Zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení servisu informačného systému URBIS s INIT združenie, Harichovce, zverejnená 05.01.2016
Kúpna zmluva s Labaš, s.r.o. Košice, zverejnená 16.02.2016
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností s Anna Gohla, zverejnená 15.03.2016
Zmluva č. VSN0907201539 s ENVI-PAK, a.s., Bratislava, zverejnená 10.05.2016
Mandátna zmluva s Ing. M. Dvorjakom, Čierne nad Topľou, zverejnená 19.05.2016
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb s AV Audit, s.r.o., Spišská Nová Ves, zverejnená 16.06.2016
Zmluva o darovaní s Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., zverejnená 16.06.2016
Zmluva o poskytnutí služieb č. 01/2016 s Janka Plencner, Nálepkovo, zverejnená 6.07.2016
Zmluva o údržbe a servise č. 142016 s DD21 s.r.o., Prešov, zverejnená 9.9.2016
Nájomná zmluva č. NZ 2016/099/13272 s Xerox Limited, o.z. Digital Park II, Bratislava, zverejnená 13.9.2016
Zmluva o poskytovaní právnych služieb, zverejnená 28.10.2016
Zmluva o dielo s GRIFF s.r.o., Košice, zverejnená 12.12.2016
Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP s Neudorf s.r.o, Spišská Nová Ves, zverejnená 14.12.2016
Zmluva o darovaní s Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o, Spišská Nová Ves, zverejnená 21.12.2016
Zmluva o dielo s MILANKO s.r.o. Spišská Nová Ves, zverejnená 21.12.2016
Dodatok č. 15 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Nálepkovo č. 6000/2002/V-15 s Brantner Nova s.r.o., Spišská Nová Ves, zverejnená 02.01.2017
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Nálepkovo č. 6000/2002/V-15 v znení dodatkov č. 1 až č. 15 s Brantner Nova s.r.o., Spišská Nová Ves, zverejnená 02.01.2017

Objednávky

číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
1. vyšlá Mestský úrad Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 05.01.2016 31.12.2016 04.01.2016 Ing. Dušan Daniel prepchatie kanalizačného potrubia na rok 2016
2. vyšlá EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 14.01.2016 31.12.2016 13.01.2016 Ing. Dušan Daniel analýza pitnej a odpadovej vody v obci Nálepkovo na rok 2016
3. vyšlá M-Plast, L. Mužík, Tr. 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 14.01.2016 31.12.2016 13.01.2016 Ing. Dušan Daniel vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu na rok 2016
4. vyšlá Správa ciest KSK, stredisko SNV, Tepličská cesta 9, Spišská Nová Ves 35555777 14.01.2016 31.12.2016 13.01.2016 Ing. Dušan Daniel dodávka trvalého dopravného značenia na území obce Nálepkovo podľa predbežných požiadaviek na rok 2016
5. vyšlá Správa ciest KSK, stredisko SNV, Tepličská cesta 9, Spišská Nová Ves 35555777 25.01.2016 31.12.2016 18.01.2016 Ing. Dušan Daniel posypový materiál na rok 2016
6. vyšlá Štefan Czolder, Hlavná 417/194, 053 33 Nálepkovo 31223371 20 Eur/hod. 11.02.2016 31.12.2016 11.02.2016 Ján Plencner Odhŕňanie snehu a údržba miestnych komunikácii v obci Nálepkovo, Záhajníca
7. vyšlá CEWE,a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 5 31395937 279 Eur 24.02.2016 24.02.2016 24.02.2016 Ing. Dušan Daniel Nikon speedlight SB 700 (blesk na fotoaparát)
8. vyšlá Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 36631124 13,33 Eur 08.03.2016 26.02.2016 26.02.2016 Ing. Dušan Daniel Letáky do schránky - obecné noviny
9. vyšlá Jozef Šaršáň, Letná 357/39, 053 33 Nálepkovo 40106161 08.03.2016 02.03.2016 02.03.2016 Ing. Dušan Daniel Celoročná údržba obecných budov v obci Nálepkovo
10. vyšlá Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 36631124 18,90 Eur 08.03.2016 03.03.2016 03.03.2016 Ing. Dušan Daniel Letáky do schránky - obecné noviny
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
11. vyšlá Snack bar, J.Grečková, Letná 10, 053 33 Nálepkovo 40106870 08.03.2016 05.03.2016 05.03.2016 Ing. Dušan Daniel Obed, večera pre 28 členov komisie - parlametné voľby
12. vyšlá Štefan Kapitančík, Novoveská Huta 265, Spišská Nová Ves 33851905 17.03.2016 31.03.2016 09.03.2016 Ing. Dušan Daniel plavákový spínač s káblom a závažím 3 ks
13. vyšlá Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 29.03.2016 31.12.2016 24.03.2016 Ing. Dušan Daniel tovar podľa vlastného výberu na rok 2016
14. vyšlá Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 07.04.2016 31.12.2016 04.04.2016 Ing. Dušan Daniel tovar podľa vlastného výberu na rok 2016
15. vyšlá E. Hlaváčková, Agrogeoreal, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves 35320656 07.04.2016 31.12.2016 05.04.2016 Ing. Dušan Daniel geodetické práce v katastri obce Nálepkovo na rok 2016
16. vyšlá Qatro,s.r.o., Letecká 37, Spišská Nová Ves 31674631 12.04.2016 31.12.2016 11.04.2016 Ing. Dušan Daniel tovar podľa vlastného výberu na rok 2016
17. vyšlá DURST, s.r.o., Bohumínská 1876/2, Karviná - Nové Město, ČR 25372467 9265,70 02.05.2016 31.12.2016 12.04.2016 Ing. Dušan Daniel kolumbárium 24 schránok
18. vyšlá RH Dúha s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 02.05.2016 31.12.2016 20.04.2016 Ing. Dušan Daniel spracovanie projektovej dokumentácie (rekonštrukcia ČOV rómska bytovka, rómska osada I., II., III., splašková kanalizácia 200 m
19. vyšlá VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 02.05.2016 31.12.2016 21.04.2016 Ing. Dušan Daniel kamenivo pre rok 2016
20. vyšlá Daniel Plencner, Elektrárenská 1865/7, Spišská Nová Ves 41686781 02.05.2016 31.12.2016 29.04.2016 Ing. Dušan Daniel deratizácia, dezinsekcia rómskej osady Grun a Píla na rok 2016
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
21. vyšlá ALNIKO, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves 36582930 10.05.2016 31.12.2016 10.05.2016 Ing. Dušan Daniel servis okien v havarijnom stave
22. vyšlá Daniel Plencner, Elektrárenská 1865/7, Spišská Nová Ves 41686781 24.06.2016 31.12.2016 16.06.2016 Ing. Dušan Daniel deratizácia a dezinsekcia v rómskych osadách Grun a Píla
23. vyšlá Seteza elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 21704387 24.06.2016 31.12.2016 24.06.2016 Ján Plencner tovar podľa vlastného výberu pre rok 2016
24. vyšlá eurobus, a.s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves 36211079 06.07.2016 09.07.2016 28.06.2016 Ing. Dušan Daniel autobusová doprava do Kežmarku a späť na EĽRO
25. vyšlá B-komplet, s.r.o., B.Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 28.07.2016 31.12.2016 25.07.2016 Ing. Dušan Daniel podlahová krytina podľa vlastného výberu pre rok 2016
26. vyšlá PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 05.08.2016 31.12.2016 05.08.2016 Ing. Dušan Daniel vyhľadanie úniku vody na obecnom vodovode
27. vyšlá eurobus, a.s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves 36211079 12.08.2016 25.08.2016 12.08.2016 Ing. Dušan Daniel autobusová doprava (49-miestny autobus a 27-miestny autobus) do obce Červený Kláštor a späť na deň 25.8.2016
28. vyšlá Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 30.08.2016 31.12.2016 15.08.2016 Ing. Dušan Daniel odkúpenie zvislého dopravného značenia
29. vyšlá Pro-Forest Rožňava, s.r.o., Štítnická 23, Rožňava 31722831 30.08.2016 31.12.2016 22.08.2016 Ing. Dušan Daniel pohrebné truhly podľa vlastného výberu
30. vyšlá Griff, s.r.o., Krivá 17, Košice 31677509 06.09.2016 31.12.2016 02.09.2016 Ing. Dušan Daniel spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na objekt požiarnej zbrojnice Nálepkovo - Tretí Hámor
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
31. vyšlá Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 06.09.2016 31.12.2016 02.09.2016 Ing. Dušan Daniel revízia elektrických zariadení a bleskozvodov objektu Obecného úradu v Nálepkove
32. vyšlá Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 06.09.2016 31.12.2016 02.09.2016 Ing. Dušan Daniel revízia elektrických zariadení a bleskozvodov objektu Turistickej ubytovne v Nálepkove
33. vyšlá Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 06.09.2016 31.12.2016 02.09.2016 Ing. Dušan Daniel revízia elektrických zariadení a bleskozvodov objektu Domu smútku v Nálepkove
34. vyšlá Slovenská legálna metrológia, Zemplínska 46, Košice 37954521 06.09.2016 31.12.2016 02.09.2016 Ing. Dušan Daniel overenie meradla prietoku primárneho aj sekundárneho "Parschallov žlab P3" a vyhodnocovacej jednotky
35. vyšlá Nay elektrodom, a.s., Medza 14, Spišská Nová Ves 35739487 19.09.2016 31.12.2016 19.09.2016 Ing. Dušan Daniel elektrospotrebiče na rok 2016 podľa požiadaviek obce
36. vyšlá Marián Bartoš, Práčky opravy, Slovenského Raja 5, Smižany 34526528 19.09.2016 31.12.2016 19.09.2016 Ing. Dušan Daniel oprava práčky v Turistickej ubytovni
37. vyšlá Správa ciest KSK, Stredisko SNV, Tepličská cesta 9, Spišská Nová Ves 35555777 30.09.2016 31.12.2016 27.09.2016 Ing. Dušan Daniel posypový materiál na rok 2016/2017 (kamenivo 4/8, zmiešaný posypový materiál pomer 1:4)
38. vyšlá Správa ciest KSK, Stredisko SNV, Tepličská cesta 9, Spišská Nová Ves 35555777 30.09.2016 31.12.2016 27.09.2016 Ing. Dušan Daniel studený asfalt 20 vriec
39. vyšlá Plutko, s.r.o., Dopravné značenie, Priemyselná 27/1707, Michalovce 36580040 30.09.2016 31.12.2016 28.09.2016 Ing. Dušan Daniel dopravné značky a doručenie na miesto určenia
40. vyšlá Marta Kakalejčíková, Kominárstvo, Banícka 28/2, Spišská Nová Ves 44572336 11.10.2016 31.12.2016 07.10.2016 Ing. Dušan Daniel čistenie komínov
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
41. vyšlá Valter Retter - Sport Retter, Štefánikovo nám. 19, Spišská Nová Ves 37704869 14.11.2016 31.12.2016 03.11.2016 Ing. Dušan Daniel stolnotenisový stôl
42. vyšlá Alexander Macko, Stredný riadok 480/15, Nálepkovo 31224431 14.11.2016 31.12.2016 04.11.2016 Ing. Dušan Daniel opracovanie a porez drevnej hmoty
43. vyšlá Najlevos, s.r.o., Hnilčík č. 204 46355031 18.11.2016 30.04.2017 18.11.2016 Ing. Dušan Daniel STORNO objednávky na základe mailovej odpovede firmy Najlevos, s.r.o. Hnilčík zo dňa 25.11.2016
44. vyšlá Amul, s.r.o., Palcmanská Maša 303, Mlynky 48326674 20250,00 28.11.2016 31.12.2016 18.11.2016 Ing. Dušan Daniel zánovné motorové vozidlo značky Iveco Daily 65C18, 130 kW, rok výroby 2009, obsah 2989 cm3
45. vyšlá Najlevos, s.r.o., Hnilčík č. 204 46355031 28.11.2016 30.04.2017 28.11.2016 Ing. Dušan Daniel dodanie drevnej smrekovej štiepky pre ZŠsMŠ v Nálepkove v 5 dodávkach po 200 m3
46. vyšlá Smaltovňa s.r.o., Bratislavská 25, Holíč 34149902 20.12.2016 30.04.2017 15.12.2016 Ing. Dušan Daniel smaltované tabuľky súpisných čísel od 981 po 1000, čierne po 1 kuse
47. vyšlá P-EČKO s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok 44399804 20.12.2016 31.12.2016 19.12.2016 Ing. Dušan Daniel oceľové lano 460 m (priemer 4 mm)
48. vyšlá RH Dúha s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 1100,00 + DPH 20.12.2016 30.03.2017 20.12.2016 Ing. Dušan Daniel vypracovanie projektovej dokumentácie stavby - Zachytenie vodného zdroja pre rómsku osadu Nálepkovo
49. vyšlá RH Dúha s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 350,00 + DPH 20.12.2016 30.03.2017 20.12.2016 Ing. Dušan Daniel geodetické zameranie pre záchyt vodného zdroja
50. vyšlá BOP Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 36591441 21.12.2016 31.12.2016 21.12.2016 Ján Plencner servis brány na vleku

Faktúry

číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
1. došlá č. 94989/2016 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 49,50 04.01.2016 09.02.2016 01.02.2016 04.01.2016 18.01.2016 14.01.2015 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2. došlá č. 20160679 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 235 05.01.2016 09.02.2016 04.01.2016 04.01.2016 18.01.2016 14.01.2015 Program URBIS- systémová podpora
3. došlá č. 01000030 ČePE MUSIC,s.r.o., Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie 47465867 9,60 07.01.2016 09.02.2016 07.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 14.01.2015 CD - Posledná rozlúčka - Smútočná hudba
4. došlá č. 9912600036 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, 056 01 Gelnica 00329061 198,20 11.01.2016 09.02.2016 05.01.2016 05.01.2016 19.01.2016 14.01.2015 Používanie vozidla-čistenie kanalizačného potrubia
5. došlá č. 1600057 Mgr.Viera Janočková-VERA, Okružná 1304/86, 071 01 Michalovce 40035263 383 14.01.2016 09.02.2016 13.01.2016 13.01.2016 23.01.2016 22.01.2015 Nákup kanc. kresiel - 6 ks
6. došlá č. 7600268759 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763439 11,98 14.01.2016 09.02.2016 07.01.2016 08.01.2016 25.01.2016 22.01.2015 Telekomunikačné služby
7. došlá č. 7600007919 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763439 60,70 14.01.2016 09.02.2016 07.01.2016 08.01.2016 25.01.2016 22.01.2015 Telekomunikačné služby
8. došlá č. 1/2016 Janka Penxová, Zimná 582, 053 33 Nálepkovo 46197915 261,50 13.01.2016 09.02.2016 13.01.2016 13.01.2016 27.01.2016 22.01.2015 Nákup-textilný tovar
9. došlá č. 1601011 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 154,50 15.01.2016 09.02.2016 14.01.2016 14.01.2016 21.01.2016 22.01.2015 Služby IT - tlačové výstupy, archivácia,..
10. došlá č. 1601004 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297,00 15.01.2016 10.02.2016 14.01.2016 14.01.2016 21.01.2016 22.01.2015 servis infor. systému URBIS
11. došlá č. 9910600041 Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica 00329061 190,20 15.01.2016 10.02.2016 12.01.2016 12.01.2016 26.01.2016 22.01.2015 Čistenie kanalizačného potrubia
12. došlá č. 160019 DD21 s.r.o., Švábska 107. 080 05 Prešov 43818030 63,00 19.01.2016 10.02.2016 18.01.2016 18.01.2016 24.01.2016 22.01.2015 Nákup kanc. potrieb- toner
13. došlá č. 160100012 Snowservice, s.r.o., Králická ulica 542/3, 976 34 Králiky 44809441 346,80 19.01.2016 10.02.2016 12.01.2016 12.01.2016 26.01.2016 22.01.2015 Hliniková lišta sec.hand - vlek
14. došlá č. 01/16 Brandobur Peter PERGAMON - ANTIQUE, Za Šestnástkou 4, 052 01 Spišská Nová Ves 35317485 65,30 21.01.2016 10.02.2016 06.01.2016 06.01.2016 13.01.2016 28.01.2015 strava pre ubyťovaných
15. došlá č. 160019 DD21 s.r.o., Švábska 107. 080 05 Prešov 43818030 124,08 22.01.2016 10.02.2016 20.01.2016 20.01.2016 26.01.2016 28.01.2015 Nákup kanc. potrieb- toner 2 ks
16. došlá č. 1689219801-5-R Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 46490213 76,62 22.01.2016 10.02.2016 13.01.2016 13.01.2016 13.01.2016 28.01.2015 Publikácia-Manuál verej. obst. v kocke
17. došlá č. 1600130 EL spol. s r.o., Radlisnského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 213,60 25.01.2016 10.02.2016 21.01.2016 22.01.2016 05.02.2016 28.01.2015 Analýza vôd, vzorkovanie a technické práce
18. došlá č. 16010002 KURIÉR plus REKLAMA,s.r.o., Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves 36202631 478,76 25.01.2016 10.02.2016 15.01.2016 20.01.2016 03.02.2016 28.01.2015 Obecné noviny Nálepkovo
19. došlá č. 1601/009 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, 052 01 SNV 1 17190444 777,20 25.01.2016 10.02.2016 22.01.2016 22.01.2016 29.02.2016 28.01.2015 Nákup náradia - AČ
20. došlá č. 160049 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 143,65 26.01.2016 10.02.2016 26.01.2016 26.01.2016 01.02.2016 28.01.2015 Nákup toner- 1 ks
21. došlá č. 2/2016 Janka Penxová, Zimná 582, 053 33 Nálepkovo 46197915 955,50 27.01.2016 10.02.2016 27.01.2016 27.01.2016 10.02.2016 28.01.2015 Textilný tovar
22. došlá č. 160100017 SNOWSERVICE,s.r.o., Králická ulica 542/3, 976 34 Králiky 44809441 153,12 27.01.2016 10.02.2016 15.01.2016 18.01.2016 29.01.2016 28.01.2015 poly-klinový remeň - vlek
23. došlá č. 160127 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 60,53 27.01.2016 10.02.2016 22.01.2016 26.01.2016 05.02.2016 28.01.2015 Kancelárske potreby
24. došlá č. 1/2016 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, 053 33 Nálepkovo 293 40108970 860,60 28.01.2016 10.02.2016 27.01.2016 27.01.2016 27.02.2016 28.01.2015 Tovar- Prídavky na deti
25. došlá č.160129 MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín 36318132 1047,60 27.01.2016 10.02.2016 26.01.2016 26.01.2016 09.02.2016 29.01.2015 Bytové vodomery - 90 ks
26. došlá č.160153 MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín 36318132 936,00 28.01.2016 10.02.2016 27.01.2016 27.01.2016 10.02.2016 29.01.2015 Kanalizačné potrubie-súčiatky-30 ks
27. došlá č.160109 Agro-Spiš s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 1480,00 29.01.2016 10.02.2016 27.01.2016 27.01.2016 10.02.2016 29.01.2015 Elektrocentrála
28. došlá č.7600832930 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22,10 29.01.2016 10.02.2016 21.01.2016 22.01.2016 09.02.2016 29.01.2015 Telekomunikačné služby
29. došlá č.7600835179 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 34,42 29.01.2016 10.02.2016 21.01.2016 22.01.2016 09.02.2016 29.01.2015 Telekomunikačné služby
30. došlá č.7600822930 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 23,99 29.01.2016 10.02.2016 21.01.2016 22.01.2016 09.02.2016 29.01.2015 Telekomunikačné služby
31. došlá č.7600849079 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22,10 29.01.2016 10.02.2016 21.01.2016 22.01.2016 09.02.2016 29.01.2015 Telekomunikačné služby
32. došlá č.7600861136 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 29,39 29.01.2016 10.02.2016 21.01.2016 22.01.2016 09.02.2016 29.01.2015 Telekomunikačné služby
33. došlá č.7600853989 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22,10 29.01.2016 10.02.2016 21.01.2016 22.01.2016 09.02.2016 29.01.2015 Telekomunikačné služby
34. došlá č.160242 Tatrapak, spol. s r.o., Sládkovičová 471/15, 059 38 Štrba 35763469 95,02 29.01.2016 10.02.2016 27.01.2016 27.01.2016 10.02.2016 29.01.2015 Nákup potravín -TkŠ
35. došlá č.1600006 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 470,40 01.02.2016 10.02.2016 31.01.2016 31.01.2016 14.02.2016 09.02.2016 Činnosti spojené s BOZP, OPP, CO, PZS
36. došlá č. 02/16 Brandobur Peter PERGAMON - ANTIQUE, Za Šestnástkou 4, 052 01 Spišská Nová Ves 35317485 1203,04 03.02.2016 10.02.2016 28.01.2016 28.01.2016 08.02.2016 09.02.2016 Tovar - prídavky na deti 01/2016
37. došlá č. 160201 AGRO-SPIŠ s.r.o., Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 956,77 03.02.2016 08.03.2016 01.02.2016 01.02.2016 15.02.2016 09.02.2016 Nákup súčiastok - AČ
38. došlá č. 160100001 Ing. Mária Pokryvková- účt., Dunajská 42, 052 01 SNV 47887346 294 03.02.2016 08.03.2016 01.02.2016 01.02.2016 15.02.2016 09.02.2016 Poskytovanie služieb - verejné obstarávanie
39. došlá č. 1990032013 XEROX LIMITED.o.z., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,60 03.02.2016 08.03.2016 31.01.2016 01.02.2016 15.02.2016 09.02.2016 Nájom - xerox
40. došlá č. 16025 Mužík Ľubomír, Trieda 1.mája 10, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 123,02 03.02.2016 08.03.2016 29.01.2016 29.01.2016 12.02.2016 09.02.2016 Nákup náhradných súčiastok
41. došlá č. 160094 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 198,89 04.02.2016 08.03.2016 29.01.2016 29.01.2016 06.02.2016 09.02.2016 Platba za tlač - Xerox
42. došlá č. 160084 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 374,94 04.02.2016 08.03.2016 29.01.2016 29.01.2016 04.02.2016 09.02.2016 Platba za tlač - Xerox
43. došlá č. 2/2016 Odevy textil Riemer Viktor, č. 589, 053 33 Nálepkovo 34603409 394,32 04.02.2016 08.03.2016 31.01.2016 31.01.2016 14.02.2016 09.02.2016 Vyplatené prídavky na deti - osob. príjemca
44. došlá č. 1031600106 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 590,37 04.02.2016 08.03.2016 31.01.2016 01.02.2016 10.02.2016 09.02.2016 Uloženie komunálneho odpadu
45. došlá č. 1031600140 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 2282,55 04.02.2016 08.03.2016 31.01.2016 02.02.2016 12.02.2016 09.02.2016 Odvoz komunálneho odpadu
46. došlá č. 7448745355 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 180 04.02.2016 08.03.2016 29.02.2016 01.02.2016 12.02.2016 09.02.2016 Elektrina - dodávka a distribúcia
47. došlá č. 7448746194 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 81 04.02.2016 08.03.2016 29.02.2016 01.02.2016 12.02.2016 09.02.2016 Elektrina - dodávka a distribúcia
48. došlá č. 7448745716 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3721 04.02.2016 08.03.2016 29.02.2016 01.02.2016 12.02.2016 09.02.2016 Elektrina - dodávka a distribúcia
49. došlá č. 7448745692 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1008 04.02.2016 08.03.2016 29.02.2016 01.02.2016 12.02.2016 09.02.2016 Elektrina - dodávka a distribúcia
50. došlá č. 7448745687 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 04.02.2016 08.03.2016 29.02.2016 01.02.2016 12.02.2016 09.02.2016 Elektrina - dodávka a distribúcia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
51. došlá č. 7448743891 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 7020 04.02.2016 08.03.2016 29.02.2016 01.02.2016 12.02.2016 09.02.2016 Elektrina - dodávka a distribúcia
52. došlá č. 358686000 Labaš, s.r.o., Textilná 1, 042 91 Košice 36183181 207,74 09.02.2016 11.03.2016 03.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 potraviny pre Turistickú ubytovňu
53. došlá č. 160100044 Snowservice, s.r.o., Králická ulica 542/3, Králiky 44809441 405,60 09.02.2016 11.03.2016 03.02.2016 03.02.2016 10.02.2016 18.02.2016 náhradné diely na ratrak
54. došlá č. 2016016 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu Mieru 1, Košice 35555777 388,08 09.02.2016 11.03.2016 28.01.2016 02.02.2016 03.03.2016 23.02.2016 zmiešaný posypový materiál 9,8 t
55. došlá č. 8781828125 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 219,24 09.02.2016 11.03.2016 31.01.2016 02.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 služby pevnej siete Obecný úrad, január 2016
56. došlá č. 6781892139 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 42,00 09.02.2016 11.03.2016 31.01.2016 02.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 služby pevnej siete KC Mlyn, január 2016
57. došlá č. 2/2016 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 961,20 11.02.2016 11.03.2016 09.02.2016 09.02.2016 09.03.2016 23.02.2016 materiál pre aktivačných pracovníkov (fúriky, lopaty, vedrá, hrable, metly, motyky, odhrňovač)
58. došlá č. 20162043 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 262,92 11.02.2016 11.03.2016 29.01.2016 29.01.2016 19.02.2016 18.02.2016 servis traktora - materiál
59. došlá č. 20166013 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 66,00 11.02.2016 11.03.2016 29.01.2016 29.01.2016 19.02.2016 18.02.2016 servis traktora - práca
60. došlá č. 3/2016 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1574,00 12.02.2016 11.03.2016 31.01.2016 08.02.2016 22.02.2016 18.02.2016 stravovanie zamestnancov Obecný úrad, január 2016, 527 obedov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
61. došlá č. 216020102 Livonec SK, s.r.o., OZ Sp.Nová Ves, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves 48121347 755,52 15.02.2016 11.03.2016 10.02.2016 10.02.2016 24.02.2016 23.02.2016 predaj PHP, montáž PHP, kontrola a oprava PHP, kontrola požiarnych vodovodov, tlakové skúšky
62. došlá č. FO 1600001 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2458,20 15.02.2016 11.03.2016 31.01.2016 31.01.2016 14.02.2016 15.02.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom, január 2016
63. došlá č. 7600974465 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 63,45 16.02.2016 11.03.2016 07.02.2016 08.02.2016 25.02.2016 23.02.2016 služby mobilnej siete
64. došlá č. 7601222704 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 16.02.2016 11.03.2016 07.02.2016 08.02.2016 25.02.2016 23.02.2016 služby mobilnej siete
65. došlá č. 1061600041 Konex elektro, s.r.o., Rastislavova 7, Košice 31680569 620,40 16.02.2016 11.03.2016 12.02.2016 12.02.2016 26.02.2016 23.02.2016 osvetlenie na vlek
66. došlá č. 7294102251 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1484,35 16.02.2016 11.03.2016 31.01.2016 10.02.2016 24.02.2016 23.02.2016 elektrická energia
67. došlá č. 2016024 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 69,60 17.02.2016 11.03.2016 10.02.2016 10.02.2016 24.02.2016 23.02.2016 označovacie samolepky - vlek
68. došlá č. 1602/003 Ladislav Sakmary, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 768,10 18.02.2016 11.03.2016 15.02.2016 15.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 materiál na údržbu obecných budov
69. došlá č. 3/2016 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 94,50 18.02.2016 11.03.2016 10.02.2016 10.02.2016 24.02.2016 23.02.2016 teflónový obrus 30 ks
70. došlá č. 20160054 Abamet, s.r.o., Fučíková 460, Sládkovičovo 47966947 207,36 19.02.2016 11.03.2016 18.02.2016 18.02.2016 03.03.2016 26.02.2016 uzamykateľná plechová skriňa
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
71. došlá č. 20160227 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 126, Smižany 36217263 157,23 23.02.2016 11.03.2016 15.02.2016 16.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 potraviny pre Turistickú ubytovňu
72. došlá č. 2161104296 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 145,20 23.02.2016 11.03.2016 19.02.2016 19.02.2016 05.03.2016 26.02.2016 odmena za verejné použitie hudobných diel (ubytovňa, futbalový štadión)
73. došlá č. 2161104297 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 14,28 23.02.2016 11.03.2016 19.02.2016 19.02.2016 05.03.2016 26.02.2016 odmena za verejné použitie hudobných diel (obecný rozhlas)
74. došlá č. 1600699 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 133,44 23.02.2016 11.03.2016 11.02.2016 19.02.2016 04.03.2016 26.02.2016 analýza odpadových vôd
75. došlá č. 4/2016 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 226,20 23.02.2016 11.03.2016 17.02.2016 17.02.2016 02.03.2016 26.02.2016 kôš na odpad 29 ks pre ubytovňu
76. došlá č. 1601018 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 112,40 23.02.2016 11.03.2016 16.02.2016 18.02.2016 25.02.2016 26.02.2016 práca v Urbis rok 2016, repro Creative
77. došlá č. 442516000 Labaš, s.r.o., Textilná 1, Košice 36183181 217,65 23.02.2016 11.03.2016 10.02.2016 11.02.2016 11.02.2016 11.02.2016 potraviny do kuchyne Turistická ubytovňa
78. došlá č. 160451 Tatrapak, s.r.o., Sládkovičova 471/15, Štrba 31693628 26,40 23.02.2016 11.03.2016 18.02.2016 18.02.2016 03.03.2016 26.02.2016 potraviny do kuchyne Turistická ubytovňa
79. došlá č. 7294102250 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3139,43 24.02.2016 11.03.2016 31.01.2016 10.02.2016 24.02.2016 24.02.2016 elektrická energia
80. došlá č. 15092013 Banícky spolok Spiš, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves 42101034 40,00 24.02.2016 11.03.2016 09.09.2013 09.09.2013 24.09.2013 29.02.2016 doplatok členského za rok 2013
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
81. došlá č. 03022016 Banícky spolok Spiš, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves 42101034 40,00 24.02.2016 11.03.2016 22.02.2016 22.02.2016 07.03.2016 29.02.2016 doplatok členského za rok 2014
82. došlá č. 01022016 Banícky spolok Spiš, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves 42101034 40,00 24.02.2016 11.03.2016 22.02.2016 22.02.2016 07.03.2016 29.02.2016 doplatok členského za rok 2015
83. došlá č. 02022016 Banícky spolok Spiš, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves 42101034 40,00 24.02.2016 11.03.2016 22.02.2016 22.02.2016 07.03.2016 29.02.2016 členské na rok 2016
84. došlá č. 3/2016 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 884,40 24.02.2016 11.03.2016 22.02.2016 22.02.2016 22.03.2016 29.02.2016 materiál pre aktivačných pracovníkov (fúriky, metly, rukavice, vesty, hrable, sekery, motyky, krompáče, lopaty)
85. došlá č. 1602/007 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 453,30 25.02.2016 11.03.2016 22.02.2016 22.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 zváračka, káble, kukla, elektródy, rukavice
86. došlá č. 4 Nábytok Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 1743,80 25.02.2016 11.03.2016 23.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 29.02.2016 kancelársky nábytok
87. došlá č. 282360773 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok 31336884 82,56 25.02.2016 11.03.2016 23.02.2016 23.02.2016 08.03.2016 25.02.2016 chlornan sodny
88. došlá č. 1600105 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 310,32 26.02.2016 11.03.2016 24.02.2016 24.02.2016 05.03.2016 29.02.2016 oprava motorového vozidla Peugeot 307
89. došlá č. 160100062 Snowservice, s.r.o., Králická ulica 542/3, Králiky 44809441 627,48 26.02.2016 11.03.2016 23.02.2016 23.02.2016 01.03.2016 29.02.2016 náhradný diel na ratrak
90. došlá č. 7160401271 SPF, Búdkova 36, Bratislava 17335345 38,54 26.02.2016 11.03.2016 31.03.2016 19.02.2016 31.03.2016 29.02.2016 splátka nájmu k 31.3.2016
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
91. došlá č. 1600771 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 715,02 26.02.2016 11.03.2016 18.02.2016 25.02.2016 10.03.2016 29.02.2016 analýza vôd - pitná voda
92. došlá č. 8833304 Cewe, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 31395937 279,00 26.02.2016 11.03.2016 24.02.2016 24.02.2016 09.03.2016 29.02.2016 záblesk. jednotka na fotoaparát
93. došlá č. 160176 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 396,25 26.02.2016 11.03.2016 26.02.2016 26.02.2016 03.03.2016 29.02.2016 kancelársky papier 47172 hárkov
94. došlá č. 7601804552 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,26 01.03.2016 11.03.2016 21.02.2016 22.02.2016 09.03.2016 08.03.2016 služby mobilnej siete
95. došlá č. 7601780685 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 43,46 01.03.2016 11.03.2016 21.02.2016 22.02.2016 09.03.2016 08.03.2016 služby mobilnej siete
96. došlá č. 7601813059 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 01.03.2016 11.03.2016 21.02.2016 22.02.2016 09.03.2016 08.03.2016 služby mobilnej siete
97. došlá č. 7601800361 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 01.03.2016 11.03.2016 21.02.2016 22.02.2016 09.03.2016 08.03.2016 služby mobilnej siete
98. došlá č. 7601824171 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 01.03.2016 11.03.2016 21.02.2016 22.02.2016 09.03.2016 08.03.2016 služby mobilnej siete
99. došlá č. 7601783090 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 01.03.2016 11.03.2016 21.02.2016 22.02.2016 09.03.2016 08.03.2016 služby mobilnej siete
100. došlá č. 1600037 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 120,00 01.03.2016 11.03.2016 15.02.2016 15.02.2016 29.02.2016 08.03.2016 vstupné školenie BOZP a OPP aktivačných pracovníkov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
101. došlá č. 3/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 250,00 29.02.2016 11.03.2016 29.02.2016 26.02.2016 05.03.2016 29.02.2016 pracovná obuv 29 ks
102. došlá č. 26022016 Jozef Pocklan, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 144,00 02.03.2016 11.03.2016 31.01.2016 26.02.2016 26.03.2016 08.03.2016 zimná údržba ciest III. Hámor, Peklisko
103. došlá č. 1600024 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 01.03.2016 11.03.2016 29.02.2016 29.02.2016 14.03.2016 08.03.2016 BOZP, OPP, CO a PZS, február 2016
104. došlá č. 16070 Ľubomír Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 424,43 03.03.2016 11.03.2016 29.02.2016 29.02.2016 14.03.2016 08.03.2016 vodoinštalačný materiál
105. došlá č. 160325 Miva Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 295,28 03.03.2016 11.03.2016 17.02.2016 29.02.2016 10.03.2016 08.03.2016 kancelárske potreby
106. došlá č. 160100003 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 322,00 03.03.2016 11.03.2016 29.02.2016 29.02.2016 14.03.2016 08.03.2016 služby s verejným obstarávaním, február 2016
107. došlá č. 160302 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 31,00 03.03.2016 11.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 15.03.2016 08.03.2016 náhradné diely a oleje do krovinorezov
108. došlá č. 01/2016 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 150,00 03.03.2016 07.04.2016 01.03.2016 01.03.2016 15.03.2016 08.03.2016 odhŕňanie snehu v januári a februári
109. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -0,40 04.03.2016 07.04.2016 17.02.2016 03.03.2016 14.03.2016 08.03.2016 elektrina - finančné vysporiadanie
110. došlá č. 1990033068 Xerox Limited, o.z., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 04.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 01.03.2016 15.03.2016 14.03.2016 nájom - kopírka Xerox WorkCentre 7225
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
111. došlá č. 2016047 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu Mieru 1, Košice 35555777 297,46 07.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 02.03.2016 01.04.2016 14.03.2016 zmiešaný posypový materiál
112. došlá č. 1031600474 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1519,21 07.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 03.03.2016 14.03.2016 14.03.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11ks, zákonný poplatok
113. došlá č. 1031600490 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 909,13 07.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 03.03.2016 14.03.2016 14.03.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
114. došlá č. 20160392 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 126, Smižany 36217263 27,72 07.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 01.03.2016 11.03.2016 14.03.2016 potraviny
115. došlá č. 4/2016 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1824,00 08.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 07.03.2016 21.03.2016 14.03.2016 stravovanie zamestnancov OcÚ, február 2016
116. došlá č. FO 1600002 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2323,05 08.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 04.03.2016 14.03.2016 14.03.2016 stravovanie vývoz dôchodcom, február 2016
117. došlá č. 3782815778 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 42,41 08.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 03.03.2016 18.03.2016 14.03.2016 služby pevnej siete, KC Mlyn
118. došlá č. 4782748954 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 218,53 08.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 03.03.2016 18.03.2016 14.03.2016 služby pevnej siete, Obecný úrad
119. došlá č. 08032016 Jozef Pocklan, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 144,00 10.03.2016 07.04.2016 29.02.2016 08.03.2016 08.04.2016 14.03.2016 odhŕňanie snehu, január a február
120. došlá č. 160108 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 273,00 10.03.2016 07.04.2016 03.03.2016 09.03.2016 23.03.2016 14.03.2016 školenie odbornej spôsobilosti vodičov, 13 ľudí
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
121. došlá č. 5/2016 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 196,36 10.03.2016 12.04.2016 05.03.2016 08.03.2016 22.03.2016 14.03.2016 stravovanie členov komisií - voľby do NR SR
122. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1286,80 11.03.2016 12.04.2016 29.02.2016 10.03.2016 24.03.2016 22.03.2016 elektrická energia - fin. vysporiadanie
123. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3343,15 11.03.2016 12.04.2016 29.02.2016 10.03.2016 24.03.2016 22.03.2016 elektrická energia - fin. vysporiadanie
124. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3605,39 14.03.2016 12.04.2016 29.02.2016 11.03.2016 29.03.2016 14.03.2016 elektrická energia - fin. vysporiadanie
125. došlá č. 4/2016 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 834,30 14.03.2016 12.04.2016 11.03.2016 11.03.2016 11.04.2016 22.03.2016 pracovné oblečenie a nástroje pre aktivačných pracovníkov
126. došlá č. 03/16 Peter Brandobur - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 998,28 15.03.2016 12.04.2016 29.02.2016 29.02.2016 07.03.2016 22.03.2016 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti formou osob.príjemcu, potraviny, február 2016
127. došlá č. 160251 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 49,80 17.03.2016 12.04.2016 14.03.2016 14.03.2016 22.03.2016 22.03.2016 toner 1 ks
128. došlá č. 7602177925 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 17.03.2016 12.04.2016 07.03.2016 08.03.2016 29.03.2016 22.03.2016 služby mobilnej siete
129. došlá č. 7601917699 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 61,14 17.03.2016 12.04.2016 07.03.2016 08.03.2016 29.03.2016 22.03.2016 služby mobilnej siete
130. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 348,59 17.03.2016 12.04.2016 29.02.2016 11.03.2016 29.03.2016 17.03.2016 elektrická energia - fin. vysporiadanie
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
131. došlá č. 160100030 TV Elektronik Fabiny, Hnilčík 200 14374391 682,32 17.03.2016 13.04.2016 25.02.2016 25.02.2016 22.03.2016 22.03.2016 televízny prijímač, inštalácia
132. došlá č. 20160154 RVC Košice, Hlavná 68, Košice 31268650 53,90 18.03.2016 13.04.2016 15.03.2016 15.03.2016 05.04.2016 29.03.2016 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve, 2 ks
133. došlá č. 16010016 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 1316,41 21.03.2016 13.04.2016 02.03.2016 15.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 obecné noviny 2/2016, 650 ks
134. došlá č. 20160494 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 126, Smižany 36217263 14,78 21.03.2016 13.04.2016 15.03.2016 16.03.2016 26.03.2016 29.03.2016 potraviny - turistická ubytovňa
135. došlá č. 1601027 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 227,40 21.03.2016 13.04.2016 17.03.2016 18.03.2016 25.03.2016 29.03.2016 zálohovanie a údržba systému
136. došlá č. 1603/003 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 1290,00 22.03.2016 13.04.2016 15.03.2016 15.03.2016 22.03.2016 29.03.2016 hrable, rýľ, uhlová brúska, teplovzdušná pištoľ, priamočiara píla, motorová píla
137. došlá č. 4/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 693,12 22.03.2016 13.04.2016 29.02.2016 29.02.2016 14.03.2016 29.03.2016 tovar - osobitný príjemca, február 2016, šatstvo
138. došlá č. 160270 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 455,30 23.03.2016 13.04.2016 21.03.2016 21.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 tonery 6 ks
139. došlá č. 2016039 Bc.Harmata Slavomír, Bernolákova 13, Spišská Nová Ves 41688937 214,00 23.03.2016 13.04.2016 21.03.2016 21.03.2016 04.04.2016 29.03.2016 ovládač kamier
140. došlá č. 1601441 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 320,40 24.03.2016 13.04.2016 22.03.2016 23.03.2016 06.04.2016 29.03.2016 analýza vôd - pitná voda
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
141. došlá č. 160280 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 144,00 24.03.2016 13.04.2016 22.03.2016 22.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 toner 1 ks, servisné práce
142. došlá č. 160340 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 1125,50 29.03.2016 13.04.2016 21.03.2016 21.03.2016 04.04.2016 29.03.2016 krovinorez s príslušenstvom
143. došlá č. 160552 Miva Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 144,06 30.03.2016 03.05.2016 30.03.2016 30.03.2016 09.04.2016 11.04.2016 kancelárske potreby
144. došlá č. 160100006 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 147,00 31.03.2016 03.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 14.04.2016 11.04.2016 služby spojené s verejným obstarávaním
145. došlá č. 7602756678 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 31.03.2016 03.05.2016 21.03.2016 22.03.2016 11.04.2016 11.04.2016 služby mobilnej siete
146. došlá č. 7602748180 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,90 31.03.2016 03.05.2016 21.03.2016 22.03.2016 11.04.2016 11.04.2016 služby mobilnej siete
147. došlá č. 7602743536 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 31.03.2016 03.05.2016 21.03.2016 22.03.2016 11.04.2016 11.04.2016 služby mobilnej siete
148. došlá č. 7602766546 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 31.03.2016 03.05.2016 21.03.2016 22.03.2016 11.04.2016 11.04.2016 služby mobilnej siete
149. došlá č. 7602764442 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 31.03.2016 03.05.2016 21.03.2016 22.03.2016 11.04.2016 11.04.2016 služby mobilnej siete
150. došlá č. 7602790249 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 31.03.2016 03.05.2016 21.03.2016 22.03.2016 11.04.2016 11.04.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
151. došlá č. 16010569 Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, Nováky 37922190 80,00 31.03.2016 03.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016 seminár "Správa registratúry" 2 osoby
152. došlá č. 1600074 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 234,00 01.04.2016 03.05.2016 01.03.2016 14.03.2016 25.03.2016 11.04.2016 vstupné školenie BOZP, OPP uchádzačov o zamestnanie
153. došlá č. 1600071 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 01.04.2016 03.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 14.04.2016 11.04.2016 BOZP, OPP, PZS za marec 2016
154. došlá č. 1601030 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 134,50 04.04.2016 03.05.2016 30.03.2016 01.04.2016 08.04.2016 11.04.2016 nastavenie počítačovej siete, e-mailového konta, URBIS
155. došlá č. 1689322901-5-R Nakladatelství Forum, s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 112,62 04.04.2016 03.05.2016 23.03.2016 23.03.2016 22.04.2016 11.04.2016 publikácia Odpadové hospodárstvo, marec 2016
156. došlá č. 160900033 SEZO-Spiš, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 33,00 04.04.2016 03.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 30.04.2016 11.04.2016 členské na rok 2016
157. došlá č. 1600026 SEZO-Spiš, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 1575,60 04.04.2016 03.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 30.04.2016 11.04.2016 príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov
158. došlá č. 1031600725 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1562,05 04.04.2016 03.05.2016 30.03.2016 30.03.2016 09.04.2016 11.04.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
159. došlá č. 20161668 MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 05.04.2016 03.05.2016 04.04.2016 04.04.2016 18.04.2016 11.04.2016 systémová podpora Urbis (04-06/2016)
160. došlá č. 16097 Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 184,94 05.04.2016 03.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 14.04.2016 11.04.2016 vodoinštalačný materiál
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
161. došlá č. 1990034111 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 06.04.2016 04.05.2016 31.03.2016 01.04.2016 15.04.2016 11.04.2016 nájom tlačiarne
162. došlá č. 20160089 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 40,32 06.04.2016 04.05.2016 30.03.2016 31.03.2016 14.04.2016 11.04.2016 štrk fr. 0-22 2,4t
163. došlá č. 20166048 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 66,00 07.04.2016 04.05.2016 04.04.2016 04.04.2016 11.04.2016 11.04.2016 servisná práca - údržba traktora
164. došlá č. 1031600830 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 918,55 07.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 04.04.2016 14.04.2016 11.04.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
165. došlá č. 20162151 Zora-MIMEX, s.r.o., Brzotín 376 36170291 210,96 07.04.2016 09.05.2016 04.04.2016 04.04.2016 11.04.2016 11.04.2016 materiál na opravu traktora
166. došlá č. 2/03/2016 Štefan Kapitančík, Tichá 9265/26, Spišská Nová Ves 33851905 144,37 07.04.2016 09.05.2016 16.03.2016 16.03.2016 28.03.2016 11.04.2016 plavákové spínače
167. došlá č. 0783675020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 217,27 07.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 03.04.2016 18.04.2016 14.04.2016 služby pevnej siete, Obecný úrad
168. došlá č. 2016044 Bc. Harmata Slavomír, Bernolákova 13, Spišská Nová Ves 31659641 28,20 07.04.2016 09.05.2016 04.04.2016 04.04.2016 18.04.2016 14.04.2016 kamerový systém (samolepky, tabuľky)
169. došlá č. 4031610130 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 80,00 07.04.2016 09.05.2016 05.04.2016 05.04.2016 19.04.2016 14.04.2016 servisná prehliadka motorového vozidla Citroen
170. došlá č. 3783740055 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,32 08.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 03.04.2016 18.04.2016 14.04.2016 služby pevnej siete, KC Mlyn
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
171. došlá č. 1601032 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 52,50 08.04.2016 09.05.2016 04.04.2016 06.04.2016 13.04.2016 14.04.2016 nastavenie a inštalácia e-mailových kont, nastavenie sieťovej tlačiarne
172. došlá č. 2016089 Ondrej Jarkovský - E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 74,56 08.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 14.04.2016 14.04.2016 elektroinštalačný materiál
173. došlá č. 04042016 Jozef Pocklan, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 24,00 11.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 04.04.2016 04.05.2016 14.04.2016 zimná údržba ciest III. Hámor - Peklisko
174. došlá č. 8/2016 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1958,50 11.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 07.04.2016 21.04.2016 14.04.2016 stravovanie zamestnancov obecného úradu, 655 obedov, marec 2016
175. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -0,13 11.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 04.04.2016 14.04.2016 14.04.2016 elektrická energia - finančné vyrovnanie
176. došlá č. 2016070 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 74,59 13.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 08.04.2016 08.05.2016 14.04.2016 zmiešaný posypový materiál 8,7t
177. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1160,19 14.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 11.04.2016 25.04.2016 14.04.2016 elektrická energia - finančné vyrovnanie
178. došlá č. 04/16 Peter Brandobur, Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1284,34 14.04.2016 09.05.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.04.2016 20.04.2016 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti formou potravín, marec 2016
179. došlá č. 05/16 Peter Brandobur, Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1638,00 14.04.2016 09.05.2016 07.04.2016 07.04.2016 15.04.2016 20.04.2016 dlažba 20x20, 150 m2
180. došlá č. 06/16 Peter Brandobur, Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 605,64 14.04.2016 09.05.2016 07.04.2016 07.04.2016 15.04.2016 20.04.2016 cement, dlažba 20x20
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
181. došlá č. FO 1600003 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2422,50 14.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 14.04.2016 20.04.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom, marec 2016
182. došlá č. 7603134052 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 15.04.2016 09.05.2016 07.04.2016 08.04.2016 25.04.2016 20.04.2016 služby mobilnej siete
183. došlá č. 7602878206 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 56,38 15.04.2016 09.05.2016 07.04.2016 08.04.2016 25.04.2016 20.04.2016 služby mobilnej siete
184. došlá č. 2290115951 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2420,26 15.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 11.04.2016 25.04.2016 20.04.2016 elektrická energia
185. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 706,73 15.04.2016 09.05.2016 31.03.2016 11.04.2016 25.04.2016 20.04.2016 elektrická energia
186. došlá č. S362405060 Manutan Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava 35885815 196,80 15.04.2016 09.05.2016 11.04.2016 11.04.2016 11.04.2016 13.04.2016 skriňa na spisy so žalúziami
187. došlá č. 160863 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 183,40 18.04.2016 19.05.2016 07.04.2016 14.04.2016 21.04.2016 20.04.2016 farba, riedidlo, omietka, penetrátor, miešadlo, betonárska oceľ, lepenka, vápno
188. došlá č. 20160065 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 311,81 18.04.2016 19.05.2016 30.03.2016 30.03.2016 19.04.2016 20.04.2016 sporák, koleno a rúra
189. došlá č. 1604/012 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 1150,00 18.04.2016 19.05.2016 15.04.2016 15.04.2016 22.04.2016 20.04.2016 stan
190. došlá č. 1604/011 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 1150,00 18.04.2016 19.05.2016 13.04.2016 13.04.2016 20.04.2016 20.04.2016 vrecia, štetce, farba, riedidlo
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
191. došlá č. 5/2016 Odevy - Textil, V.Riemer, Nálepkovo 589 34603409 457,61 18.04.2016 19.05.2016 30.03.2016 30.03.2016 13.04.2016 20.04.2016 tovar osobitný príjemca, šatstvo, marec 2016
192. došlá č. 160381 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 143,65 18.04.2016 19.05.2016 18.04.2016 18.04.2016 24.04.2016 20.04.2016 toner
193. došlá č. 1601035 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 297,00 20.04.2016 19.05.2016 15.04.2016 15.04.2016 22.04.2016 28.04.2016 servis informačného systému Urbis formou vzdialeného prístupu IV.-VI. 2016
194. došlá č. 5/2016 Lucia Riemerová, Nálepkovo 293 40108970 617,58 22.04.2016 19.05.2016 20.04.2016 20.04.2016 20.05.2016 28.04.2016 lopaty, farba, riedidlo, štetce, cement
195. došlá č. 1602011 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 22.04.2016 19.05.2016 20.04.2016 21.04.2016 05.05.2016 28.04.2016 analýza pitnej vody
196. došlá č. 1196583481 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin 36440531 121,14 22.04.2016 19.05.2016 18.04.2016 18.04.2016 25.04.2016 22.04.2016 knihy do obecnej knižnice
197. došlá č. 022016833 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21, Bratislava 42171717 229,00 25.04.2016 19.05.2016 31.12.2016 24.04.2016 01.05.2016 28.04.2016 internetový prístup do portálu isamosprava.sk, multilicencia
198. došlá č. 22160096 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 289,39 27.04.2016 19.05.2016 21.04.2016 25.04.2016 09.05.2016 28.04.2016 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 5,080t, 0/22/32 mm 23,020t, 0/63 mm 9,750t
199. došlá č. 4/4/2016 Ing.Vladimír Lichvár, PhD., Vzdelávacia akadémia, Pruské 294 37191829 90,00 27.04.2016 19.05.2016 04.04.2016 14.04.2016 28.04.2016 28.04.2016 školenie vodičov s právom prednostnej jazdy, 3 osoby
200. došlá č. 0084/16 Qatro, s.r.o., Letecká 37, Spišská Nová Ves 31674631 277,20 27.04.2016 19.05.2016 12.04.2016 12.04.2016 26.04.2016 28.04.2016 betónové dielce
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
201. došlá č. 7603696078 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 28.04.2016 19.05.2016 21.04.2016 22.04.2016 09.05.2016 28.04.2016 služby mobilnej siete
202. došlá č. 76036744299 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 28.04.2016 19.05.2016 21.04.2016 22.04.2016 09.05.2016 28.04.2016 služby mobilnej siete
203. došlá č. 7603729271 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 28.04.2016 19.05.2016 21.04.2016 22.04.2016 09.05.2016 28.04.2016 služby mobilnej siete
204. došlá č. 7603727682 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 28.04.2016 19.05.2016 21.04.2016 22.04.2016 09.05.2016 28.04.2016 služby mobilnej siete
205. došlá č. 7603711427 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,87 28.04.2016 19.05.2016 21.04.2016 22.04.2016 09.05.2016 28.04.2016 služby mobilnej siete
206. došlá č. 7603706504 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 28.04.2016 19.05.2016 21.04.2016 22.04.2016 09.05.2016 28.04.2016 služby mobilnej siete
207. došlá č. 1602119 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 44,16 28.04.2016 19.05.2016 20.04.2016 26.04.2016 10.05.2016 28.04.2016 analýza odpadovej vody
208. došlá č. 9918600153 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 166,25 28.04.2016 19.05.2016 22.04.2016 22.04.2016 06.05.2016 28.04.2016 čistenie kanalizačného potrubia - prenájom vozidla CAS 32
209. došlá č. 160729 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 111,90 29.04.2016 19.05.2016 13.04.2016 27.04.2016 07.05.2016 06.05.2016 kancelárske potreby
210. došlá č. 08/16 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 167,33 29.04.2016 19.05.2016 28.04.2016 28.04.2016 03.05.2016 06.05.2016 cement 56 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
211. došlá č. 07/16 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1266,08 29.04.2016 19.05.2016 28.04.2016 28.04.2016 03.05.2016 06.05.2016 tovar osobitný príjemca, potraviny, apríl 2016
212. došlá č. 160296 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 504,04 02.05.2016 19.05.2016 31.03.2016 31.03.2016 06.04.2016 06.05.2016 čiernobiele kópie A4, A3, farebné kópie A4, A3
213. došlá č. 1600101 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 02.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 30.04.2016 14.05.2016 06.05.2016 BOZP, OPP, CO a PZS za apríl 2016
214. došlá č. 1031601042 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1650,78 02.05.2016 19.05.2016 27.04.2016 27.04.2016 07.05.2016 06.05.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
215. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 180,00 03.05.2016 19.05.2016 31.05.2016 01.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 elektrická energia
216. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 14,00 03.05.2016 19.05.2016 31.05.2016 01.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 elektrická energia
217. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 81,00 03.05.2016 19.05.2016 31.05.2016 01.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 elektrická energia
218. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3683,00 03.05.2016 19.05.2016 31.05.2016 01.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 elektrická energia
219. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 955,00 03.05.2016 19.05.2016 31.05.2016 01.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 elektrická energia
220. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 645,00 03.05.2016 19.05.2016 31.05.2016 01.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
221. došlá č. 1604/030 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 199,90 03.05.2016 19.05.2016 28.04.2016 28.04.2016 05.05.2016 06.05.2016 gril
222. došlá č. 1610256 Sabar, s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce 36191621 201,12 03.05.2016 19.05.2016 03.05.2016 03.05.2016 03.05.2016 03.05.2016 koľajnice 8 m, betónové pažiny 100 ks
223. došlá č. 18/2016 Daniel Plencner, Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves 41686781 1215,00 03.05.2016 19.05.2016 02.05.2016 02.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 deratizácia rómskej osady Píla, osady Grun a dezinsekcia osady Grun
224. došlá č. 16144 Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 646,00 04.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 30.04.2016 14.05.2016 06.05.2016 vodárenský materiál
225. došlá č. 22160105 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 150,41 04.05.2016 19.05.2016 29.04.2016 02.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 drvené kamenivo 0/22/32 mm 12,720t, 4/8 mm HDK 4,990t
226. došlá č. 1031601174 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1356,33 05.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 03.05.2016 13.05.2016 06.05.2016 uloženie komunálneho odpadu, uloženie objemného odpadu, zákonný poplatok
227. došlá č. 20160165 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 330,00 05.05.2016 19.05.2016 29.04.2016 29.04.2016 13.05.2016 06.05.2016 štrk fr. 0-22 16t, fr. 0-4 3t
228. došlá č. 2270201917 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 53,00 05.05.2016 19.05.2016 31.05.2016 01.05.2016 16.05.2016 06.05.2016 elektrická energia
229. došlá č. 1990035316 Xerox Limited, o.z., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 06.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 02.05.2016 16.05.2016 13.05.2016 nájom kopírovacieho stroja
230. došlá č. 1605/003 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 1150,90 06.05.2016 19.05.2016 03.05.2016 03.05.2016 10.05.2016 13.05.2016 farba a riedidlo
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
231. došlá č. 9916600171 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 166,25 06.05.2016 19.05.2016 03.05.2016 03.05.2016 17.05.2016 13.05.2016 čistenie kanalizačného potrubia, prenájom vozidla CAS 32
232. došlá č. 9/2016 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1821,00 06.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 06.05.2016 20.05.2016 13.05.2016 stravovanie zamestnancov OcÚ, 610 obedov, apríl 2016
233. došlá č. 6/2016 Odevy - Textil, Nálepkovo 589 34603409 660,55 06.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 30.04.2016 14.05.2016 13.05.2016 tovar osobitný príjemca, šatstvo, apríl 2016
234. došlá č. 2016088 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 26,64 09.05.2016 19.05.2016 29.04.2016 02.05.2016 01.06.2016 13.05.2016 posypový materiál - kamenivo 4/8 3t
235. došlá č. 160488 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 57,79 10.05.2016 19.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 16.05.2016 13.05.2016 toner
236. došlá č. 1605/009 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 597,20 10.05.2016 19.05.2016 05.05.2016 05.05.2016 12.05.2016 13.05.2016 struna vyžínacia, štít, kosačka, olej, vyžínacia hlava
237. došlá č. 1784668695 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 41,11 10.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 02.05.2016 18.05.2016 13.05.2016 služby pevnej siete KC Mlyn
238. došlá č. 2784603604 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 216,54 10.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 02.05.2016 18.05.2016 13.05.2016 služby pevnej siete Obecný úrad
239. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1477,74 10.05.2016 19.05.2016 30.04.2016 10.05.2016 24.05.2016 13.05.2016 elektrická energia
240. došlá č. 22160111 VSK Mineral, s.r.o. Južná trieda 125, Košice 36706311 23,18 11.05.2016 13.06.2016 04.05.2016 09.05.2016 23.05.2016 19.05.2016 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 3,22 t
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
241. došlá č. 1601036 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7 33850691 1380,72 12.05.2016 13.06.2016 06.05.2016 06.05.2016 13.05.2016 19.05.2016 kvetinová výzdoba obce
242. došlá č. 160100008 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 385,00 12.05.2016 13.06.2016 30.04.2016 03.05.2016 17.05.2016 19.05.2016 služby spojené s verejným obstarávaním
243. došlá č. FO 1600004 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2203,20 12.05.2016 13.06.2016 30.04.2016 30.04.2016 14.05.2016 19.05.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom za apríl 2016
244. došlá č. 161277 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 21703747 41,78 13.05.2016 13.06.2016 10.05.2016 11.05.2016 18.05.2016 19.05.2016 betonárska oceľ, sieť 8/150x150
245. došlá č. 2290097382 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 966,73 13.05.2016 13.06.2016 30.04.2016 10.05.2016 24.05.2016 19.05.2016 elektrická energia
246. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 365,32 13.05.2016 13.06.2016 30.04.2016 10.05.2016 24.05.2016 19.05.2016 elektrická energia
247. došlá č. 2290115951 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1128,58 13.05.2016 13.06.2016 30.04.2016 10.05.2016 24.05.2016 19.05.2016 elektrická energia
248. došlá č. 7604089404 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 16.05.2016 13.06.2016 07.05.2016 08.05.2016 25.05.2016 19.05.2016 služby mobilnej siete
249. došlá č. 7603839196 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 60,80 16.05.2016 13.06.2016 07.05.2016 08.05.2016 25.05.2016 19.05.2016 služby mobilnej siete
250. došlá č. 0125/16 Qatro, s.r.o., Letecká 37, Spišská Nová Ves 31674631 322,56 16.05.2016 13.06.2016 05.05.2016 06.05.2016 20.05.2016 19.05.2016 betónové výrobky
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
251. došlá č. 160039 PaedDr. K.Volčková Sláviková, Kendice 48 46443983 780,00 17.05.2016 16.06.2016 13.05.2016 13.05.2016 12.07.2016 19.05.2016 apgrejd webu 7 mesiacov
252. došlá č. 160840 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 83,29 18.05.2016 16.06.2016 17.05.2016 17.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 kancelárske potreby
253. došlá č. 20160505 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1688,00 19.05.2016 16.06.2016 18.05.2016 18.05.2016 01.06.2016 27.05.2016 výroba betónového plotu
254. došlá č. 6/2016 Lucia Riemerová, Nálepkovo 389 40108970 619,50 20.05.2016 16.06.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.06.2016 27.05.2016 pracovné odevy, materiál a náradie - aktivačná činnosť
255. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -36,94 23.05.2016 16.06.2016 04.05.2016 23.05.2016 02.06.2016 27.05.2016 vyúčtovanie elektrickej energie
256. došlá č. 1601046 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 252,80 23.05.2016 16.06.2016 20.05.2016 20.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 upgrade na Windows 10, diagnostika, antivírová a antispamová kontrola, nastavenie parametrov
257. došlá č. 1601045 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 519,00 25.05.2016 16.06.2016 20.05.2016 20.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 upgrade na Windows 10 - 15x PC, nastavenie Urbis, parametrov, tlačiarní
258. došlá č. 1601165 LLtrans, s.r.o., Mlynská 39/2047, Spišská Nová Ves 50010573 36,00 25.05.2016 16.06.2016 23.05.2016 23.05.2016 30.05.2016 27.05.2016 umývanie áut
259. došlá č. 22160145 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 81,65 25.05.2016 16.06.2016 20.05.2016 23.05.2016 06.06.2016 27.05.2016 drvené kamenivo 22/32/63 mm HDK 4,900t, 0/22/32 mm 3,780t
260. došlá č. 160531 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 454,90 25.05.2016 16.06.2016 24.05.2016 24.05.2016 30.05.2016 27.05.2016 6 ks tonerov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
261. došlá č. 1605/034 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 680,00 26.05.2016 16.06.2016 23.05.2016 23.05.2016 31.05.2016 27.05.2016 búracie kladivo
262. došlá č. 7604696132 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 27.05.2016 16.06.2016 21.05.2016 22.05.2016 09.06.2016 03.06.2016 služby mobilnej siete
263. došlá č. 7604689060 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 27.05.2016 16.06.2016 21.05.2016 22.05.2016 09.06.2016 03.06.2016 služby mobilnej siete
264. došlá č. 7604675032 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 27.05.2016 16.06.2016 21.05.2016 22.05.2016 09.06.2016 03.06.2016 služby mobilnej siete
265. došlá č. 7604660941 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 27.05.2016 16.06.2016 21.05.2016 22.05.2016 09.06.2016 03.06.2016 služby mobilnej siete
266. došlá č. 7604680366 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,18 27.05.2016 16.06.2016 21.05.2016 22.05.2016 09.06.2016 03.06.2016 služby mobilnej siete
267. došlá č. 7604705661 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 27.05.2016 16.06.2016 21.05.2016 22.05.2016 09.06.2016 03.06.2016 služby mobilnej siete
268. došlá č. 1031601457 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1598,58 27.05.2016 16.06.2016 25.05.2016 25.05.2016 06.06.2016 03.06.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
269. došlá č. 20160506 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1277,35 27.05.2016 16.06.2016 26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 03.06.2016 výmena okien v nájomnom byte, Hlavná 744
270. došlá č. 20160507 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1277,35 27.05.2016 16.06.2016 26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 03.06.2016 výmena okien v nájomnom byte, Hlavná 744
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
271. došlá č. 20160508 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1697,25 27.05.2016 16.06.2016 26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 03.06.2016 výmena okien v nájomnom byte, Hlavná 744
272. došlá č. 20160509 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 285,00 27.05.2016 16.06.2016 26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 03.06.2016 zemné výkopové práce
273. došlá č. 1601046 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7 33840691 232,66 30.05.2016 16.06.2016 18.05.2016 18.05.2016 01.06.2016 03.06.2016 kvetinová výzdoba
274. došlá č. 1689369801-9-R Nakladatelství Forum, s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 243,42 30.05.2016 16.06.2016 20.05.2016 20.05.2016 10.06.2016 03.06.2016 manuál verejného obstarávania
275. došlá č. 89948324 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 9,80 30.05.2016 17.06.2016 26.05.2016 26.05.2016 16.06.2016 03.06.2016 balíček Staviame bez chýb, pokút a penále
276. došlá č. 1600118 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 01.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 31.05.2016 14.06.2016 03.06.2016 BOZP, CO, PZS, OPP za máj 2016
277. došlá č. 1601047 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 378,70 02.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 31.05.2016 07.06.2016 10.06.2016 inštalácia modulu, 22 ks USB 64GB
278. došlá č. 1990036394 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 03.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 01.06.2016 15.06.2016 10.06.2016 nájom kopírovacieho stroja
279. došlá č. 160574 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 305,35 06.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 31.05.2016 10.06.2016 10.06.2016 čiernobiele a farebné kópie A4 a A3
280. došlá č. 20160227 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 201,60 06.06.2016 17.06.2016 25.05.2016 31.05.2016 14.06.2016 10.06.2016 štrk fr. 0-22 12t
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
281. došlá č. 16209 Mužík Ľubomír, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 1664,26 06.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 31.05.2016 14.06.2016 10.06.2016 vodoinštalačný materiál
282. došlá č. 160100131 ML Reklama, s.r.o., Hanulova 11, Spišská Nová Ves 45456941 87,60 06.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 31.05.2016 14.06.2016 10.06.2016 mapa tabuľa, mapa papier, mapa baner
283. došlá č. 1600131 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 07.06.2016 17.06.2016 16.05.2016 16.05.2016 04.06.2016 10.06.2016 vstupné školenie BOZP pre aktivačných pracovníkov
284. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1027,55 08.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 08.06.2016 22.06.2016 10.06.2016 elektrická energia
285. došlá č. 1031601568 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 785,40 08.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 03.06.2016 13.06.2016 10.06.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
286. došlá č. 161639 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 110,59 08.06.2016 17.06.2016 27.05.2016 31.05.2016 07.06.2016 10.06.2016 betonárska oceľ
287. došlá č. 0785530802 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 219,06 08.06.2016 17.06.2016 31.05.2016 02.06.2016 20.06.2016 10.06.2016 služby pevnej siete, Obecný úrad, máj 2016
288. došlá č. 0140/16 Qatro, s.r.o., Letecká 37, Spišská Nová Ves 31674631 153,46 08.06.2016 17.06.2016 27.05.2016 27.05.2016 10.06.2016 10.06.2016 betónové výrobky
289. došlá č. 10/2016 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1937,00 08.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 08.06.2016 22.06.2016 14.06.2016 stravovanie zamestnancov, máj 2016, 648 obedov
290. došlá č. 7/2016 Viktor Riemer, Odevy Textil, Nálepkovo 293 34603409 859,58 08.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 31.05.2016 14.06.2016 14.06.2016 tovar osobitný príjemca, šatstvo, máj 2016
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
291. došlá č. 16010044 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 788,40 09.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 06.06.2016 20.06.2016 14.06.2016 obecné noviny 3/2016, 650 ks
292. došlá č. 2785597544 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,78 09.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 02.06.2016 20.06.2016 14.06.2016 služby pevnej siete, KC Mlyn, máj 2016
293. došlá č. 3306752546 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 1,00 09.06.2016 22.06.2016 08.06.2016 07.06.2016 10.06.2016 08.06.2016 poplatok za nový mobilný telefón Samsung Galaxy J3
294. došlá č. 205160064 Alniko, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves 36582930 202,50 09.06.2016 22.06.2016 18.05.2016 18.05.2016 25.05.2016 14.06.2016 údržba nájomných bytov
295. došlá č. 205160111 Alniko, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves 36582930 89,13 09.06.2016 22.06.2016 30.05.2016 30.05.2016 06.06.2016 14.06.2016 údržba nájomných bytov
296. došlá č. 160100011 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 105,00 10.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 08.06.2016 22.06.2016 14.06.2016 služby spojené s verejným obstarávaním, máj 2016
297. došlá č. 1601048 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 1254,80 10.06.2016 22.06.2016 07.06.2016 08.06.2016 15.06.2016 14.06.2016 2 ks počítačová zostava
298. došlá č. 1601049 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 704,30 10.06.2016 22.06.2016 07.06.2016 08.06.2016 15.06.2016 14.06.2016 inštalácia Windows 10, prevod údajov, nastavenie počítačovej siete a tlačiarne
299. došlá č. 160100087 TV Elektronik, Peter Fabiny, Hnilčík 200 14374391 58,66 10.06.2016 22.06.2016 07.06.2016 07.06.2016 21.06.2016 14.06.2016 preladenie DVB-T
300. došlá č. FO 1600005 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2320,50 13.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 31.05.2016 14.06.2016 14.06.2016 stravovanie dôchodcov - vývoz, máj 2016
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
301. došlá č. 160583 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 189,86 13.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 31.05.2016 15.06.2016 14.06.2016 čiernobiele kópie A4, 7911 strán
302. došlá č. 2290097382 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1000,97 13.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 08.06.2016 22.06.2016 14.06.2016 elektrická energia
303. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 304,80 13.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 08.06.2016 22.06.2016 14.06.2016 elektrická energia
304. došlá č. 2290115951 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 828,43 13.06.2016 22.06.2016 31.05.2016 08.06.2016 22.06.2016 14.06.2016 elektrická energia
305. došlá č. 2016661 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola PO, Kuzmányho 36, Martin 00177474 60,00 13.06.2016 22.06.2016 05.06.2016 09.06.2016 23.06.2016 14.06.2016 školné za základnú prípravu členov hasičských jednotiek
306. došlá č. 7/2016 Lucia Riemerová, Nálepkovo 399 40108970 719,00 14.06.2016 06.07.2016 13.06.2016 13.06.2016 13.07.2016 24.06.2016 farba, štetce, lepidlá, špachtle, tmel, sieťka
307. došlá č. 1606/007 Ladislav Sakmary, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 675,00 14.06.2016 06.07.2016 09.06.2016 09.06.2016 16.06.2016 24.06.2016 vrecia, farba, riedidlo
308. došlá č. 160629 Agro-Spišs, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 587,34 14.06.2016 06.07.2016 10.06.2016 10.06.2016 24.06.2016 24.06.2016 oprava krovinorezov
309. došlá č. FV1600051 Najlevos, s.r.o., Hnilčík 204 46355031 71,64 15.06.2016 06.07.2016 08.06.2016 08.06.2016 15.06.2016 24.06.2016 preprava drevnej hmoty
310. došlá č. 7604797502 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 58,16 16.06.2016 06.07.2016 07.06.2016 08.06.2016 27.06.2016 24.06.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
311. došlá č. 216031 Durst, s.r.o., Bohumínska 1876/2, Karviná, Česká republika 25372467 9265,70 16.06.2016 08.07.2016 15.06.2016 15.06.2016 29.06.2016 24.06.2016 kolumbárium 21 schránok, lavička, kvetináč, kôš
312. došlá č. 216032 Durst, s.r.o., Bohumínska 1876/2, Karviná, Česká republika 25372467 2521,60 16.06.2016 08.07.2016 15.06.2016 15.06.2016 29.06.2016 24.06.2016 montáž kolumbária
313. došlá č. 116603290 Elektra PV, s.r.o., Vrbenská 197/23, České Budějovice, Česká republika 48202550 281,14 16.06.2016 08.07.2016 15.06.2016 15.06.2016 15.06.2016 24.06.2016 LED TV Orava
314. došlá č. 161319 Tatrapak, s.r.o., Sládkovičova 471/15, Štrba 31693628 17,60 20.06.2016 08.07.2016 01.06.2016 01.06.2016 15.06.2016 24.06.2016 tovar do ubytovne
315. došlá č. 201636 AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves 44877102 960,00 20.06.2016 08.07.2016 15.06.2016 16.06.2016 22.06.2016 24.06.2016 audit za rok 2015
316. došlá č. 161757 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 194,95 16.06.2016 08.07.2016 03.06.2016 14.06.2016 21.06.2016 24.06.2016 materiál na redukčnú šachtu
317. došlá č. 16215 Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 2480,76 17.06.2016 08.07.2016 15.06.2016 15.06.2016 29.06.2016 24.06.2016 redukčný ventil, 2 ks
318. došlá č. 7605040815 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 17.06.2016 08.07.2016 07.06.2016 08.06.2016 27.06.2016 24.06.2016 služby mobilnej siete
319. došlá č. 161814 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 163,50 20.06.2016 08.07.2016 13.06.2016 16.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 stavebný materiál, oprava fasády knižnice
320. došlá č. 3306754836 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 19,00 20.06.2016 08.07.2016 08.06.2016 08.06.2016 11.06.2016 24.06.2016 poplatok za nový mobilný telefón
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
321. došlá č. 3306759076 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 1,00 20.06.2016 08.07.2016 08.06.2016 08.06.2016 11.06.2016 24.06.2016 poplatok za nový mobilný telefón
322. došlá č. 3306755886 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 1,00 20.06.2016 08.07.2016 08.06.2016 08.06.2016 11.06.2016 24.06.2016 poplatok za nový mobilný telefón
323. došlá č. 1603341 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 89,94 21.06.2016 08.07.2016 10.06.2016 20.06.2016 04.07.2016 24.06.2016 analýza odpadových vôd
324. došlá č. 160654 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 128,11 21.06.2016 08.07.2016 20.06.2016 20.06.2016 26.06.2016 24.06.2016 toner
325. došlá č. 11600083 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 149,36 21.06.2016 08.07.2016 17.06.2016 17.06.2016 01.07.2016 24.06.2016 nájom za Aviu za I. polrok 2016
326. došlá č. 22160222 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 24,55 22.06.2016 08.07.2016 17.06.2016 20.06.2016 04.07.2016 24.06.2016 drvené kamenivo 4/8 mm HDK, 3,410 t
327. došlá č. 11600072 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 974,30 22.06.2016 08.07.2016 08.06.2016 08.06.2016 30.06.2016 24.06.2016 ihličnatá guľatina 11,94 m3
328. došlá č. FV1600052 Najlevos, s.r.o., Hnilčík 204 46355031 960,00 22.06.2016 08.07.2016 20.06.2016 20.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 vyrezávania a odvoz nežiadúcich drevín za mesiac jún 2016
329. došlá č. 19/2016 Tibor Farkaš BELIVIE, Vinohrady 992/5, Vráble 30372704 200,00 22.06.2016 08.07.2016 21.06.2016 21.06.2016 21.06.2016 21.06.2016 materiál do jedálne Turistickej ubytovne
330. došlá č. 09/16 Brandobur Peter, Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 996,50 22.06.2016 08.07.2016 31.05.2016 31.05.2016 15.06.2016 30.06.2016 tovar, osobitný príjemca, potraviny, máj 2016
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
331. došlá č. 10/16 Brandobur Peter, Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 334,66 22.06.2016 08.07.2016 31.05.2016 31.05.2016 15.06.2016 30.06.2016 cement 25 kg, 112 ks
332. došlá č. 26/2016 Daniel Plencner, Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves 41686781 1305,00 23.06.2016 08.07.2016 21.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 30.06.2016 deratizácia a dezinsekcia rómskych osád Grun a Píla
333. došlá č. 0178/16 Qatro, s.r.o., Letecká 37, Spišská Nová Ves 31674631 90,54 24.06.2016 08.07.2016 16.06.2016 16.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 betónové výrobky
334. došlá č. 20166094 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 69,00 27.06.2016 08.07.2016 01.06.2016 01.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 servisná práca - oprava traktora
335. došlá č. 1603441 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 27.06.2016 08.07.2016 21.06.2016 24.06.2016 08.07.2016 30.06.2016 analýza pitnej vody
336. došlá č. 20162323 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 37,32 27.06.2016 08.07.2016 01.06.2016 01.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 oprava traktora - materiál
337. došlá č. 1689397001-6-R Nakladatelství Forum, s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 112,62 27.06.2016 08.07.2016 14.06.2016 16.06.2016 14.07.2016 30.06.2016 publikácia Odpadové hospodárstvo
338. došlá č. 1600309 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 180,00 27.06.2016 08.07.2016 22.06.2016 22.06.2016 02.07.2016 30.06.2016 oprava vozidla Peugeot 307
339. došlá č. 161050 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 82,20 27.06.2016 08.07.2016 06.06.2016 20.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 kancelárske potreby
340. došlá č. 161089 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 90,96 27.06.2016 08.07.2016 24.06.2016 24.06.2016 04.07.2016 30.06.2016 tovar do bufetu, Turistická ubytovňa
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
341. došlá č. 0588/2016 Seteza elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 264,96 27.06.2016 08.07.2016 24.06.2016 24.06.2016 01.07.2016 30.06.2016 elektroinštalačný materiál
342. došlá č. 1603399 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 71,04 28.06.2016 08.07.2016 21.06.2016 23.06.2016 07.07.2016 30.06.2016 analýza odpadovej vody
343. došlá č. 7605667902 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 30.06.2016 28.07.2016 21.06.2016 22.06.2016 11.07.2016 08.07.2016 služby mobilnej siete
344. došlá č. 7605637640 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 34,38 30.06.2016 28.07.2016 21.06.2016 22.06.2016 11.07.2016 08.07.2016 služby mobilnej siete
345. došlá č. 7605650800 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 30.06.2016 28.07.2016 21.06.2016 22.06.2016 11.07.2016 08.07.2016 služby mobilnej siete
346. došlá č. 7605614135 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,51 30.06.2016 28.07.2016 21.06.2016 22.06.2016 11.07.2016 08.07.2016 služby mobilnej siete
347. došlá č. 7605646929 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 25,56 30.06.2016 28.07.2016 21.06.2016 22.06.2016 11.07.2016 08.07.2016 služby mobilnej siete
348. došlá č. 1601052 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 279,90 30.06.2016 28.07.2016 28.06.2016 28.06.2016 05.07.2016 08.07.2016 úprava tlačových výstupov, upgrade Win10, nastavenie PC
349. došlá č. 22160234 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 122,11 30.06.2016 28.07.2016 24.06.2016 27.06.2016 11.07.2016 08.07.2016 drvené kamenivo 0/22/32 mm 5,2t, 4/8 mm HDK 10,460t
350. došlá č. 160689 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 221,09 30.06.2016 28.07.2016 30.06.2016 30.06.2016 06.07.2016 08.07.2016 tonery 3 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
351. došlá č. 1603568 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 653,28 01.07.2016 28.07.2016 29.06.2016 30.06.2016 14.07.2016 08.07.2016 analýza pitnej vody
352. došlá č. 1600140 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 01.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 30.06.2016 14.07.2016 08.07.2016 BOZP, OPP, CO a PZS za jún 2016
353. došlá č. 1031601895 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1630,14 04.07.2016 28.07.2016 29.06.2016 29.06.2016 11.07.2016 08.07.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11ks, zákonný poplatok
354. došlá č. 20162967 MADE s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 04.07.2016 28.07.2016 01.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 08.07.2016 systémová podpora Urbis III. štvrťrok 2016
355. došlá č. 22160246 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 45,54 04.07.2016 28.07.2016 28.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 08.07.2016 drvené kamenivo 0/22/32 mm 5,06t
356. došlá č. 20160299 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 336,72 06.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 30.06.2016 14.07.2016 08.07.2016 štrk fr. 0-22 13t, fr. 0-4 5,8t
357. došlá č. 206160102 Alniko, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves 36582930 215,31 06.07.2016 28.07.2016 27.06.2016 27.06.2016 04.07.2016 08.07.2016 tovar na opravu okien
358. došlá č. 206160101 Alniko, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves 36582930 180,16 06.07.2016 28.07.2016 27.06.2016 27.06.2016 04.07.2016 08.07.2016 tovar na opravu okien
359. došlá č. 5786464501 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 217,38 06.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 02.07.2016 18.07.2016 08.07.2016 služby pevnej siete, Obecný úrad, jún 2016
360. došlá č. 9786530606 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 41,02 06.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 02.07.2016 18.07.2016 08.07.2016 služby pevnej siete, KC Mlyn, jún 2016
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
361. došlá č. 20160167 Soveľ Ján, Hlavná 527, Nálepkovo 33065438 601,78 08.07.2016 28.07.2016 23.06.2016 23.06.2016 27.06.2016 15.07.2016 porez drevnej hmoty 11,940 m3
362. došlá č. FO 1600006 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2277,15 08.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 30.06.2016 14.07.2016 15.07.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom za mesiac jún 2016
363. došlá č. 8/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 563,34 08.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 30.06.2016 14.07.2016 15.07.2016 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, jún 2016
364. došlá č. 161132 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 34,43 11.07.2016 28.07.2016 24.06.2016 30.06.2016 10.07.2016 15.07.2016 kancelársky materiál
365. došlá č. 1031602063 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 883,80 11.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 06.07.2016 18.07.2016 15.07.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
366. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 694,96 11.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 11.07.2016 25.07.2016 15.07.2016 elektrická energia
367. došlá č. 11/2016 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1891,50 12.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 02.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 obedy pre zamestnancov 634 ks, jún 2016
368. došlá č. 2290097382 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 932,95 14.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 11.07.2016 25.07.2016 15.07.2016 elektrická energia
369. došlá č. 2290115951 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 430,94 14.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 11.07.2016 25.07.2016 15.07.2016 elektrická energia
370. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 255,70 14.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 11.07.2016 25.07.2016 15.07.2016 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
371. došlá č. 2016167 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 848,41 14.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 11.07.2016 10.08.2016 15.07.2016 dopravné značky 21 ks, rúra 18 ks, úchytky 42 ks
372. došlá č. 2016166 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 585,82 14.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 11.07.2016 10.08.2016 15.07.2016 osadenie zvislého dopravného značenia
373. došlá č. 20160057 Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Kammerhofská 20, Banská Štiavnica 42012252 120,00 15.07.2016 28.07.2016 27.06.2016 27.06.2016 11.07.2016 15.07.2016 bedeker - banské, banícke, hutnícke a mineraogické múzeá a expozície, sprístupnené štôlne a skanzeny v SR, 100 ks
374. došlá č. 160100013 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 140,00 15.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 08.07.2016 22.07.2016 15.07.2016 služby spojené s verejným obstarávaním za jún 2016
375. došlá č. 8/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 174,00 15.07.2016 28.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 29.07.2016 22.07.2016 čižmy pre robotníkov
376. došlá č. 7606003957 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 174,00 15.07.2016 28.07.2016 07.07.2016 08.07.2016 25.07.2016 22.07.2016 služby mobilnej siete
377. došlá č. 7605781031 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 63,35 15.07.2016 28.07.2016 07.07.2016 08.07.2016 25.07.2016 22.07.2016 služby mobilnej siete
378. došlá č. 16245 Mužík Ľubomír, Trieda 1.mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 4150,96 15.07.2016 28.07.2016 11.07.2016 11.07.2016 25.07.2016 22.07.2016 vodoinštalačný materiál
379. došlá č. 1601034 Ladma, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves 31713076 169,68 15.07.2016 28.07.2016 12.07.2016 12.07.2016 26.07.2016 22.07.2016 konštrukčná rúra 38x2
380. došlá č. 302630028 RH - Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 2400,00 15.07.2016 28.07.2016 21.06.2016 06.07.2016 20.07.2016 22.07.2016 projektová dokumentácia na stavbu - Splašková kanalizácia Nálepkovo
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
381. došlá č. 1990037708 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 19.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 04.07.2016 18.07.2016 22.07.2016 nájom kopírovacieho stroja
382. došlá č. 1601055 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 297,00 19.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 14.07.2016 21.07.2016 22.07.2016 servis informačného systému Urbis formou vzdialeného prístupu za 3. štvrťrok 2016
383. došlá č. 8/2016 Lucia Riemerová, Nálepkovo 399 40108970 602,80 19.07.2016 28.07.2016 18.07.2016 18.07.2016 18.08.2016 22.07.2016 materiál na aktivačnú činnosť
384. došlá č. 9/2016 Lucia Riemerová, Nálepkovo 399 40108970 669,20 20.07.2016 28.07.2016 19.07.2016 19.07.2016 19.08.2016 22.07.2016 materiál na aktivačnú činnosť
385. došlá č. 0214/16 Qatro, s.r.o., Letecká 37, Spišská Nová Ves 31674631 118,80 20.07.2016 28.07.2016 04.07.2016 04.07.2016 18.07.2016 22.07.2016 betónové výrobky
386. došlá č. 160738 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 770,69 20.07.2016 28.07.2016 19.07.2016 19.07.2016 02.08.2016 22.07.2016 oprava miešačky, krovinorezov
387. došlá č. 1600167 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 369,00 21.07.2016 28.07.2016 14.07.2016 14.07.2016 02.08.2016 22.07.2016 školenie BOZP, OPP pre aktivačných pracovníkov
388. došlá č. 12/16 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 606,92 21.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 30.06.2016 15.07.2016 22.07.2016 stavebný materiál
389. došlá č. 11/16 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1412,34 21.07.2016 28.07.2016 29.06.2016 29.06.2016 15.07.2016 22.07.2016 tovar pre prídavky na deti, potraviny, jún 2016
390. došlá č. 13/16 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 123,98 21.07.2016 28.07.2016 30.06.2016 30.06.2016 15.07.2016 22.07.2016 pramenitá voda 574 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
391. došlá č. 160773 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 546,00 21.07.2016 16.08.2016 14.07.2016 14.07.2016 22.07.2016 29.07.2016 tlačiareň Xerox Phaser 6180, tonery, zaškolenie
392. došlá č. 1607/011 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 610,00 22.07.2016 16.08.2016 21.07.2016 21.07.2016 28.07.2016 29.07.2016 aktivačná činnosť - vrecia, farba, riedidlo
393. došlá č. 07/001/16 EUROcoop partner, s.r.o., Požiarnická 17, Prešov 36749419 700,00 22.07.2016 16.08.2016 21.07.2016 21.07.2016 10.08.2016 29.07.2016 príprava diela - spracovanie PRO
394. došlá č. 160792 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 174,89 26.07.2016 16.08.2016 14.07.2016 25.07.2016 25.07.2016 29.07.2016 tonery
395. došlá č. 161436 Ing.Dušan Čanky - Gumex Slovakia, Inovecká 46, Nitra 33639477 504,34 28.07.2016 16.08.2016 27.07.2016 27.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 pneumatiky na traktor
396. došlá č. 1900617900 VSD, a.s., Mlynská 31, Košice 36599361 121,00 29.07.2016 16.08.2016 21.07.2016 21.07.2016 04.08.2016 29.07.2016 pripojovací poplatok
397. došlá č. 2016009 MAS Hnilec, Obchodná 7, Margecany 42101638 671,00 29.07.2016 16.08.2016 26.07.2016 26.07.2016 10.08.2016 29.07.2016 členský príspevok na rok 2016
398. došlá č. 7606608203 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 29.07.2016 16.08.2016 21.07.2016 22.07.2016 09.08.2016 29.07.2016 služby mobilnej siete
399. došlá č. 7606598982 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,98 29.07.2016 16.08.2016 21.07.2016 22.07.2016 09.08.2016 29.07.2016 služby mobilnej siete
400. došlá č. 7606597387 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 29.07.2016 16.08.2016 21.07.2016 22.07.2016 09.08.2016 29.07.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
401. došlá č. 7606628625 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 29.07.2016 16.08.2016 21.07.2016 22.07.2016 09.08.2016 29.07.2016 služby mobilnej siete
402. došlá č. 7606618245 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 29.07.2016 16.08.2016 21.07.2016 22.07.2016 09.08.2016 29.07.2016 služby mobilnej siete
403. došlá č. 201651 AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves 44877102 180,00 29.07.2016 16.08.2016 27.07.2016 27.07.2016 07.08.2016 29.07.2016 audit KÚZ za rok 2015
404. došlá č. 2016192 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 18,90 01.08.2016 16.08.2016 23.07.2016 27.07.2016 26.08.2016 02.08.2016 zvislé dopravné značenie
405. došlá č. 1600173 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 01.08.2016 16.08.2016 31.07.2016 31.07.2016 14.08.2016 02.08.2016 BOZP, OPP, OZpP, PZS za júl 2016
406. došlá č. 160808 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 252,01 01.08.2016 16.08.2016 29.07.2016 29.07.2016 04.08.2016 02.08.2016 čiernobiele a farebné kópie podľa servisnej zmluvy
407. došlá č. 90160322 eurobus, a.s., Staničné nám. 9, Košice 36211079 180,00 01.08.2016 16.08.2016 09.07.2016 24.07.2016 07.08.2016 02.08.2016 tuzemská preprava Kežmarok 9.7.2016
408. došlá č. 6110000417 B-komplet, s.r.o., B.Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 384,19 01.08.2016 16.08.2016 29.07.2016 24.07.2016 08.08.2016 02.08.2016 podlahová krytina 48 m
409. došlá č. S362407771 Manutan Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava 35885815 969,71 04.08.2016 16.08.2016 22.07.2016 22.07.2016 05.08.2016 05.08.2016 skriňa na spisy so žalúziami 3 ks
410. došlá č. 20166127 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 99,00 02.08.2016 16.08.2016 19.07.2016 19.07.2016 09.08.2016 11.08.2016 servisná práca - oprava traktora
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
411. došlá č. 20162450 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 156,12 02.08.2016 16.08.2016 19.07.2016 19.07.2016 09.08.2016 11.08.2016 materiál - oprava traktora
412. došlá č. 160836 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 159,36 04.08.2016 16.08.2016 29.07.2016 02.08.2016 08.08.2016 11.08.2016 čiernobiele kópie podľa servisnej zmluvy
413. došlá č. 22160337 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 34,84 04.08.2016 16.08.2016 29.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 drvené kamenivo 0/22/32 mm 3,87 t
414. došlá č. 16260 Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 403,24 04.08.2016 16.08.2016 29.07.2016 29.07.2016 12.08.2016 11.08.2016 vodoinštalačný materiál
415. došlá č. 1600371 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 313,20 05.08.2016 16.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 12.08.2016 11.08.2016 oprava vozidla Peugeot 307
416. došlá č. 1031602312 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 2467,99 05.08.2016 16.08.2016 31.07.2016 01.08.2016 11.08.2016 11.08.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100 l 11 ks, zákonný poplatok
417. došlá č. 1990038646 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 05.08.2016 16.08.2016 31.07.2016 02.08.2016 16.08.2016 11.08.2016 nájom kopírky
418. došlá č. 160100030 Asystel, s.r.o., Topoľová 17/12, Spišská Nová Ves 45634289 126,60 05.08.2016 16.08.2016 05.08.2016 05.08.2016 12.08.2016 11.08.2016 oprava telefónnej ústredne
419. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3629,00 05.08.2016 16.08.2016 31.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 elektrická energia
420. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 180,00 05.08.2016 16.08.2016 31.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
421. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 14,00 05.08.2016 16.08.2016 31.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 elektrická energia
422. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 955,00 05.08.2016 16.08.2016 31.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 elektrická energia
423. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 645,00 05.08.2016 16.08.2016 31.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 elektrická energia
424. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 81,00 05.08.2016 16.08.2016 31.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 elektrická energia
425. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 5,64 05.08.2016 16.08.2016 31.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 elektrická energia - úrok z omeškania
426. došlá č. 10/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 919,42 09.08.2016 16.08.2016 27.07.2016 27.07.2016 10.08.2016 11.08.2016 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, júl 2016, šatstvo
427. došlá č. 160850 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 120,88 09.08.2016 16.08.2016 08.08.2016 08.08.2016 14.08.2016 11.08.2016 tonery
428. došlá č. 1031602354 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1073,00 08.08.2016 16.08.2016 31.07.2016 02.08.2016 12.08.2016 11.08.2016 uloženie komunálneho a stavebného odpadu, zákonný poplatok
429. došlá č. 2270201917 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 53,00 08.08.2016 16.08.2016 31.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 elektrická energia
430. došlá č. 1600186 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 51,00 09.08.2016 16.08.2016 01.08.2016 08.08.2016 27.08.2016 11.08.2016 školenie BOZP, OPP, OZpP pre aktivačných pracovníkov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
431. došlá č. FV1600072 Najlevos, s.r.o., Hnilčík 204 46355031 45,18 09.08.2016 16.08.2016 08.08.2016 08.08.2016 12.08.2016 11.08.2016 preprava drevnej hmoty
432. došlá č. 4787392305 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 216,89 10.08.2016 16.08.2016 31.07.2016 02.08.2016 18.08.2016 11.08.2016 služby pevnej siete
433. došlá č. 8787458348 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,51 10.08.2016 16.08.2016 31.07.2016 02.08.2016 18.08.2016 11.08.2016 služby pevnej siete
434. došlá č. 11600118 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 327,95 11.08.2016 16.08.2016 08.08.2016 08.08.2016 29.08.2016 11.08.2016 guľatina 3,20 m3, vláknina 3,53 m3
435. došlá č. FO 1600007 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2302,65 11.08.2016 16.08.2016 31.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 11.08.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom, júl 2016
436. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 512,16 12.08.2016 08.09.2016 31.07.2016 09.08.2016 23.08.2016 19.08.2016 elektrická energia
437. došlá č. 20160371 Jaroslav Olejník - Betol, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 229,20 12.08.2016 08.09.2016 30.07.2016 30.07.2016 19.08.2016 19.08.2016 štrk fr. 0-22 10t, fr. 0-4 3t
438. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 274,63 15.08.2016 08.09.2016 31.07.2016 09.08.2016 23.08.2016 19.08.2016 elektrická energia
439. došlá č. 2290115951 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 371,08 15.08.2016 08.09.2016 31.07.2016 09.08.2016 23.08.2016 19.08.2016 elektrická energia
440. došlá č. 2290097382 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 905,47 15.08.2016 08.09.2016 31.07.2016 09.08.2016 23.08.2016 19.08.2016 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
441. došlá č. 21160968 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 456,23 15.08.2016 08.09.2016 05.08.2016 11.08.2016 25.08.2016 19.08.2016 vyhľadávanie poruchy
442. došlá č. 15/16 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 167,33 15.08.2016 08.09.2016 28.07.2016 28.07.2016 12.08.2016 19.08.2016 cement 56 ks
443. došlá č. 14/16 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1148,86 15.08.2016 08.09.2016 27.07.2016 27.07.2016 12.08.2016 19.08.2016 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, júl 2016, potraviny
444. došlá č. 20162272 Ing. Zsolt Marczibal - Connect, Kráľov Brod 56 17644429 42,20 15.08.2016 08.09.2016 11.08.2016 11.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 kancelárske potreby pre knižnicu
445. došlá č. 7606732481 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 52,62 16.08.2016 08.09.2016 07.08.2016 08.08.2016 25.08.2016 19.08.2016 služby mobilnej siete
446. došlá č. 7606960404 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 10,39 16.08.2016 08.09.2016 07.08.2016 08.08.2016 25.08.2016 19.08.2016 služby mobilnej siete
447. došlá č. 10/2016 Lucia Riemerová, Nálepkovo 399 40108970 716,20 17.08.2016 08.09.2016 15.08.2016 15.08.2016 15.09.2016 19.08.2016 materiál pre aktivačných pracovníkov
448. došlá č. 13/2016 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1358,00 16.08.2016 08.09.2016 31.07.2016 12.08.2016 26.08.2016 19.08.2016 stravovanie zamestnancov za júl 2016, 455 ks
449. došlá č. 201608050 RH Sound, s.r.o., Kollárova 1199, Vráble 36559717 126,30 17.08.2016 09.09.2016 11.08.2016 11.08.2016 25.08.2016 17.08.2016 mikrofón, reproduktor, zvukovod
450. došlá č. F16006219 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 224,64 18.08.2016 09.09.2016 03.08.2016 03.08.2016 11.08.2016 26.08.2016 online kniha Aktuálne vzorové zmluvy, právne predpisy
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
451. došlá č. 1608/004 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 598,00 18.08.2016 09.09.2016 12.08.2016 12.08.2016 19.08.2016 26.08.2016 materiál na aktivačnú činnosť
452. došlá č. 160862 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 283,10 19.08.2016 09.09.2016 19.08.2016 19.08.2016 25.08.2016 26.08.2016 tonery
453. došlá č. 161332 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 76,69 24.08.2016 09.09.2016 02.08.2016 16.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 kancelársky materiál
454. došlá č. 20160199 Ján Soveľ, Hlavná 527, Nálepkovo 33065438 379,51 24.08.2016 12.09.2016 16.08.2016 16.08.2016 23.08.2016 26.08.2016 porez drevnej hmoty 7,53 m3
455. došlá č. 16048 Pro-Forest Rožňava, s.r.o., Štítnicka 23, Rožňava 31722831 975,00 24.08.2016 12.09.2016 22.08.2016 22.08.2016 21.09.2016 26.08.2016 rakvy 5 ks, hrobový kríž 5 ks
456. došlá č. 22160374 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 42,12 24.08.2016 12.09.2016 17.08.2016 22.08.2016 05.09.2016 26.08.2016 drvené kamenivo 0/22/32 mm 4,68 t
457. došlá č. 2/8/2016 Ing. Vladimír Lichvár, PhD., Vzdelávacia akadémia, Pruské 294 37191829 310,00 26.08.2016 12.09.2016 12.08.2016 12.08.2016 26.08.2016 31.08.2016 školenie pracovníkov
458. došlá č. 1604665 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 320,40 26.08.2016 12.09.2016 24.08.2016 25.08.2016 08.09.2016 31.08.2016 analýza pitnej vody
459. došlá č. 7607574892 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 30.08.2016 12.09.2016 21.08.2016 22.08.2016 09.09.2016 31.08.2016 služby mobilnej siete
460. došlá č. 7607596059 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 30.08.2016 12.09.2016 21.08.2016 22.08.2016 09.09.2016 31.08.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
461. došlá č. 7607554785 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 30.08.2016 12.09.2016 21.08.2016 22.08.2016 09.09.2016 31.08.2016 služby mobilnej siete
462. došlá č. 7607574894 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,76 30.08.2016 12.09.2016 21.08.2016 22.08.2016 09.09.2016 31.08.2016 služby mobilnej siete
463. došlá č. 7607549988 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 30.08.2016 12.09.2016 21.08.2016 22.08.2016 09.09.2016 31.08.2016 služby mobilnej siete
464. došlá č. 160809 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 770,35 30.08.2016 12.09.2016 22.08.2016 22.08.2016 05.09.2016 31.08.2016 náhradné diely na krovinorezy
465. došlá č. 1608/009 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 425,00 30.08.2016 12.09.2016 22.08.2016 22.08.2016 29.08.2016 31.08.2016 plachta na stan
466. došlá č. 160100038 Asystel, s.r.o., Topoľová 17/12, Spišská Nová Ves 45634289 60,00 30.08.2016 12.09.2016 24.08.2016 24.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 servis telefónnej ústredne
467. došlá č. 1600192 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 31.08.2016 30.09.2016 31.08.2016 31.08.2016 14.09.2016 09.09.2016 BOZP, OPP, CO a PZS za august 2016
468. došlá č. 20160812 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 4576,76 31.08.2016 30.09.2016 29.08.2016 29.08.2016 05.09.2016 09.09.2016 údržba stropu na Dome smútku z dôvodu havarijného stavu
469. došlá č. 20160813 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 225,00 31.08.2016 30.09.2016 29.08.2016 29.08.2016 05.09.2016 09.09.2016 výkopové práce - redukcia šachty
470. došlá č. 90160382 eurobus, a.s., DZ Sp.Nová Ves, Duklianska 47, Spišská Nová Ves 36211079 630,00 02.09.2016 30.09.2016 25.08.2016 26.08.2016 09.09.2016 09.09.2016 autobusová doprava, 2x bus Červený Kláštor a späť
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
471. došlá č. 160100018 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 294,00 02.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 01.09.2016 15.09.2016 09.09.2016 služby verejného obstarávania za 08/2016
472. došlá č. 160811 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 565,68 05.09.2016 30.09.2016 25.08.2016 25.08.2016 08.09.2016 09.09.2016 pracovné odevy a obuv pre aktivačných pracovníkov
473. došlá č. 7605623860 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,26 06.09.2016 30.09.2016 21.06.2016 22.06.2016 11.07.2016 06.09.2016 služby mobilnej siete
474. došlá č. 7606579995 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 06.09.2016 30.09.2016 21.07.2016 22.07.2016 09.08.2016 06.09.2016 služby mobilnej siete
475. došlá č. 7607544788 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,09 06.09.2016 30.09.2016 21.08.2016 22.08.2016 09.09.2016 09.09.2016 služby mobilnej siete
476. došlá č. 160926 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 337,55 06.09.2016 30.09.2016 02.09.2016 06.09.2016 12.09.2016 09.09.2016 inštalácia zariadenia Xerox WorkCentre 7855i
477. došlá č. 1990039687 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 07.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 02.09.2016 16.09.2016 09.09.2016 nájom kopírovacieho stroja
478. došlá č. 16010063 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 633,60 07.09.2016 30.09.2016 12.08.2016 23.08.2016 06.09.2016 09.09.2016 Obecné noviny Nálepkovo 4/2016 - 650 ks
479. došlá č. 22160407 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 23,90 07.09.2016 30.09.2016 30.08.2016 05.09.2016 19.09.2016 09.09.2016 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 3,32 t
480. došlá č. 1031602579 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1669,53 07.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 02.09.2016 12.09.2016 09.09.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100 l 11 ks, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
481. došlá č. 8788322796 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 223,22 07.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 02.09.2016 19.09.2016 09.09.2016 služby pevnej siete, Obecný úrad, august 2016
482. došlá č. 4788388882 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 41,09 07.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 02.09.2016 19.09.2016 09.09.2016 služby pevnej siete, KC Mlyn, august 2016
483. došlá č. 2016010 Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 520,20 08.09.2016 30.09.2016 07.09.2016 07.09.2016 14.09.2016 14.09.2016 odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy OcÚ
484. došlá č. 46/2016 Daniel Plencner, Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves 41686781 1104,00 08.09.2016 30.09.2016 27.08.2016 27.08.2016 10.09.2016 14.09.2016 opakovaná deratizácia a dezinsekcia rómskych osád Píla a Grun
485. došlá č. 16/2016 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1532,00 08.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 07.09.2016 14.09.2016 14.09.2016 stravovanie zamestnancov OcÚ za august 2016, 512 obedov
486. došlá č. 1031602681 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1023,43 08.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 05.09.2016 15.09.2016 14.09.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
487. došlá č. 16326 Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 558,30 08.09.2016 30.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 20.09.2016 14.09.2016 vodoinštalačný materiál
488. došlá č. 20160460 Jaroslav Olejník - Betol, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 474,60 08.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 31.08.2016 14.09.2016 14.09.2016 štrk fr. 0-22 24 t, fr. 0-4 3,5 t
489. došlá č. 3307118056 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 1,00 09.09.2016 30.09.2016 07.09.2016 07.09.2016 10.09.2016 09.09.2016 poplatok za telefón Nokia 230
490. došlá č. 3307118416 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 19,00 09.09.2016 30.09.2016 07.09.2016 07.09.2016 10.09.2016 09.09.2016 poplatok za telefón Samsung Galaxy J3
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
491. došlá č. 5201600223 pneuNAJ.com, s.r.o., Nezábudková 5, Bratislava - Ružinov 47545917 186,56 12.09.2016 04.10.2016 06.09.2016 06.09.2016 07.09.2016 14.09.2016 pneumatiky 4 ks Uniroyal AllSeasonExpert
492. došlá č. 1601047 Ladma, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves 31713076 133,52 12.09.2016 04.10.2016 29.08.2016 29.08.2016 12.09.2016 14.09.2016 materiál na opravu dlažby pri kostole v Hámri
493. došlá č. 162950 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 97,15 12.09.2016 04.10.2016 31.08.2016 31.08.2016 07.09.2016 14.09.2016 palisáda - oprava dlažby pri kostole III. Hámor
494. došlá č. 11/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 1662,58 13.09.2016 04.10.2016 25.08.2016 25.08.2016 14.09.2016 14.09.2016 tovar, osobitný príjemca, šatstvo 08/2016
495. došlá č. 263143 Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, Bratislava 36280712 118,80 14.09.2016 04.10.2016 09.09.2016 09.09.2016 23.09.2016 14.09.2016 servisný a udržiavací poplatok, systém Fingera
496. došlá č. 22160427 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 49,82 14.09.2016 04.10.2016 06.09.2016 12.09.2016 26.09.2016 14.09.2016 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 6,92 t
497. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 538,90 14.09.2016 04.10.2016 31.08.2016 13.09.2016 27.09.2016 23.09.2016 elektrická energia
498. došlá č. 20160152 Ján Grajzeľ, Čordáková 32, Košice 45655634 225,00 14.09.2016 04.10.2016 14.09.2016 14.09.2016 28.09.2016 23.09.2016 pohľadnice 2500 ks
499. došlá č. 7607920187 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 10,39 16.09.2016 04.10.2016 07.09.2016 08.09.2016 26.09.2016 23.09.2016 služby mobilnej siete
500. došlá č. 1601065 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 154,50 16.09.2016 04.10.2016 14.09.2016 14.09.2016 21.09.2016 23.09.2016 úprava tlačovej zostavy, vytvorenie podkladov pre bezpečnostný projekt, úprava údajov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
501. došlá č. 7607698983 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 55,69 19.09.2016 04.10.2016 07.09.2016 08.09.2016 26.09.2016 23.09.2016 služby mobilnej siete
502. došlá č. 0901/2016 Seteza Elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 171,90 19.09.2016 04.10.2016 14.09.2016 14.09.2016 21.09.2016 23.09.2016 elektroinštalačný materiál
503. došlá č. 0909/2016 Seteza Elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 316,08 19.09.2016 04.10.2016 19.09.2016 19.09.2016 26.09.2016 23.09.2016 elektroinštalačný materiál
504. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 328,28 19.09.2016 04.10.2016 31.08.2016 13.09.2016 27.09.2016 23.09.2016 elektrická energia
505. došlá č. 2290115951 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 321,71 19.09.2016 04.10.2016 31.08.2016 13.09.2016 27.09.2016 23.09.2016 elektrická energia
506. došlá č. 2290097382 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 841,18 19.09.2016 04.10.2016 31.08.2016 13.09.2016 27.09.2016 23.09.2016 elektrická energia
507. došlá č. 20160209 Cornerstone, s.r.o., Trnavská cesta 50, Bratislava 45645795 5499,99 19.09.2016 04.10.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 19.09.2016 motorové vozidlo Ford Tranzit
508. došlá č. FO 1600008 Domov Nálepkovo, s.r.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2233,80 21.09.2016 04.10.2016 31.08.2016 31.08.2016 14.09.2016 23.09.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom za august 2016
509. došlá č. 11/2016 Lucia Riemerová, Nálepkovo 389 40108970 937,60 21.09.2016 05.10.2016 22.09.2016 22.09.2016 22.10.2016 23.09.2016 materiál na aktivačnú činnosť (farba, štetce, rukavice, riedidlo, lopaty, čižmy)
510. došlá č. 163090 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 85,74 21.09.2016 05.10.2016 03.09.2016 19.09.2016 26.09.2016 23.09.2016 stavebný materiál - rezné kotúče, vrtáky, hmoždinky, rukavice
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
511. došlá č. 160968 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 120,88 21.09.2016 05.10.2016 21.09.2016 21.09.2016 27.09.2016 23.09.2016 tonery
512. došlá č. 1600242 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 42,00 22.09.2016 05.10.2016 17.09.2016 17.09.2016 06.10.2016 23.09.2016 školenie BOZP a OPP aktivačné práce
513. došlá č. 282371978 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok 31336884 82,56 22.09.2016 05.10.2016 21.09.2016 21.09.2016 06.10.2016 22.09.2016 chlornan sodný
514. došlá č. 13/2016 Marián Bartoš, Slov. Raja 5/178, Smižany 34526528 44,00 22.09.2016 05.10.2016 20.09.2016 20.09.2016 04.10.2016 23.09.2016 oprava práčky v turistickej ubytovni
515. došlá č. 16010116 Tlačiareň Sedlák, s.r.o., Duklianska 583/3, Spišská Nová Ves 36200247 57,28 22.09.2016 05.10.2016 07.09.2016 07.09.2016 21.09.2016 23.09.2016 tlač poštových poukazov 500 ks
516. došlá č. 302630039 RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 3720,00 23.09.2016 05.10.2016 31.08.2016 12.09.2016 03.10.2016 30.09.2016 spracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia ČOV rómska bytovka
517. došlá č. 302630040 RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 3720,00 23.09.2016 05.10.2016 31.08.2016 12.09.2016 03.10.2016 30.09.2016 spracovanie projektovej dokumentácie - ČOV rómska osada I., II.
518. došlá č. 302630043 RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 3720,00 23.09.2016 05.10.2016 31.08.2016 12.09.2016 03.10.2016 30.09.2016 spracovanie projektovej dokumentácie - ČOV Nálepkovo 800
519. došlá č. 302630044 RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 3720,00 23.09.2016 05.10.2016 31.08.2016 12.09.2016 03.10.2016 30.09.2016 spracovanie projektovej dokumentácie - ČOV rómska osada III.
520. došlá č. 1609/009 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 747,80 23.09.2016 05.10.2016 22.09.2016 22.09.2016 29.09.2016 30.09.2016 materiál na aktivačnú činnosť - tekutý asfalt, rukavice, penetrák, lopaty, hrable, cestárske metly
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
521. došlá č. 3753000002 Nay, a.s., Tuhovská 15, Bratislava 35739487 572,40 27.09.2016 05.10.2016 26.09.2016 26.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 elektrický sporák Mora 3 ks, predĺžená záruka
522. došlá č. 160976 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 68,17 27.09.2016 05.10.2016 26.09.2016 26.09.2016 02.10.2016 30.09.2016 toner
523. došlá č. 2016012 Rešstav, s.r.o., Ing.Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 444,00 27.09.2016 05.10.2016 18.09.2016 18.09.2016 25.09.2016 30.09.2016 odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodnej sústavy Turistická ubytovňa
524. došlá č. 2016013 Rešstav, s.r.o., Ing.Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 216,00 27.09.2016 05.10.2016 16.09.2016 19.09.2016 26.09.2016 30.09.2016 odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodnej sústavy Obecný úrad
525. došlá č. 495160143 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ, Ďumbierska 14, Košice 3602204704 46,56 28.09.2016 05.10.2016 23.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 30.09.2016 odber a rozbor povrchových vôd
526. došlá č. 161021789 SpišNet Computers, s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36191647 23,88 28.09.2016 05.10.2016 22.09.2016 22.09.2016 06.10.2016 30.09.2016 ročný poplatok za doménu nalepkovo.sk
527. došlá č. 22160470 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 63,16 28.09.2016 05.10.2016 23.09.2016 26.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 drvené kamenivo 22/32/63 mm HDK 4,26 t, 4/8 mm HDK 3,020 t
528. došlá č. 1605180 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 92,16 28.09.2016 05.10.2016 22.09.2016 27.09.2016 11.10.2016 30.09.2016 analýza vôd - odpadové, pitné, technické práce
529. došlá č. 7608533535 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,92 29.09.2016 05.10.2016 21.09.2016 22.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 služby mobilnej siete
530. došlá č. 7608519491 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,49 29.09.2016 05.10.2016 21.09.2016 22.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
531. došlá č. 7608538847 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 29.09.2016 05.10.2016 21.09.2016 22.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 služby mobilnej siete
532. došlá č. 7608519732 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 29.09.2016 05.10.2016 21.09.2016 22.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 služby mobilnej siete
533. došlá č. 7608552699 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,35 29.09.2016 05.10.2016 21.09.2016 22.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 služby mobilnej siete
534. došlá č. 109160295 Noves okná, a.s., Radlinského 24, Spišská Nová Ves 31683789 63,78 29.09.2016 05.10.2016 19.09.2016 23.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 žalúzie 4 ks
535. došlá č. 109160296 Noves okná, a.s., Radlinského 24, Spišská Nová Ves 31683789 368,65 29.09.2016 05.10.2016 19.09.2016 23.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 plastové okno, parapet vonkajší a vnútorný
536. došlá č. 160926 BagreSpiš, s.r.o., Hutnícka 2679/3, Spišská Nová Ves 44078447 96,00 29.09.2016 05.10.2016 23.09.2016 26.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 nájom rezačka Husqvarna FS 400 LV
537. došlá č. 160904 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 860,71 30.09.2016 05.10.2016 28.09.2016 28.09.2016 12.10.2016 30.09.2016 oprava krovinorezov
538. došlá č. 1/9/2016 Ing. Vladimír Lichvár, PhD., Vzdelávacia akadémia, Pruské 294 37191829 80,00 30.09.2016 24.10.2016 27.09.2016 27.09.2016 11.10.2016 07.10.2016 školenie vodičov
539. došlá č. 161005 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 173,59 30.09.2016 24.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 06.10.2016 07.10.2016 tonery 3 ks
540. došlá č. 1605242 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 224,16 30.09.2016 24.10.2016 22.09.2016 29.09.2016 13.10.2016 07.10.2016 analýza pitnej vody
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
541. došlá č. 4031610377 Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 163,49 30.09.2016 24.10.2016 29.09.2016 29.09.2016 13.10.2016 07.10.2016 servisná prehliadka Citroen Nemo
542. došlá č. 1600214 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 03.10.2016 24.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 14.10.2016 07.10.2016 BOZP, OPP, PZS za september 2016
543. došlá č. 20160164 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 312,91 03.10.2016 24.10.2016 28.09.2016 28.09.2016 05.10.2016 07.10.2016 sporák, koleno a rúra
544. došlá č. 2016253 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 93,60 03.10.2016 24.10.2016 19.09.2016 27.09.2016 27.10.2016 07.10.2016 studená obalová drva 0,26t
545. došlá č. 1600101 SEZO-Spiš, združenie obcí, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 1575,60 03.10.2016 24.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.10.2016 07.10.2016 príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov
546. došlá č. 20160449 Plutko, s.r.o., Priemyselná 27/1707, Michalovce 36580040 1293,24 07.10.2016 24.10.2016 03.10.2016 03.10.2016 08.10.2016 07.10.2016 dopravné značenie
547. došlá č. 10/2016 Slovenská železná cesta - združenie, Hlavná 88, Košice 42106346 25,00 03.10.2016 24.10.2016 26.09.2016 26.09.2016 10.10.2016 07.10.2016 alikvotná čiastka členského za rok 2016
548. došlá č. 20163863 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688 235,00 04.10.2016 24.10.2016 03.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 07.10.2016 systémová podpora Urbis (10-12/2016)
549. došlá č. 1600481 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 26,40 04.10.2016 24.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 10.10.2016 07.10.2016 prezutie pneumatík Suzuki Ignis
550. došlá č. 2016014 Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 1176,00 04.10.2016 24.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 07.10.2016 07.10.2016 odborná priehladka a skúška elektrického zariadenia budovy TKaŠ
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
551. došlá č. 22160486 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 93,55 05.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 03.10.2016 17.10.2016 07.10.2016 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 7 t, 22/32/63 mm HDK 4,44t
552. došlá č. 1990040707 Xerox Limited, o.z., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 05.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 03.10.2016 17.10.2016 07.10.2016 nájom kopírovacieho stroja Xerox 7225
553. došlá č. 1990040708 Xerox Limited, o.z., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 119,72 05.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 03.10.2016 17.10.2016 07.10.2016 nájom kopírovacieho stroja Xerox 7855
554. došlá č. 1610/007 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 520,00 07.10.2016 25.10.2016 06.10.2016 06.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 materiál pre aktivačných pracovníkov
555. došlá č. 161030 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 399,55 07.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 10.10.2016 13.10.2016 čiernobiele a farebné kópie
556. došlá č. 161017 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 54,79 07.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 10.10.2016 13.10.2016 toner
557. došlá č. 160100021 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 448,00 07.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 03.10.2016 17.10.2016 13.10.2016 služby spojené s verejným obstarávaním 09/2016
558. došlá č. 1031602957 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1633,69 07.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 03.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
559. došlá č. 1031603014 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 850,21 07.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 05.10.2016 15.10.2016 13.10.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
560. došlá č. 16363 Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 1505,81 07.10.2016 25.10.2016 05.10.2016 05.10.2016 19.10.2016 13.10.2016 vodoinštalačný materiál
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
561. došlá č. 0789253738 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 219,34 07.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 02.10.2016 18.10.2016 13.10.2016 služby pevnej siete, Obecný úrad, 09/2016
562. došlá č. 2789319319 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 41,06 07.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 02.10.2016 18.10.2016 13.10.2016 služby pevnej siete, KC Mlyn, 09/2016
563. došlá č. 34 Nábytok - Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 234,00 07.10.2016 25.10.2016 06.10.2016 06.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 kancelárske kreslá 2 ks
564. došlá č. 2/2016 Hlaváčková Eleonóra, Agrogeoreal, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves 35320656 280,00 07.10.2016 25.10.2016 06.10.2016 06.10.2016 06.11.2016 13.10.2016 zameranie vodných zdrojov a vodojemu
565. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -462,34 10.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 05.10.2016 17.10.2016 13.10.2016 vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok
566. došlá č. 161566 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 93,46 10.10.2016 25.10.2016 07.09.2016 21.09.2016 01.10.2016 13.10.2016 kancelárske potreby
567. došlá č. 20160546 Jaroslav Olejník - Betol, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 84,00 10.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 14.10.2016 13.10.2016 štrk fr.0-22 5t
568. došlá č. 1600499 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 74,40 10.10.2016 25.10.2016 07.10.2016 07.10.2016 17.10.2016 13.10.2016 oprava vozidla Suzuki Ignis
569. došlá č. 1006/2016 Seteza Elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 246,00 10.10.2016 25.10.2016 07.10.2016 07.10.2016 14.10.2016 13.10.2016 elektroinštalačný materiál
570. došlá č. 16193 DS Mont, a.s., Dlhá 88, Žilina 31604323 142,80 10.10.2016 25.10.2016 03.10.2016 05.10.2016 14.10.2016 13.10.2016 oprava automatických dverí na obecnom úrade
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
571. došlá č. 160500903 Homegym, s.r.o., Na Záhradách 3517/2A, Břeclav 27708144 60,57 10.10.2016 25.10.2016 05.10.2016 05.10.2016 09.10.2016 10.10.2016 náplň do lekárničky
572. došlá č. 20160246 Alžbeta Straková, Fričkovce 22, Hertník 45891788 14,70 11.10.2016 25.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 24.10.2016 13.10.2016 smútočná vlajka
573. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 505,94 11.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 10.10.2016 24.10.2016 13.10.2016 elektrická energia
574. došlá č. 17/2016 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1418,50 11.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 06.10.2016 20.10.2016 13.10.2016 stravovanie zamestnancov Obecného úradu, 475 obedov, 09/2016
575. došlá č. 12/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 783,84 13.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 20.10.2016 13.10.2016 tovar - osobitný príjemca, šatstvo 09/2016
576. došlá č. 1601074 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 297,00 13.10.2016 25.10.2016 30.09.2016 11.10.2016 18.10.2016 13.10.2016 servis informačného systému Urbis za 10-12/2016
577. došlá č. 1610086774 Nay, a.s., Tuhovská 15, Bratislava 35739487 454,80 13.10.2016 25.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 24.10.2016 21.10.2016 lampa stolová 12 ks
578. došlá č. 1017/2016 Seteza Elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 1162,49 14.10.2016 25.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 elektroinštalačný materiál
579. došlá č. 59/2016 Daniel Plencner, Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves 41686781 1525,00 14.10.2016 14.11.2016 11.10.2016 11.10.2016 25.10.2016 21.10.2016 deratizácia a dezinsekcia rómskej osady Grun
580. došlá č. 7608660762 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 60,10 14.10.2016 14.11.2016 07.10.2016 08.10.2016 25.10.2016 21.10.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
581. došlá č. 7608879903 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 10,39 14.10.2016 14.11.2016 07.10.2016 08.10.2016 25.10.2016 21.10.2016 služby mobilnej siete
582. došlá č. 2290115951 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 506,65 17.10.2016 14.11.2016 30.09.2016 10.10.2016 24.10.2016 21.10.2016 elektrická energia
583. došlá č. 2290093845 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 364,97 17.10.2016 14.11.2016 30.09.2016 10.10.2016 24.10.2016 21.10.2016 elektrická energia
584. došlá č. 2290097382 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 822,95 17.10.2016 14.11.2016 30.09.2016 10.10.2016 24.10.2016 21.10.2016 elektrická energia
585. došlá č. 20160472 Plutko, s.r.o., Priemyselná 27/1707, Michalovce 36580040 123,12 17.10.2016 14.11.2016 12.10.2016 13.10.2016 18.10.2016 21.10.2016 dopravné značenie
586. došlá č. 2016017 Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 552,00 17.10.2016 14.11.2016 13.10.2016 13.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia Dom smútku
587. došlá č. FO 1600009 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 506,65 19.10.2016 14.11.2016 30.09.2016 18.10.2016 26.10.2016 21.10.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom, september 2016
588. došlá č. 2016018 Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 432,00 19.10.2016 14.11.2016 17.10.2016 17.10.2016 24.10.2016 21.10.2016 odborná prehliadka a skúška bleskozvodnej sústavy Dom smútku
589. došlá č. 163534 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 518,62 19.10.2016 14.11.2016 13.10.2016 17.10.2016 24.10.2016 21.10.2016 stavebný materiál
590. došlá č. 22160516 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 36,00 19.10.2016 14.11.2016 10.10.2016 17.10.2016 31.10.2016 21.10.2016 drvené kamenivo 0/22/32 mm 4,00t
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
591. došlá č. 2016266 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 187,20 19.10.2016 14.11.2016 29.09.2016 12.10.2016 11.11.2016 21.10.2016 studená obalová drva 0,52 t
592. došlá č. 516320242 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521 1073,04 19.10.2016 14.11.2016 13.10.2016 17.10.2016 31.10.2016 21.10.2016 overenie vodomerov
593. došlá č. 20163883 MADE, s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688 160,00 19.10.2016 14.11.2016 13.10.2016 13.10.2016 27.10.2016 21.10.2016 informačný servis Urbis
594. došlá č. 20160487 Plutko, s.r.o., Priemyselná 27/1707, Michalovce 36580040 62,64 20.10.2016 14.11.2016 17.10.2016 18.10.2016 23.10.2016 21.10.2016 dopravné značenie
595. došlá č. 20161017 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 188,57 20.10.2016 14.11.2016 19.10.2016 19.10.2016 26.10.2016 21.10.2016 oprava budovy MŠ Grun (výmena okien)
596. došlá č. 12/2016 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 293 40108970 636,00 24.10.2016 14.11.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.11.2016 31.10.2016 materiál a náradie pre aktivačných pracovníkov
597. došlá č. 1050/2016 Seteza elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 259,96 24.10.2016 14.11.2016 21.10.2016 21.10.2016 28.11.2016 31.10.2016 elektroinštalačný materiál
598. došlá č. 20162690 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 9,60 28.10.2016 14.11.2016 20.10.2016 20.10.2016 03.11.2016 31.10.2016 oprava svetiel na traktore
599. došlá č. 7609493344 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,59 28.10.2016 14.11.2016 21.10.2016 22.10.2016 09.11.2016 31.10.2016 služby mobilnej siete
600. došlá č. 7609509739 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 28.10.2016 14.11.2016 21.10.2016 22.10.2016 09.11.2016 31.10.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
601. došlá č. 7609497973 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 25,51 28.10.2016 18.11.2016 21.10.2016 22.10.2016 09.11.2016 31.10.2016 služby mobilnej siete
602. došlá č. 7609516152 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,50 28.10.2016 18.11.2016 21.10.2016 22.10.2016 09.11.2016 31.10.2016 služby mobilnej siete
603. došlá č. 7609487248 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 28.10.2016 18.11.2016 21.10.2016 22.10.2016 09.11.2016 31.10.2016 služby mobilnej siete
604. došlá č. 1601085 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 309,00 28.10.2016 18.11.2016 24.10.2016 25.10.2016 01.11.2016 31.10.2016 inštalácia čítačky OP, diagnostika chyby, obnova údajov, archivácia, nastavenie parametrov, odvírenie, obnova ovládačov
605. došlá č. 20166174 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 114,00 28.10.2016 18.11.2016 20.10.2016 20.10.2016 03.11.2016 31.10.2016 oprava traktora - servisná práca
606. došlá č. 1609430 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598 33,50 28.10.2016 18.11.2016 25.10.2016 25.10.2016 15.11.2016 31.10.2016 odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos - rok 2016, verejný rozhlas
607. došlá č. 35/2016 Miroslav Lacko, Helcmanovce 492 43518656 168,00 28.10.2016 18.11.2016 28.10.2016 28.10.2016 04.11.2016 31.10.2016 oprava a výmena zámkových častí vstupných brán na cintoríne
608. došlá č. 1031603310 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1565,85 31.10.2016 18.11.2016 25.10.2016 25.10.2016 04.11.2016 31.10.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
609. došlá č. 161028 Agro-Spiš, s.r.o, Mlynská 2, Smižany 31727531 698,78 31.10.2016 18.11.2016 28.10.2016 28.10.2016 11.11.2016 31.10.2016 materiál a náradie pre aktivačných pracovníkov
610. došlá č. 20160518 Plutko, s.r.o., Priemyselná 27/1707, Michalovce 36580040 180,48 31.10.2016 18.11.2016 27.10.2016 27.10.2016 02.11.2016 31.10.2016 dopravné značenie (upínacie svorky, skrutky, čierna fólia)
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
611. došlá č. 332/2016 Marta Kakalejčíková - Kominárstvo, Banícka 28/2, Spišská Nová Ves 36580040 1602,00 31.10.2016 18.11.2016 24.10.2016 26.10.2016 10.11.2016 31.10.2016 kontrola a čistenie komínov v nájomných bytoch
612. došlá č. 4031610422 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 186,77 31.10.2016 18.11.2016 28.10.2016 28.10.2016 11.11.2016 04.11.2016 servisná prehliadka - Citroen Berlingo
613. došlá č. 1600247 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 31.10.2016 18.11.2016 31.10.2016 31.10.2016 14.11.2016 11.11.2016 BOZP, OPP, PZS za október 2016
614. došlá č. 161159 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 216,23 02.11.2016 18.11.2016 31.10.2016 31.10.2016 06.11.2016 04.11.2016 čiernobiele kópie A4 a A3, farebná kópia A4 a A3 - WorkCentre 7855
615. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 14,00 03.11.2016 18.11.2016 30.11.2016 01.11.2016 15.11.2016 04.11.2016 elektrická energia
616. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 81,00 03.11.2016 23.11.2016 30.11.2016 01.11.2016 15.11.2016 04.11.2016 elektrická energia
617. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 645,00 03.11.2016 23.11.2016 30.11.2016 01.11.2016 15.11.2016 04.11.2016 elektrická energia
618. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 955,00 03.11.2016 23.11.2016 30.11.2016 01.11.2016 15.11.2016 04.11.2016 elektrická energia
619. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 180,00 03.11.2016 23.11.2016 30.11.2016 01.11.2016 15.11.2016 04.11.2016 elektrická energia
620. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2924,00 03.11.2016 23.11.2016 30.11.2016 01.11.2016 15.11.2016 04.11.2016 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
621. došlá č. 1077/2016 Seteza elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 167,20 03.11.2016 23.11.2016 28.10.2016 28.10.2016 04.11.2016 04.11.2016 elektroinštalačný materiál
622. došlá č. 20160985 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra 36556050 4690,00 04.11.2016 23.11.2016 27.10.2016 27.10.2016 26.11.2016 11.11.2016 9 ks notebooky, Office 2016, Xerox Phaser 3020 tlačiareň pre poslancov OZ
623. došlá č. 160100024 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 385,00 04.11.2016 23.11.2016 30.10.2016 03.11.2016 17.11.2016 11.11.2016 služby spojené s verejným obstarávaním za 10/2016
624. došlá č. 13/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 985,27 04.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 31.10.2016 20.11.2016 11.11.2016 tovar - osobitný príjemca, šatstvo, október 2016
625. došlá č. 1609586 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598 5,00 07.11.2016 23.11.2016 02.11.2016 02.11.2016 23.11.2016 11.11.2016 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov
626. došlá č. 1990041928 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 119,72 07.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 02.11.2016 16.11.2016 11.11.2016 nájom kopírovacieho stroja Workcentre 7855
627. došlá č. 1990041927 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 07.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 02.11.2016 16.11.2016 11.11.2016 nájom kopírovacieho stroja Workcentre 7255
628. došlá č. 5790188244 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 228,29 07.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 02.11.2016 18.11.2016 11.11.2016 služby pevnej siete, Obecný úrad, 10/2016
629. došlá č. 1601088 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 890,00 07.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 04.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 Eset Endpoint Protection Advanced, rozšírenie licencie na 30 PC na 2 roky
630. došlá č. 161191 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 560,06 07.11.2016 23.11.2016 04.11.2016 04.11.2016 12.11.2016 11.11.2016 tonery 5 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
631. došlá č. 2270201917 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 53,00 07.11.2016 23.11.2016 30.11.2016 01.11.2016 15.11.2016 11.11.2016 elektrická energia
632. došlá č. 3790254280 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,51 08.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 02.11.2016 18.11.2016 11.11.2016 služby pevnej siete, KC Mlyn, 10/2016
633. došlá č. 20161119 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 247,50 09.11.2016 23.11.2016 08.11.2016 08.11.2016 15.11.2016 11.11.2016 výkopové práce, zachytávač vody
634. došlá č. 20161118 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1600,56 09.11.2016 23.11.2016 07.11.2016 07.11.2016 14.11.2016 11.11.2016 trápezový plech 205,2 ks
635. došlá č. 1712016 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Poprad - Matejovce 17110386 543,60 09.11.2016 23.11.2016 08.11.2016 08.11.2016 22.11.2016 11.11.2016 materiál na vlek
636. došlá č. 36 Nábytok - Marián Uhlár, Hlavná 29, Gelnica 14373564 97,00 09.11.2016 23.11.2016 02.11.2016 02.11.2016 09.11.2016 11.11.2016 kancelárske kreslo
637. došlá č. 20160614 Jaroslav Olejník - Betol, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 264,12 09.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 31.10.2016 14.11.2016 11.11.2016 štrk fr. 0-22 12,2t, štrk fr. 0-4 2,9t
638. došlá č. 22160578 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 37,58 09.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 02.11.2016 16.11.2016 11.11.2016 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 5,22t
639. došlá č. 1031603536 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 738,26 09.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 03.11.2016 14.11.2016 11.11.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
640. došlá č. 161833 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 102,02 09.11.2016 23.11.2016 10.10.2016 24.10.2016 03.11.2016 11.11.2016 kancelárske potreby
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
641. došlá č. 1606064 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 71,04 09.11.2016 23.11.2016 26.10.2016 07.11.2016 21.11.2016 11.11.2016 analýza odpadových vôd, vzorkovacie a technické práce
642. došlá č. 16406 Mužík Ľubomír, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 31652859 991,73 10.11.2016 23.11.2016 07.11.2016 07.11.2016 21.11.2016 11.11.2016 vodárenský materiál
643. došlá č. 19/2016 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1535,50 10.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 08.11.2016 22.11.2016 18.11.2016 stravovanie zamestnancov OcÚ, október 2016, 514 obedov
644. došlá č. 11600180 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 1046,89 10.11.2016 23.11.2016 04.11.2016 04.11.2016 29.11.2016 18.11.2016 ihličnatá guľatina, vláknina ihličnatá, palivo ihličnaté
645. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1402,49 14.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 11.11.2016 25.11.2016 18.11.2016 elektrická energia
646. došlá č. 2290135063 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 98,32 14.11.2016 23.11.2016 31.10.2016 11.11.2016 25.11.2016 18.11.2016 elektrická energia
647. došlá č. 2016295 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 301,92 14.11.2016 23.11.2016 27.10.2016 04.11.2016 04.12.2016 18.11.2016 posypový materiál
648. došlá č. 1600263 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 14.11.2016 23.11.2016 02.11.2016 09.11.2016 28.11.2016 18.11.2016 školenie BOZP, OPP aktivačných pracovníkov
649. došlá č. 11600183 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 2458,71 14.11.2016 23.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 25.11.2016 18.11.2016 výroba a montáž plastových okien a žalúzií
650. došlá č. F16008783 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 171,00 15.11.2016 23.11.2016 15.10.2016 15.10.2016 22.10.2016 18.11.2016 online kniha Elektronický právnik
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
651. došlá č. 1611/003 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 670,65 16.11.2016 13.12.2016 02.11.2016 02.11.2016 09.11.2016 18.11.2016 materiál pre aktivačných pracovníkov
652. došlá č. 161127 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 111,55 16.11.2016 13.12.2016 12.11.2016 12.11.2016 26.11.2016 18.11.2016 materiál na opravu krovinorezov
653. došlá č. 2290115951 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1158,82 16.11.2016 13.12.2016 31.10.2016 11.11.2016 25.11.2016 18.11.2016 elektrická energia
654. došlá č. 7609623597 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 59,22 16.11.2016 13.12.2016 07.11.2016 08.11.2016 25.11.2016 18.11.2016 služby mobilnej siete
655. došlá č. 7609842434 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 10,39 16.11.2016 13.12.2016 07.11.2016 08.11.2016 25.11.2016 18.11.2016 služby mobilnej siete
656. došlá č. FO1600010 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2340,90 16.11.2016 13.12.2016 31.10.2016 14.11.2016 14.11.2016 18.11.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom za október 2016
657. došlá č. 22160610 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 269,44 16.11.2016 13.12.2016 11.11.2016 14.11.2016 28.11.2016 18.11.2016 drvené kamenivo 16/22/32 mm HDK 18,480 t a 22/32/63 mm HDK 9,24 t
658. došlá č. 13/2016 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 658,80 16.11.2016 13.12.2016 15.11.2016 15.11.2016 15.12.2016 18.11.2016 materiál a tovar pre aktivačných pracovníkov
659. došlá č. 20160475 Tomáš Tuček, Steatit, Tř.Karla IV. 635, Hradec Králové 70170045 973,00 16.11.2016 13.12.2016 14.11.2016 14.11.2016 19.11.2016 18.11.2016 materiál na vlek
660. došlá č. 161961 Miva Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 265,72 18.11.2016 13.12.2016 15.11.2016 15.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 kancelárske potreby
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
661. došlá č. 1601065 Ladma, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves 31713076 33,46 16.11.2016 13.12.2016 31.10.2016 31.10.2016 21.11.2016 25.11.2016 oceľ 32 kg
662. došlá č. 39 Nábytok Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 908,00 18.11.2016 14.12.2016 14.11.2016 14.11.2016 28.11.2016 25.11.2016 poschodová posteľ pre Turistickú ubytovňu
663. došlá č. 1/11-2016 Alexander Macko, Stredný riadok 480/15, Nálepkovo 31224431 776,25 18.11.2016 14.12.2016 14.11.2016 16.11.2016 30.11.2016 25.11.2016 opracovanie a porez drevnej hmoty
664. došlá č. 1640895 Prometeus-SL s.r.o., Levočská 35, Stará Ľubovňa 36463906 782,04 18.11.2016 14.12.2016 14.11.2016 14.11.2016 28.11.2016 25.11.2016 hadice 4 ks k protipožiarnemu vozíku
665. došlá č. 2290097382 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 820,50 18.11.2016 14.12.2016 31.10.2016 11.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 elektrická energia
666. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 433,52 18.11.2016 14.12.2016 31.10.2016 11.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 elektrická energia
667. došlá č. 2290145919 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 231,66 18.11.2016 14.12.2016 31.10.2016 11.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 elektrická energia
668. došlá č. 161241 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 336,00 18.11.2016 14.12.2016 16.11.2016 16.11.2016 22.11.2016 25.11.2016 multifunkčná tlačiareň Xerox WorkCentre 6027
669. došlá č. 160100177 TV Elektronik, Peter Fabiny, Hnilčík 200 14374391 2988,76 21.11.2016 14.12.2016 14.11.2016 14.11.2016 28.11.2016 25.11.2016 ozvučenie obradnej a zasadacej miestnosti
670. došlá č. 1168/2016 Seteza Elektro s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 778,00 21.11.2016 14.12.2016 18.11.2016 18.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 sálavé panely 6 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
671. došlá č. 16010041 Amul s.r.o., Palcmanská Maša 303, Mlynky 48326674 20250,00 18.11.2016 14.12.2016 18.11.2016 18.11.2016 02.12.2016 25.11.2016 zánovné motorové vozidlo Iveco Daily 65C18
672. došlá č. 2016006 LUMACARS, s.r.o., Teplička 151, Spišská Nová Ves 47127996 800,00 23.11.2016 16.12.2016 21.11.2016 21.11.2016 28.11.2016 23.11.2016 doprava zánovného motorového vozidla Iveco Daily 65C18
673. došlá č. 20160583 Plutko s.r.o., Priemyselná 27/1707, Michalovce 36580040 414,30 22.11.2016 16.12.2016 15.11.2016 16.11.2016 21.11.2016 25.11.2016 dopravné značenie
674. došlá č. 161136 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 698,66 22.11.2016 16.12.2016 15.11.2016 15.11.2016 29.11.2016 25.11.2016 materiál pre aktivačných pracovníkov
675. došlá č. 1173/2016 Seteza Elektro s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 226,90 22.11.2016 16.12.2016 21.11.2016 21.11.2016 28.11.2016 25.11.2016 elektroinštalačný materiál
676. došlá č. 22160635 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 94,66 23.11.2016 16.12.2016 18.11.2016 21.11.2016 05.12.2016 25.11.2016 drvené kamenivo 22/32/63 mm HDK - 3,56t, 4/8 mm HDK - 8,34t
677. došlá č. 1601091 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 634,50 23.11.2016 16.12.2016 18.11.2016 18.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 inštalácia aktualizácií Windows, Eset, nastavenie parametrov, inštalácia MS Office pre 14 PC
678. došlá č. 5/2016 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 195,00 24.11.2016 16.12.2016 24.11.2016 24.11.2016 08.12.2016 02.12.2016 súprava paplón a vankúš 10 ks
679. došlá č. 2016181 Gamaprint s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 72,00 25.11.2016 16.12.2016 07.11.2016 07.11.2016 21.11.2016 02.12.2016 samolepky (erb s textom) 10 ks
680. došlá č. 7610452662 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 12,12 28.11.2016 16.12.2016 21.11.2016 22.11.2016 09.12.2016 02.12.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
681. došlá č. 7610455179 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,59 28.11.2016 16.12.2016 21.11.2016 22.11.2016 09.12.2016 02.12.2016 služby mobilnej siete
682. došlá č. 7610488945 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 28.11.2016 16.12.2016 21.11.2016 22.11.2016 09.12.2016 02.12.2016 služby mobilnej siete
683. došlá č. 7610467560 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 28.11.2016 16.12.2016 21.11.2016 22.11.2016 09.12.2016 02.12.2016 služby mobilnej siete
684. došlá č. 7610463023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,59 28.11.2016 16.12.2016 21.11.2016 22.11.2016 09.12.2016 02.12.2016 služby mobilnej siete
685. došlá č. 7610463022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 28.11.2016 16.12.2016 21.11.2016 22.11.2016 09.12.2016 02.12.2016 služby mobilnej siete
686. došlá č. 1184/2016 Seteza elektro s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 176,68 29.11.2016 16.12.2016 25.11.2016 25.11.2016 02.12.2016 02.12.2016 elektroinštalačný materiál
687. došlá č. 1601094 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 630,50 30.11.2016 16.12.2016 22.11.2016 28.11.2016 05.12.2016 02.12.2016 príprava a inštalácia 9 ks notebookov (Windows 10, Office 2016, Eset, aktualizácie, inštalácia tlačiarne, nastavenie e-mailov, Acrobat Reader)
688. došlá č. 1600278 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 30.11.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 14.12.2016 12.12.2016 BOZP, OPP, CO a PZS za november 2016
689. došlá č. 1061600550 Konex elektro s.r.o., Rastislavova 7, Košice 31680569 270,34 30.11.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 14.12.2016 12.12.2016 ohrievacie telesá 12 ks pre Turistickú ubytovňu
690. došlá č. FV1600092 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 01.12.2016 16.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 06.12.2016 12.12.2016 drevná štiepka 92 m3
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
691. došlá č. 164233 Tehelňa Stova s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 429,98 01.12.2016 16.12.2016 26.11.2016 28.11.2016 05.12.2016 12.12.2016 stavebný materiál - oprava Turistickej ubytovne
692. došlá č. 160100027 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 672,00 02.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 14.12.2016 12.12.2016 služby spojené s verejným obstarávaním za 11/2016
693. došlá č. FO 1600011 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2213,40 02.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 14.12.2016 12.12.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom za november 2016
694. došlá č. 20166189 Zora-Mimex servis s.r.o., Brzotín 376 36170291 102,00 02.12.2016 16.12.2016 22.11.2016 22.11.2016 06.12.2016 12.12.2016 servis traktora
695. došlá č. 20162748 Zora-Mimex servis s.r.o., Brzotín 376 36170291 155,40 02.12.2016 16.12.2016 22.11.2016 22.11.2016 06.12.2016 12.12.2016 servis traktora - materiál
696. došlá č. 41610886 FreePort s.r.o., Športová 2757, Kysucké Nové Mesto 44165684 385,80 02.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 14.12.2016 02.12.2016 kancelárske kreslá 5 ks
697. došlá č. 162093 Miva Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 70,76 05.12.2016 16.12.2016 21.11.2016 30.11.2016 10.12.2016 12.12.2016 archívna krabica 18 ks
698. došlá č. 1218/2016 Seteza Elektro s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 31,80 05.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 07.12.2016 12.12.2016 elektroinštalačný materiál
699. došlá č. 1031603820 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1579,08 05.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 10.12.2016 12.12.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11ks, zákonný poplatok
700. došlá č. 35513711 Inprost s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 135,20 05.12.2016 16.12.2016 31.12.2017 01.12.2016 08.12.2016 12.12.2016 Obecné noviny na rok 2017
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
701. došlá č. 16007 Sakmáry s.r.o., Zimná 77, Spišská Nová Ves 47436697 102,00 06.12.2016 16.12.2016 03.12.2016 03.12.2016 20.12.2016 06.12.2016 odhrňovač na sneh 5 ks, lopata s násadou 4 ks
702. došlá č. 1612/001 Sakmáry Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 500,00 06.12.2016 16.12.2016 05.12.2016 05.12.2016 12.12.2016 06.12.2016 vrecia 100 ks
703. došlá č. VF20155763 Roman Menšík, Na Orátě 425, Hlubočky, ČR 87449731 196,50 01.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 14.12.2016 01.12.2016 kostýmy - Mikuláš, čert, anjel
704. došlá č. 1990042987 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 119,72 06.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 01.12.2016 15.12.2016 12.12.2016 nájom tlačiarne WorkCentre 7855
705. došlá č. 1990042986 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 06.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 01.12.2016 15.12.2016 12.12.2016 nájom tlačiarne WorkCentre 7255
706. došlá č. 161302 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 380,33 06.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 30.11.2016 10.12.2016 12.12.2016 čiernobiele a farebné kópie A3 a A4
707. došlá č. 2072016 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Poprad - Matejovce 17110386 293,76 06.12.2016 16.12.2016 02.12.2016 02.12.2016 16.12.2016 12.12.2016 revízia lyžiarskeho vleku
708. došlá č. 6791122710 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 222,89 07.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 02.12.2016 19.12.2016 16.12.2016 služby pevnej siete, november 2016, Obecný úrad
709. došlá č. 1791186531 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 41,34 07.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 02.12.2016 19.12.2016 16.12.2016 služby pevnej siete, november 2016, KC Mlyn
710. došlá č. 1031604015 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 840,79 07.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 05.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
711. došlá č. 16451 Mužík Ľubomír, Tr. 1.mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 322,15 07.12.2016 04.01.2017 02.12.2016 02.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 vodoinštalančný materiál
712. došlá č. 2016324 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 301,92 08.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 02.12.2016 01.01.2017 16.12.2016 zmiešaný posypovaý materiál 6 t
713. došlá č. 20161222 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 513,34 09.12.2016 04.01.2017 08.12.2016 08.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 oprava strechy na zdravotnom stredisku
714. došlá č. 22/2016 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1619,00 12.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 09.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 stravovanie zamestnancov november 2016, 542 obedov
715. došlá č. 89/2016 Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves 17189225 99,48 12.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 02.12.2016 22.12.2016 16.12.2016 preprava a triedenie dreva
716. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1531,18 13.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 09.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 elektrická energia
717. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 210,79 13.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 09.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 elektrická energia
718. došlá č. 8370107629 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 66,50 12.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 06.12.2016 20.12.2016 16.12.2016 predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí na rok 2017
719. došlá č. 14/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 843,50 13.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 30.11.2016 20.12.2016 16.12.2016 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, 11/2016
720. došlá č. 2290097382 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 889,79 14.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 09.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
721. došlá č. 2290093845 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 488,47 14.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 09.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 elektrická energia
722. došlá č. 2290115951 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1563,90 14.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 09.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 elektrická energia
723. došlá č. 2290145919 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 597,02 14.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 09.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 elektrická energia
724. došlá č. 161203 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 611,44 14.12.2016 04.01.2017 08.12.2016 08.12.2016 22.12.2016 16.12.2016 materiál pre aktivačných pracovníkov (okuliare, súpravy, vedrá, sekery, hrable, lopaty, rukavice)
725. došlá č. 1031604135 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 12,00 14.12.2016 04.01.2017 30.11.2016 11.12.2016 23.12.2016 16.12.2016 zber, preprava jedlých olejov a tukov
726. došlá č. 3016944488 DOXX Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 4731,80 15.12.2016 04.01.2017 14.12.2016 14.12.2016 28.12.2016 21.12.2016 stravné lístky pre zamestnancov 1050 ks
727. došlá č. 160212 PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A, Kendice 48 46443983 780,00 15.12.2016 04.01.2017 08.12.2016 08.12.2016 06.02.2017 21.12.2016 apgrejd webu za II. polrok 2016
728. došlá č. 160215 PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A, Kendice 48 46443983 472,80 15.12.2016 04.01.2017 12.12.2016 12.12.2016 10.02.2017 21.12.2016 web hosting domeny 2017
729. došlá č. 50 Nábytok Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 664,00 15.12.2016 04.01.2017 14.12.2016 14.12.2016 28.12.2016 21.12.2016 poschodová posteľ 2 ks
730. došlá č. 3867546000 Labaš s.r.o., Textilná 1, Košice 36183181 612,46 15.12.2016 04.01.2017 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
731. došlá č. FV1600096 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 15.12.2016 04.01.2017 09.12.2016 09.12.2016 16.12.2016 21.12.2016 drevná štiepka pre ZŠsMŠN 92,00 m3
732. došlá č. FV1600097 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 15.12.2016 04.01.2017 13.12.2016 13.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 drevná štiepka pre ZŠsMŠN 92,00 m3
733. došlá č. 119/16 Soňa Badziková, Kolárska 2/13, Spišská Nová Ves 37177559 296,00 15.12.2016 04.01.2017 12.12.2016 13.12.2016 27.12.2016 21.12.2016 zabezpečenie pohrebu neb. Ján Sopko
734. došlá č. 1606815 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 71,04 16.12.2016 04.01.2017 07.12.2016 14.12.2016 28.12.2016 21.12.2016 analýza odpadových vôd
735. došlá č. 2016214 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 26,40 16.12.2016 04.01.2017 12.12.2016 12.12.2016 26.12.2016 21.12.2016 potlač pracovných odevov, samolepky
736. došlá č. 161506 Branislav Dvoriščák, Gastro-Galaxi, Stuľany 195, Koprivnica 41231082 1750,56 16.12.2016 04.01.2017 14.12.2016 14.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 zariadenie do kuchyne Turistickej ubytovne (podhrievač, termosky, plynová stolička, sporák)
737. došlá č. 11600207 Lesy obce Nálepkovo s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 149,36 16.12.2016 04.01.2017 14.12.2016 14.12.2016 28.12.2016 21.12.2016 nájom za aviu za 2. polrok 2016
738. došlá č. 1600597 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 564,48 16.12.2016 04.01.2017 09.12.2016 09.12.2016 19.12.2016 21.12.2016 oprava vozidla Ford Transit
739. došlá č. 7610809124 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,53 19.12.2016 04.01.2017 07.12.2016 08.12.2016 27.12.2016 21.12.2016 služby mobilnej siete
740. došlá č. 7610591037 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 90,31 19.12.2016 04.01.2017 07.12.2016 08.12.2016 27.12.2016 21.12.2016 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
741. došlá č. 1606847 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 213,60 19.12.2016 04.01.2017 12.12.2016 15.12.2016 29.12.2016 21.12.2016 analýza pitnej vody
742. došlá č. 160209 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 234,00 19.12.2016 04.01.2017 09.12.2016 12.12.2016 26.12.2016 21.12.2016 kurz prvej pomoci pre 13 ľudí
743. došlá č. 20160014 Neudorf s.r.o. S. Chalupku 4, Spišská Nová Ves 46328955 500,00 19.12.2016 04.01.2017 16.12.2016 16.12.2016 30.12.2016 21.12.2016 spracovanie úvodných informácií k vyplneniu ŽoP výzva OPLZ-PO6-SC613-2016-1a
744. došlá č. 14/2016 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 557,90 19.12.2016 04.01.2017 19.12.2016 19.12.2016 19.01.2017 29.12.2016 materiál na rekonštrukciu izieb v ubytovni
745. došlá č. 07/12/2016 PhDr. Peter Darvaši, Revízie elektr.zariadení, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves 34576797 130,00 20.12.2016 04.01.2017 19.12.2016 19.12.2016 26.12.2016 21.12.2016 revízia vleku
746. došlá č. 1600290 Marián Richvies, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 19.12.2016 04.01.2017 31.12.2016 31.12.2016 14.01.2017 30.12.2016 BOZP, OPP, PZS, CO za december 2016
747. došlá č. 1173667031 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin 36440531 502,77 21.12.2016 04.01.2017 15.12.2016 15.12.2016 22.12.2016 29.12.2016 knihy pre obecnú knižnicu
748. došlá č. 22160717 VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 25,20 21.12.2016 04.01.2017 14.12.2016 19.12.2016 02.01.2017 29.12.2016 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 3,5 t
749. došlá č. 12/002/16 EUROcoop partner s.r.o., Požiarnická 17, Prešov 36749419 1290,00 21.12.2016 04.01.2017 20.12.2016 20.12.2016 30.12.2016 29.12.2016 príprava diela - spracovanie PRO
750. došlá č. 161215 Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany 34576797 130,00 20.12.2016 04.01.2017 19.12.2016 19.12.2016 26.12.2016 21.12.2016 údržba krovinorezov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
751. došlá č. 162319 Miva Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 114,98 29.12.2016 04.01.2017 28.12.2016 28.12.2016 07.01.2017 29.12.2016 výbava kuchyne v turistickej ubytovni
752. došlá č. 162299 Miva Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 84,14 29.12.2016 04.01.2017 22.12.2016 22.12.2016 01.01.2017 29.12.2016 výbava bufetu na vleku
753. došlá č. 54 Nábytok Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 276,00 29.12.2016 04.01.2017 20.12.2016 20.12.2016 27.12.2016 29.12.2016 matrac 3 ks
754. došlá č. S372600191 Manutan Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava 35885815 646,48 29.12.2016 04.01.2017 29.12.2016 29.12.2016 12.01.2017 29.12.2016 skriňa na spisy so žalúziami 2 ks
755. došlá č. 160100178 Snowservice s.r.o., Králická ulica 542/3, Králiky 44809441 621,60 29.12.2016 04.01.2017 22.12.2016 22.12.2016 05.01.2017 29.12.2016 multifunkčný ventil 2 ks
756. došlá č. 2016235 Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o., Bratislavská 25, Holíč 44717342 145,90 29.12.2016 04.01.2017 19.12.2016 19.12.2016 02.01.2017 29.12.2016 smaltované domové čísla 20 ks
757. došlá č. 160100122 Sport Retter s.r.o., Štefánikovo nám. 19, Spišská Nová Ves 35891343 436,80 29.12.2016 04.01.2017 27.12.2016 27.12.2016 30.12.2016 29.12.2016 interiérový stôl Yasaka, rukavice, rakety, loptičky
758. došlá č. 91622010 Frucona Trade Košice s.r.o., Obišovce 8 36601179 677,47 29.12.2016 04.01.2017 22.12.2016 23.12.2016 06.01.2017 29.12.2016 tovar do bufetu na vleku
759. došlá č. FV1600099 Najlevos s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1039,50 30.12.2016 04.01.2017 20.12.2016 20.12.2016 27.12.2016 30.12.2016 drevná štiepka pre ZŠsMŠN 92,00 m3
760. došlá č. FV 160370 Brahama SNV s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36584746 36,77 30.12.2016 04.01.2017 26.12.2016 26.12.2016 09.01.2017 30.12.2016 vodoinštalačný materiál
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
761. došlá č. 161445 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 336,74 30.12.2016 18.01.2017 30.12.2016 30.12.2016 06.01.2017 05.01.2017 čiernobiele a farebné kópie - servisné zmluvy
762. došlá č. 7611443093 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,50 02.01.2017 18.01.2017 21.12.2016 22.12.2016 09.01.2017 05.01.2017 služby mobilnej siete
763. došlá č. 7611426514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,50 02.01.2017 18.01.2017 21.12.2016 22.12.2016 09.01.2017 05.01.2017 služby mobilnej siete
764. došlá č. 7611457060 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,98 02.01.2017 18.01.2017 21.12.2016 22.12.2016 09.01.2017 05.01.2017 služby mobilnej siete
765. došlá č. 7611421873 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 27,38 02.01.2017 18.01.2017 21.12.2016 22.12.2016 09.01.2017 05.01.2017 služby mobilnej siete
766. došlá č. 7611429124 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,30 02.01.2017 18.01.2017 21.12.2016 22.12.2016 09.01.2017 05.01.2017 služby mobilnej siete
767. došlá č. 16010095 Kuriér plus reklama s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 788,42 02.01.2017 18.01.2017 14.12.2016 22.12.2016 05.01.2017 05.01.2017 obecné noviny č. 5/2016 650 ks
768. došlá č. 1612-364 BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 36591441 345,12 03.01.2017 18.01.2017 22.12.2016 22.12.2016 05.01.2017 05.01.2017 oprava rolovacej brány na garáži
769. došlá č. 160100224 TV Elektronik Fabiny, Hnilčík 200 14374391 1752,00 02.01.2017 18.01.2017 21.12.2016 21.12.2016 11.01.2017 05.01.2017 TV 2 ks, satelit 3 ks, materiál k inštalácii - Turistická ubytovňa
770. došlá č. 1990044066 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 04.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 02.01.2017 16.01.2017 05.01.2017 nájom kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7225
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
771. došlá č. 1318/2016 Seteza Elektro s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 318,00 04.01.2017 18.01.2017 30.12.2016 30.12.2016 06.01.2017 05.01.2017 elektroinštalačný materiál
772. došlá č. 1990044067 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 119,72 04.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 02.01.2017 16.01.2017 05.01.2017 nájom kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7855
773. došlá č. 15/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 563,61 05.01.2017 18.01.2017 30.12.2016 30.12.2016 19.01.2017 13.01.2017 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, osobitný príjemca, šatstvo 12/2016
774. došlá č. 1031604267 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 2354,93 05.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 02.01.2017 12.01.2017 13.01.2017 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
775. došlá č. 1031604302 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 598,03 05.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 03.01.2017 13.01.2017 13.01.2017 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
776. došlá č. 160100030 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 350,00 09.01.2017 18.01.2017 30.12.2016 30.12.2016 13.01.2017 13.01.2017 služby spojené s verejným obstarávaním 12/2016
777. došlá č. 0792133890 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 41,65 09.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 02.01.2017 18.01.2017 13.01.2017 služby pevnej siete, KC Mlyn
778. došlá č. 9792068636 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 220,32 09.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 02.01.2017 18.01.2017 13.01.2017 služby pevnej siete, Obecný úrad
779. došlá č. 16/12/05 Stanislav Bendík-TeSyBe, Palárikova 2265/32, Spišská Nová Ves 46037551 53,70 09.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 31.12.2016 14.01.2017 13.01.2017 oprava telefónnej klapky, výmena aparátu
780. došlá č. 1601083 Ladma s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves 31713076 46,75 09.01.2017 18.01.2017 29.12.2016 29.12.2016 12.01.2017 13.01.2017 oceľ
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
781. došlá č. 2290016738 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3095,22 31.12.2016 18.01.2017 31.12.2016 10.01.2017 24.01.2017 13.01.2017 elektrická energia
782. došlá č. 2290135063 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 333,62 31.12.2016 18.01.2017 31.12.2016 10.01.2017 24.01.2017 13.01.2017 elektrická energia
783. došlá č. FV162172 Bigimi s.r.o., Nábr. Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves 44467613 103,82 09.01.2017 18.01.2017 30.12.2016 30.12.2016 13.01.2017 13.01.2017 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne
784. došlá č. 163290 Tatrapak s.r.o., Sládkovičova 471/15, Štrba 31693628 43,18 09.01.2017 18.01.2017 29.12.2016 29.12.2016 12.01.2017 13.01.2017 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne
785. došlá č. 16510 Mužík Ľubomír, M-Plast, Trieda 1.mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 274,92 10.01.2017 18.01.2017 30.12.2016 30.12.2016 13.01.2017 13.01.2017 vodoinštalačný materiál
786. došlá č. FO 1600012 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1986,45 11.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 31.12.2016 14.01.2017 13.01.2017 stravovanie - vývoz dôchodcom 779 obedov, 12/2016
787. došlá č. 16010062 Amul s.r.o., Palcmanská Maša 303, Mlynky 48326674 227,94 11.01.2017 18.01.2017 30.12.2016 30.12.2016 13.01.2017 13.01.2017 oprava a náhradné diely na motorové vozidlo Iveco Daily
788. došlá č. 1/2017 SnackBar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1310,50 11.01.2017 18.01.2017 31.12.2016 09.01.2017 23.01.2017 13.01.2017 stravovanie zamestnancov OcÚ, 438 obedov, 12/2016
789. došlá č. 2290093845 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 573,95 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 10.01.2017 24.01.2017 20.01.2017 elektrická energia
790. došlá č. 2290115951 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2091,19 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 10.01.2017 24.01.2017 20.01.2017 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
791. došlá č. 2290097382 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 988,87 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 10.01.2017 24.01.2017 20.01.2017 elektrická energia
792. došlá č. 2270137034 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -51,24 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 12.01.2017 23.01.2017 20.01.2017 elektrická energia - finančné vysporiadanie
793. došlá č. 2270133735 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -0,92 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 12.01.2017 23.01.2017 20.01.2017 elektrická energia - finančné vysporiadanie
794. došlá č. 2270182736 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 75,25 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 12.01.2017 26.01.2017 20.01.2017 elektrická energia - finančné vysporiadanie
795. došlá č. 2270133868 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 972,86 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 12.01.2017 26.01.2017 20.01.2017 elektrická energia - finančné vysporiadanie
796. došlá č. 2270095731 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1565,69 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 12.01.2017 26.01.2017 20.01.2017 elektrická energia - finančné vysporiadanie
797. došlá č. 2270001371 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1067,69 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 12.01.2017 26.01.2017 20.01.2017 elektrická energia - finančné vysporiadanie
798. došlá č. 2016350 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 35555777 309,60 19.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 09.01.2017 08.02.2017 20.01.2017 zmiešaný posypový materiál 1:4 - 6 t
799. došlá č. 2290145919 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 4722,74 17.01.2017 24.01.2017 31.12.2016 10.01.2017 24.01.2017 20.01.2017 elektrická energia
800. došlá č. 2270201917 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1,42 20.01.2017 13.02.2017 31.12.2016 12.01.2017 26.01.2017 27.01.2017 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
801. došlá č. 302630066 RH-Dúha s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 420,00 18.01.2017 13.02.2017 28.12.2016 12.01.2017 02.02.2017 27.01.2017 geodetické zameranie-zachytenie vodného zdroja pre rómsku osadu
802. došlá č. 302630065 RH-Dúha s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31656838 1320,00 18.01.2017 13.02.2017 28.12.2016 12.01.2017 02.02.2017 27.01.2017 geodetické zameranie-zachytenie vodného zdroja pre rómsku osadu

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk