV170106 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 34,62 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
178. došlá č. FV170120 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 48,00 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
179. došlá č. FV170221 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 18,98 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
180. došlá č. FV170227 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 47,04 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
181. došlá č. FV170287 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 55,76 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
182. došlá č. FV170323 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 56,64 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
183. došlá č. FV170339 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 19,39 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
184. došlá č. FV170429 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 85,48 tovar do kuchyne turistickej ubytovne 18.04.2017 31.03.2017 31.03.2017
185. došlá č. 1700051 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 BOZP, OPP, CO a KR, PZS za marec 2017 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017 Zmluva o dielo zo dňa 2.1.2015
186. došlá č. 170338 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 260,57 čiernobiele a farebné kópie za Xerox stroje 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017 servisné zmluvy 022015, 052014
187. došlá č. 1031700828 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1670,75 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017
188. došlá č. 17018 SEZO-Spiš, združenie obcí, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 1972,80 príspevok na realizáciu triedeného odpadu 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017
189. došlá č. 1709017 SEZO-Spiš, združenie obcí, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 33,00 členské na rok 2017 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017
190. došlá č. 1700136 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 341,76 oprava motorového vozidla Citroen Nemo 18.04.2017 03.04.2017 10.04.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
191. došlá č. 20171847 Made s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688 262,50 systémová podpora Urbis 2. štvrťrok 2017 18.04.2017 04.04.2017 10.04.2017
192. došlá č. 170750 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 111,28 stavebný materiál 18.04.2017 05.04.2017 10.04.2017
193. došlá č. 2017079 Ondrej Jarkovský E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 178,57 sáčky do vysaváča, univerzálny detektor, kliešte na jemnú mechaniku 18.04.2017 05.04.2017 10.04.2017
194. došlá č. 20170063 Soveľ Ján, Hlavná 527, Nálepkovo 33065438 48,00 práce s teleskopickým manipulátorom MERLO 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
195. došlá č. 04/17 Brandobur Peter, Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1172,87 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, marec 2017 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
196. došlá č. 2795021756 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,36 služby pevnej siete, KC Mlyn, marec 2017 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
197. došlá č. 1707029 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598 38,50 koncesionárske poplatky na rok 2017 za verejný rozhlas 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
198. došlá č. 20170080 Jaroslav Olejník BETOL, Teplička 296 37176617 237,60 štrk fr. 0-22 10,5t, štrk fr. 0-4 3t 18.04.2017 06.04.2017 10.04.2017
199. došlá č. 8794956228 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 220,38 služby pevnej siete, Obecný úrad, marec 2017 18.04.2017 07.04.2017 10.04.2017
200. došlá č. 3017914059 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 3902,62 stravné lístky 866 ks 18.04.2017 07.04.2017 10.04.2017 16K000152
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
201. došlá č. 1031700921 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1031,68 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok 18.04.2017 07.04.2017 10.04.2017
202. došlá č. 170100013 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 189,00 služby spojené s verejným obstarávaním za 03/2017 10.05.2017 07.04.2017 20.04.2017
203. došlá č. FO 1700004 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2205,75 stravovanie - vývoz dôchodcom za marec 2017 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017
204. došlá č. 3/2017 Viktor Riemer, Cintorínska 589, Nálepkovo 34603409 955,97 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, marec 2017 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017
205. došlá č. 17010018 Kuriér plus reklama s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 991,18 Obecné noviny č. 1/2017 - 650 ks, nálepky na zberné kontajnery A3 - 13 ks 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017
206. došlá č. FV170087 Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 43,00 servisná prehliadka, plomba RP-DU 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017
207. došlá č. 1990047533 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 119,72 nájom kopírovacieho stroja WorkCentre7855 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017 Nájomná zmluva NZ2016/099/13272
208. došlá č. 1689783101-6-R Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 243,42 manuál prevádzkovateľa budovy 10.05.2017 11.04.2017 20.04.2017
209. došlá č. 170412 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 62,40 toner 10.05.2017 11.04.2017 20.04.2017 Rámcová zmluva č. 1/2015
210. došlá č. 09/2017 Marián Bartoš, Slov. Raja 5/178, Smižany 34526528 124,80 oprava práčky na turistickej ubytovni 10.05.2017 10.04.2017 20.04.2017 obj. č. 13/2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
211. došlá č. 1701722 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 25,50 analýza pitnej vody 10.05.2017 13.04.2017 20.04.2017 obj. č. 7/2017
212. došlá č. 17119 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, Spišská Nová Ves 33053278 1127,90 vodoinštalačný materiál 10.05.2017 13.04.2017 20.04.2017 obj. č. 3/2017
213. došlá č. 1700152 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 381,84 oprava vozidla Peugeot 307 10.05.2017 13.04.2017 20.04.2017 obj. č. 12/2017
214. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2198,56 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
215. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 239,57 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
216. došlá č. 3414484099 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 76,62 služby mobilnej siete 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
217. došlá č. 3414697419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 13,08 služby mobilnej siete 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
218. došlá č. 2290093845 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 399,88 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
219. došlá č. 2290115951 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1477,21 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
220. došlá č. 2290097382 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 887,98 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
221. došlá č. 2290145919 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 703,30 elektrická energia 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
222. došlá č. 1701821 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 analýza pitnej vody, technické práce 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017 obj. č. 7/2017
223. došlá č. 1701036 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 69,50 spracovanie dani z nehnuteľností, úprava tlačovej zostavy, nastavenie číselníkov 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
224. došlá č. 1701029 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 297,00 servis informačného systému Urbis formou vzdialeného prístupu 04-06/2017 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017
225. došlá č. 2017010 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, Spišská Nová Ves 50525158 1000,00 poskytovanie právnych služieb za apríl 2017 10.05.2017 18.04.2017 20.04.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb z 1.3.2017
226. došlá č. 1990047532 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 nájom za kopírovací stroj WorkCentre 7225 10.05.2017 19.04.2017 20.04.2017 Nájomná zmluva NZ2015/012
227. došlá č. 1701029 Najlevos s.r.o., Hnilčík č. 204 46355031 1039,50 drevná štiepka 92 m3 10.05.2017 20.04.2017 20.04.2017 Z201627999_Z
228. došlá č. 1701866 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 44,16 analýza odpadovej vody, technické práce 10.05.2017 20.04.2017 27.04.2017 obj. č. 7/2017
229. došlá č. 16262017 Lavex, lanovky a vleky, záujmové združenie, M. Pišúta 5, Liptovský Mikuláš 00213331 155,00 účastnícky poplatok štartujúci a neštartujúci 10.05.2017 20.04.2017 27.04.2017
230. došlá č. 9911700157 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 231,75 čistenie odpadových potrubí 10.05.2017 21.04.2017 27.04.2017 obj. č. 15/2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
231. došlá č. S372404626 Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava 35885815 335,47 skriňa na spisy so žalúziou 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017
232. došlá č. FV170454 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 38,20 tovar pre kuchyňu Turistickej ubytovne 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017
233. došlá č. FV170472 Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 6,30 tovar pre kuchyňu Turistickej ubytovne 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017
234. došlá č. 1704/016 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 692,70 materiál pre aktivačných pracovníkov (vrecia, farba, riedidlo) 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017 Rámcová zmluva č. 5/2015
235. došlá č. 170973 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 163,14 stavebný materiál 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017
236. došlá č. 1704/015 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves 17190444 678,37 nástroje pre aktivačných pracovníkov (pílka, pilník, reťaz, popruh) 10.05.2017 24.04.2017 27.04.2017 Rámcová zmluva č. 5/2015
237. došlá č. 4/2017 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 693,00 nástroje pre aktivačných pracovníkov (lopaty, vidly, hrable, metly, rukavice) 10.05.2017 28.04.2017 28.04.2017
238. došlá č. 3415323413 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
239. došlá č. 3415327951 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
240. došlá č. 3415353801 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
241. došlá č. 3415347177 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
242. došlá č. 3415337007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,36 služby mobilnej siete 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
243. došlá č. FV17/0207 SOTAC s.r.o., Južná trieda 1, Košice 36189855 77,00 publikácia - Rokovanie obecného zastupiteľstva 10.05.2017 28.04.2017 05.05.2017
244. došlá č. 1031701253 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1645,92 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok 10.05.2017 02.05.2017 05.05.2017
245. došlá č. 03/2017 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 130,00 odhŕňanie snehu dňa 20.4.2017 19.05.2017 02.05.2017 05.05.2017 obj. č. 01/2017
246. došlá č. 1689793101-3-R Nakladatelství Forum s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 196,62 publikácia a CD - Odpadové hospodárstvo 19.05.2017 02.05.2017 05.05.2017
247. došlá č. 1700114 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 BOZP, OPP, CO a PZS za apríl 2017 19.05.2017 03.05.2017 05.05.2017 Zmluva o dielo z 2.1.2015
248. došlá č. FO 1700005 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2088,45 stravovanie - vývoz dôchodcom za apríl 2017 19.05.2017 03.05.2017 05.05.2017
249. došlá č. 09/2017 Daniel Plencner, Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves 41686781 1335,00 deratizácia a dezinsekcia rómskej bytovky a okolia I. Hámor 19.05.2017 03.05.2017 05.05.2017 obj. č. 16/2017
250. došlá č. 17140 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, Spišská Nová Ves 33053278 166,93 vodoinštalačný materiál 19.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 obj. č. 03/2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
251. došlá č. 20170735 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o., Tatranská 126, Smižany 36217263 17,78 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne 19.05.2017 04.05.2017 05.05.2017
252. došlá č. 3017917295 DOXX Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 4150,46 stravné lístky 921 ks 19.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 Zmluva 16K000152
253. došlá č. 1990048805 XEROX Limited o.z., Einsteinova 25, Bratislava 30814677 81,60 nájom kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7225 19.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 Servisná zmluva NZ2015/012
254. došlá č. 1990048806 XEROX Limited o.z., Einsteinova 25, Bratislava 30814677 119,72 nájom kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7855 19.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 Servisná zmluva NZ2016/099/13272
255. došlá č. FVMT170241 GX Solutions a.s., Galvaniho 12, Bratislava 45232270 1825,08 GPS - 5 ks, aktivácia modulu, montáž, čítačky, prihlasovacie kľúče 9 ks 19.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 obj. č. 17/2017
256. došlá č. 20170124 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296 37176617 61,20 štrk fr. 0-4 3t 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017 obj. č. 11/2017
257. došlá č. 4795931813 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 220,51 služby pevnej siete Obecný úrad, apríl 2017 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
258. došlá č. 0795997772 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,98 služby pevnej siete KC Mlyn, apríl 2017 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
259. došlá č. 4/2017 Viktor Riemer, Cintorínska 589, Nálepkovo 34603409 680,75 tovar - osobitný príjemca, šatstvo, apríl 2017 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
260. došlá č. 1031701393 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 601,57 uloženie komunálneho a objemného odpadu, zákonný poplatok 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
261. došlá č. 80417 Agrofarma s.r.o., Nálepkovo 452 36217247 108,00 vyťahovanie septika 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017 obj. č. 19/2017
262. došlá č. 10517 Agrofarma s.r.o., Nálepkovo 452 36217247 36,00 vyťahovanie septika 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017 obj. č. 19/2017
263. došlá č. 171196 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 163,92 vápno, cement 19.05.2017 09.05.2017 12.05.2017
264. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1443,70 elektrická energia 19.05.2017 11.05.2017 12.05.2017
265. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 135,89 elektrická energia 19.05.2017 11.05.2017 12.05.2017

Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk