Zmluvy

Zmluva o nájme hrob. miesta č. 1/2014, d.zv.21.01.2014
Dohoda č. 12/§ 52/2014NP VAOTP-3 vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS s ÚPSVaR Spišská Nová Ves, d.zv.04.02.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 2/2014, d.zv.06.02.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 4/2014, d.zv.07.03.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 6/2014, d.zv.07.03.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 7/2014, d.zv.07.03.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 8/2014, d.zv.07.03.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s fy Dúha, a.s., Prešov, projekt "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", d.zv.12.03.2014
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., d.zv.18.03.2014
Zmluva o nájme bytu - L. Bučko, d.zv.18.03.2014
Dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 3 s CCVČ Harichovce, d.zv.19.03.2014
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie s Mestom Spišská Nová Ves, d.zv.28.03.2014
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1116/2013 s MADE spol. s r.o., Banská Bystrica, d.zv.28.03.2014
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva k nehnuteľnosti - M. Kováčiková, d.zv.02.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 3/2014, d.zv.03.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 9/2014, d.zv.03.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 10/2014, d.zv.03.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 11/2014, d.zv.03.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 12/2014, d.zv.03.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 13/2014, d.zv.03.04.2014
Zmluva o vykonaní auditu s GemerAudit, spol. s r.o., Rožňava, d.zv.14.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 5/2014, d.zv.22.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 14/2014, d.zv.22.04.2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy 077/1.2 MP/2010, projekt "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", d.zv.25.04.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 15/2014, d.zv.28.04.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy 096/2014-IZ-5.0/V, projekt "Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III., d.zv.27.05.2014
Zmluva o údržbe a servise 052014, d.zv.30.05.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 16/2014, d.zv.3.6.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 17/2014, d.zv.3.6.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 18/2014, d.zv.3.6.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 19/2014, d.zv.3.6.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 20/2014, d.zv.3.6.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 21/2014, d.zv.3.6.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 22/2014, d.zv.1.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 23/2014, d.zv.1.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 24/2014, d.zv.1.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 25/2014, d.zv.1.7.2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zbere odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu u obce Nálepkovo č. 6000/2012/V-15, d.zv.10.7.2014
Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260557C/2014, d.zv.10.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 26/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 27/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 28/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 29/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 30/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 31/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 32/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 33/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 34/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 35/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 36/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 37/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 38/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 39/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 40/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 41/2014, d.zv.24.7.2014
Zmluva o ubytovaní s eurobus, a.s. Košice, d.zv.25.7.2014
Zmluva o darovaní s Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., d.zv.4.8.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 42/2014, d.zv.25.8.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 43/2014, d.zv.25.8.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 44/2014, d.zv.25.8.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 45/2014, d.zv.25.8.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 46/2014, d.zv.25.8.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 47/2014, d.zv.25.8.2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb tel.č. 0910906057, d.zv.27.8.2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb tel.č. 0910906056, d.zv.27.8.2014
Zmluva o dielo č. ZoD 2014/GD/01/012 - Strabag, s.r.o., Bratislava, d.zv.4.9.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 48/2014, d.zv.11.9.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 49/2014, d.zv.11.9.2014
Kúpna zmluva č. 02/BR/14 s firmou B-ROLL, s.r.o., Poprad, d.zv.10.10.2014
Zmluva o sponzorstve s LON, s.r.o., Nálepkovo, d.zv.10.10.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 50/2014, d.zv.17.10.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 51/2014, d.zv.17.10.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 52/2014, d.zv.17.10.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 53/2014, d.zv.20.11.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 54/2014, d.zv.20.11.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 55/2014, d.zv.12.12.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 56/2014, d.zv.12.12.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 57/2014, d.zv.12.12.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 58/2014, d.zv.12.12.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 59/2014, d.zv.12.12.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 60/2014, d.zv.12.12.2014
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 61/2014, d.zv.12.12.2014

Objednávky

číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
1. vyšlá Štefan Czolder, Hlavná 407/194, Nálepkovo 31223371 09.01.2014 31.12.2014 08.01.2014 Dušan Slivka odhŕňanie snehu v časti Záhajnica na rok 2014
2. vyšlá Jozef Pockklan, Surovecká cesta 36/58, Nálepkovo 30666911 09.01.2014 31.12.2014 08.01.2014 Dušan Slivka odhrňanie snehu v časti Hámre na rok 2014
3. vyšlá SETEZA ELEKTRO, Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves 31704387 09.01.2014 31.12.2014 09.01.2014 Dušan Slivka elektroinštalačný materiál na rok 2014
4. vyšlá MA-JA, Janka Penxová, Zimná 582, Nálepkovo 46197915 10.01.2014 31.12.2014 10.01.2014 Dušan Slivka kancelárske potreby na rok 2014
5. vyšlá DS mont, a. s., Bratislavská cesta 41, Žilina 31604323 21.01.2014 31.01.2014 20.01.2014 Dušan Slivka oprava automatických dverí v objekte Obecného úradu v Nálepkove
6. vyšlá Teheľňa STOVA, spol.s r.o., Letecká 2052/35, Spišská Nová Ves 31703747 21.01.2014 31.01.2014 20.01.2014 Dušan Slivka stavebný materiál na opravy v budove Turistickej ubytovne
7. vyšlá VSK Mineral, Lom Gretľa, Južná tr. 125, Košice 36706311 06.02.2014 31.12.2014 04.02.2014 Dušan Slivka drť pre rok 2014 cca 100 ton
8. vyšlá Zdenek Štuller, Potraviny, Mäso údeniny, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1042,79 06.02.2014 31.01.2014 04.02.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, za mesiac január 2014
9. vyšlá Viktor Riemer, Textil - Obuv, Nálepkovo 589 34603409 551,11 06.02.2014 31.01.2014 04.02.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, za mesiac január 2014
10. vyšlá EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 06.02.2014 31.12.2014 04.02.2014 Dušan Slivka rozbory vôd pre rok 2014 podľa určených termínov a druhov odberov (Rezervoár Čierna Hora, Rezervoár RO III. etapa Píla, ČOV PROX)
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
11. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 768,00 06.02.2014 31.01.2014 06.02.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ, január 2014, 256 obedov
12. vyšlá IDAMER, s.r.o., Dr.Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 10.02.2014 31.12.2014 07.02.2014 Dušan Slivka vodomery v počte 31 ks podľa cenovej ponuky zo dňa 14.1.2014
13. vyšlá VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 10.02.2014 31.12.2014 07.02.2014 Dušan Slivka celoročná oprava a overenie domových vodomerov pre rok 2014
14. vyšlá Seak, Odborárska 22, Prešov 46150749 10.02.2014 31.12.2014 10.02.2014 Dušan Slivka oprava PL2, PL3 - plošné spoje, rozhlas
15. vyšlá Solid Corp,s.r.o., Nad Medzou 14, Spišská Nová Ves 36183300 18.02.2014 28.02.2014 13.02.2014 Dušan Slivka oprava chladničky v Dome smútku
16. vyšlá Akadémia vzdelávania, ul. 1.mája 697/26, Liptovský Mikuláš 00441074 18.02.2014 31.03.2014 13.02.2014 Dušan Slivka kurz - Prevádzkovanie pohrebiska od 17.2.2014 pre 1 zamestnanca
17. vyšlá Viktor Riemer, Textil - Obuv, Nálepkovo 589 34603409 387,09 07.03.2014 28.02.2014 28.02.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, za mesiac február 2014
18. vyšlá Zdenek Štuller, Potraviny, Mäso údeniny, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1188,75 07.03.2014 28.02.2014 28.02.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, za mesiac február 2014
19. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 861,00 07.03.2014 28.02.2014 03.03.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ, február 2014, 287 obedov
20. vyšlá DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 07.03.2014 04.03.2014 03.03.2014 Dušan Slivka oprava multifunkčného zariadenia Xerox Phaser 6180MFP
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
21. vyšlá Marián Bartoš, Práčky - opravy, Slovenského Raja 5, Smižany 34526528 07.03.2014 06.03.2014 06.03.2014 Dušan Slivka oprava práčky a elektrického mangľa v Turistickej ubytovni
22. vyšlá Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 17.03.2014 31.12.2014 12.03.2014 Dušan Slivka kolieska na Bobr PVC 8 ks, PVC zvony na separovaný zber skla 2 ks
23. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 17.03.2014 15.03.2014 14.03.2014 Dušan Slivka stravovanie (obed, večera) pre 20 členov OVK - Voľba prezidenta SR 15.3.2014
24. vyšlá Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 19.03.2014 31.12.2014 14.03.2014 Dušan Slivka pracovné oblečenie a obuv podľa vlastného výberu pre rok 2014
25. vyšlá MIVA, s.r.o., Mlynská 1323, Smižany 31681212 07.04.2014 31.12.2014 28.03.2014 Dušan Slivka vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu pre rok 2014
26. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 07.04.2014 29.03.2014 28.03.2014 Dušan Slivka stravovanie (obed, večera) pre 19 členov OVK - Voľba prezidenta SR 29.3.2014
27. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 792,00 07.04.2014 31.03.2014 31.03.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ, marec 2014, 264 obedov
28. vyšlá Zdenek Štuller, Potraviny, Mäso údeniny, Letná 372, Nálepkovo 35318317 741,74 07.04.2014 31.03.2014 31.03.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, marec 2014
29. vyšlá Viktor Riemer, Textil - Obuv, Nálepkovo 589 34603409 246,10 07.04.2014 31.03.2014 31.03.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, marec 2014
30. vyšlá J and M Profi Auto, s.r.o., Slov. Raja 25, Smižany 44219717 09.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 Dušan Slivka plechové disky 8 ks a prezutie
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
31. vyšlá Dúha, a.s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 51435,86 22.04.2014 31.12.2014 16.04.2014 Dušan Slivka stavebné práce naviac na stavbe "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie", objekt Komunikácie v rozsahu 1700 m2 v jednotkovej cene a skladbe podľa schváleného rozpočtu stavby
32. vyšlá Agro-Spiš, s.r.o., Fabiniho 23, Spišská Nová Ves 31727531 28.04.2014 31.12.2014 25.04.2014 Dušan Slivka náhradné diely na krovinorezy pre rok 2014
33. vyšlá Europarkett Slovakia, s.r.o., Hlavná 108, Košice 36453927 28.04.2014 31.12.2014 25.04.2014 Dušan Slivka rezivo rôznych druhov podľa vlastného výberu pre rok 2014
34. vyšlá DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 2268,00 06.05.2014 30.05.2014 29.04.2014 Dušan Slivka digitálna A3 kopírka, plne duplexná, sieťová tlačiareň WorkCentre 5222V_KU/30 s./min.
35. vyšlá Matej Lázár - Montmal, Kyjevská 15, Rožňava 44566590 250,00 14.05.2014 31.12.2014 13.05.2014 Dušan Slivka informačná tabuľa na Dom smútku
36. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 744,00 14.05.2014 30.04.2014 14.05.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ za mesiac apríl 2014, 248 obedov
37. vyšlá Viktor Riemer, Odevy-Textil, Nálepkovo 589 34603409 412,40 14.05.2014 30.04.2014 14.05.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD, apríl 2014, šatstvo
38. vyšlá Z. Štuller, Mäso-údeniny, Potraviny, Letná 372, Nálepkovo 35318317 642,48 14.05.2014 30.04.2014 14.05.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD, apríl 2014, potraviny
39. vyšlá AgroSpiš, s.r.o., Fabiniho 23, Spišská Nová Ves 31727531 869,00 16.05.2014 31.12.2014 15.05.2014 Dušan Slivka krovinorez Stihl FS 460 C-EM
40. vyšlá Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 27.05.2014 31.12.2014 20.05.2014 Dušan Slivka stavebný materiál podľa vlastného výberu pre rok 2014
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
41. vyšlá Elektro Extra, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 30.05.2014 31.12.2014 28.05.2014 Dušan Slivka elektro materiál podľa vlastného výberu pre rok 2014
42. vyšlá SnackBar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 30.05.2014 30.05.2014 30.05.2014 Dušan Slivka stravovanie (obed, večera) pre 20 členov komisie - Voľby do EP 24.5.2014
43. vyšlá Ján Krajňák - PREMS, Hurbanova 1, Ružomberok 22721436 03.06.2014 31.12.2014 03.06.2014 Dušan Slivka oprava vŕtačky Makita MR 4010
44. vyšlá Zdenek Štuller, Potraviny, Letná 372, Nálepkovo 35318317 641,83 10.06.2014 31.05.2014 10.06.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, máj 2014
45. vyšlá Viktor Riemer, Odevy Textil, Nálepkovo 589 34603409 298,97 10.06.2014 31.05.2014 10.06.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, máj 2014
46. vyšlá SnackBar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 678,00 10.06.2014 31.05.2014 10.06.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ, máj 2014, 226 obedov
47. vyšlá ML-reklama, s. r. o., J. Hanulu 11, Spišská Nová Ves 45456941 02.07.2014 31.12.2014 02.07.2014 Dušan Slivka reklamné predmety s potlačou obce, perá, kľúčenky, zapaľovače, tašky, hrnčeky, dáždniky, zošity
48. vyšlá Eurobus, a.s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves 36211079 04.07.2014 12.07.2014 03.07.2014 Dušan Slivka autobus do Kežmarku a späť na EĽRO na deň 12.7.2014, pristaviť o 8,00 hod. na námestí
49. vyšlá Viktor Riemer, Odevy Textil, Nálepkovo 589 34603409 267,89 04.07.2014 30.06.2014 03.07.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD, jún 2014, šatstvo
50. vyšlá Zdenek Štuller, Potraviny, Mäso-údeniny, Letná 372, Nálepkovo 35318317 743,47 04.07.2014 30.06.2014 03.07.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD, jún 2014, potraviny
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
51. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 798,00 04.07.2014 30.06.2014 03.07.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ, jún 2014, 266 obedov
52. vyšlá Johnny Servis, s.r.o., Gajary - Dolečky P.O.Box 3, Gajary 36238546 288,00 22.07.2014 28.07.2014 21.07.2014 Dušan Slivka prenájom 4 ks mobilné WC na akciu Furmanské preteky 26.7.2014
53. vyšlá Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 22.07.2014 26.07.2014 21.07.2014 Dušan Slivka stravovanie na akciu Furmanské preteky 26.7.2014
54. vyšlá Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 17317282 14525,22 01.08.2014 31.12.2014 29.07.2014 Dušan Slivka asfaltové úpravy miestnych komunikácií
55. vyšlá Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 700,90 01.08.2014 31.07.2014 30.07.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie prídavkov na deti za mesiac júl 2014, potraviny
56. vyšlá Odevy - Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 310,46 01.08.2014 31.07.2014 30.07.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie prídavkov na deti za mesiac júl 2014, šatstvo
57. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 723,00 01.08.2014 31.07.2014 01.08.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ v počte 241 obedov, júl 2014
58. vyšlá STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 17317282 5810,71 20.08.2014 31.12.2014 15.08.2014 Dušan Slivka asfaltové úpravy MK, dodávka a montáž žľabov na Krátkej a Novej ulici
59. vyšlá Livonec, s.r.o., Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves 31730671 04.09.2014 31.12.2014 04.09.2014 Dušan Slivka revízia prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov (hydrantov)
60. vyšlá Ing. Iveta Nováková, Jahodová 9, Smižany 34576100 09.09.2014 31.12.2014 04.09.2014 Dušan Slivka spracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky pre objekty - Dom smútku, Obecný úrad, Turistická ubytovňa
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
61. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 23.09.2014 19.09.2014 16.09.2014 Dušan Slivka stravovanie ubytovaných hostí v Turistickej ubytovni od 17.9. do 19.9.2014
62. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 576,00 23.09.2014 28.08.2014 19.09.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ za mesiac august 2014 v počte 192 obedov
63. vyšlá Z. Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 268,79 23.09.2014 28.08.2014 19.09.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD za mesiac august 2014, potraviny
64. vyšlá Odevy - Textil, V.Riemer, Nálepkovo 589 34603409 648,49 23.09.2014 28.08.2014 19.09.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD za mesiac august 2014, šatstvo
65. vyšlá Odevy - Textil, V.Riemer, Nálepkovo 589 34603409 255,62 09.10.2014 28.09.2014 03.10.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD za mesiac september 2014, šatstvo
66. vyšlá Z. Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 638,14 09.10.2014 28.09.2014 03.10.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD za mesiac september 2014, potraviny
67. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 765,00 09.10.2014 30.09.2014 03.10.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ za mesiac september 2014 v počte 255 obedov
68. vyšlá B-Roll, s.r.o., Banícka 804/26, Poprad 31707262 4920,00 bez DPH 09.10.2014 31.12.2014 06.10.2014 Dušan Slivka dodávka technológie na zasnežovanie 2 ks zasnežovacia tyč, 4 ks hadice
69. vyšlá Ján Krajňák-PREMS, Hurbanova 1, Ružomberok 22721436 31.10.2014 31.12.2014 28.10.2014 Dušan Slivka oprava vŕtačky Makita MR 4010
70. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 31.10.2014 31.10.2014 28.10.2014 Dušan Slivka stravovanie hostí v Turistickej ubytovni (raňajky, obed, večera)
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
71. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 876,00 19.11.2014 31.10.2014 08.11.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov OcÚ za október 2014 v počte 292 obedov
72. vyšlá Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 520,05 19.11.2014 31.10.2014 08.11.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, október 2014, potraviny
73. vyšlá Odevy - Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 185,55 19.11.2014 31.10.2014 08.11.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, október 2014, šatstvo
74. vyšlá Pergamon Antique, P. Brandobur, Za šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 19.11.2014 31.12.2014 19.11.2014 Dušan Slivka materiál - háky, žľaby, kotlík, kolená, zvody, objímky, skrutky, nity
75. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 20.11.2014 15.11.2014 19.11.2014 Dušan Slivka obedy a večere pre členov MVK a OVK - Voľby do orgánov samosprávy 15.11.2014 v počte 24 osôb
76. vyšlá Ing. Iveta Nováková, Jahodová 9, Smižany 34576100 02.12.2014 31.12.2014 26.11.2014 Dušan Slivka spracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky pre objekty - Zdravotné stredisko a Obecná knižnica, kancelária býv. Úradu práce, Služby obce, ČOV, Lyžiarsky vlek, Požiarna zbrojnica III. Hámor
77. vyšlá Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Matejovce 17110386 02.12.2014 30.11.2014 27.11.2014 Dušan Slivka revízia strojno-technologickej časti lyžiarskeho vleku, školenie obsluhy a materiál na opravu vleku - Tatrapoma F12
78. vyšlá Odevy - Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 124,01 05.12.2014 30.11.2014 03.12.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, november 2014, šatstvo
79. vyšlá Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 581,59 05.12.2014 30.11.2014 03.12.2014 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, november 2014, potraviny
80. vyšlá SnackBar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 660,00 05.12.2014 30.11.2014 03.12.2014 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov Obecného úradu, november 2014, 220 obedov
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
81. vyšlá Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder 31443923 600,00 05.12.2014 31.12.2014 05.12.2014 Dušan Slivka knihy do obecnej knižnice z predajne v OC Madaras Spišská Nová Ves podľa vlastného výberu
82. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 09.12.2014 03.01.2015 05.12.2014 Dušan Slivka stravovanie hostí v Turistickej ubytovni v dňoch 31.12.2014-3.1.2015
83. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 02.01.2015 06.01.2015 30.12.2014 Dušan Slivka stravovanie hostí v Turistickej ubytovni v dňoch 4.1.2015 - 6.1.2015

Faktúry

číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
1. došlá č. 1/2014 Mária Lacková, Zimná 582, Nálepkovo 46584773 962,50 07.01.2014 18.02.2014 07.01.2014 07.01.2014 21.01.2014 13.01.2014 pracovná obuv, súpravy, reflexné vesty, pracovné čiapky v počte 25 ks
2. došlá č.20140433 MADE,s.r.o., Lazovná 69 , Banská Bystrica 36041688 125,50 07.01.2014 18.02.2014 02.01.2014 02.01.2014 16.01.2014 13.01.2014 systémová podpora URBIS na I.štvrťrok 2014
3. došlá č.1/2014 SNACKBAR, Grečková Jana, Letná 10, Nálekpkovo 40106870 663,00 09.01.2014 18.02.2014 31.12.2013 08.01.2014 18.01.2014 13.01.2014 stravovanie zamestnancov za mesiac december 2013 v počte 221 obedov
4. došlá č.2/2014 SNACKBAR, Grečková Jana, Letná 10, Nálekpkovo 40106870 165,60 09.01.2014 18.02.2014 31.01.2014 08.01.2014 18.01.2014 13.01.2014 stravovanie ubytovaných v turistickej ubytovni, 12 osôb - obedy a večere
5. došlá č.0008/2014 SETEZA ELEKTRO, s.r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves 31704387 73,73 13.01.2014 18.02.2014 09.01.2014 09.01.2014 16.01.2014 13.01.2014 elektroinštalačný materiál pre turisticku ubytovňu
6. došlá č.140012 DD21 s.r.o. , Švábska 107, Prešov 43818030 436,90 14.01.2014 18.02.2014 13.01.2014 13.01.2014 20.01.2014 21.01.2014 tonery v počte 4 ks, kancelársky papier 25 bal.
7. došlá č.112014 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Matejovce 17110386 283,20 14.01.2014 18.02.2014 10.01.2014 10.01.2014 24.01.2014 21.01.2014 revízia strojno-technologickej časti lyžiarskeho vleku
8. došlá č.01/01/2014 Mgr. Peter Darvaši, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves 34576797 130,00 15.01.2014 18.02.2014 13.01.2014 13.01.2014 20.01.2014 21.01.2014 prevedenie OPaOS EZ Lyžiarskeho vleku, v zmysle zákona 18/96 Z.z.
9. došlá č.7400275693 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 143,40 15.01.2014 18.02.2014 07.01.2014 08.01.2014 25.01.2014 21.01.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
10. došlá č.1401005 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 16.01.2014 18.02.2014 14.01.2014 14.01.2014 21.01.2014 21.01.2014 servis informačného systému URBIS formou vzdialeného prístupu za I.-III.2014
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
11. došlá č.0022/2014 SETEZA elektro, s.r.o. šafárikovo Nám.1, Spišská Nová Ves 31704387 76,00 16.01.2014 18.02.2014 16.01.2014 16.01.2014 23.01.2014 21.01.2014 elektroinštalačný materiál pre turistickú ubytovňu
12. došlá č.7400015251 Slovak telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 79,98 16.01.2014 18.02.2014 07.01.2014 08.01.2014 25.01.2014 21.01.2014 služby mobilnej siete KC Mlyn
13. došlá č.1/2014 Janka Penxová, Zimná 582, Nálekpkovo 46197915 149,80 21.01.2014 18.02.2014 20.01.2014 20.01.2014 03.02.2014 23.01.2014 kancelárske potreby
14. došlá č.1401008 INIT združenie , SNP 579/81 11952261 338,50 22.01.2014 18.02.2014 17.01.2014 17.01.2014 24.01.2014 23.01.2014 nastavenie počítačovej siete, inštalácia Windows Server 2012, URBIS, PC ESET ver.7, prevod udajov
15. došlá č.1401004 INIT.SK s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 920,00 22.01.2014 18.02.2014 17.01.2014 17.01.2014 24.01.2014 23.01.2014 počítač HP ProLiant ML310e G8 E3-1220v2, MS Windows Server 2012
16. došlá č.288/114 GAMA Kladno s.r.o., Kladenská 114/3, Buštěhrad, ČR CZ49546325 83,26 22.01.2014 18.02.2014 22.01.2014 22.01.2014 01.02.2014 23.01.2014 pružina na prednú nápravu Avie
17. došlá č.14FVZ001 STIX, s.r.o., Hurbanová 1, Ružomberok 36677957 105,90 22.01.2014 18.02.2014 20.01.2014 20.01.2014 03.02.2014 23.01.2014 oprava príklepového kladiva
18. došlá č.2707001799 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 249,99 20.01.2014 18.02.2014 01.02.2014-01.05.2014 14.01.2014 01.02.2014 21.01.2014 poistenie nájomných bytov
19. došlá č.14013 DS mont a.s., Bratislavská 41, Žilina 31604323 255,60 27.01.2014 18.02.2014 22.01.2014 23.01.2014 03.02.2014 04.02.2014 oprava automatických dverí
20. došlá č.140064 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 178,24 29.01.2014 18.02.2014 28.01.2014 28.01.2014 03.02.2014 04.02.2014 toner 1 ks, kancelársky papier 25bal.
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
21. došlá č.2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 21,00 30.01.2014 18.02.2014 28.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 elektrická energia
22. došlá č.2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 794,00 30.01.2014 18.02.2014 28.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 elektrická energia
23. došlá č.2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 576,00 30.01.2014 18.02.2014 28.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 elektrická energia
24. došlá č.2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 4428,00 30.01.2014 18.02.2014 28.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 elektrická energia
25. došlá č.2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 192,00 30.01.2014 18.02.2014 28.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 elektrická energia
26. došlá č.2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 1351,00 30.01.2014 18.02.2014 28.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 elektrická energia
27. došlá č.2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 1196,00 30.01.2014 18.02.2014 28.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 elektrická energia
28. došlá č.2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 7640,00 29.01.2014 18.02.2014 28.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 elektrická energia
29. došlá č. 1400010 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.01.2014 18.02.2014 31.01.2014 31.01.2014 14.02.2014 04.02.2014 BOZP a PO za január 2014
30. došlá č. 1401006 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 1840,56 03.02.2014 18.02.2014 29.01.2014 29.01.2014 05.02.2014 04.02.2014 počítač HP Pro 3500MT i3 3240-2 ks, HP ProDisplay 20" - 2 ks, klávesnica, TP-Link 5x switch, HP LJ Pro M1536 - 1 ks, HP LJ P2035 - 1 ks, USB kábel - 2 ks
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
31. došlá č. 1401011 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 188,50 03.02.2014 18.02.2014 28.01.2014 29.01.2014 05.02.2014 04.02.2014 inštalácia Windowx, Eset, URBIS prac. stanice, tlačiarní, prevod údajov, pripojenie do počítačovej siete,
32. došlá č. 2022014 Pocklan Jozef, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 132,00 03.02.2014 18.02.2014 03.02.2014 03.02.2014 23.02.2014 04.02.2014 zimná údržba ciest, pluhovanie v časti III. Hámor, II.Hámor a Peklisko
33. došlá č. 14001 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1042,79 05.02.2014 18.02.2014 31.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 05.02.2014 tovar pre vyplácanie PnD, január 2014, potrvaviny
34. došlá č. FV 140013 BRAHAMA SNV s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36584746 92,33 31.01.2014 18.02.2014 28.01.2014 28.01.2014 11.02.2014 11.02.2014 vodoinštalačný materiál
35. došlá č.1/2014 Odevy textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 551,11 10.02.2014 18.02.2014 31.01.2014 31.01.2014 15.02.2014 11.02.2014 tovar pre vyplácanie PnD, január 2014, šatstvo
36. došlá č. 3/2014 SNACKBAR, Grečková Jana, Letná 10, Nálepkovo 40106870 768,00 07.02.2014 18.02.2014 31.01.2014 31.01.2014 15.02.2014 11.02.2014 poskytnutie obedov pre zamestnancov za január 2014, 256 obedov
37. došlá č. FO 140001 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2159,85 05.02.2014 18.02.2014 04.02.2014 04.02.2014 18.02.2014 11.02.2014 stravovanie- vývoz dôchodcom za mesiac január 2014
38. došlá č. 5758622371 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 00329398 46,93 07.02.2014 18.02.2014 31.01.2014 03.02.2014 17.02.2014 11.02.2014 služby pevnej siete KC Mlyn
39. došlá č. 8758624101 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 00329398 278,87 07.02.2014 18.02.2014 31.01.2014 03.02.2014 17.02.2014 11.02.2014 služby pevnej siete Obecný úrad
40. došlá č. 20140001 Štefan Czolder, Hlavná 417/194 31223371 80,00 07.02.2014 18.02.2014 26.01.2014 06.02.2014 20.02.2014 11.02.2014 odhrňanie snehu traktorom Zetor 7245 v časti obce Záhajnica
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
41. došlá č. 0103/2014 SETEZA ELEKTRO, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 24,00 07.02.2014 18.02.2014 06.02.2014 06.02.2014 13.02.2014 11.02.2014 elektroinštalačný materiál
42. došlá č. 114028 Mužík Ľubomír,M-PLAST, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 341,65 07.02.2014 18.02.2014 31.01.2014 31.01.2014 14.02.2014 11.02.2014 vodoinštalačný materál
43. došlá č. 1031400108 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 2307,03 10.02.2014 18.02.2014 31.01.2014 05.02.2014 15.02.2014 11.02.2014 Odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber a preprava separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100L- 11 ks, zákonný poplatok
44. došlá č. 140162 Tehelňa STOVA, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 659,39 04.02.2014 18.02.2014 21.01.2014 31.01.2014 07.02.2014 11.02.2014 stavebný materiál
45. došlá č. 22140019 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 78,64 11.02.2014 18.02.2014 10.02.2014 10.02.2014 24.02.2014 11.02.2014 predaj drveného kameniva
46. došlá č. 1405009 FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, Spišská Nová Ves 36597431 125,00 29.01.2014 18.02.2014 20.02.2014 20.02.2014 27.02.2014 11.02.2014 oprava monitora na notebooku
47. došlá č. VF2014043 ACS spol. s.r.o., Radlinského 27, Spišská Nová Ves 36582298 76,49 03.02.2014 18.02.2014 27.01.2014 28.01.2014 04.02.2014 11.02.2014 oprava kompresora Atlas Copso
48. došlá č. 1031400184 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 689,95 12.02.2014 18.02.2014 31.01.2014 07.02.2014 14.02.2014 14.02.2014 vývoz a zneškodnenie odpadu za obdobie január 2014
49. došlá č. 140145 IDAMER, s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 782,98 12.02.2014 17.03.2014 10.02.2014 10.02.2014 09.03.2014 19.02.2014 vodomery Residia 31 ks
50. došlá č. 7274149540 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 2452,57 13.02.2014 17.03.2014 31.01.2014 10.02.2014 24.02.2014 19.02.2014 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
51. došlá č. 8800329398 RTVS, Mlynská dolina, Bratislava 47232480 224,06 14.02.2014 17.03.2014 31.01.2014 09.02.2014 28.02.2014 19.02.2014 úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS
52. došlá č. 7401250720 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 88,28 18.02.2014 17.03.2014 07.02.2014 08.02.2014 25.02.2014 19.02.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
53. došlá č. 7401568671 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 142,95 18.02.2014 17.03.2014 07.02.2014 08.02.2014 25.02.2014 19.02.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
54. došlá č. 7140400481 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava 17335345 38,54 18.02.2014 17.03.2014 11.02.2014 31.03.2014 19.02.2014 splátka za nájom k 31.3.2014
55. došlá č. 511046957 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, Košice 00151700 350,18 18.02.2014 17.03.2014 1.3.-31.5.2014 10.02.2014 01.03.2014 19.02.2014 poistenie budovy ZŠsMŠ Nálepkovo
56. došlá č. 22140023 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 73,44 18.02.2014 17.03.2014 12.02.2014 17.02.2014 03.03.2014 19.02.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm, 8,5 t
57. došlá č. 2141105169 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 14,28 24.02.2014 17.03.2014 20.02.2014 20.02.2014 07.03.2014 28.02.2014 hudba reprodukovaná obecným rozhlasom, rok 2014
58. došlá č. 2141105168 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 145,20 24.02.2014 17.03.2014 20.02.2014 20.02.2014 07.03.2014 28.02.2014 zvukovoobrazový prijímač v jedálni a spoločenskom priestore Turistickej ubytovne, hudba reprodukovaná na športovom štadióne, rok 2014
59. došlá č. 1400772 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 58,02 25.02.2014 17.03.2014 13.02.2014 21.02.2014 07.03.2014 28.02.2014 analýza odpadových vôd
60. došlá č. 22140031 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 34,91 26.02.2014 17.03.2014 18.02.2014 24.02.2014 10.03.2014 28.02.2014 drvené kamenivo 16/22/32 mm HDK, 3,73 t
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
61. došlá č. 1400031 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 28.02.2014 17.03.2014 28.02.2014 28.02.2014 14.03.2014 28.02.2014 BOZP a PO február 2014
62. došlá č. FV 140051 BRAHAMA SNV, s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36584746 13,28 28.02.2014 17.03.2014 26.02.2014 26.02.2014 12.03.2014 04.03.2014 vodoinštalačný materiál
63. došlá č. FV140075 Dataservis, Cunik Ladislav, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 43,00 04.03.2014 17.03.2014 28.02.2014 28.02.2014 14.03.2014 04.03.2014 servisná prehliadka Euro 100TF
64. došlá č. 1400982 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 715,02 04.03.2014 17.03.2014 28.02.2014 03.03.2014 17.03.2014 04.03.2014 analýza pitnej vody
65. došlá č. 1400983 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 715,02 04.03.2014 17.03.2014 28.02.2014 03.03.2014 17.03.2014 04.03.2014 analýza pitnej vody
66. došlá č. 1400007 SEAK, Odborárska 22, Prešov 22906568 288,00 04.03.2014 17.03.2014 24.02.2014 24.02.2014 06.03.2014 04.03.2014 oprava PL2 a PL3, plošné spoje na obecný rozhlas
67. došlá č. 14002 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1188,75 04.03.2014 17.03.2014 28.02.2014 28.02.2014 28.02.2014 04.03.2014 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, február 2014
68. došlá č. 140163 DD21, s. r. o., Švábska 107, Prešov 43818030 225,50 04.03.2014 17.03.2014 03.03.2014 03.03.2014 09.03.2014 04.03.2014 tonery 3 ks
69. došlá č. 22140041 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 32,48 05.03.2014 17.03.2014 24.02.2014 03.03.2014 17.03.2014 07.03.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm, 3,76 t
70. došlá č. 114061 M-Plast, Ľ. Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 48,84 05.03.2014 18.03.2014 28.02.2014 28.02.2014 14.03.2014 07.03.2014 vodoinštalačný materiál
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
71. došlá č. 1401017 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 207,00 05.03.2014 18.03.2014 25.02.2014 01.03.2014 08.03.2014 07.03.2014 inštalácia Windows, Urbis, NOD32, tlačiareň, pripojenie do siete, archivácia a prevod údajov
72. došlá č. 1401009 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 1634,16 05.03.2014 18.03.2014 27.02.2014 27.02.2014 06.03.2014 07.03.2014 počítače HP ProDesk 400MT 3 ks, tlačiarne HP P201 2 ks
73. došlá č. 4759614860 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 316,16 07.03.2014 18.03.2014 28.02.2014 03.03.2014 17.03.2014 07.03.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad
74. došlá č. 9759613165 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 51,13 07.03.2014 18.03.2014 28.02.2014 03.03.2014 17.03.2014 07.03.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn
75. došlá č. 1031400354 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1757,51 07.03.2014 18.03.2014 28.02.2014 03.03.2014 13.03.2014 07.03.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
76. došlá č. 7257191582 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 2129,70 10.03.2014 18.03.2014 28.02.2014 07.03.2014 21.03.2014 10.03.2014 elektrická energia, Turistická ubytovňa
77. došlá č. 1031400432 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 589,79 10.03.2014 07.04.2014 28.02.2014 05.03.2014 15.03.2014 11.03.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
78. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 82,39 11.03.2014 07.04.2014 31.12.2013 09.01.2014 29.01.2014 11.03.2014 elektrická energia
79. došlá č. 20140258 GUMEX Slovakia, Ing.D.Čanky, Inovecká 46, Nitra 33639477 515,23 14.02.2014 07.04.2014 13.02.2014 13.02.2014 16.02.2014 14.02.2014 pneumatiky 2 ks na Aviu, dopravné a dobierka
80. došlá č. 140003002 MEASURING, s.r.o., Komenského 50, Košice 47323833 379,54 10.03.2014 07.04.2014 10.03.2014 10.03.2014 24.03.2014 14.03.2014 overovanie vodomerov na SV Qn2,5-Qn4 28 ks, refakturácia opravy vodomerov
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
81. došlá č. 2014/07 Marián Bartoš, Slov. Raja 5/178, Smižany 34526528 147,00 11.03.2014 07.04.2014 06.03.2014 06.03.2014 20.03.2014 14.03.2014 oprava elektrického mangľa a práčky v Turistickej ubytovni
82. došlá č. 2/2014 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 387,09 13.03.2014 07.04.2014 24.02.2014 10.03.2014 24.03.2014 14.03.2014 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, február 2014
83. došlá č. 7402350211 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 85,96 14.03.2014 07.04.2014 07.03.2014 08.03.2014 25.03.2014 14.03.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
84. došlá č. 2/2014 Hlaváčková Eleonóra, Agrogeoreal, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves 35320656 177,00 14.03.2014 07.04.2014 28.02.2014 28.02.2014 14.03.2014 14.03.2014 zameranie vodného zdroja (studne) s lokalizáciou pozemku, správny poplatok za poskytnutie informácií z operátu katastra nehnuteľností
85. došlá č. 7402574356 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 142,95 17.03.2014 07.04.2014 07.03.2014 08.03.2014 25.03.2014 19.03.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
86. došlá č. 3/2014 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 861,00 17.03.2014 07.04.2014 28.02.2014 14.03.2014 28.03.2014 19.03.2014 stravovanie zamestnancov OcÚ, február 2014, 287 obedov
87. došlá č. 144/2014 Ing. M. Ďuriš, Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, Trenčín 37058843 9,50 19.03.2014 07.04.2014 18.03.2014 18.03.2014 26.03.2014 19.03.2014 elektronická publikácia na CD - Mestá a obce ako orgány ochrany prírody
88. došlá č. 2/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 847,50 19.03.2014 07.04.2014 14.03.2014 14.03.2014 28.03.2014 25.03.2014 pracovná obuv a súprava montérky s logom obce, 25 ks
89. došlá č. FO 1400004 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1968,60 20.03.2014 07.04.2014 28.02.2014 03.03.2014 17.03.2014 25.03.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom, február 2014
90. došlá č. 4/2014 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 141,79 20.03.2014 07.04.2014 15.03.2014 19.03.2014 29.03.2014 25.03.2014 stravovanie (obed, večera) pre 20 členov OVK - Voľba prezidenta 15.3.2014
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
91. došlá č. 20142063 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 98,04 21.03.2014 07.04.2014 04.03.2014 10.03.2014 24.03.2014 25.03.2014 oleje a filtre na servis traktora
92. došlá č. 20146039 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 84,00 21.03.2014 07.04.2014 04.03.2014 10.03.2014 24.03.2014 25.03.2014 servisné práce na traktore
93. došlá č. FV140093 Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 185,41 21.03.2014 07.04.2014 19.03.2014 19.03.2014 02.04.2014 25.03.2014 oprava kopírky
94. došlá č. 240029 SOLID Corp, s.r.o., Nad Medzou 14, Spišská Nová Ves 36183300 181,68 21.03.2014 07.04.2014 13.02.2014 15.02.2014 31.03.2014 25.03.2014 oprava chladiaceho zariadenia v Dome smútku
95. došlá č. 1020140081 Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o., Ul. 1.mája 697/26, Liptovský Mikuláš 47337494 400,00 24.03.2014 07.04.2014 28.02.2014 28.02.2014 24.03.2014 25.03.2014 kurz Prevádzkovanie pohrebiska a Prevádzkovanie pohrebnej služby pre 1 zamestnanca
96. došlá č. 89936012 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 11,70 31.03.2014 07.04.2014 27.03.2014 27.03.2014 17.04.2014 01.04.2014 publikácia Inventarizácia majetku
97. došlá č. 140169 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 85,06 31.03.2014 07.04.2014 04.03.2014 04.03.2014 10.03.2014 01.04.2014 oprava multifunkčného zariadenia
98. došlá č. 1400057 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 01.04.2014 07.04.2014 31.03.2014 31.03.2014 14.04.2014 01.04.2014 BOZP a PO za marec 2014
99. došlá č. 20141108 MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 02.04.2014 07.04.2014 01.04.2014 01.04.2014 15.04.2014 04.04.2014 systémová podpora URBIS (apríl-jún 2014)
100. došlá č. 14003 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 741,74 02.04.2014 07.04.2014 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2014 04.04.2014 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, marec 2014
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
101. došlá č. FO 1400008 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2292,45 02.04.2014 07.04.2014 31.03.2014 31.03.2014 14.04.2014 04.04.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom za marec 2014
102. došlá č. 114123 Mužík Ľubomír, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 149,47 03.04.2014 07.04.2014 31.03.2014 31.03.2014 14.04.2014 04.04.2014 vodárenský materiál
103. došlá č. 6/2014 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 792,00 07.04.2014 09.04.2014 31.03.2014 02.04.2014 16.04.2014 07.04.2014 stravovanie zamestnancov OcÚ, marec 2014, 264 obedov
104. došlá č. 7/2014 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 135,61 07.04.2014 09.04.2014 29.03.2014 02.04.2014 16.04.2014 07.04.2014 stravovanie (obed, večera) pre 19 členov OVK, Voľba prezidenta 29.3.2014
105. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 1383,88 08.04.2014 09.04.2014 31.03.2014 04.04.2014 22.04.2014 08.04.2014 elektrická energia, Turistická ubytovňa
106. došlá č. 2014/04/024 J a M Profi Auto, s.r.o., Slov. Raja 25, Smižany 44219717 409,04 08.04.2014 05.05.2014 07.04.2014 07.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 plechové disky a prezutie 8 ks pneu
107. došlá č. 140139 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 231,00 08.04.2014 05.05.2014 31.03.2014 03.04.2014 17.04.2014 09.04.2014 skúška z odbornej spôsobilosti vodičov a skúšky 11 osôb
108. došlá č. 104140020 Wincom s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves 36170526 27,36 08.04.2014 05.05.2014 07.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 08.04.2014 kovania na okná v nájomných bytoch
109. došlá č. 1031400656 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 416,57 09.04.2014 05.05.2014 31.03.2014 04.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
110. došlá č. 1031400632 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1810,11 09.04.2014 05.05.2014 31.03.2014 03.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
111. došlá č. 7760608116 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 282,05 09.04.2014 05.05.2014 31.03.2014 03.04.2014 17.04.2014 09.04.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad
112. došlá č. 3760606789 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 45,46 09.04.2014 05.05.2014 31.03.2014 03.04.2014 17.04.2014 09.04.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn
113. došlá č. 3/2014 Odevy Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 246,10 09.04.2014 05.05.2014 25.03.2014 25.03.2014 15.04.2014 11.04.2014 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, marec 2014
114. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 548,83 10.04.2014 05.05.2014 24.03.2014 03.04.2014 14.04.2014 11.04.2014 elektrická energia, vlek
115. došlá č. 7403354208 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 85,96 16.04.2014 05.05.2014 07.04.2014 08.04.2014 25.04.2014 16.04.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
116. došlá č. 7403568601 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 144,95 16.04.2014 05.05.2014 07.04.2014 08.04.2014 25.04.2014 16.04.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
117. došlá č. 1410452 MIVA, s.r.o., Mlynská 1323, Smižany 31681212 115,32 16.04.2014 05.05.2014 01.04.2014 10.04.2014 24.04.2014 16.04.2014 vodoinštalačný materiál, rúry 400 PP, 4 m
118. došlá č. 2707001799 Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 249,99 15.04.2014 05.05.2014 01.05.2014 - 01.08.2014 08.04.2014 01.05.2014 16.04.2014 poistné za nájomné byty
119. došlá č. FZ20140036 Dúha, a.s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 131404,80 16.04.2014 05.05.2014 31.03.2014 14.04.2014 12.08.2014 09.07.2014 vykonané práce na stavbe "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie"
120. došlá č. 114199 GemerAudit, s.r.o., Šafárikova 65, Rožňava 31681301 540,00 17.04.2014 05.05.2014 14.04.2014 14.04.2014 22.04.2014 22.04.2014 audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 - 1.časť
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
121. došlá č. 1401983 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 213,60 22.04.2014 05.05.2014 15.04.2014 17.04.2014 01.05.2014 22.04.2014 analýza pitnej vody, vzorkovacie a technické práce
122. došlá č. FV140130 Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 65,00 23.04.2014 05.05.2014 17.04.2014 17.04.2014 01.05.2014 23.04.2014 servisné práce na kopírke
123. došlá č. 1401028 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 23.04.2014 05.05.2014 01.04.2014 - 30.06.2014 17.04.2014 24.04.2014 23.04.2014 servis informačného systému URBIS formou vzdialeného prístupu za IV.-VI. 2014
124. došlá č. 2014029 Star EU, a.s., Vlčkova 51, Bratislava 36703575 10166,68 29.04.2014 05.05.2014 25.04.2014 25.04.2014 27.07.2014 09.07.2014 výkon služieb externého manažmentu projektu "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie"
125. došlá č. 0082390110001 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 10,40 23.04.2014 23.05.2014 23.04.2014 23.04.2014 23.04.2014 23.04.2014 obecné noviny 1-2/2014 do schránky
126. došlá č. 1406824 Slovgram, Jakubovo nám. 4, Bratislava 17310598 33,50 25.04.2014 23.05.2014 22.04.2014 22.04.2014 13.05.2014 29.04.2014 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov v obecnom rozhlase v roku 2014
127. došlá č. 1400094 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.04.2014 23.05.2014 30.04.2014 30.04.2014 14.05.2014 02.05.2014 BOZP a PO za mesiac apríl 2014
128. došlá č. 1140413 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 419,12 30.04.2014 23.05.2014 30.04.2014 30.04.2014 07.05.2014 05.05.2014 náhradné diely na krovinorezy
129. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 192,00 02.05.2014 23.05.2014 31.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 elektrická energia
130. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 576,00 02.05.2014 23.05.2014 31.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
131. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 21,00 02.05.2014 23.05.2014 31.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 elektrická energia
132. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 794,00 02.05.2014 23.05.2014 31.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 elektrická energia
133. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 251,00 02.05.2014 23.05.2014 31.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 elektrická energia
134. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 4428,00 02.05.2014 23.05.2014 31.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 elektrická energia
135. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 7640,00 02.05.2014 23.05.2014 31.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 elektrická energia
136. došlá č. 140368 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 124,51 05.05.2014 23.05.2014 02.05.2014 02.05.2014 08.05.2014 07.05.2014 toner 1 ks
137. došlá č. 140365 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 2268,00 05.05.2014 23.05.2014 02.05.2014 02.05.2014 10.05.2014 07.05.2014 kopírovací stroj Xerox WC 5222V_KU
138. došlá č. 140370 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 319,32 05.05.2014 23.05.2014 02.05.2014 02.05.2014 08.05.2014 07.05.2014 materiál a inštalácia kopírovacieho stroja, tonery 2 ks, kancelársky papier rôzne druhy
139. došlá č. 1402207 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 85,92 06.05.2014 23.05.2014 26.04.2014 02.05.2014 16.05.2014 07.05.2014 analýza odpadových vôd
140. došlá č. 1402225 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 18,18 06.05.2014 23.05.2014 30.04.2014 02.05.2014 16.05.2014 07.05.2014 analýza pitnej vody
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
141. došlá č. 114157 Mužík Ľubomír, M-Plast, Tr. 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 101,88 06.05.2014 23.05.2014 30.04.2014 30.04.2014 14.05.2014 07.05.2014 vodoinštalačný materiál
142. došlá č. 7761608847 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 305,35 07.05.2014 23.05.2014 30.04.2014 03.05.2014 19.05.2014 07.05.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad
143. došlá č. 2761607403 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 48,72 07.05.2014 23.05.2014 30.04.2014 03.05.2014 19.05.2014 07.05.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn
144. došlá č. 14004 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 622,48 07.05.2014 23.05.2014 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 07.05.2014 tovar pre vyplácanie PnD, apríl 2014, potraviny
145. došlá č. 14F00104 SVT, s. r. o., Starosaská 15, Spišská Nová Ves 31652387 8,94 07.05.2014 23.05.2014 28.04.2014 28.04.2014 21.05.2014 07.05.2014 menovky k dverám
146. došlá č. FO 1400009 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2037,45 07.05.2014 23.05.2014 30.04.2014 05.05.2014 14.05.2014 12.05.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom za mesiac apríl 2014
147. došlá č. 2014008 MAS HNILEC, Nová 464, Jaklovce 42101638 632,60 09.05.2014 23.05.2014 06.05.2014 06.05.2014 20.05.2014 12.05.2014 členský príspevok na rok 2014
148. došlá č. 22140240 VSK Mineral, s. r. o., Južná tr. 125, Košice 36706311 35,83 09.05.2014 23.05.2014 02.05.2014 05.05.2014 12.05.2014 12.05.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm, 4,090 t
149. došlá č. 1031400812 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1798,08 09.05.2014 23.05.2014 30.04.2014 02.05.2014 12.05.2014 12.05.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l - 11 ks, zákonný poplatok
150. došlá č. 1031400926 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 617,48 12.05.2014 23.05.2014 30.04.2014 06.05.2014 30.04.2014 12.05.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
151. došlá č. 3/2014 Janka Penxová, MA-JA, Zimná 582, Nálepkovo 46197915 96,03 12.05.2014 09.06.2014 12.05.2014 12.05.2014 26.05.2014 19.05.2014 rohož na obecný úrad
152. došlá č. 2/2014 Janka Penxová, MA-JA, Zimná 582, Nálepkovo 46197915 133,20 12.05.2014 09.06.2014 12.05.2014 12.05.2014 26.05.2014 19.05.2014 kancelárske potreby (obálky, perá, zakladače, obaly)
153. došlá č. 3/2014 Mária Lacková, MA-JA, Zimná 582, Nálepkovo 46584773 149,40 12.05.2014 09.06.2014 12.05.2014 12.05.2014 26.05.2014 19.05.2014 maliarske potreby - vymaľovanie nových priestorov knižnice
154. došlá č. 7267160450 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 1096,16 13.05.2014 09.06.2014 30.04.2014 09.05.2014 23.05.2014 19.05.2014 elektrická energia Turistická ubytovňa
155. došlá č. 4/2014 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 412,40 14.05.2014 09.06.2014 30.04.2014 14.05.2014 28.05.2014 19.05.2014 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, apríl 2014
156. došlá č. 7404564446 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 142,95 14.05.2014 09.06.2014 07.05.2014 08.05.2014 26.05.2014 19.05.2014 služby mobilnej siete Obecný úrad
157. došlá č. 22140262 VSK Mineral,s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 44,24 14.05.2014 09.06.2014 09.05.2014 12.05.2014 19.05.2014 19.05.2014 drvené kamenivo 4/8 mm HDK a 0/22/32 mm
158. došlá č. 7404332563 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 85,96 16.05.2014 09.06.2014 07.05.2014 08.05.2014 26.05.2014 19.05.2014 služby mobilnej siete KC Mlyn
159. došlá č. 9/2014 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 744,00 15.05.2014 09.06.2014 30.04.2014 15.05.2014 26.05.2014 19.05.2014 stravovanie zamestnancov, 248 obedov, apríl 2014
160. došlá č. 511046957 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, Košice 00151700 350,18 19.05.2014 09.06.2014 31.08.2014 09.05.2014 01.06.2014 19.05.2014 poistné - budova ZŠsMŠ
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
161. došlá č. FZ20140053 Dúha, a.s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 31966,90 19.05.2014 09.06.2014 30.04.2014 14.05.2014 11.09.2014 03.09.2014 vykonané práce na stavbe "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie"
162. došlá č. oprava FZ20140054 Dúha, a.s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 -1140,00 19.05.2014 09.06.2014 14.05.2014 14.05.2014 13.06.2014 oprava faktúry č. 20130172, stavba "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie"
163. došlá č. 22140285 VSK Mineral,s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 91,72 21.05.2014 09.06.2014 16.05.2014 19.05.2014 26.05.2014 26.05.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm a 4/8 mm HDK
164. došlá č. FZ20140050 Dúha, a.s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 28138,42 21.05.2014 09.06.2014 30.04.2014 14.05.2014 13.06.2014 09.06.2014 asfaltové plochy, stavba "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie"
165. došlá č. FZ20140065 Dúha, a.s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 23297,44 21.05.2014 09.06.2014 30.04.2014 15.05.2014 14.06.2014 09.06.2014 asfaltové plochy, stavba "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie"
166. došlá č. 1140512 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 869,00 22.05.2014 09.06.2014 20.05.2014 20.05.2014 27.05.2014 26.05.2014 krovinorez STIHL FS 460 C-EM
167. došlá č. 1140513 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 355,13 22.05.2014 09.06.2014 20.05.2014 20.05.2014 27.05.2014 26.05.2014 náhradné diely na krovinorezy
168. došlá č. 1/2014 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 114,00 23.05.2014 09.06.2014 20.05.2014 21.05.2014 28.05.2014 26.05.2014 cement na opravu chodníkov
169. došlá č. 14010034 Kuriér plus reklama,s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 477,60 26.05.2014 09.06.2014 30.04.2014 15.05.2014 29.05.2014 26.05.2014 tlač obecných novín č. 1-2/2014 v počte 650 ks
170. došlá č. 22140298 VSK Mineral,s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 56,06 28.05.2014 09.06.2014 19.05.2014 26.05.2014 09.06.2014 02.06.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm a 4/8 mm HDK
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
171. došlá č. 1031401102 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1787,50 30.05.2014 09.06.2014 27.05.2014 27.05.2014 05.06.2014 02.06.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
172. došlá č. 1400115 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.05.2014 09.06.2014 31.05.2014 31.05.2014 14.06.2014 02.06.2014 BOZP a PO za máj 2014
173. došlá č. 140450 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 18,79 30.05.2014 09.06.2014 30.05.2014 30.05.2014 05.06.2014 05.06.2014 čiernobiele kópie na základe zmluvy č. 052014 - kopírka XEROX
174. došlá č. 1140524 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 197,83 02.06.2014 09.06.2014 30.05.2014 30.05.2014 06.06.2014 05.06.2014 náhradné diely na krovinorezy
175. došlá č. 114204 Mužík Ľubomír, M-Plast, Tr. 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 258,07 03.06.2014 09.06.2014 30.05.2014 30.05.2014 13.06.2014 05.06.2014 vodoinštalačný materiál
176. došlá č. 2014098 Elektro-Extra, O. Jarkovský, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 277,26 03.06.2014 09.06.2014 30.05.2014 30.05.2014 13.06.2014 05.06.2014 elektro materiál
177. došlá č. 1410100383 Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 1053,01 03.06.2014 02.07.2014 31.08.2014 03.06.2014 03.06.2014 03.06.2014 kancelárske kreslo, 13 ks
178. došlá č. 1140603 Agro-spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 370,00 03.06.2014 02.07.2014 03.06.2014 03.06.2014 10.06.2014 05.06.2014 krovinorez STIHL FS 70
179. došlá č. 22140346 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 12,35 05.06.2014 02.07.2014 28.05.2014 02.06.2014 09.06.2014 05.06.2014 drvené kamenivo 4/8 mm HDK
180. došlá č. 10/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 140,51 05.06.2014 02.07.2014 24.05.2014 02.06.2014 12.06.2014 05.06.2014 stravovanie členov OVK - Eurovoľby v počte 20 osôb
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
181. došlá č. 1031401198 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 541,47 06.06.2014 02.07.2014 31.05.2014 04.06.2014 14.06.2014 09.06.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
182. došlá č. 141493 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 207,49 06.06.2014 02.07.2014 03.06.2014 04.06.2014 11.06.2014 09.06.2014 materiál na betonárske práce
183. došlá č. FO 1400013 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2124,15 06.06.2014 02.07.2014 30.05.2014 30.05.2014 13.06.2014 09.06.2014 stravovanie - vývoz obedov dôchodcom, máj 2014
184. došlá č. 9/2014 Matej Lázár - Montmal, Kyjevská 1895/15, Rožňva 44566590 250,00 09.06.2014 02.07.2014 03.06.2014 03.06.2014 17.06.2014 09.06.2014 informačná tabuľa na Dom smútku
185. došlá č. 8762614059 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 48,17 09.06.2014 02.07.2014 31.05.2014 03.06.2014 17.06.2014 09.06.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn, máj 2014
186. došlá č. 2762615566 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 290,57 09.06.2014 02.07.2014 31.05.2014 03.06.2014 17.06.2014 09.06.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad, máj 2014
187. došlá č. 14005 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 641,83 03.06.2014 02.07.2014 31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014 09.06.2014 tovar pre vyplácanie PnD, máj 2014, potraviny
188. došlá č. 140474 DD21, s. r. o., Švábska 107, Prešov 43818030 144,25 09.06.2014 02.07.2014 06.06.2014 06.06.2014 12.06.2014 12.06.2014 tonery
189. došlá č. 7220158320 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 677,52 10.06.2014 02.07.2014 31.05.2014 05.06.2014 19.06.2014 12.06.2014 elektrická energia, Turistická ubytovňa
190. došlá č. 35513411 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 31,20 11.06.2014 02.07.2014 31.12.2014 06.06.2014 13.06.2014 12.06.2014 doplatok za výtlačky Obecných novín na rok 2014
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
191. došlá č. 2014043 Star EU, a.s., Vlčkova 51, Bratislava 36703575 20333,33 12.06.2014 02.07.2014 31.05.2014 09.06.2014 07.09.2014 03.09.2014 externý manažment "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", ŽoP č. 4,5,6,7,8,9, MS č. 3,4,5,6,7
192. došlá č. VFn140011 Europarkett Slovakia, s.r.o., Hlavná 108, Košice 36453927 537,79 12.06.2014 02.07.2014 20.05.2014 03.06.2014 24.06.2014 12.06.2014 ihličnaté drevo SM/JD v množstve 4,218 m3
193. došlá č. 20142192 Zora - MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 219,56 12.06.2014 02.07.2014 27.05.2014 30.05.2014 13.06.2014 12.06.2014 oprava traktora - element joistik
194. došlá č. 20146081 Zora - MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 54,00 12.06.2014 02.07.2014 27.05.2014 30.05.2014 13.06.2014 12.06.2014 oprava traktora - servisné práce, cestovné
195. došlá č. 6/2014 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 298,97 12.06.2014 02.07.2014 26.05.2014 26.05.2014 13.06.2014 18.06.2014 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, máj 2014
196. došlá č. 12/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 678,00 12.06.2014 02.07.2014 31.05.2014 11.06.2014 21.06.2014 18.06.2014 stravovanie zamestancov OcÚ, máj 2014, 226 obedov
197. došlá č. 7405543016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 142,95 16.06.2014 02.07.2014 07.06.2014 08.06.2014 25.06.2014 18.06.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
198. došlá č. 7405335070 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 85,96 16.06.2014 02.07.2014 07.06.2014 08.06.2014 25.06.2014 18.06.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
199. došlá č. 114286 GemerAudit, s.r.o., Šafárikova 65, Rožňava 31681301 540,00 16.06.2014 02.07.2014 16.06.2014 16.06.2014 23.06.2014 18.06.2014 platba za II. a III. etapu auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
200. došlá č. 3/6/2014 Štefan Kapitančík, EL-KA, Novoveská Huta 265 33851905 31,20 16.06.2014 02.07.2014 09.06.2014 09.06.2014 20.06.2014 18.06.2014 úprava v rozvádzači RM1 a spustenie čerpacej stanice na ČOV Nálepkovo
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
201. došlá č. 89937639 PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 6,50 17.06.2014 03.07.2014 11.06.2014 11.06.2014 02.07.2014 18.06.2014 publikácia - Skončenie pracovného pomeru
202. došlá č. 14FVZ014 Stix, s.r.o., Hurbanova 1, Ružomberok 36677957 47,84 19.06.2014 03.07.2014 16.06.2014 16.06.2014 30.06.2014 23.06.2014 oprava vŕtačky Makita
203. došlá č. 114289 GemerAudit, s.r.o., Šafárikova 65, Rožňava 31681301 180,00 19.06.2014 03.07.2014 17.06.2014 17.06.2014 24.06.2014 23.06.2014 I.etapa auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
204. došlá č. 140498 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 73,56 19.06.2014 03.07.2014 18.06.2014 18.06.2014 24.06.2014 23.06.2014 tonery a cartridge
205. došlá č. 14020674 Livonec, s.r.o., Hraničná 13, Poprad 31730671 36,96 20.06.2014 03.07.2014 17.06.2014 17.06.2014 01.07.2014 23.06.2014 hasiaci prístroj
206. došlá č. 8511450 Powel, s.r.o., Moyzesova 43, Prešov 31657923 105,44 20.06.2014 03.07.2014 18.06.2014 18.06.2014 25.06.2014 27.06.2014 chloroz extra 5 - 1 ks
207. došlá č. 282328891 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok 31336884 82,56 23.06.2014 03.07.2014 20.06.2014 20.06.2014 04.07.2014 23.06.2014 chlornan sodný
208. došlá č. 140510 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 150,85 25.06.2014 03.07.2014 24.06.2014 24.06.2014 30.06.2014 27.06.2014 tonery 4 ks
209. došlá č. VF20141228 Hanna Instruments Slovak, s.r.o., Tomášikova 10/A, Bratislava 35911948 30,00 25.06.2014 03.07.2014 23.06.2014 23.06.2014 07.07.2014 25.06.2014 nádoba na chlór, Chlorine Powder
210. došlá č. VFn140013 Europarkett Slovakia, s.r.o., Hlavná 108, Košice 36453927 245,92 26.06.2014 03.07.2014 02.06.2014 16.06.2014 07.07.2014 27.06.2014 ihličnaté rezivo SM/JD, 2,277 m3
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
211. došlá č. 1403178 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 63,06 26.06.2014 03.07.2014 18.06.2014 24.06.2014 08.07.2014 27.06.2014 analýza odpadových vôd
212. došlá č. 1403280 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 427,20 27.06.2014 03.07.2014 25.06.2014 26.06.2014 10.07.2014 27.06.2014 analýza pitnej vody
213. došlá č. 141750 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 99,04 27.06.2014 03.07.2014 17.06.2014 23.06.2014 30.06.2014 27.06.2014 cement 25kg Gorazdze 32,5R, 10,0q
214. došlá č. 141766 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 262,24 30.06.2014 03.07.2014 24.06.2014 26.06.2014 03.07.2014 01.07.2014 sieť 8/150x150 - 8 ks, betonárska oceľ 8, 6
215. došlá č. 1400136 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.06.2014 03.07.2014 30.06.2014 30.06.2014 14.07.2014 01.07.2014 BOZP a PO za jún 2014
216. došlá č. FV1400110 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 149,36 01.07.2014 03.07.2014 30.06.2014 30.06.2014 14.07.2014 01.07.2014 nájom za I. polrok 2014, Avia
217. došlá č. 1031401384 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1828,15 02.07.2014 24.07.2014 26.06.2014 26.06.2014 05.07.2014 02.07.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
218. došlá č. 114252 M-Plast, Ľ.Mužík, Tr. 1.mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 216,82 03.07.2014 24.07.2014 30.06.2014 30.06.2014 14.07.2014 08.07.2014 bojler EOV 120 1ks
219. došlá č. 22140455 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 38,99 03.07.2014 24.07.2014 23.06.2014 30.06.2014 07.07.2014 08.07.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm, 4,45 t
220. došlá č. 140575 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 57,79 03.07.2014 24.07.2014 02.07.2014 02.07.2014 08.07.2014 08.07.2014 toner
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
221. došlá č. 0603/2014 Seteza Elektro, s.r.o., šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 73,30 03.07.2014 24.07.2014 03.07.2014 03.07.2014 10.07.2014 08.07.2014 elektroinštalačný materiál
222. došlá č. 20141913 MADE s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 04.07.2014 24.07.2014 30.09.2014 03.07.2014 17.07.2014 08.07.2014 systémová podpora URBIS (1.7.-30.9.2014)
223. došlá č. 20140308 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 150,66 04.07.2014 24.07.2014 17.06.2014 30.06.2014 14.07.2014 08.07.2014 štrk fr. 0-22, 9 t
224. došlá č. 1423 Pro-Forest Rožňava, s.r.o., Štítnicka 23, Rožňava 31722831 1104,12 07.07.2014 24.07.2014 03.07.2014 03.07.2014 02.08.2014 08.07.2014 rakvy 6 ks, kríže 10 ks
225. došlá č. 1031401474 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 628,68 07.07.2014 24.07.2014 30.06.2014 02.07.2014 12.07.2014 08.07.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
226. došlá č. 14/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 798,00 08.07.2014 24.07.2014 30.06.2014 08.07.2014 22.07.2014 08.07.2014 stravovanie zamestnancov OcÚ, jún 2014, 266 obedov
227. došlá č. 6/2014 Odevy-Textil, V.Riemer, Nálepkovo 589 34603409 267,89 08.07.2014 24.07.2014 23.06.2014 23.06.2014 11.07.2014 08.07.2014 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, jún 2014
228. došlá č. 141968 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 56,14 08.07.2014 24.07.2014 03.07.2014 04.07.2014 11.07.2014 08.07.2014 sieť na opravu mosta
229. došlá č. FO1400015 Domov Nálepkovo,n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2185,35 08.07.2014 24.07.2014 30.06.2014 30.06.2014 14.07.2014 08.07.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom, jún 2014
230. došlá č. 7224136943 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 448,65 09.07.2014 24.07.2014 30.06.2014 30.06.2014 18.07.2014 09.07.2014 elektrická energia, Turistická ubytovňa
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
231. došlá č. 2763626145 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 304,12 09.07.2014 24.07.2014 30.06.2014 03.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad, jún 2014
232. došlá č. 1763624461 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 48,25 09.07.2014 24.07.2014 30.06.2014 03.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn, jún 2014
233. došlá č. 4/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 148,50 10.07.2014 24.07.2014 09.07.2014 09.07.2014 23.07.2014 11.07.2014 pracovná obuv, 9 ks
234. došlá č. 5/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 238,50 10.07.2014 24.07.2014 09.07.2014 09.07.2014 23.07.2014 11.07.2014 montérková súprava, 9 ks
235. došlá č. 14006 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 743,47 10.07.2014 24.07.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 11.07.2014 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, jún 2014
236. došlá č. 1400130 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 561,00 11.07.2014 24.07.2014 11.07.2014 11.07.2014 25.07.2014 18.07.2014 školenie BOZP a OPP pre uchádzačov o zamestnanie - aktivačné práce
237. došlá č. 1403470 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 103,20 14.07.2014 24.07.2014 08.07.2014 10.07.2014 24.07.2014 18.07.2014 analýza pitnej vody
238. došlá č. 142038 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 580,74 15.07.2014 24.07.2014 09.07.2014 11.07.2014 18.07.2014 18.07.2014 materiál na opravu strechy (náter)
239. došlá č. 7406306714 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 86,69 16.07.2014 24.07.2014 07.07.2014 08.07.2014 25.07.2014 18.07.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
240. došlá č. 7406523945 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 149,82 17.07.2014 24.07.2014 07.07.2014 08.07.2014 25.07.2014 18.07.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
241. došlá č. 140069 Cavalo-T, s.r.o., Karpatská 6571/66, Trenčín 44869533 60,48 17.07.2014 24.07.2014 16.07.2014 16.07.2014 23.07.2014 18.07.2014 kokardy a nálepky
242. došlá č. VF20141246 Hanna Instruments Slovak, s.r.o., Tomášikova 10/A, Bratislava 35911948 30,00 17.07.2014 24.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 24.07.2014 11.07.2014 chlór
243. došlá č. 22/2014 Ing. Teodor Bača, Petzvalova 9, Košice 1025906673 400,00 17.07.2014 24.07.2014 26.06.2014 26.06.2014 10.07.2014 18.07.2014 znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, LV č. 915, parc. KN č. 618/2
244. došlá č. 1401019 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 1495,20 17.07.2014 24.07.2014 15.07.2014 15.07.2014 22.07.2014 18.07.2014 2 ks počítačové zostavy, multifunkčné zariadenie, tonery
245. došlá č. 1401038 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 154,50 17.07.2014 24.07.2014 15.07.2014 15.07.2014 22.07.2014 18.07.2014 inštalácia 2 ks PC do siete, OpenOffice, NOD antivírus, prevod údajov, URBIS
246. došlá č. VFn140018 Europarkett Slovakia, s.r.o., Hlavná 108, Košice 36453927 666,80 22.07.2014 24.07.2014 09.07.2014 15.07.2014 05.08.2014 24.07.2014 ihličnaté drevo SM/JD 4,178 m3
247. došlá č. 6/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 287,50 22.07.2014 24.07.2014 22.07.2014 22.07.2014 05.08.2014 24.07.2014 pracovné montérky 25 ks
248. došlá č. 90140330 Eurobus, a.s., Staničné nám. 9, Košice 36211079 156,00 23.07.2014 24.07.2014 12.07.2014 18.07.2014 01.08.2014 24.07.2014 preprava autobusom do Kežmarku na EĽRO
249. došlá č. 22140559 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 37,40 23.07.2014 24.07.2014 15.07.2014 21.07.2014 28.07.2014 24.07.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm, 4,27 t
250. došlá č. 142135 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 44,50 24.07.2014 06.08.2014 17.07.2014 18.07.2014 25.07.2014 24.07.2014 materiál na úpravu ciest
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
251. došlá č. 140709 Idamer, s.r.o., nám. Dr.Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 644,08 24.07.2014 06.08.2014 23.07.2014 22.07.2014 21.08.2014 24.07.2014 bytové vodomery 420 QN 2,5 R3/4" 165 mm - 20 ks, Residia JET QN1,5 DN 15 30C 110 mm - 3 ks
252. došlá č. 2014360 Rivera, s.r.o.,Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 161,16 24.07.2014 06.08.2014 21.07.2014 21.07.2014 04.08.2014 31.07.2014 reklamné predmety pri príležitosti návštevy družobnej obce Blédow (Poľsko) - magnetky, tašky,zapaľovače, obrazy, perá
253. došlá č. 2707001799 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 249,99 24.07.2014 06.08.2014 01.08.2014-01.11.2014 14.07.2014 01.08.2014 31.07.2014 poistné za nájomné byty
254. došlá č. 2014154 Ondrej Jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 236,64 25.07.2014 06.08.2014 22.07.2014 22.07.2014 05.08.2014 31.07.2014 elektroinštalačný materiál
255. došlá č. 1401041 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 25.07.2014 06.08.2014 21.07.2014 21.07.2014 28.07.2014 31.07.2014 servis informačného systému URBIS za VII.-IX. 2014
256. došlá č. 1401044 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 103,50 25.07.2014 06.08.2014 21.07.2014 21.07.2014 28.07.2014 31.07.2014 úprava URBIS, reinštalácia Windows, pripojenie do siete, nastavenia
257. došlá č. 142193 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 70,09 28.07.2014 06.08.2014 22.07.2014 24.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 drôt napínací, napinák, požičanie náradia
258. došlá č. 02/07/2014 Mäso-údeniny, Švedlár 203 34605096 291,84 28.07.2014 06.08.2014 25.07.2014 25.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 tovar na guláš na akciu Furmanské preteky
259. došlá č. 140619 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 129,31 29.07.2014 06.08.2014 25.07.2014 25.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 toner 1 ks
260. došlá č. 7/2014 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 310,46 30.07.2014 06.08.2014 24.07.2014 24.07.2014 08.08.2014 31.07.2014 tovar pre vyplácanie PnD, júl 2014, šatstvo
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
261. došlá č. 14007 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 700,90 31.07.2014 06.08.2014 29.07.2014 29.07.2014 29.07.2014 01.08.2014 tovar pre vyplácanie PnD, júl 2014, potraviny
262. došlá č. 20142011 Gumex Slovakia, Inovecká 46, Nitra 33639477 238,22 30.07.2014 06.08.2014 21.07.2014 21.07.2014 24.07.2014 30.07.2014 pneumatiky PL 400/60-15,5 18 PR TR882, 1 ks
263. došlá č. 1031401646 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1549,62 31.07.2014 06.08.2014 28.07.2014 28.07.2014 07.08.2014 31.07.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
264. došlá č. 140625 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 37,18 31.07.2014 06.08.2014 31.07.2014 31.07.2014 06.08.2014 31.07.2014 čiernobiele kópie na základe zmluvy č. 052014 - kopírka XEROX
265. došlá č. 1400170 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 31.07.2014 06.08.2014 31.07.2014 31.07.2014 14.08.2014 31.07.2014 BOZP a PO za júl 2014
266. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 192,00 01.08.2014 06.08.2014 31.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 05.08.2014 elektrická energia
267. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 21,00 01.08.2014 06.08.2014 31.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 05.08.2014 elektrická energia
268. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 4428,00 01.08.2014 06.08.2014 31.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 05.08.2014 elektrická energia
269. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 7640,00 01.08.2014 06.08.2014 31.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 05.08.2014 elektrická energia
270. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 251,00 01.08.2014 06.08.2014 31.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 05.08.2014 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
271. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 576,00 01.08.2014 06.08.2014 31.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 05.08.2014 elektrická energia
272. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 794,00 01.08.2014 06.08.2014 31.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 05.08.2014 elektrická energia
273. došlá č. 8511450 POWEL,s.r.o., Moyzesova 43, Prešov 31657923 105,44 01.08.2014 06.08.2014 18.06.2014 18.06.2014 25.06.2014 05.08.2014 chlór extra 5
274. došlá č. 15/2014 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 152,00 01.08.2014 06.08.2014 27.07.2014 31.07.2014 14.08.2014 05.08.2014 občerstvenie pri príležitosti návštevy z Poľska
275. došlá č. 2014369 Rivera, s.r.o., Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 133,20 04.08.2014 06.08.2014 28.07.2014 28.07.2014 11.08.2014 05.08.2014 upomienkové predmety pre návštevu z Poľska z akcie Furmanské preteky
276. došlá č. FO 1400017 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2442,90 04.08.2014 06.08.2014 31.07.2014 31.07.2014 14.08.2014 05.08.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom, júl 2014
277. došlá č. 1140714 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 452,47 05.08.2014 04.09.2014 30.07.2014 30.07.2014 13.08.2014 08.08.2014 náhradné diely na Stihl
278. došlá č. 140100089 Snowservice, s.r.o., Králická ulica 542/3, Králiky 44809441 520,20 06.08.2014 04.09.2014 05.08.2014 05.08.2014 19.08.2014 27.08.2014 hliníkové lišty na ratrak, 2 ks
279. došlá č. 20140396 Jaroslav Olejník - Betol, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 66,96 06.08.2014 04.09.2014 31.07.2014 31.07.2014 14.08.2014 08.08.2014 štrk fr. 0-22, 4 t
280. došlá č. 114299 Mužík Ľubomír, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 659,00 06.08.2014 04.09.2014 31.07.2014 31.07.2014 14.08.2014 13.08.2014 vodoinštalačný materiál
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
281. došlá č. 140637 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 49,80 06.08.2014 04.09.2014 05.08.2014 05.08.2014 11.08.2014 08.08.2014 toner 1 ks
282. došlá č. 7/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 348,75 06.08.2014 04.09.2014 05.08.2014 05.08.2014 19.08.2014 08.08.2014 pracovná obuv 25 ks
283. došlá č. 8/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 210,00 06.08.2014 04.09.2014 05.08.2014 05.08.2014 19.08.2014 08.08.2014 pracovné rukavice 150 ks
284. došlá č. 9/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 210,00 06.08.2014 04.09.2014 05.08.2014 05.08.2014 19.08.2014 08.08.2014 pracovné rukavice 150 ks
285. došlá č. 140738 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 130,45 12.08.2014 04.09.2014 31.07.2014 31.07.2014 14.08.2014 13.08.2014 oprava krovinorezov
286. došlá č. 1114304595 Johnny Servis s.r.o., Gajary-Dolečky, Gajary 36238546 288,00 07.08.2014 04.09.2014 28.07.2014 28.07.2014 11.08.2014 13.08.2014 prenájom 4 ks mobilné Wc na Furmanské preteky
287. došlá č. 1114304600 Johnny Servis s.r.o., Gajary-Dolečky, Gajary 36238546 24,00 11.08.2014 04.09.2014 28.07.2014 28.07.2014 12.08.2014 13.08.2014 dávkovač tekutého mydla 2 ks (odcudzené počas prenájmu)
288. došlá č. 1031401707 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 579,77 07.08.2014 04.09.2014 31.07.2014 05.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
289. došlá č. 7237123959 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 410,23 08.08.2014 04.09.2014 31.07.2014 06.08.2014 20.08.2014 13.08.2014 elektrická energia, Turistická ubytovňa
290. došlá č. 2273021233 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Mlynská 39, Spišská Nová Ves 36336556 265,44 07.08.2014 04.09.2014 07.08.2014 07.08.2014 28.08.2014 13.08.2014 pneumatiky 2 ks a kompletné prezutie
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
291. došlá č. FO 1400018 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 517,49 08.08.2014 09.09.2014 31.07.2014 05.08.2014 19.08.2014 13.08.2014 stravovanie hostí na Furmanských pretekoch
292. došlá č. 0764769663 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 48,91 11.08.2014 09.09.2014 31.07.2014 03.08.2014 18.08.2014 13.08.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn
293. došlá č. 9764771418 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 321,86 11.08.2014 09.09.2014 31.07.2014 03.08.2014 18.08.2014 13.08.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad
294. došlá č. 22140643 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 38,63 13.08.2014 09.09.2014 04.08.2014 11.08.2014 18.08.2014 15.08.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm, 4,41 t
295. došlá č. 511046957 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, Košice 00151700 350,18 15.08.2014 09.09.2014 30.11.2014 08.08.2014 01.09.2014 15.08.2014 poistné za budovu ZŠsMŠ
296. došlá č. 7407494946 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 154,74 15.08.2014 09.09.2014 07.08.2014 08.08.2014 25.08.2014 15.08.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
297. došlá č. 7407281622 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 91,08 15.08.2014 09.09.2014 07.08.2014 08.08.2014 25.08.2014 15.08.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
298. došlá č. 2014358 RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 199,56 15.08.2014 09.09.2014 21.07.2014 21.07.2014 04.08.2014 15.08.2014 propagačné materiály na Furmanské preteky (pozvánky, plagáty)
299. došlá č. 2014359 RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 242,76 15.08.2014 09.09.2014 21.07.2014 21.07.2014 04.08.2014 15.08.2014 propagačné materiály pre hostí na Furmanských pretekoch
300. došlá č. 140100116 ML Reklama, s.r.o., Hanulova 11, Spišská Nová Ves 45456941 591,84 15.08.2014 09.09.2014 31.07.2014 31.07.2014 21.08.2014 15.08.2014 reklamné predmety pre zamestnancov obce
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
301. došlá č. 1401049 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 86,50 19.08.2014 09.09.2014 14.08.2014 14.08.2014 21.08.2014 22.08.2014 reinštalácia PC, obnova údajov, nastavenie siete
302. došlá č. 17/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 723,00 19.08.2014 09.09.2014 31.07.2014 04.08.2014 25.08.2014 22.08.2014 stravovanie zamestnancov OcÚ, júl 2014, 241 obedov
303. došlá č. 9160034416 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 99,00 20.08.2014 09.09.2014 20.09.2015 12.08.2014 20.09.2014 22.08.2014 poistné PZP Citroen Nemo
304. došlá č. 1401024 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 141,24 19.08.2014 09.09.2014 14.08.2014 14.08.2014 21.08.2014 22.08.2014 monitor HP P201 20 LED, 1 ks
305. došlá č. 2/2014 Ing. Ladislav Tichý, Kollárova 6/20, Spišská Nová Ves 10757350 347,00 22.08.2014 09.09.2014 22.08.2014 22.08.2014 04.09.2014 22.08.2014 vypracovanie geometrického plánu, oddelenie pozemkov, vyhotovenie GP na vyznačenie vecného bremena
306. došlá č. 1400204 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 237,00 22.08.2014 09.09.2014 20.08.2014 20.08.2014 03.09.2014 22.08.2014 školenie BOZP a OPP, vstupné oboznámenie 79 uchádzačov o zamestnanie - aktivačné práce
307. došlá č. 282332395 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok 31336884 82,56 22.08.2014 09.09.2014 20.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 22.08.2014 chloran sodný
308. došlá č. 24/2014 SAR-SAN, Michal Šaršaň, Hlavná 514, Nálepkovo 33050848 204,00 22.08.2014 09.09.2014 19.08.2014 19.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 ubytovanie pre hostí z poľského mesta Blédow
309. došlá č. 140661 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 134,16 22.08.2014 09.09.2014 22.08.2014 22.08.2014 28.08.2014 26.08.2014 kancelársky papier 10 bal., tonery 2 ks pre projekt "Terénna sociálna práca III."
310. došlá č. 140660 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 191,62 22.08.2014 09.09.2014 22.08.2014 22.08.2014 28.08.2014 26.08.2014 kancelársky papier 22668 hárkov
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
311. došlá č. 212014 Jozef Štofan, Ľubovec 99, Bzenov 41069412 81,00 26.08.2014 23.09.2014 25.08.2014 26.08.2014 01.09.2014 26.08.2014 oprava miestneho rozhlasu
312. došlá č. predfaktúra 222006077 Gumex Slovakia, Ing. Dušan Čanky, Inovecká 46, Nitra 33639477 1076,64 26.08.2014 23.09.2014 25.08.2014 25.08.2014 27.08.2014 26.08.2014 2 ks pneumatiky 16,9-30 140A6/132A8 na traktor, 2 ks 16,9-30 TR218
313. došlá č. 10/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 287,50 26.08.2014 23.09.2014 26.08.2014 26.08.2014 09.09.2014 26.08.2014 25 ks monterková súprava
314. došlá č. 11/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 348,75 26.08.2014 23.09.2014 26.08.2014 26.08.2014 09.09.2014 26.08.2014 25 ks pracovná obuv
315. došlá č. 1400190 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 03.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 31.08.2014 14.09.2014 04.09.2014 BOZP a OPP za mesiac august 2014
316. došlá č. FA14097 Volčko Juraj - Market.sk, Budovateľská 2, Prešov 41547543 790,00 03.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 02.09.2014 15.10.2014 04.09.2014 apgrejd webu od 13.12.2013 do 27.6.2014
317. došlá č. 2/2014 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 100,80 03.09.2014 23.09.2014 28.08.2014 28.08.2014 28.09.2014 04.09.2014 stavebný materiál na opravu obecných budov
318. došlá č. 3/2014 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 369,00 03.09.2014 23.09.2014 28.08.2014 28.08.2014 28.09.2014 04.09.2014 stavebný materiál na opravu obecných budov
319. došlá č. 114337 Mužík Ľubomír, Tr. 1 mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 425,35 04.09.2014 23.09.2014 30.08.2014 30.08.2014 13.09.2014 04.09.2014 vodoinštalačný materiál
320. došlá č. FV140265 Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 25,00 04.09.2014 23.09.2014 28.08.2014 28.08.2014 11.09.2014 04.09.2014 výmena zálohovej batérie na pokladni Euro 100T
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
321. došlá č. 6765746191 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 52,76 08.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 03.09.2014 17.09.2014 09.09.2014 služby pevnej siete KC Mlyn, august 2014
322. došlá č. 1031402000 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 2322,94 08.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 04.09.2014 15.09.2014 09.09.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom Bobr 1100l 11 ks, zákonný poplatok
323. došlá č. 1031401956 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 491,98 08.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 03.09.2014 13.09.2014 09.09.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
324. došlá č. 1140902 Agro-spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 425,50 08.09.2014 23.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 11.09.2014 09.09.2014 náhradné diely na krovinorezy
325. došlá č. 9/2014 Odevy-Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 648,49 08.09.2014 23.09.2014 24.08.2014 28.08.2014 08.09.2014 09.09.2014 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, august 2014
326. došlá č. FO 1400019 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2149,65 08.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 04.09.2014 18.09.2014 09.09.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom za august 2014, 843 obedov
327. došlá č. 20146197 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 75,00 10.09.2014 23.09.2014 28.08.2014 28.08.2014 11.09.2014 10.09.2014 servisná práca, oprava traktora
328. došlá č. 20142458 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 208,68 10.09.2014 23.09.2014 28.08.2014 28.08.2014 11.09.2014 10.09.2014 náhradné diely, oprava traktora
329. došlá č. 7765747728 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 305,02 10.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 03.09.2014 17.09.2014 10.09.2014 služby pevnej siete Obecný úrad, august 2014
330. došlá č. 22140761 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 71,14 10.09.2014 23.09.2014 05.09.2014 08.09.2014 22.09.2014 10.09.2014 drvené kamenivo 4/8 mm HDK, 8,120 ton
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
331. došlá č. 4/2014 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 163,90 10.09.2014 23.09.2014 10.09.2014 10.09.2014 24.09.2014 12.09.2014 kancelárske potreby pre KC Mlyn - projekt "Terénna sociálna práca III."
332. došlá č. 14021157 Livonec, s.r.o., Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves 31730671 560,35 11.09.2014 23.09.2014 09.09.2014 09.09.2014 23.09.2014 12.09.2014 kontrola a oprava hasiacich prístrojov
333. došlá č. 14008 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 268,79 12.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 31.08.2014 31.08.2014 12.09.2014 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, august 2014
334. došlá č. 7408252490 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 77,86 16.09.2014 23.09.2014 07.09.2014 08.09.2014 25.09.2014 19.09.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
335. došlá č. 1490540020 Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 17317282 20335,93 16.09.2014 23.09.2014 11.09.2014 11.09.2014 16.10.2014 01.10.2014 asfaltové úpravy miestnych komunikácií, osadenie žľabov
336. došlá č. 142931 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 257,03 17.09.2014 23.09.2014 04.09.2014 11.09.2014 18.09.2014 19.09.2014 stavebný materiál na opravu obecných budov
337. došlá č. 140100020 SEZO - Spiš, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 787,80 17.09.2014 23.09.2014 01.09.2014 10.09.2014 30.09.2014 19.09.2014 príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov
338. došlá č. 7274164166 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 527,40 18.09.2014 23.09.2014 31.08.2014 12.09.2014 26.09.2014 19.09.2014 elektrická energia, Turistická ubytovňa
339. došlá č. 7408465542 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 149,28 18.09.2014 23.09.2014 07.09.2014 08.09.2014 25.09.2014 19.09.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
340. došlá č. 22140784 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 105,91 18.09.2014 23.09.2014 11.09.2014 16.09.2014 30.09.2014 19.09.2014 drvené kamenivo 0/22/32 mm, 12,090 ton
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
341. došlá č. 140749 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 29,20 19.09.2014 23.09.2014 18.09.2014 18.09.2014 24.09.2014 19.09.2014 toner 1 ks
342. došlá č. 1404695 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 19.09.2014 23.09.2014 12.09.2014 17.09.2014 01.10.2014 19.09.2014 analýza pitnej vody
343. došlá č. 19/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 484,20 22.09.2014 14.10.2014 19.09.2014 20.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 stravovanie hostí v Turistickej ubytovni (raňajky 62, obed 67, večera 66)
344. došlá č. 1404732 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 36,18 23.09.2014 14.10.2014 11.09.2014 19.09.2014 03.10.2014 26.09.2014 analýza odpadovej vody
345. došlá č. 20/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 576,00 25.09.2014 14.10.2014 31.08.2014 20.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 stravovanie zamestnancov OcÚ v počte 192 obedov, august 2014
346. došlá č. 22140809 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 40,94 25.09.2014 14.10.2014 16.09.2014 22.09.2014 29.09.2014 26.09.2014 drvené kamenivo 8/16 mm HDK 4,490 t
347. došlá č. 20140016 SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, Spišská Nová Ves 36191647 35,83 24.09.2014 14.10.2014 12.10.2015 20.09.2014 04.10.2014 26.09.2014 poplatok za doménu nalepkovo.sk a správa domény na 1 rok
348. došlá č. 9160035343 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 104,04 24.09.2014 14.10.2014 30.10.2015 18.09.2014 30.10.2014 26.09.2014 poistné PZP Citroen Berlingo
349. došlá č. 4031400456 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 88,34 25.09.2014 14.10.2014 25.09.2014 25.09.2014 05.10.2014 30.09.2014 servisná prehliadka vozidla Citroen Nemo
350. došlá č. 114367 GemerAudit, s.r.o., Šafárikova 65, Rožňava 31681301 180,00 26.09.2014 14.10.2014 24.09.2014 24.09.2014 01.10.2014 30.09.2014 II. a III. etapa auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
351. došlá č. 5/2014 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 87,17 26.09.2014 14.10.2014 26.09.2014 26.09.2014 10.10.2014 30.09.2014 rohož 4,6 m
352. došlá č. 1400240 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 102,00 26.09.2014 14.10.2014 16.09.2014 16.09.2014 30.09.2014 30.09.2014 vstupné školenie BOZP a OPP pre uchádzačov o zamestnanie - aktivačné práce
353. došlá č. 262184 Innovatrics, s.r.o., Pri vihoradoch 82, Bratislava 36280712 118,80 29.09.2014 14.10.2014 24.09.2014 24.09.2014 08.10.2014 30.09.2014 servisný a udržiavací poplatok na systém Fingera
354. došlá č. 26092014 Jozef Pocklan, Hámre 36, Nálepkovo 30666911 96,00 29.09.2014 14.10.2014 29.09.2014 29.09.2014 19.10.2014 30.09.2014 úprava cesty pred zimnou údržbou
355. došlá č. 1400212 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.09.2014 14.10.2014 30.09.2014 30.09.2014 14.10.2014 30.09.2014 BOZP a OPP za september 2014
356. došlá č. 2014203 Ondrej Jarkovský-E.servis, J.Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 436,88 30.09.2014 14.10.2014 23.09.2014 23.09.2014 07.10.2014 30.09.2014 elektroinštalačný materiál
357. došlá č. 143123 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 269,08 30.09.2014 14.10.2014 24.09.2014 25.09.2014 02.10.2014 30.09.2014 materiál na opravu budovy prevádzky
358. došlá č. 143154 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 94,38 30.09.2014 14.10.2014 26.09.2014 29.09.2014 06.10.2014 30.09.2014 materiál na opravu budovy prevádzky
359. došlá č. 140790 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 364,78 01.10.2014 14.10.2014 30.09.2014 30.09.2014 06.10.2014 07.10.2014 tonery 2 ks, čiernobiele kópie 1782 ks podľa servisnej zmluvy
360. došlá č. 140800 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 47,76 01.10.2014 14.10.2014 01.10.2014 01.10.2014 07.10.2014 07.10.2014 toner 1 ks pre matriku
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
361. došlá č. 140801 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 124,01 01.10.2014 14.10.2014 01.10.2014 01.10.2014 07.10.2014 07.10.2014 toner 1 ks - príprava volieb 15.11.2014
362. došlá č. 1140907 AGRO-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 477,56 02.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 30.09.2014 14.10.2014 07.10.2014 súčiastky na Stihl krovinorezy
363. došlá č. 22140865 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 42,50 03.10.2014 04.11.2014 29.09.2014 01.10.2014 08.10.2014 07.10.2014 drvené kamenivo 8/16 mm HDK, 4,660 t
364. došlá č. 1405034 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 15,96 06.10.2014 04.11.2014 29.09.2014 02.10.2014 16.10.2014 07.10.2014 analýza pitnej vody
365. došlá č. 1031402298 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 450,73 07.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 02.10.2014 13.10.2014 08.10.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok za september 2014
366. došlá č. 1031402257 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1577,38 07.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 02.10.2014 13.10.2014 08.10.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l - 11 ks, zákonný poplatok za september 2014
367. došlá č. 14009 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 638,14 06.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014 08.10.2014 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti za september 2014 - potraviny
368. došlá č. 10/2014 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 255,62 06.10.2014 04.11.2014 25.09.2014 25.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti za september 2014 - šatstvo
369. došlá č. 140822 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 98,28 08.10.2014 04.11.2014 07.10.2014 07.10.2014 13.10.2014 08.10.2014 toner 2 ks pre Obecnú políciu
370. došlá č. FO 1400020 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2164,95 08.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 30.09.2014 14.10.2014 08.10.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom za mesiac september 2014
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
371. došlá č. 11/2014/OcÚ JUDr. Dušan Kozák, Sv. Ladislava 8, Košice 42102197 463,40 08.10.2014 04.11.2014 03.10.2014 03.10.2014 08.10.2014 08.10.2014 cestovné náhrady na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
372. došlá č. 22/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 765,00 08.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 07.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 stravovanie zamestnancov OcÚ, september 2014, 255 obedov
373. došlá č. 7766689744 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 47,74 09.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 03.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn, september 2014
374. došlá č. 1766691477 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 313,72 09.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 03.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad, september 2014
375. došlá zálohová č. 02Z B - Roll, s.r.o., Banícka 804/26, Poprad 31707262 2952,00 10.10.2014 04.11.2014 31.12.2014 08.10.2014 15.10.2014 14.10.2014 záloha podľa KZ 02/BR/14 - zasnežovacie tyče 2 ks a hadice pre zasnežovanie 4 ks
376. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 605,92 14.10.2014 04.11.2014 30.09.2014 09.10.2014 23.10.2014 21.10.2014 elektrická energia Turistická ubytovňa
377. došlá č. 14010070 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 671,98 16.10.2014 04.11.2014 17.09.2014 30.09.2014 14.10.2014 21.10.2014 vydanie Obecných novín č. 3-4/2014 v počte 650 ks
378. došlá č. 1401056 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 16.10.2014 04.11.2014 31.12.2014 14.10.2014 21.10.2014 21.10.2014 servis informačného systému URBIS formou vzdialeného prístupu za X.-XII. 2014
379. došlá č. 7409229339 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 63,96 16.10.2014 04.11.2014 07.10.2014 08.10.2014 27.10.2014 21.10.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
380. došlá č. 7409433330 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 153,57 16.10.2014 04.11.2014 07.10.2014 08.10.2014 27.10.2014 21.10.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
381. došlá č. 2707001799 Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 249,99 20.10.2014 04.11.2014 01.02.2015 14.10.2014 01.11.2014 21.10.2014 poistenie budov - nájomné byty
382. došlá č. 6550989690 Kooperativa poisťovňa, a.s., Hlavná 138, Prešov 00585441 1021,29 20.10.2014 04.11.2014 30.12.2015 16.10.2014 30.12.2014 24.10.2014 poistenie motorových vozidiel na rok 2015 - GL966AI, GL633AI, GL724AF, GL790AF, GL351YB, GL443AB, GL195AC, GL036AH, GL421AG
383. došlá č. 143553 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 67,81 22.10.2014 04.11.2014 20.10.2014 20.10.2014 27.10.2014 24.10.2014 materiál na opravu knižnice
384. došlá č. 1405590 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 218,70 23.10.2014 04.11.2014 16.10.2014 22.10.2014 05.11.2014 24.10.2014 analýza pitnej vody
385. došlá č. 20142544 MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 23.10.2014 04.11.2014 31.12.2014 01.10.2014 15.10.2014 24.10.2014 systémová podpora URBIS (1.10.-31.12.2014)
386. došlá č. 12/2014 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 866,55 24.10.2014 04.11.2014 24.10.2014 24.10.2014 07.11.2014 30.10.2014 materiál na opravu námestia a budovy prevádzky
387. došlá č. 4031400531 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 102,38 27.10.2014 04.11.2014 24.10.2014 24.10.2014 03.11.2014 30.10.2014 servisná kontrola Citroen Berlingo
388. došlá č. 143611 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 93,37 28.10.2014 04.11.2014 13.10.2014 24.10.2014 31.10.2014 30.10.2014 kukla, elektródy, rukavice
389. došlá č. 1405642 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 71,04 28.10.2014 04.11.2014 16.10.2014 24.10.2014 07.11.2014 30.10.2014 analýza odpadových vôd
390. došlá č. 22140969 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 43,22 29.10.2014 02.12.2014 21.10.2014 27.10.2014 03.11.2014 30.10.2014 drvené kamenivo 8/16 mm HDK, 4,74 t
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
391. došlá č. 23/2014 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 151,80 31.10.2014 02.12.2014 27.10.2014 27.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 stravovanie hostí v Turistickej ubytovni - raňajky 21, obedy 21, večere 19
392. došlá č. 1031402495 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1581,52 31.10.2014 02.12.2014 28.10.2014 28.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
393. došlá č. 1400247 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 31.10.2014 02.12.2014 31.10.2014 31.10.2014 14.11.2014 05.11.2014 BOZP a PO za október 2014
394. došlá č. 3/2014 Lucia Riemerová, Nálepkovo 589 40108970 491,76 03.11.2014 02.12.2014 30.10.2014 30.10.2014 31.11.2014 05.11.2014 materiál na opravu miestnosti knižnice
395. došlá č. 1141009 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 386,69 03.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 31.10.2014 14.11.2014 05.11.2014 súčiastky na opravu krovinorezov
396. došlá č. 143703 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 90,19 04.11.2014 02.12.2014 27.10.2014 31.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 materiál na opravu budovy prevádzky
397. došlá č. 22141002 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 83,78 05.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 03.11.2014 10.11.2014 05.11.2014 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 4,63 t, drvené kamenivo 8/16 mm HDK 4,74 t
398. došlá č. 114436 Ľ. Mužík, M-Plast, Tr. 1 mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 40,33 05.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 31.10.2014 14.11.2014 05.11.2014 vodoinštalačný materiál
399. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 192,00 05.11.2014 02.12.2014 30.10.2014 01.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 elektrická energia ČOV
400. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 794,00 05.11.2014 02.12.2014 30.10.2014 01.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 elektrická energia Grun škôlka
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
401. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 576,00 05.11.2014 02.12.2014 30.10.2014 01.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 elektrická energia spoločné priestory Zimná 585, Píla
402. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 4428,00 05.11.2014 02.12.2014 30.10.2014 01.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 elektrická energia ČOV, Dom smútku, Dielňa, verejné osvetlenie
403. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 7940,00 05.11.2014 02.12.2014 30.10.2014 01.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 elektrická energia verejné osvetlenie, Obecný úrad, Kaderníctvo, Hasičská stanica, dielňa NZZ, Požiarna zbrojnica Hámor, spoločné priestory Rómska bytovka, Hlavná 743,744, Zimná 580, chata Hámor, KC Mlyn
404. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 21,00 05.11.2014 02.12.2014 30.10.2014 01.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 elektrická energia spoločné priestory Hlavná 755
405. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1251,00 05.11.2014 02.12.2014 30.10.2014 01.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 elektrická energia lyžiarsky vlek
406. došlá č. 14010 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 520,05 05.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 31.10.2014 31.10.2014 06.11.2014 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, október 2014, potraviny
407. došlá č. 20140683 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 67,16 06.11.2014 02.12.2014 27.10.2014 31.10.2014 14.11.2014 06.11.2014 štrk fr. 0-22 3 t, štrk fr. 0-4 0,8 t
408. došlá č. 05/11/2014 Mgr. Peter Darvaši, Revízie elektrických zariadení, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves 34576797 130,00 10.11.2014 02.12.2014 06.11.2014 06.11.2014 20.11.2014 12.11.2014 prevedenie OPaOS EZ lyžiarskeho vleku pre rok 2014
409. došlá č. 25/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 876,00 11.11.2014 02.12.2014 30.11.2014 07.11.2014 17.11.2014 12.11.2014 stravovanie zamestnancov Obecného úradu, október 2014, 292 obedov
410. došlá č. 1031402688 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 579,18 11.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 04.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
411. došlá č. 1767634141 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 48,29 11.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 03.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn, október 2014
412. došlá č. 7767635326 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 296,84 11.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 03.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad, október 2014
413. došlá č. FO 1400022 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2208,30 12.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 31.10.2014 14.11.2014 24.11.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom za október 2014
414. došlá č. 1400281 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 240,00 14.11.2014 02.12.2014 13.11.2014 13.11.2014 27.11.2014 14.11.2014 príprava projektovej dokumentácie stavby na vypracovanie požiarno-bezpečnostných charakteristík vybraných objektov
415. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 948,50 14.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 11.11.2014 25.11.2014 24.11.2014 elektrická energia - Turistická ubytovňa
416. došlá č. 514318444 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521 1092,84 18.11.2014 02.12.2014 12.11.2014 13.11.2014 27.11.2014 24.11.2014 overenie meradiel, vydanie certifikátu o overení, dopravné náklady
417. došlá č. 7410398531 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 151,02 18.11.2014 02.12.2014 07.11.2014 08.11.2014 25.11.2014 24.11.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
418. došlá č. 7410188849 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 58,78 18.11.2014 02.12.2014 07.11.2014 08.11.2014 25.11.2014 24.11.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
419. došlá č. 511046957 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, Košice 00151700 350,18 18.11.2014 02.12.2014 28.02.2015 10.11.2014 01.12.2014 24.11.2014 poistné - budova ZŠsMŠ
420. došlá č. 22141067 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 82,07 20.11.2014 02.12.2014 14.11.2014 18.11.2014 25.11.2014 24.11.2014 drvené kamenivo 8/16 mm HDK, 4,57 t, drvené kamenivo 4/8 mm HDK, 4,61 t
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
421. došlá č. 453/2014 Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, Trenčín 37058843 13,50 21.11.2014 02.12.2014 20.11.2014 20.11.2014 28.11.2014 24.11.2014 elektronická príručka na CD "Správny poriadok v praxi"
422. došlá č. 282336980 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok 31336884 82,56 20.11.2014 02.12.2014 12.11.2014 12.11.2014 12.11.2014 20.11.2014 chlornan sodný 50 l
423. došlá č. 10/2014 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 185,55 24.11.2014 02.12.2014 31.10.2014 24.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, október 2014, šatstvo
424. došlá č. 143935 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 93,97 24.11.2014 02.12.2014 14.11.2014 19.11.2014 26.11.2014 26.11.2014 stavebný materiál na opravu budovy
425. došlá č. 4/2014 Kvety-Pohrebné služby, M. Ďurďáková, Družstevná pri Hornáde III. 186 32557990 299,50 25.11.2014 30.12.2014 20.11.2014 21.11.2014 05.12.2014 26.11.2014 zaplatenie pohrebu neb. Jozefa Horvátha
426. došlá č. 26/2014 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 172,56 25.11.2014 30.12.2014 15.11.2014 20.11.2014 01.12.2014 26.11.2014 stravovanie členov komisií MVK a OVK v počte 24, Voľby 15.11.2014
427. došlá č. 14FVZ026 Stix, s.r.o., Hurbanova 1, Ružomberok 36677957 61,11 26.11.2014 30.12.2014 24.11.2014 24.11.2014 08.12.2014 26.11.2014 oprava pneu kladiva
428. došlá č. 662014 Ing. Iveta Nováková, Jahodová 9, Smižany 34576100 490,00 26.11.2014 30.12.2014 24.11.2014 24.11.2014 09.12.2014 04.12.2014 vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavieb - Obecný úrad, Dom smútku, Turistická ubytovňa
429. došlá č. 1400267 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 02.12.2014 30.12.2014 30.11.2014 30.11.2014 14.12.2014 04.12.2014 BOZP a PO za november 2014
430. došlá č. 1632014 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Matejovce 17110386 392,16 02.12.2014 30.12.2014 29.11.2014 29.11.2014 13.12.2014 04.12.2014 údržba lyžiarskeho vleku
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
431. došlá č. 144046 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 74,83 02.12.2014 30.12.2014 21.11.2014 27.11.2014 04.12.2014 04.12.2014 materiál na opravu nájomných bytov
432. došlá č. 35513511 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 135,20 02.12.2014 30.12.2014 31.12.2015 01.12.2014 08.12.2014 04.12.2014 predplatné Obecné noviny na rok 2015 - 52 čísel
433. došlá č. 140995 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 41,95 02.12.2014 30.12.2014 28.11.2014 28.11.2014 04.12.2014 04.12.2014 poplatok za čiernobiele kópie, servisná zmluva kopírka xerox WorkCenter 5222V_KU
434. došlá č. 22141114 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 86,54 03.12.2014 30.12.2014 28.11.2014 01.12.2014 08.12.2014 04.12.2014 drvené kamenivo 8/16 mm HDK, 9,49 t
435. došlá č. 142055 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 166,91 03.12.2014 30.12.2014 26.11.2014 26.11.2014 06.12.2014 04.12.2014 kancelárske potreby
436. došlá č. 1031402986 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 565,64 05.12.2014 30.12.2014 30.11.2014 02.12.2014 13.12.2014 09.12.2014 uloženie komunálneho odpadu a zákonný poplatok za november 2014
437. došlá č. 1031402925 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1535,58 05.12.2014 30.12.2014 30.11.2014 02.12.2014 13.12.2014 09.12.2014 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok za november 2014
438. došlá č. 114476 Ľ. Mužík, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 406,94 05.12.2014 30.12.2014 28.11.2014 28.11.2014 12.12.2014 09.12.2014 vodoinštalačný materiál
439. došlá č. 140100088 SEZO-Spiš, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 787,80 05.12.2014 30.12.2014 01.12.2014 02.12.2014 30.12.2014 09.12.2014 príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov za IV. kvartal 2014
440. došlá č. FO 1400026 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2052,75 05.12.2014 30.12.2014 28.11.2014 28.11.2014 12.12.2014 09.12.2014 stravovanie - vývoz dôchodcom za november 2014
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
441. došlá č. 14011 Z. Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 581,59 08.12.2014 30.12.2014 29.11.2014 29.11.2014 29.11.2014 09.12.2014 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, november 2014
442. došlá č. 28/2014 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 660,00 08.12.2014 30.12.2014 30.11.2014 05.12.2014 15.12.2014 09.12.2014 stravovanie zamestnancov OcÚ, 220 obedov, november 2014
443. došlá č. 0082390110001 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 17,33 08.12.2014 30.12.2014 08.12.2014 08.12.2014 08.12.2014 08.12.2014 poplatok za roznesenie letákov - Obecné noviny 5/2014
444. došlá č. 11/2014 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 124,01 09.12.2014 30.12.2014 27.11.2014 27.11.2014 12.12.2014 15.12.2014 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, november 2014
445. došlá č. 0768584875 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 295,57 10.12.2014 30.12.2014 30.11.2014 03.12.2014 17.12.2014 15.12.2014 služby pevnej siete, Obecný úrad, november 2014
446. došlá č. 9768583217 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 52,39 10.12.2014 30.12.2014 30.11.2014 03.12.2014 17.12.2014 15.12.2014 služby pevnej siete, KC Mlyn, november 2014
447. došlá č. 144180 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 41,46 10.12.2014 30.12.2014 02.12.2014 05.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 materiál všeobecný - súprava postrekovač, ventil, adaptér, hadica, žľab
448. došlá č. 1401040 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 651,00 11.12.2014 30.12.2014 08.12.2014 08.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 antivírusový program Eset Security na 16 PC na 2 roky, 16x switch 1 ks
449. došlá č. 1401070 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 120,50 11.12.2014 30.12.2014 08.12.2014 08.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 inštalácia Eset Security na 16 PC, nastavenie, vyčistenie PC
450. došlá č. 0082012 Eugen Kuffer, Letná 95, Nálepkovo 40107825 1821,84 11.12.2014 30.12.2014 10.12.2014 10.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 výroba a osadenie okien na budove Turistickej ubytovne 15 ks
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
451. došlá č. FV1400232 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 149,36 12.12.2014 14.01.2015 11.12.2014 11.12.2014 25.12.2014 15.12.2014 nájom za II. polrok 2014 za Aviu GL-561AB
452. došlá č. 311400472 Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder 31443923 600,84 15.12.2014 14.01.2015 13.12.2014 13.12.2014 27.12.2014 15.12.2014 knihy do obecnej knižnice
453. došlá č. 7411164898 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 58,78 16.12.2014 14.01.2015 07.12.2014 08.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 služby mobilnej siete, KC Mlyn
454. došlá č. 7411364308 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 137,78 16.12.2014 14.01.2015 07.12.2014 08.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 služby mobilnej siete, Obecný úrad
455. došlá č. 7264170190 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 44483767 1343,35 17.12.2014 14.01.2015 30.11.2014 08.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 elektrická energia, Turistická ubytovňa
456. došlá č. 141059 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 320,76 18.12.2014 14.01.2015 17.12.2014 17.12.2014 23.12.2014 19.12.2014 tonery 2 ks a cartridge 2 ks
457. došlá č. FA14002 PaedDr. Katarína Volčková Sláviková, Kendice 48 46443983 790,00 18.12.2014 14.01.2015 11.12.2014 15.12.2014 14.01.2015 19.12.2014 apgrejd webu za II. polrok 2014
458. došlá č. 1400288 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 19.12.2014 14.01.2015 31.12.2014 31.12.2014 14.01.2015 19.12.2014 BOZP a PO za december 2014
459. došlá č. 14010096 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 831,64 19.12.2014 14.01.2015 03.12.2014 09.12.2014 23.12.2014 19.12.2014 príprava a tlač obecných novín č. 5/2014 v počte 650 ks
460. došlá č. 140100290 TV Elektronik Peter Fabiny, Hnilčík 200 14374391 46,08 29.12.2014 14.01.2015 17.12.2014 17.12.2014 31.12.2014 30.12.2014 skylink karta 2 ks
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
461. došlá č. 1406894 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 71,04 29.12.2014 14.01.2015 11.12.2014 18.12.2014 01.01.2015 30.12.2014 analýza vôd - odpadové vody
462. došlá č. 1406944 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 213,60 29.12.2014 14.01.2015 18.12.2014 19.12.2014 02.01.2015 30.12.2014 analýza vôd - pitná voda
463. došlá č. 140100072 Asystel, s.r.o., Topoľová 17/12, Spišská Nová Ves 45634289 63,60 29.12.2014 14.01.2015 18.12.2014 18.12.2014 25.12.2014 30.12.2014 preprogramovanie vnútornej klapky telefónnej ústredne a zaškolenie pracovníkov
464. došlá č. 03Z B-Roll, s.r.o., Banícka 804/26, Poprad 31707262 2781,60 30.12.2014 14.01.2015 28.12.2014 28.12.2014 07.01.2015 30.12.2014 záloha - zasnežovacie tyče Goral IV 2 ks, hadice 4 ks
465. došlá č. 30/2014 Snack bar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 40,60 07.01.2015 27.01.2015 30.12.2014 30.12.2014 14.01.2015 08.01.2015 občerstvenie na akcii Mariášový turnaj
466. došlá č. 7411987022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 3,20 02.01.2015 27.01.2015 21.12.2014 22.12.2014 09.01.2015 08.01.2015 služby mobilnej siete. Obecný úrad
467. došlá č. 13/2014 Odevy - Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 287,28 08.01.2015 27.01.2015 30.12.2014 30.12.2014 14.01.2015 08.01.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, december 2014
468. došlá č. 14012 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 394,80 09.01.2015 27.01.2015 30.12.2014 30.12.2014 30.12.2014 13.01.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, december 2014
469. došlá č. FO 1400033 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2075,70 09.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 31.12.2014 14.01.2015 15.01.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom za december 2014
470. došlá č. 1031403193 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1595,96 09.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 05.01.2015 16.01.2015 09.01.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
471. došlá č. 1031403249 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 354,70 12.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 07.01.2015 17.01.2015 15.01.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
472. došlá č. 8769533195 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 285,77 12.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 03.01.2015 19.01.2015 13.01.2015 služby pevnej siete, Obecný úrad, december 2014
473. došlá č. 4769531720 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 50,93 12.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 03.01.2015 19.01.2015 13.01.2015 služby pevnej siete, KC Mlyn, december 2014
474. došlá č. 7280148314 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1826,16 15.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 14.01.2015 28.01.2015 16.01.2015 elektrická energia, Turistická ubytovňa
475. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 11612,24 20.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 15.01.2015 29.01.2015 neuhradená elektrická energia, vlek a bývalý ÚPSVaR
476. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -386,41 20.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 15.01.2015 26.01.2015 elektrická energia - finančné vysporiadanie za rok 2014
477. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -1487,98 20.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 15.01.2015 26.01.2015 elektrická energia - finančné vysporiadanie za rok 2014
478. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -3416,93 19.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 15.01.2015 26.01.2015 elektrická energia - finančné vysporiadanie za rok 2014
479. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -3425,14 19.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 15.01.2015 26.01.2015 elektrická energia - finančné vysporiadanie za rok 2014
480. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -5,50 20.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 15.01.2015 26.01.2015 elektrická energia - finančné vysporiadanie za rok 2014
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
481. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -111,14 20.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 15.01.2015 26.01.2015 elektrická energia - finančné vysporiadanie za rok 2014
482. došlá č. 2/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 522,00 19.01.2015 27.01.2015 31.12.2014 15.01.2015 30.01.2015 22.01.2015 stravovanie zamestnancov OcÚ za december 2014, 174 obedov
483. došlá č. 15/14 B-Roll, s.r.o., Banícka 804/26, Poprad 31707262 2952,00 21.01.2015 27.01.2015 19.12.2014 19.12.2014 02.01.2015 22.01.2015 zasnežovacie tyče GORAL IV, hadice pre zasnežovanie - 2. splátka

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk