Zmluvy

Zmluva o nájme hrob. miesta č. 1/2013, d.zv.16.1.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 2/2013, d.zv.28.2.2013
Dodatok č. 3a k zmluve č. 10/2005 o zriadení spoločného obecného úradu na výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2013, d.zv.6.3.2013
Dodatok k zmluve o nájme lesných pozemkov, uzavretej dňa 31.12.2004, d.zv.6.3.2013
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE spol. s r.o., d.zv.11.3.2013
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - František Podolinský, Pod Halmou 567/2, Nálepkovo, d.zv.11.3.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 077/1.2 MP/2010 - projekt Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie, d.zv.15.3.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 3/2013, d.zv.21.3.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 4/2013, d.zv.21.3.2013
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa par. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. s Ing. Vladimírom Vaščákom, d.zv.8.4.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 6/2013, d.zv.17.4.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 7/2013, d.zv.17.4.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 8/2013, d.zv.17.4.2013
Dohoda k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku č. 092/2011-IZ-5.0/V s MPSVaR SR, d.zv.22.4.2013
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, d.zv.26.4.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 9/2013, d.zv.7.6.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 10/2013, d.zv.7.6.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 11/2013, d.zv.7.6.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 12/2013, d.zv.7.6.2013
Dohoda č. 38/§ 52/2013/NP XXXI-2 s Úradom práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves, d.zv.7.6.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 15/2013, d.zv.20.6.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie s Mestom Spiš.Nová Ves, d.zv.21.6.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 17/2013, d.zv.27.6.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 18/2013, d.zv.27.6.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 16/2013, d.zv.27.6.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 20/2013, d.zv.2.7.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 19/2013, d.zv.2.7.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov ... zo dňa 25.5.2007, d.zv.10.7.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 13/2013, d.zv.27.8.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 14/2013, d.zv.27.8.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 21/2013, d.zv.27.8.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 22/2013, d.zv.27.8.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 24/2013, d.zv.13.9.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 25/2013, d.zv.13.9.2013
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260557C s VSE, a.s. Košice, d.zv.16.9.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 26/2013, d.zv.25.9.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 28/2013, d.zv.25.9.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 29/2013, d.zv.25.9.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 23/2013, d.zv.26.9.2013
Dohoda č. 010/XX/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX "Podpora nezamestnaných v samospráve" s ÚPSVaR Spišská Nová Ves, d.zv.27.9.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 30/2013, d.zv.3.10.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 31/2013, d.zv.15.10.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 32/2013, d.zv.15.10.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 33/2013, d.zv.15.10.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 34/2013, d.zv.15.10.2013
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve s p. Imrichom Vasilom - stavebný dozor, d.zv.18.10.2013
Zmluva č. 1/2013 o dodávke vody z verejného vodovodu uzavretá v súlade s ustanoveniami Zák.č.513/1991 Zb. s ŽSR Bratislava, d.zv.25.10.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 27/2013, d.zv.6.11.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 35/2013, d.zv.6.11.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Stredná odborná škola Prakovce, d.zv.13.11.2013
Príloha č. 3 k zmluve o dodávke elektriny č. 5100260557C/2013, OM č. 691375, d.zv.13.11.2013
Príloha č. 3 k zmluve o dodávke elektriny č. 5100260557C/2013, OM č. 691382, d.zv.13.11.2013
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, d.zv.13.11.2013
Zmluva o nájme bytu- A. Smoradová, d.zv.19.11.2013
Zmluva o nájme bytu - I.Čechová, d.zv.19.11.2013
Dohoda číslo 38/§52/2013/NP XXXI-2/2 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, d.zv.21.11.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 36/2013, d.zv.03.12.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 37/2013, d.zv.03.12.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 38/2013, d.zv.03.12.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 39/2013, d.zv.12.12.2013
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 40/2013, d.zv.12.12.2013
Dohoda číslo 169/§51/2013/NP VAOTP SR - 3 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, absolventská prax B. Urbančíková, S. Kiššáková, d.zv.16.12.2013
Dohoda číslo 181/§51/2013/NP VAOTP SR - 3 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, absolventská prax D. Vartovník, d.zv.16.12.2013
Zmluva o nájme nebytového priestoru, JUDr. Dušan Kozák, d.zv.20.12.2013

Objednávky

číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
1. vyšlá VSK Mineral,s.r.o., Južná tr.125,Košice 36706311 18.01.2013 31.12.2013 08.01.2013 Dušan Slivka drvené kamenivo podľa potreby na rok 2013
2. vyšlá Jozef Pocklan,Hámre 36,Nálepkovo 30666911 18.01.2013 31.12.2013 09.01.2013 Dušan Slivka odhrňanie snehu v časti Hámre na rok 2013
3. vyšlá Štefan Czolder,Hlavná 417/194,Nálepkovo 31223371 18.01.2013 31.12.2013 14.01.2013 Dušan Slivka odhrňanie snehu v časti Záhajnica na rok 2013
4. vyšlá M-Plast,Markušovská cesta 30,Spišská Nová Ves 33053278 18.01.2013 31.12.2013 18.01.2013 Dušan Slivka vodárensky materiál podľa vlastného výberu na rok 2013
5. vyšlá František Podolinský, Pod Halmou 2, Nálepkovo 31225829 25.01.2013 31.12.2013 23.01.2013 Dušan Slivka výkopové práce na rok 2013
6. vyšlá Mäso údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 932,67 31.01.2013 31.01.2013 25.01.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, január 2013
7. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 464,81 31.01.2013 31.01.2013 25.01.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, január 2013
8. vyšlá Hostinec Orol, J.Vesselényi, Švedlár 44551371 416,25 31.01.2013 27.01.2013 25.01.2013 Dušan Slivka strava v Turistickej ubytovni dňa 26.1.2013,27.1.2013
9. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 723,- 05.02.2013 31.01.2013 01.02.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 241 obedov, január 2013
10. vyšlá Drevan, s.r.o., Ku Surdoku 25/C, Prešov 36445274 05.02.2013 04.02.2013 Dušan Slivka 3 ks rakvy
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
11. vyšlá Mäso údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 986,30 28.02.2013 28.02.2013 26.02.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, február 2013
12. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 445,90 28.02.2013 28.02.2013 26.02.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, február 2013
13. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 804,- 06.03.2013 28.02.2013 05.03.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 268 obedov, február 2013
14. vyšlá Neo Slovakia,s.r.o., Levočská 4929, Poprad 46463127 124,- 12.03.2013 12.03.2013 Dušan Slivka inzercia obce v publikácii "Cestovanie po Slovensku I.-IX.",zverejnenie na www.neoslovakia.sk, kolekcia kníh 1 ks
15. vyšlá Mäso údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 1005,41 26.03.2013 31.03.2013 26.03.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, marec 2013
16. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 449,89 26.03.2013 31.03.2013 26.03.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, marec 2013
17. vyšlá Andrej Mitura, Školiace stredisko obslúh RMP,krovinorezov, Krížová Ves 146, Spišská Belá 32397810 766,- 3.4.2013 13.-14.týždeň 2013 28.03.2013 Dušan Slivka základný kurz obsluhy RMP 1x, krovinorezov 3x, periodické školenie - aktualizačná odborná príprava obsluhy RMP 3x a krovinorezov 5x
18. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 801,- 03.04.2013 31.03.2013 03.04.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 267 obedov, marec 2013
19. vyšlá Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 252,- 05.04.2013 03.04.2013 02.04.2013 Dušan Slivka školenie z odbornej spôsobilosti vodičov a skúšky, 12 zamestnancov
20. vyšlá IDAMER s.r.o., Nám.Dr.Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 08.04.2013 08.04.2013 Dušan Slivka vodomer Residia Jet Qn 1,5 DN15/30C L=110mm - 30 ks, vodomer Residia Jet QN 2,5 DN20/30C L=130mm - 5 ks, vodomer 420 QN 2,5 DN20 L=165mm - 50 ks
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
21. vyšlá TK Libri, kníhkupectvo, OC Madaras Spišská Nová Ves 500,- 19.04.2013 18.04.2013 Dušan Slivka knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu
22. vyšlá Drevan, s.r.o., Ku Surdoku 25/C, Prešov 36445274 03.05.2013 02.05.2013 Dušan Slivka 3 ks rakvy obyčajné, 1 ks rakva luxusná
23. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 720,- 03.05.2013 30.04.2013 02.05.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 240 obedov, apríl 2013
24. vyšlá Mäso údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 1007,94 03.05.2013 30.04.2013 30.04.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, apríl 2013
25. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 493,56 03.05.2013 30.04.2013 30.04.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, apríl 2013
26. vyšlá Victory Sport, s.r.o., Jakobyho 1, Košice 35774282 13.05.2013 09.05.2013 Dušan Slivka poháre z katalógu, obj. č. 8029/28,32,36, č. 8042/19,23,26, č. 8006/26,30,35, č. 8094/38,42,46, č. 8057/23,28,33, kov. emblémy kód 43
27. vyšlá Janka Geletková, Zemné a výkopové práce, Nálepkovo 526/122 43096816 13.05.2013 31.12.2013 09.05.2013 Dušan Slivka výkopové a zhŕňacie práce pri opravách potrubia na rok 2013
28. vyšlá Ing. Anton Macko, Henclová 53 35544007 15.05.2013 14.05.2013 Dušan Slivka vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby - pekáreň
29. vyšlá Mäso údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 1080,96 31.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, máj 2013
30. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 397,44 31.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, máj 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
31. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 798,- 04.06.2013 31.05.2013 03.06.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 266 obedov, máj 2013
32. vyšlá RIVERA, s.r.o., reklamná agentúra, Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 27.06.2013 24.06.2013 Dušan Slivka plagáty v počte 100 ks a tričká s potlačou v počte 25 ks na Furmanské preteky 2013
33. vyšlá Pergamon Antique, Peter Brandobur, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 27.06.2013 27.06.2013 Dušan Slivka cement, IPA, lepenka
34. vyšlá MA-JA, J. Penxová, Zimná 582, Nálepkovo 46197915 27.06.2013 27.06.2013 Dušan Slivka farby, riedidlá, pletivo
35. vyšlá AGRO-SPIŠ, s. r. o., Mlynská 2, Smižany 31727531 27.06.2013 27.06.2013 Dušan Slivka náhradné diely na krovinorezy
36. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 798,- 02.07.2013 28.06.2013 28.06.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 266 obedov, jún 2013
37. vyšlá Mäso údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 1130,56 02.07.2013 28.06.2013 28.06.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, jún 2013
38. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 486,44 02.07.2013 28.06.2013 28.06.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, jún 2013
39. vyšlá Eurobus, a. s., DZ, Duklianska 47, Spišská Nová Ves 36211079 08.07.2013 13.07.2013 03.07.2013 Dušan Slivka doprava autobusom na EĽRO do Kežmarku a späť, 13.7.2013 o 8,00 hod.
40. vyšlá Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 24.07.2013 27.07.2013 22.07.2013 Dušan Slivka stravovanie dňa 27.7.2013 na akciu Furmanské preteky podľa dohody s kuchyňou DN, n.o.
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
41. vyšlá Seteza elektro, Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 24.07.2013 24.07.2013 Dušan Slivka elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu pre rok 2013
42. vyšlá JOHNNY SERVIS, s.r.o., Gajary - Dolečky, Gajary 36238546 264,- 25.07.2013 27.07.2013 24.07.2013 Dušan Slivka prenájom mobilných WC v počte 4 ks na akciu Furmanské preteky 27.7.2013
43. vyšlá Mäso údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 1284,60 02.08.2013 31.07.2013 31.07.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, júl 2013
44. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 424,80 02.08.2013 31.07.2013 31.07.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, júl 2013
45. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 828,00 02.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 276 obedov, júl 2013
46. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 732,00 06.09.2013 30.08.2013 30.08.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 244 obedov, august 2013
47. vyšlá Mäso-údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 853,05 06.09.2013 30.08.2013 30.08.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, august 2013
48. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 971,85 06.09.2013 30.08.2013 30.08.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, august 2013
49. vyšlá Citroen, Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 11230,- 06.09.2013 november 2013 04.09.2013 Dušan Slivka Citroen Berlingo, 1.4VTi 95 FG L1, 2-miestny FG, farba biela
50. vyšlá Citroen, Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 8760,- 06.09.2013 september 2013 04.09.2013 Dušan Slivka Citroen Nemo, 1.4i 75k FG, farba biela
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
51. vyšlá Mäso-údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 1308,18 01.10.2013 30.09.2013 30.09.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, september 2013
52. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 493,62 01.10.2013 30.09.2013 30.09.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, september 2013
53. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 735,00 01.10.2013 30.09.2013 30.09.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 245 obedov, september 2013
54. vyšlá Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 09.10.2013 31.12.2013 07.10.2013 Dušan Slivka tovar podľa vlastného výberu
55. vyšlá JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará Ľubovňa 36501522 3579,13 09.10.2013 31.12.2013 08.10.2013 Dušan Slivka oprava miestnej komunikácie v rozlohe cca 250 m2
56. vyšlá URANPRES, s.r.o., Čapajevova 29, Prešov 31676855 1240,00 bez DPH 21.10.2013 31.12.2013 21.10.2013 Dušan Slivka výkopové práce v lokalite pod Závadkou, dĺžka 150 m, hĺbka 1,7 m, šírka 0,6 m
57. vyšlá TK Libri, s.r.o., OC Madaras, Mlynská 39, Spišská Nová Ves 17054346 1500,00 21.10.2013 31.12.2013 21.10.2013 Dušan Slivka knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu
58. vyšlá Asystel, s.r.o., Topoľová 17/12, Spišská Nová Ves 45634289 2155,95 bez DPH 05.11.2013 31.12.2013 28.10.2013 Dušan Slivka dodávka a inštalácia telefónnej ústredne Alcatel, telekomunikačného rozvádzača a aparátov na Obecnom úrade
59. vyšlá Mäso-údeniny, Potraviny, Z.Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 1101,58 05.11.2013 31.10.2013 31.10.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, október 2013
60. vyšlá Textil-Obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 353,72 05.11.2013 31.10.2013 31.10.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, október 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
61. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 855,- 05.11.2013 31.10.2013 04.11.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 285 obedov, október 2013
62. vyšlá Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 13.11.2013 09.11.2013 08.11.2013 Dušan Slivka stravovanie (obed a večera) členov volebných komisií pre voľby do VÚC dňa 9.11.2013 v počte 16
63. vyšlá J M Profi Auto, s.r.o., Slovenského raja 25, Smižany 44219717 26.11.2013 22.11.2013 21.11.2013 Dušan Slivka zimné pneumatiky na osobné automobily Citroen Nemo a Citroen Berlingo v počte 8 kusov
64. vyšlá František Jankura, Gen. Svobodu 183/71, Ľubica 45239975 04.12.2013 27.11.2013 Dušan Slivka frekvenčný menič na lyžiarský vlek v počte 1 kus
65. vyšlá Ján Krajňák - Prems, Hurbanova 1, Ružomberok 22721436 05.12.2013 29.11.2013 Dušan Slivka oprava vrtačky MAKITA MR 4010, výrobné číslo 200839656
66. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 05.12.2013 23.11.2013 29.11.2013 Dušan Slivka stravovanie (obed a večera) členov volebných komisií pre voľby do VÚC-2. kolo, dňa 23.11.2013, v počte 16
67. vyšlá Mäso-údeniny, Potraviny, Z Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 908,55 05.12.2013 30.11.2013 29.11.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, november 2013
68. vyšlá Textil-obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 523,65 05.12.2013 30.11.2013 29.11.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, november 2013
69. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 918 05.12.2013 30.11.2013 02.12.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 306 obedov, november 2013
70. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 183,60 11.12.2013 08.11.2013 05.12.2013 Dušan Slivka stravovanie ubytovaných v Turistickej ubytovní, (obedy, večere), v počte 2x17 kusov obedov a 2x17 kusov večerí v dňoch 08. 11. 2013 do 10. 11. 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
71. vyšlá Victory sport, s.r.o., Alejová 2, Košice 35774282 17.12.2013 31.12.2013 16.12.2013 Dušan Slivka poháre na športové súťaže
72. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 203,40 20.12.2013 02.01.2014 20.12.2013 Dušan Slivka stravovanie ubytovaných v Turistickej ubytovní, (obedy, večere), v počte 3x13 kusov obedov a 3x12 kusov večerí v dňoch 02. 01. 2014 do 05. 01. 2014
73. vyšlá Textil-obuv, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 575,85 08.01.2014 19.12.2013 30.12.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, december 2013
74. vyšlá Mäso-údeniny, Potraviny, Z Štuller, Letná 372/17, Nálepkovo 35318317 856,35 08.01.2014 30.11.2013 20.12.2013 Dušan Slivka tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, december 2013
75. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 663,00 08.01.2014 31.12.2013 30.12.2013 Dušan Slivka stravovanie zamestnancov, 221 obedov, december 2013

Faktúry

číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
1. došlá č. 35513311 INPROST, s.r.o.,Smrečianska 29, Bratislava 31363091 104,- 03.01.2013 06.02.2013 31.12.2013 02.01.2013 09.01.2013 14.01.2013 Obecné noviny pre rok 2013, 52 čísel
2. došlá č. 20130192 MADE,s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 125,50 04.01.2013 06.02.2013 02.01.2013 02.01.2013 16.01.2013 14.01.2013 systémová podpora URBIS na I.štvrťrok 2013
3. došlá č. 1301003 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,- 10.01.2013 06.02.2013 10.01.2013 17.01.2013 14.01.2013 servis informačného systému URBIS formou vzdialeného prístupu na I.štvrťrok 2013
4. došlá č. 130012 DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov 43818030 866,46 14.01.2013 06.02.2013 08.01.2013 08.01.2013 14.01.2013 14.01.2013 tonery a cartridge pre Ocú v počte 12 ks a kancelársky papier 25 ks
5. došlá č. 1301005 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 120,50 15.01.2013 06.02.2013 11.01.2013 14.01.2013 21.01.2013 25.01.2013 inštalácia OS a programov, prevod údajov zo starého PC do nového
6. došlá č. 1301003 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 478,20 15.01.2013 06.02.2013 14.01.2013 14.01.2013 21.01.2013 25.01.2013 počítač HP Pro 3500 MT 4G, 500, DVD, W7P+
7. došlá č. 22130004 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 155,17 16.01.2013 06.02.2013 09.01.2013 14.01.2013 28.01.2013 25.01.2013 drvené kamenivo 8/16 mm HDK a 4/8 mm HDK
8. došlá č. 7300246260 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 176,37 16.01.2013 06.02.2013 07.01.2013 08.01.2013 25.01.2013 25.01.2013 mobilné služby OcÚ
9. došlá č. 7300009324 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 80,08 16.01.2013 06.02.2013 07.01.2013 08.01.2013 25.01.2013 25.01.2013 mobilné služby KC Mlyn
10. došlá č. 152013 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Matejovce 17110386 189,60 18.01.2013 06.02.2013 10.01.2013 10.01.2013 24.01.2013 25.01.2013 revízia strojno-technolog. časti lyžiarskeho vleku Tatrapoma F12
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
11. došlá č. 2707001799 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 27 00653501 249,99 21.01.2013 06.02.2013 14.01.2013 01.02.2013 25.01.2013 poistné za odbobie 1.2.-1.5.2013, č. zmluvy 2707001799
12. došlá č. 22130014 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 60,02 23.01.2013 06.02.2013 16.01.2013 21.01.2013 04.02.2013 05.02.2013 drvené kamenivo 8/16 mm HDK
13. došlá č. 03/01/2013 Mgr.Peter Darvaši, Revízie elektr.zariadení, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves 34576797 130,- 23.01.2013 06.02.2013 02.01.2013 16.01.2013 05.02.2013 prevedenie OPaOS EZ Lyžiarskeho vleku - revízia vleku
14. došlá č. FA13004 Volčko Juraj - Market.sk, Budovateľská 2, Prešov 41547543 474,- 24.01.2013 06.02.2013 12.01.2013 12.01.2013 29.01.2013 05.02.2013 web hosting domény 2013-2014 a apgrejd webu
15. došlá č. FO 1200022 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 18,62 25.01.2013 06.02.2013 27.12.2012 23.01.2013 07.02.2013 05.02.2013 poskytnuté občerstvenie pre účinkujúcich - Živý Betlehem
16. došlá č. 1332101088 Auto Kelly Slovakia, s.r.o., Mlynská 39, Spišská Nová Ves 36298026 40,20 25.01.2013 06.02.2013 24.1.2013 24.01.2013 28.01.2013 25.01.2013 zadný brzdový valček 2ks, brzdové čeluste Ferodo 1 ks
17. došlá č. 13001 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 932,67 29.01.2013 06.02.2013 25.1.2013 25.01.2013 25.01.2013 04.02.2013 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny 1/2013
18. došlá č. 130101 František Podolinský - FERI, Pod Halmou 567/2, Nálepkovo 31225829 105,- 29.01.2013 06.02.2013 07.1.2013 25.01.2013 08.02.2013 05.02.2013 výkopové práce
19. došlá č. 22130022 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 61,63 29.01.2013 06.02.2013 22.01.2013 25.01.2013 08.02.2013 05.02.2013 drvené kamenivo 8/16 mm HDK a 4/8 mm HDK
20. došlá č. 01/2013 Hostinec Orol, Jaroslav Vesselényi, Švedlár 44551371 416,25 31.01.2013 06.02.2013 27.01.2013 28.01.2013 11.02.2013 05.02.2013 stravovanie ubytovaných 26.1-27.1.2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
21. došlá č. 2013025 Drevan, s.r.o., Ku Surdoku 25/c, Prešov 36445274 625,20 31.01.2013 06.02.2013 30.01.2013 30.01.2013 13.02.2013 05.02.2013 rakvy 3 ks
22. došlá č. 1300013 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,- 01.02.2013 06.02.2013 31.01.2013 31.01.2013 14.02.2013 05.02.2013 práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 1/2013
23. došlá č. 30012013 Jozef Pocklan, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 984,- 01.02.2013 06.02.2013 31.01.2013 01.02.2013 21.02.2013 05.02.2013 zimná údržba ciest v časti III. Hámor, II. Hámor a Peklisko
24. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 4475,- 01.02.2013 06.02.2013 28.02.2013 25.01.2013 08.02.2013 05.02.2013 elektrická energia, mesiac január a február 2013
25. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 8883,- 01.02.2013 06.02.2013 28.02.2013 25.01.2013 08.02.2013 05.02.2013 elektrická energia, mesiac január a február 2013
26. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 2331,- 01.02.2013 06.02.2013 28.02.2013 25.01.2013 08.02.2013 05.02.2013 elektrická energia, mesiac január a február 2013
27. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 20,- 05.02.2013 19.02.2013 28.02.2013 25.01.2013 08.02.2013 12.02.2013 elektrická energia, spoločné priestory Hlavná 131/755
28. došlá č. 113017 Mužík Ľubomír, M-Plast, Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves 33053278 594,13 05.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 31.01.2013 14.02.2013 12.02.2013 vodoinštalačný materiál
29. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 548,- 05.02.2013 19.02.2013 28.02.2013 25.01.2013 08.02.2013 12.02.2013 elektrická energia, spoločné priestory Zimná 585, KN2770/1
30. došlá č. 1/2013 Odevy Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 464,81 05.02.2013 19.02.2013 25.01.2013 25.01.2013 05.02.2013 12.02.2013 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo 1/2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
31. došlá č. 22130035 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 57,30 06.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 01.02.2013 15.02.2013 12.02.2013 drvené kamenivo 4/8 mm HDK
32. došlá č. 22130041 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 28,72 06.02.2013 19.02.2013 01.02.2013 04.02.2013 18.02.2013 12.02.2013 drvené kamenivo 8/16 mm HDK
33. došlá č. 130109 DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov 43818030 83,70 06.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 31.01.2013 06.02.2013 12.02.2013 toner pre Ocú
34. došlá č. 130130 DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov 43818030 17,28 06.02.2013 19.02.2013 05.02.2013 05.02.2013 11.02.2013 12.02.2013 cartridge pre Obecnú políciu
35. došlá č. 01/2013 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 160,- 11.02.2013 19.02.2013 15.01.2013 06.02.2013 06.03.2013 12.02.2013 odhŕňanie snehu v časti Záhajnica
36. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 3810,67 11.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 06.02.2013 20.02.2013 12.02.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa
37. došlá č. 4747078023 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 51,13 11.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 03.02.2013 17.02.2013 12.02.2013 služby pevnej siete KC Mlyn
38. došlá č. 6747078021 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 313,64 11.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 03.02.2013 17.02.2013 12.02.2013 služby pevnej siete Obecný úrad
39. došlá č. 20132020 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 1529,99 11.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 31.01.2013 07.02.2013 12.02.2013 súčiastky na opravu traktora
40. došlá č. 20136011 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 1608,- 11.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 31.01.2013 07.02.2013 12.02.2013 oprava traktora - servisná práca
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
41. došlá č. 2131104382 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 145,20 11.02.2013 19.02.2013 06.02.2013 06.02.2013 21.02.2013 12.02.2013 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Turistická ubytovňa
42. došlá č. 2131104381 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 14,28 11.02.2013 19.02.2013 06.02.2013 06.02.2013 21.02.2013 12.02.2013 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel pre rok 2013 - Obecný rozhlas
43. došlá č. 1031300140 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1638,12 11.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 05.02.2013 15.02.2013 12.02.2013 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber a preprava separovaných zložiek, prenájom Bobr 1100 l - 8ks
44. došlá č. 1/2013 Snackbar, Jana Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 723,- 11.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 05.02.2013 21.02.2013 12.02.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ za mesiac Január 2013
45. došlá č. 1031300181 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 388,26 12.02.2013 19.02.2013 31.01.2013 05.02.2013 15.02.2013 12.02.2013 uloženie komunálneho odpadu
46. došlá č. UP0102013 Lavex, Lanovky a vleky, M. Pišúta 5, Liptovský Mikuláš 00213331 49,79 15.01.2013 19.02.2013 11.01.2013 11.01.2013 25.01.2013 18.02.2013 členský príspevok
47. došlá č. 13813024 Auto-Impex, s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava 17329477 296,20 12.02.2013 19.02.2013 11.02.2013 11.02.2013 10.02.2013 12.02.2013 autosúčiastky na Kiu Besta
48. došlá č. 22130052 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 90,96 13.02.2013 19.02.2013 08.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 18.02.2013 drvené kamenivo 4/8 mm HDK a 8/16 mm HDK
49. došlá č. 7301119511 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 80,18 14.02.2013 19.02.2013 07.02.2013 08.02.2013 25.02.2013 18.02.2013 služby mobilnej siete KC Mlyn
50. došlá č. 1301009 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 69,50 14.02.2013 19.02.2013 30.01.2013 11.02.2013 18.02.2013 18.02.2013 otvorenie databázy Urbis 2013, prevod údajov
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
51. došlá č. 511046957 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, Košice 00151700 350,18 15.02.2013 19.02.2013 31.05.2013 11.02.2013 01.03.2013 18.02.2013 poistenie budovy Základná škola s materskou školou
52. došlá č. 130211 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 63,13 15.02.2013 19.02.2013 11.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 18.02.2013 súčiastky STIHL a servisné práce
53. došlá č. 2013/12 Elektromat-Servis, Slavkovská cesta 19A, Kežmarok 45239975 144,- 15.02.2013 19.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 22.02.2013 18.02.2013 oprava elektrického zabezpečovacieho zariadenia lyžiarskeho vleku typ F 12
54. došlá č. 7301365417 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 172,86 15.02.2013 19.02.2013 07.02.2013 08.02.2013 25.02.2013 18.02.2013 služby mobilnej siete Obecný úrad
55. došlá č. 20136018 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 129,- 26.02.2013 18.03.2013 08.02.2013 18.02.2013 25.02.2013 07.03.2013 servisná práca na traktore
56. došlá č. 20132033 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 19,92 26.02.2013 18.03.2013 08.02.2013 18.02.2013 25.02.2013 07.03.2013 náhradné diely na traktor
57. došlá č. 13/0755 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 119,34 26.02.2013 18.03.2013 21.02.2013 25.02.2013 11.03.2013 07.03.2013 analýza odpadových vôd
58. došlá č. FO 1300002 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 955,55 26.02.2013 18.03.2013 31.01.2013 25.02.2013 11.02.2013 07.03.2013 stravovanie - vývoz dôchodcom január 2013
59. došlá č. 22130068 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 142,04 27.02.2013 18.03.2013 22.02.2013 25.02.2013 11.03.2013 07.03.2013 drvené kamenivo 4/8 mm HDK a 8/16 mm HDK
60. došlá č. 8800329398 RTVS, Mlynská dolina, Bratislava 47232480 223,96 28.02.2013 18.03.2013 31.12.2012 15.02.2013 28.03.2013 07.03.2013 poplatok za rok 2012
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
61. došlá č. 7130400862 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava 17335345 38,54 28.02.2013 18.03.2013 25.02.2013 31.03.2013 07.03.2013 nájom za pozemok - lyžiarsky vlek
62. došlá č. 1300037 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,- 01.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 28.02.2013 14.03.2013 07.03.2013 práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 2/2013
63. došlá č. 2/2013 Odevy Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 445,90 01.03.2013 18.03.2013 26.02.2013 28.02.2013 10.03.2013 07.03.2013 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo 2/2013
64. došlá č. 130215 DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov 43818030 79,50 04.03.2013 18.03.2013 04.03.2013 04.03.2013 10.03.2013 07.03.2013 kancelársky papier 25 bal.
65. došlá č. 13/0896 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 1430,04 05.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 04.03.2013 18.03.2013 07.03.2013 analýza pitnej vody
66. došlá č. 13002 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 986,30 07.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 07.03.2013 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny 2/2013
67. došlá č. 9748060925 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 49,39 07.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 03.03.2013 17.03.2013 13.03.2013 služby pevnej siete KC Mlyn 2/2013
68. došlá č. 4748060920 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 298,99 07.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 03.03.2013 17.03.2013 13.03.2013 služby pevnej siete OcÚ 2/2013
69. došlá č. 1031300318 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1643,47 07.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 04.03.2013 14.03.2013 13.03.2013 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber a preprava separovaných zložiek, prenájom Bobr 1100 l - 8ks
70. došlá č. 02/2013 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 540,- 11.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 06.03.2013 06.04.2013 13.03.2013 odhŕňanie snehu v časti Záhajnica
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
71. došlá č. 8032013 Jozef Pocklan, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 1380,- 11.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 04.03.2013 24.03.2013 13.03.2013 zimná údržba ciest v časti III. Hámor, II. Hámor a Peklisko
72. došlá č. 2/2013 Snackbar, Jana Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 804,- 11.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 06.03.2013 21.03.2013 13.03.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ za mesiac Február 2013
73. došlá č. 7274126526 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 3566,65 11.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 06.03.2013 20.03.2013 13.03.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa
74. došlá č. 82390110001 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 17,33 11.03.2013 18.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 distribúcia Obecných novín Nálepkovo č. 1/2013
75. došlá č. 7302241562 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 80,08 13.03.2013 18.03.2013 07.03.2013 08.03.2013 25.03.2013 13.03.2013 služby mobilnej siete KC Mlyn
76. došlá zálohová č. 1343300339 Petit Press, a.s., divízia Východ, Letná 47, Košice 35790253 73,20 13.03.2013 18.03.2013 19.03.2013 13.03.2013 16.03.2013 13.03.2013 inzercia v denníku Korzár Spišská Nová Ves, výberové konanie na audítora
77. došlá č. 1031300369 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 306,96 06.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 05.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 uloženie komunálneho odpadu 2/2013
78. došlá č. 113054 Mužík Ľubomír, M-Plast, Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves 33053278 98,23 06.03.2013 18.03.2013 28.02.2013 28.02.2013 14.03.2013 15.03.2013 vodoinštalačný materiál
79. došlá č. 7302603846 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 173,52 15.03.2013 18.03.2013 07.03.2013 08.03.2013 25.03.2013 15.03.2013 služby mobilnej siete OcÚ
80. došlá č. 2013162 Mgr. Robert Vystrčil, Kuršova 7, Brno, ČR 74455885 15,- 29.01.2013 04.04.2013 22.01.2013 22.01.2013 07.02.2013 25.03.2013 reklama na www.LevneUbytovani.net
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
81. došlá č. 22130087 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 34,84 19.03.2013 04.04.2013 13.03.2013 15.03.2013 29.03.2013 25.03.2013 drvené kamenivo 6 22/32/63 mm HDK
82. došlá č. 078012013 NEO Slovakia, s. r. o., Levočská 4929, Poprad 46463127 124,- 22.03.2013 04.04.2013 15.03.2013 15.03.2013 22.03.2013 25.03.2013 publikácia "Cestovanie po Slovensku I.-IX."
83. došlá č. 13003 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1005,41 26.03.2013 04.04.2013 25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013 26.03.2013 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny 3/2013
84. došlá č. 1300060 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,- 28.03.2013 04.04.2013 31.03.2013 31.03.2013 14.04.2013 03.04.2013 práce v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 3/2013
85. došlá č. 13/1380 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 213,60 02.04.2013 04.04.2013 18.03.2013 22.03.2013 05.04.2013 03.04.2013 analýza pitnej vody
86. došlá FA13044 Volčko Juraj - Market.sk, Budovateľská 2, Prešov 41547543 552,- 03.04.2013 04.04.2013 26.03.2013 26.03.2013 25.04.2013 03.04.2013 komplet apgrejd webu január až marec 2013
87. došlá č. 3/2013 Odevy Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 449,89 04.04.2013 17.04.2013 31.03.2013 31.03.2013 10.04.2013 10.04.2013 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo 3/2013
88. došlá č. 4042013 Jozef Pocklan, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 768,- 05.04.2013 17.04.2013 31.03.2013 05.04.2013 25.04.2013 10.04.2013 zimná údržba ciest v časti III. Hámor, II. Hámor a Peklisko
89. došlá č. 20131052 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 125,50 04.04.2013 17.04.2013 03.04.2013 03.04.2013 17.04.2013 10.04.2013 systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2013
90. došlá č. 113082 Mužík Ľubomír, M-Plast, Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves 33053278 245,71 08.04.2013 17.04.2013 30.03.2013 30.03.2013 13.04.2013 10.04.2013 vodoinštalačný materiál
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
91. došlá č. 13010021 Kurier plus reklama, s. r. o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 671,98 08.04.2013 17.04.2013 18.03.2013 26.03.2013 09.04.2013 10.04.2013 obecné noviny č. 1/2013
92. došlá č. 130321 DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov 43818030 46,68 08.04.2013 17.04.2013 05.04.2013 05.04.2013 11.04.2013 10.04.2013 toner pre KC Mlyn
93. došlá č. 3/2013 Snackbar, Jana Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 801,- 08.04.2013 17.04.2013 31.03.2013 08.04.2013 21.04.2013 10.04.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ za mesiac marec 2013
94. došlá č. 7217150945 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 2184,32 09.04.2013 17.04.2013 31.03.2013 08.04.2013 22.04.2013 10.04.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa
95. došlá č. 8749039987 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 305,64 09.04.2013 17.04.2013 31.03.2013 03.04.2013 17.04.2013 10.04.2013 služby pevnej siete OcÚ 3/2013
96. došlá č. 2749039990 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 49,24 09.04.2013 17.04.2013 31.03.2013 03.04.2013 17.04.2013 10.04.2013 služby pevnej siete KC Mlyn 3/2013
97. došlá č. 03/2013 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 290,- 10.04.2013 17.04.2013 09.04.2013 09.04.2013 24.04.2013 10.04.2013 odhŕňanie snehu v časti Záhajnica
98. došlá č. 130120 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 252,- 10.04.2013 17.04.2013 03.04.2013 08.04.2013 22.04.2013 10.04.2013 školenie z odbornej spôsobilosti a skúšky
99. došlá č. 1031300599 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 529,08 10.04.2013 17.04.2013 31.03.2013 04.04.2013 14.04.2013 10.04.2013 uloženie komunálneho odpadu 3/2013
100. došlá č. 130331 IDAMER s. r. o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 1527,83 10.04.2013 17.04.2013 09.04.2013 08.04.2013 08.05.2013 15.04.2013 vodomery podľa obj. č. 20/2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
101. došlá č. 13/2013 Andrej Mitura, Krížova Ves 146, Spišská Belá 32399810 766,- 11.04.2013 17.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 22.04.2013 15.04.2013 školenie obsluhy RMP a krovinorezov podľa obj. č. 17/2013
102. došlá č. FO 1300003 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 897,55 12.04.2013 17.04.2013 28.02.2013 09.04.2013 23.04.2013 15.04.2013 stravovanie - vývoz dôchodcom február 2013
103. došlá č. FO 1300004 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 983,10 12.04.2013 17.04.2013 31.03.2013 09.04.2013 23.04.2013 15.04.2013 stravovanie - vývoz dôchodcom marec 2013
104. došlá č. 282304063 Brenntag Slovakia, s. r. o., Glejovka 15, Pezinok 31336884 82,56 09.04.2013 17.04.2013 09.04.2013 09.04.2013 09.04.2013 09.04.2013 chloran sodný
105. došlá č. 7303375381 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 85,67 15.04.2013 17.04.2013 07.04.2013 08.04.2013 25.04.2013 15.04.2013 služby mobilnej siete KC Mlyn
106. došlá č. 7303629724 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 177,35 15.04.2013 17.04.2013 07.04.2013 08.04.2013 25.04.2013 15.04.2013 služby mobilnej siete OcÚ
107. došlá č. 1301017 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 154,50 15.04.2013 17.04.2013 08.04.2013 11.04.2013 18.04.2013 15.04.2013 aktualizácia URBIS, prevod údajov, vytvorenie daňových výmerov 2013
108. došlá č. 1031300657 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 2272,64 16.04.2013 15.05.2013 31.03.2013 11.04.2013 22.04.2013 23.04.2013 odvoz a uloženie komunálneho odpadu 3/2013
109. došlá č. 1301020 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,- 17.04.2013 15.05.2013 30.06.2013 15.04.2013 22.04.2013 23.04.2013 servis informačného systému URBIS formou vzdialeného prístupu za IV.-VI. 2013
110. došlá č. 1305723 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598 33,50 19.04.2013 15.05.2013 17.04.2013 17.04.2013 08.05.2013 23.04.2013 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
111. došlá č. 2707001799 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 27 00653501 249,99 22.04.2013 15.05.2013 01.08.2013 15.04.2013 01.05.2013 23.04.2013 poistné od 1.5.-1.8.2013 za nájomné byty
112. došlá č. FO 1300005 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 35,- 23.04.2013 15.05.2013 09.04.2013 23.04.2013 03.05.2013 šišky na akciu KKMaŠ - Slalom o pohár starostu obce
113. došlá č. 1/2013 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 118,10 23.04.2013 15.05.2013 23.04.2013 23.04.2013 07.04.2013 03.05.2013 údržba ČOV - luxol a rezný kotúč
114. došlá č. 130383 DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov 43818030 357,19 24.04.2013 15.05.2013 24.04.2013 24.04.2013 30.04.2013 03.05.2013 kancelársky papier 10 ks, toner 4 ks, perá s dokumentačným atramentom 2 ks
115. došlá č. 2270137034 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 -1404,11 25.04.2013 15.05.2013 04.04.2013 19.04.2013 29.04.2013 29.04.2013 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.-4.4.2013, vlek, preplatok
116. došlá č. 13/1881 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 54,72 26.04.2013 15.05.2013 19.04.2013 24.04.2013 08.05.2013 03.05.2013 analýza odpadových vôd
117. došlá č. 13/1904 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 210,- 29.04.2013 15.05.2013 23.04.2013 25.04.2013 09.05.2013 03.05.2013 analýza odpadov
118. došlá č. 35130044 TK Libri, s. r. o., OC Madaras, Mlynská 39, Spišská Nová Ves 17054346 11,47 29.04.2013 15.05.2013 21.04.2013 21.04.2013 05.05.2013 03.05.2013 knihy do obecnej knižnice
119. došlá č. 35130043 TK Libri, s. r. o., OC Madaras, Mlynská 39, Spišská Nová Ves 17054346 473,46 29.04.2013 15.05.2013 21.04.2013 21.04.2013 05.05.2013 03.05.2013 knihy do obecnej knižnice
120. došlá č. 1300095 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,- 29.04.2013 15.05.2013 30.04.2013 30.04.2013 14.05.2013 03.05.2013 práce BOZP a PO za apríl 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
121. došlá č. 2270001371 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 8883,- 30.04.2013 15.05.2013 31.05.2013 23.04.2013 09.05.2013 03.05.2013 elektrická energia - verejné osvetlenie, OcÚ, Kaderníctvo, Hasičská stanica, NZZ, dielňa, požiarna zdrojnica Hámor, škôlka Grun, spoločné priestory, chata Surovec, KC Mlyn
122. došlá č. 130394 IDAMER, s. r. o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 429,61 30.04.2013 15.05.2013 29.04.2013 26.04.2013 26.05.2013 03.05.2013 14 ks vodomery
123. došlá č. 2270133735 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 20,- 02.05.2013 15.05.2013 31.05.2013 23.04.2013 09.05.2013 03.05.2013 elektrická energia - spoločné priestory, Hlavná 755
124. došlá č. 2270133868 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 4475,- 02.05.2013 15.05.2013 31.05.2013 23.04.2013 09.05.2013 03.05.2013 elektrická energia - ČOV, dom smútku, kováčska dielňa
125. došlá č. 2270137034 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 240,- 02.05.2013 15.05.2013 31.05.2013 23.04.2013 09.05.2013 03.05.2013 elektrická energia - kancelária ÚPSVaR
126. došlá č. 2270095731 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 548,- 02.05.2013 15.05.2013 31.05.2013 23.04.2013 09.05.2013 03.05.2013 elektrická energia - spoločné priestory, stany a drevené domy na Píle
127. došlá č. 1031300781 Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13. Spišská Nová Ves 31659641 1894,17 03.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 30.04.2013 10.05.2013 03.05.2013 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l, zber separovaných zložiek KO
128. došlá č. 4/2013 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 720,- 03.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 02.05.2013 04.05.2013 03.05.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ za mesiac apríl 2013
129. došlá č. 13/2064 EL spol. s r. o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 143,94 06.05.2013 15.05.2013 26.04.2013 03.05.2013 17.05.2013 03.05.2013 analýza pitnej vody
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
130. došlá č. 13004 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1007,94 07.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 03.05.2013 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny za 4/2013
131. došlá č. 0082390110002 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 17,33 06.05.2013 15.05.2013 06.05.2013 06.05.2013 06.05.2013 06.05.2013 letáky do schránky 550 ks - Obecné noviny 2-3/2013
132. došlá č. 2013124 Drevan, s. r. o., Ku Surdoku 25/c, Prešov 36445274 752,04 07.05.2013 15.05.2013 06.05.2013 06.05.2013 20.04.2013 13.05.2013 4 ks rakvy, 4 ks kríž plastový
133. došlá č. 113121 M-Plast, Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 151,02 07.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 30.04.2013 14.05.2013 13.05.2013 vodoinštalačný materiál
134. došlá č. 1031300862 Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13. Spišská Nová Ves 31659641 873,36 09.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 03.05.2013 14.05.2013 13.05.2013 uloženie komunálneho odpadu 4/2013
135. došlá č. 3750024546 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 54,85 09.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 03.05.2013 17.05.2013 13.05.2013 služby pevnej siete KC Mlyn 4/2013
136. došlá č. 1 Janka Geletková, Zemné a výkopové práce, Nálepkovo 526/122 43096816 70,- 10.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 10.05.2013 24.05.2013 13.05.2013 výkopové práce pri oprave vodovodného potrubia
137. došlá č. 2290016738 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 1766,46 10.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 07.05.2013 21.05.2013 13.05.2013 elektrická energia - Turistická ubytovňa
138. došlá č. 4750024538 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 335,21 10.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 03.05.2013 17.05.2013 13.05.2013 služby pevnej siete Obecný úrad 4/2013
139. došlá č. 4/2013 Odevy, textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 493,56 10.05.2013 15.05.2013 30.04.2013 03.05.2013 14.05.2013 13.05.2013 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, 4/2013
140. došlá č. 13010036 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 897,62 14.05.2013 12.06.2013 03.05.2013 10.05.2013 24.05.2013 20.05.2013 tlač Obecné noviny 2-3/2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
141. došlá č. FO 1300006 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1022,25 14.05.2013 12.06.2013 30.04.2013 02.05.2013 16.05.2013 20.05.2013 stravovanie dôchodcov, vývoz, apríl 2013
142. došlá č. 1/2013 Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 100,25 14.05.2013 12.06.2013 14.05.2013 14.05.2013 28.05.2013 20.05.2013 kancelárske potreby
143. došlá č. 7304503028 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 83,68 15.05.2013 12.06.2013 07.05.2013 08.05.2013 25.05.2013 20.05.2013 služby mobilnej siete, KC Mlyn
144. došlá č. 511046957 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, Košice 00151700 350,18 16.05.2013 12.06.2013 01.06.2013 - 31.08.2013 10.05.2013 31.05.2013 20.05.2013 poistné za budovu Základnej školy s materskou školou
145. došlá č. 7304765383 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 177,68 16.05.2013 12.06.2013 07.05.2013 08.05.2013 25.05.2013 20.05.2013 služby mobilnej siete, OcÚ
146. došlá č. FV-13-0112 Badger Meter Slovakia, s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava 35868457 163,20 20.05.2013 12.06.2013 14.05.2013 14.05.2013 28.05.2013 20.05.2013 metrologické overenie meradla MID Primo, nastavenie, diagnostika, kalibrácia meradla
147. došlá č. 84042133 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 24,90 16.05.2013 12.06.2013 02.05.2013 02.05.2013 23.05.2013 21.05.2013 predplatné Poradca 2014 - 13 čísel, E-Poradca, Zákony 2014, Daňové priznania za rok 2013, Účtovná závierka za rok 2013
148. došlá č. 1-2013 Ing. Anton Macko, Henclová 53, Nálepkovo 35544007 250,- 17.05.2013 12.06.2013 14.05.2013 14.05.2013 30.05.2013 21.05.2013 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby "Pekáreň - Stredná odborná škola"
149. došlá č. 7130100524 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina 31575951 60,00 03.05.2013 12.06.2013 26.04.2013 30.04.2013 07.05.2013 30.05.2013 poplatok za poskytnutie informácií audítorovi podľa Sadzobníka poplatkov
150. došlá č. 130468 DD21, s. r. o., Švábska 6, Prešov 43818030 263,63 20.05.2013 12.06.2013 16.05.2013 16.05.2013 22.05.2013 30.05.2013 tonery 3 ks a kancelársky materiál
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
151. došlá č. 5913024923 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 76,00 21.05.2013 12.06.2013 14.05.2013 14.05.2013 28.05.2013 30.05.2013 verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
152. došlá č. 13/2505 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 213,60 29.05.2013 12.06.2013 23.05.2013 28.05.2013 11.06.2013 30.05.2013 analýza pitnej vody
153. došlá č. 27052013 Pocklan Jozef, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 204,00 29.05.2013 12.06.2013 30.04.2013 28.05.2013 21.06.2013 30.05.2013 zimná údržba ciest v časti III.Hámor a Peklisko za apríl 2013
154. došlá č. 146/13 Acheron, Pohrebná služba, Zdravotnícka 4, Poprad 32880278 146,90 29.05.2013 12.06.2013 29.05.2013 29.05.2013 06.06.2013 30.05.2013 pohrebné náklady, mŕtvonarodené Rusnáková
155. došlá č. 13005 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1080,96 31.05.2013 12.06.2013 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, máj 2013
156. došlá č. 0792013 predfaktúra Martin Salák PNEUMOS, Lúčky 328 45907854 296,00 03.06.2013 12.06.2013 05.06.2013 31.05.2013 06.06.2013 03.06.2013 protektory 4 ks 6,50-2 RAT21
157. došlá č. 1300118 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.05.2013 12.06.2013 31.05.2013 31.05.2013 14.06.2013 07.06.2013 BOZP a PO za máj 2013
158. došlá č. 5/2013 Odevy Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 397,44 31.05.2013 12.06.2013 31.05.2013 31.05.2013 10.06.2013 07.06.2013 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, máj 2013
159. došlá č. 6/2013 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 798,00 04.06.2013 12.06.2013 31.05.2013 04.06.2013 15.06.2013 07.06.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ, máj 2013, 266 obedov
160. došlá č. 113177 M-Plast, Ľ. Mužík, Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves 33053278 31,44 05.06.2013 12.06.2013 31.05.2013 31.05.2013 14.06.2013 07.06.2013 vodárenský materiál
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
161. došlá č. 1031301106 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1768,59 05.06.2013 13.06.2013 31.05.2013 31.05.2013 10.06.2013 07.06.2013 odvoz a uloženie KO, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l 8 ks, máj 2013
162. došlá č. 1031301137 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 665,78 05.06.2013 13.06.2013 31.05.2013 03.06.2013 13.06.2013 07.06.2013 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok, máj 2013
163. došlá č. 130516 DD21, s. r. o., Švábska 6, Prešov 43818030 133,06 06.06.2013 13.06.2013 30.05.2013 30.05.2013 10.06.2013 07.06.2013 toner 1 ks, kancelársky papier 25 bal.
164. došlá č. 0031000573 Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, Bratislava 35774282 244,87 06.06.2013 13.06.2013 04.06.2013 04.06.2013 14.06.2013 07.06.2013 poháre na Furmanské preteky 2013, podľa obj. č. 26/2013
165. došlá č. 2750988827 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 291,10 07.06.2013 13.06.2013 31.05.2013 03.06.2013 17.06.2013 07.06.2013 služby pevnej siete, Obecný úrad, máj 2013
166. došlá č. 4750988832 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 47,12 07.06.2013 13.06.2013 31.05.2013 03.06.2013 17.06.2013 07.06.2013 služby pevnej siete, KC Mlyn, máj 2013
167. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 814,236 07.06.2013 13.06.2013 31.05.2013 06.06.2013 20.06.2013 07.06.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa, máj 2013
168. došlá č. 352013 Ing. Vaščák Vladimír - audítor, Oľše 18, Margecany 17151805 1600,00 07.06.2013 13.06.2013 06.06.2013 07.06.2013 20.06.2013 07.06.2013 audítorske služby za rok 2012
169. došlá č. FO 1300007 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1065,75 10.06.2013 08.07.2013 31.05.2013 03.06.2013 17.06.2013 19.06.2013 stravovanie dôchodcov za mesiac máj 2013
170. došlá č. 7305910504 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 175,39 17.06.2013 08.07.2013 07.06.2013 08.06.2013 25.06.2013 19.06.2013 služby mobilnej siete, Obecný úrad
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
171. došlá č. 7305641230 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 80,08 17.06.2013 08.07.2013 07.06.2013 08.06.2013 25.06.2013 19.06.2013 služby mobilnej siete, KC Mlyn
172. došlá č. FV1300080 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 149,36 19.06.2013 08.07.2013 30.06.2013 18.06.2013 02.07.2013 19.06.2013 nájom za AVIU za 1.polrok 2013
173. došlá č. 2/2013 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 300,60 28.06.2013 08.07.2013 27.06.2013 27.06.2013 11.07.2013 28.06.2013 farby a riedidlá na strechu Turistickej ubytovne
174. došlá č. 3/2013 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 305,00 28.06.2013 08.07.2013 28.06.2013 28.06.2013 12.07.2013 28.06.2013 pletivo na ČOV Grun
175. došlá č. 1130619 AGRO-SPIŠ, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 46584773 300,00 28.06.2013 08.07.2013 27.06.2013 27.06.2013 11.07.2013 28.06.2013 náhradné diely na STIHL
176. došlá č. 1130620 AGRO-SPIŠ, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 46584773 299,76 28.06.2013 08.07.2013 28.06.2013 28.06.2013 12.07.2013 28.06.2013 náhradné diely na STIHL
177. došlá č. 113205 M-Plast, Ľ. Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 214,32 01.07.2013 08.07.2013 25.06.2013 25.06.2013 09.07.2013 04.07.2013 vodárenský materiál
178. došlá č. 1031301365 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1716,22 01.07.2013 08.07.2013 26.06.2013 26.06.2013 06.07.2013 04.07.2013 odvoz komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l - 8 ks, zber separovaných zložiek, uloženie KO - jún 2013
179. došlá č. 1300142 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 01.07.2013 08.07.2013 30.06.2013 30.06.2013 14.07.2013 04.07.2013 práca BOZP a PO za mesiac jún 2013
180. došlá č. 20131710 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 125,50 01.07.2013 08.07.2013 30.09.2013 01.07.2013 15.07.2013 04.07.2013 systémová podpora URBIS (1.7.2013-30.9.2013)
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
181. došlá č. 13/3066 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 54,72 02.07.2013 08.07.2013 20.06.2013 28.06.2013 12.07.2013 04.07.2013 analýza odpadových vôd
182. došlá č. 13/3096 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 715,02 02.07.2013 08.07.2013 28.06.2013 01.07.2013 15.07.2013 04.07.2013 analýza pitných vôd
183. došlá č. 13/3219 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 715,02 03.07.2013 08.07.2013 28.06.2013 02.07.2013 16.07.2013 04.07.2013 analýza pitných vôd
184. došlá č. 4/2013 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 930,00 03.07.2013 08.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 17.07.2013 04.07.2013 pracovná obuv, montérková súprava, pracovná čiapka v počte 25 ks
185. došlá č. 05/06/13 Brandobur Peter - PERGAMON-ANTIQUE, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 302,40 04.07.2013 08.07.2013 28.06.2013 28.06.2013 15.07.2013 04.07.2013 cement 325- 25 kg, 112 ks
186. došlá č. 2013329 RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 186,00 04.07.2013 08.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 17.07.2013 04.07.2013 tričko s potlačou 31 ks na Furmanské preteky 2013
187. došlá č. 2013328 RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 560,40 04.07.2013 08.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 17.07.2013 04.07.2013 plagáty 101 ks, navigačná tabuľa 7 ks, grafické spracovanie - Furmanské preteky 2013
188. došlá č. 13006 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1130,56 04.07.2013 08.07.2013 30.06.2013 30.06.2013 30.06.2013 04.07.2013 tovar na vyplácanie PnD, potraviny, mesiac jún 2013
189. došlá č. 6/2013 Viktor Riemer, Odevy Textil, Nálepkovo 589 34603409 486,44 04.07.2013 08.07.2013 30.06.2013 01.07.2013 14.07.2013 04.07.2013 tovar na vyplácanie PnD, šatstvo, mesiac jún 2013
190. došlá č. 7/2013 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 798,00 04.07.2013 08.07.2013 30.06.2013 04.07.2013 14.07.2013 04.07.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ, jún 2013, 266 obedov
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
191. došlá č. 1031301439 Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 538,46 08.07.2013 25.07.2013 30.06.2013 02.07.2013 12.07.2013 11.07.2013 uloženie komunálneho odpadu, jún 2013
192. došlá č. 2290016738 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 750,44 09.07.2013 25.07.2013 30.06.2013 08.07.2013 22.07.2013 11.07.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa, jún 2013
193. došlá č. FO 1300010 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1052,70 09.07.2013 25.07.2013 30.06.2013 01.07.2013 15.07.2013 11.07.2013 stravovanie - vývoz dôchodcom, jún 2013
194. došlá č. 130073 CAVALO - T, s. r. o., Karpatská 6571/66, Trenčín 44869533 62,80 09.07.2013 25.07.2013 05.07.2013 05.07.2013 12.07.2013 11.07.2013 kokardy s nálepkami, 20 ks na akciu Furmanské preteky
195. došlá č. 6751934106 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 266,48 10.07.2013 25.07.2013 30.06.2013 03.07.2013 17.07.2013 11.07.2013 služby pevnej siete, Obecný úrad, jún 2013
196. došlá č. 7751934112 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 46,09 10.07.2013 25.07.2013 30.06.2013 03.07.2013 17.07.2013 11.07.2013 služby pevnej siete, KC Mlyn, jún 2013
197. došlá č. 21/07/2013 Autoškola Štofan Ján, ul. Sv.Jána Nepomuckého 121, Markušovce 10765026 300,00 12.07.2013 25.07.2013 09.07.2013 09.07.2013 24.07.2013 11.07.2013 kurz pravidelného výcviku na získanie kvalifikačnej karty vodiča, 2 pracovníci
198. došlá č. 130648 DD21, s. r. o., Švábska 6, Prešov 43818030 231,16 12.07.2013 25.07.2013 09.07.2013 09.07.2013 23.07.2013 18.07.2013 tonery v počte 3 ks, dokumentačné pero
199. došlá č. 7307067574 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 175,66 16.07.2013 25.07.2013 07.07.2013 08.07.2013 25.07.2013 18.07.2013 služby mobilnej siete, Obecný úrad
200. došlá č. 7306794291 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 79,98 16.07.2013 25.07.2013 07.07.2013 08.07.2013 25.07.2013 18.07.2013 služby mobilnej siete, KC Mlyn
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
201. došlá č. 130658 DD21, s. r. o., Švábska 6, Prešov 43818030 50,40 16.07.2013 25.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 21.07.2013 18.07.2013 kancelársky papier 10 bal., páska do písacieho stroja 3 ks
202. došlá č. 1301025 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 18.07.2013 25.07.2013 15.07.2013 22.07.2013 18.07.2013 servis informačného systému URBIS za III. štvrťrok 2013
203. došlá č. 90130312 eurobus, a. s., Staničné nám. 9, Košice 36211079 186,00 19.07.2013 22.08.2013 13.07.2013 16.07.2013 30.07.2013 26.07.2013 doprava nepravidelná tuzemská, Kežmarok EĽRO
204. došlá č. 130711 Agro-Spiš, s. r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 77,94 19.07.2013 22.08.2013 16.07.2013 16.07.2013 30.07.2013 26.07.2013 náhradné diely na krovinorezy
205. došlá č. 201308 GEODÉZIA SPIŠ, Ing.František Novák, Dunajská 26, Spišská Nová Ves 37705199 285,00 22.07.2013 22.08.2013 19.07.2013 19.07.2013 31.07.2013 26.07.2013 vyhotovenie geometrického plánu na zameranie budovy na parc. 892/2
206. došlá č. 2/2013 MA-JA, Janka Penxová, Hámre 13/6, Nálepkovo 46197915 27,41 22.07.2013 22.08.2013 22.07.2013 22.07.2013 05.08.2013 26.07.2013 kancelárske potreby
207. došlá č. 2707001799 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 249,99 23.07.2013 22.08.2013 1.8.2013 - 1.11.2013 12.07.2013 01.08.2013 26.07.2013 poistenie za nájomné byty
208. došlá č. 0567/2013 SETEZA ELEKTRO, s. r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 31704387 396,61 24.07.2013 22.08.2013 24.07.2013 24.07.2013 31.07.2013 26.07.2013 elektroinštalačný materiál
209. došlá č. 1031301611 Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1727,67 29.07.2013 22.08.2013 24.07.2013 24.07.2013 03.08.2013 06.08.2013 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l 8ks
210. došlá č. 2013390 RIVERA, s. r. o., Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 120,00 29.07.2013 22.08.2013 24.07.2013 24.07.2013 07.08.2013 06.08.2013 plexi stojan 5 ks
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
211. došlá č. 1300177 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.07.2013 22.08.2013 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 06.08.2013 BOZP a PO za júl 2013
212. došlá č. 2270001371 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 8883,00 01.08.2013 22.08.2013 01.06.2013-31.08.2013 24.07.2013 08.08.2013 06.08.2013 elektrická energia - verejné osvetlenie, Obecný úrad, Kaderníctvo, Hasičská stanica, NZZ, dielňa, Hámor požiarna zbrojnica, Grun škôlka, Chata Surovec, KC Mlyn
213. došlá č. 20136120 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 84,00 01.08.2013 22.08.2013 10.07.2013 24.07.2013 07.08.2013 06.08.2013 servisné práce na traktore
214. došlá č. 20132318 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 233,24 01.08.2013 22.08.2013 10.07.2013 24.07.2013 07.08.2013 06.08.2013 náhradné diely na traktor
215. došlá č. 2270133735 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 20,00 02.08.2013 22.08.2013 01.06.2013-31.08.2013 24.07.2013 08.08.2013 06.08.2013 elektrická energia - spoločné priestory Hlavná 755
216. došlá č. 2270133868 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 4475,00 02.08.2013 22.08.2013 01.06.2013-31.08.2013 24.07.2013 08.08.2013 06.08.2013 elektrická energia - ČOV, Dom smútku, Kováčska dielňa, verejné osvetlenie
217. došlá č. 2270137034 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 240,00 02.08.2013 22.08.2013 01.06.2013-31.08.2013 24.07.2013 08.08.2013 06.08.2013 elektrická energia - kancelária ÚPSVaR
218. došlá č. 2270095731 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 548,00 02.08.2013 22.08.2013 01.06.2013-31.08.2013 24.07.2013 08.08.2013 06.08.2013 elektrická energia - spoločné priestory Zimná 585, KN 2770/1, stany
219. došlá č. 13007 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1284,60 02.08.2013 22.08.2013 30.07.2013 30.07.2013 30.07.2013 06.08.2013 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, júl 2013
220. došlá č. 113266 M-Plast, Ľ. Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 572,27 05.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 12.08.2013 vodárenský materiál
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
221. došlá č. 90113476 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 6,00 06.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 31.07.2013 16.08.2013 12.08.2013 poplatok za vyjadrenie existencie TKZ
222. došlá č. 9752914555 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 44,48 07.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 03.08.2013 17.08.2013 12.08.2013 služby pevnej siete Kc Mlyn
223. došlá č. 0752914554 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 277,15 07.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 03.08.2013 17.08.2013 12.08.2013 služby pevnej siete Obecný úrad
224. došlá č. 1113303477 JOHNNY SERVIS, s. r.o., Gajary-Dolečky, P.O.Box 3, Gajary 36238546 264,00 07.08.2013 22.08.2013 28.07.2013 28.07.2013 04.08.2013 12.08.2013 prenájom mobilných WC 4 ks, obj. č. 42/2013
225. došlá č. FO 1300012 Domov Nálepkovo,n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1180,30 07.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 12.08.2013 stravovanie dôchodcov vývoz, júl 2013, 814 obedov
226. došlá č. 130100225 ML REKLAMA, s. r. o., Hanulova 11, Spišská Nová Ves 45456941 193,80 07.08.2013 22.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 19.08.2013 12.08.2013 tabuľa 250x150 cm, tabuľa 20x30 cm pre projekt "Kanalizácia a vodovod - dokončenie"
227. došlá č. 8/2013 Odevy - Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 424,80 07.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 12.08.2013 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo, júl 2013
228. došlá č. 1031301703 Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 434,81 08.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 02.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 uloženie komunálneho odpadu, júl 2013
229. došlá č. 2290016738 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 636,86 08.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 06.08.2013 20.08.2013 12.08.2013 elektrická energia - Turistická ubytovňa
230. došlá č. 130726 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 34,90 08.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 12.08.2013 náhradný diel na krovinorez
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
231. došlá č. 8/2013 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 828,00 09.08.2013 22.08.2013 31.07.2013 06.08.2013 20.08.2013 12.08.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ, júl 2013, 276 obedov
232. došlá č. 01/08/2013 Imrich Vasil - IMSTAV, Viničná 431/2, Vranov nad Topľou 43035493 2200,00 01.08.2013 25.09.2013 31.07.2013 01.08.2013 29.10.2013 29.11.2013 výkon činnosti stavebného dozoru, stavba-"Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", júl 2013
233. došlá č. FZ 20130172 Dúha, a. s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 97804,25 08.08.2013 25.09.2013 31.07.2013 07.08.2013 05.12.2013 29.11.2013 vykonané stavebné práce, stavba-"Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", júl 2013
234. došlá č. FO 1300013 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 339,27 14.08.2013 25.09.2013 27.07.2013 07.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 pohostenie Furmanské preteky 2013 podľa objednávky č. 40/2013
235. došlá č. 7308234509 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 173,55 15.08.2013 25.09.2013 07.08.2013 08.08.2013 25.08.2013 19.08.2013 služby mobilnej siete - Obecný úrad
236. došlá č. 7307969541 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 84,82 15.08.2013 25.09.2013 07.08.2013 08.08.2013 25.08.2013 19.08.2013 služby mobilnej siete - KC Mlyn
237. došlá č. 13/3955 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 15.08.2013 25.09.2013 12.08.2013 14.08.2013 28.08.2013 19.08.2013 analýza pitnej vody
238. došlá č. 5/2013 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 367,65 16.08.2013 25.09.2013 15.08.2013 15.08.2013 29.08.2013 19.08.2013 montérskové súpravy 9 ks, pracovná obuv 9 ks
239. došlá č. 511046957 Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, Košice 00151700 350,18 19.08.2013 25.09.2013 01.09.-30.11.2013 12.08.2013 01.09.2013 19.08.2013 poistné za budovy základnej školy
240. došlá č. 130718 DD21, s.r.o., Švábska 6, Prešov 43818030 70,20 19.08.2013 25.09.2013 16.08.2013 16.08.2013 24.08.2013 03.09.2013 toner 1 ks, kancelársky papier 15 balíkov
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
241. došlá č. 1301026 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 86,50 23.08.2013 25.09.2013 19.08.2013 19.08.2013 26.08.2013 03.09.2013 nastavenie Eset Smart Security na 4 PC, aktualizácie Windows,sieťová tlač
242. došlá č. 13/4110 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 26,82 27.08.2013 25.09.2013 20.08.2013 23.08.2013 06.09.2013 03.09.2013 analýza odpadových vôd
243. došlá č. 1301027 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 35,50 03.09.2013 25.09.2013 21.08.2013 27.08.2013 03.09.2013 03.09.2013 výmena Switch a nastavenie počítačovej siete
244. došlá č. 1311212 MIVA, spol.s r.o.,Mlynská 1323, Smižany 31681212 735,91 03.09.2013 25.09.2013 27.08.2013 27.08.2013 10.09.2013 03.09.2013 materiál na prepoj k Strážnickemu potoku
245. došlá č. 1300199 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 03.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 31.08.2013 14.09.2013 03.09.2013 BOZP a PO za august 2013
246. došlá č. 02/09/2013 Imrich Vasil - IMSTAV, Viničná 431/2, Vranov nad Topľou 43035493 2500,00 03.09.2013 25.09.2013 30.08.2013 02.09.2013 30.11.2013 18.12.2013 výkon činnosti stavebného dozoru, stavba - "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", august 2013
247. došlá č. FZ 20130206 Dúha, a.s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 356359,70 03.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 03.09.2013 01.01.2014 18.12.2013 stavebné práce, stavba - "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", august 2013
248. došlá č. 113331 Mužík Ľubomír, M-Plast, Tr.1.mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 200,60 05.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 31.08.2013 14.09.2013 11.09.2013 bojler, vodoinštalačný materiál
249. došlá č. 113332 Mužík Ľubomír, M-Plast, Tr.1.mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 282,47 05.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 31.08.2013 14.09.2013 11.09.2013 vodoinštalačný materiál
250. došlá č. 1031301926 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 2525,43 05.09.2013 25.09.2013 30.08.2013 02.09.2013 13.09.2013 11.09.2013 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l 8 ks, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
251. došlá č. 8/2013 Odevy Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 971,85 05.09.2013 25.09.2013 26.08.2013 27.08.2013 10.09.2013 11.09.2013 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, august 2013
252. došlá č. 1031301937 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 523,19 06.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 03.09.2013 13.09.2013 11.09.2013 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
253. došlá č. FO 1300014 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1329,65 06.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 03.09.2013 17.09.2013 11.09.2013 stravovanie, vývoz dôchodcom, august 2013
254. došlá č. 2013458 Rivera,s.r.o., Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves 36607916 171,00 06.09.2013 25.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 20.09.2013 11.09.2013 reklamné predmety - stojany, plagáty, ďakovné listy
255. došlá č. 9/2013 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 732,00 06.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 06.09.2013 20.09.2013 11.09.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ, 244 obedov, august 2013
256. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 717,65 09.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 05.09.2013 19.09.2013 11.09.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa
257. došlá č. 2753870602 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 44,48 09.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 03.09.2013 17.09.2013 11.09.2013 služby pevnej siete, KC Mlyn
258. došlá č. 5753870599 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 287,53 09.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 03.09.2013 17.09.2013 11.09.2013 služby pevnej siete, Obecný úrad
259. došlá č. 2/2013 OZ Karpaty Košice, Pajorova 14, Košice 42246300 500,00 10.09.2013 25.09.2013 07.09.2013 08.09.2013 15.09.2013 11.09.2013 vystúpenie Ukrajinského zboru Karpaty dňa 7.9.2013
260. došlá č. 4031300510 Brantner NOva, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 8760,00 11.09.2013 25.09.2013 11.09.2013 11.09.2013 21.09.2013 11.09.2013 motorové vozidlo Citroen Nemo 1,4i FG
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
261. došlá č. 13008 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 853,05 11.09.2013 25.09.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 11.09.2013 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, august 2013
262. došlá č. 7309143469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 107,95 16.09.2013 30.09.2013 07.09.2013 08.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 služby mobilnej siete, KC Mlyn
263. došlá č. 7309414573 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 152,27 16.09.2013 30.09.2013 07.09.2013 08.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 služby mobilnej siete, Obecný úrad
264. došlá č. FO 1300016 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 27,50 16.09.2013 30.09.2013 07.09.2013 11.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 pohostenie pre účastníkov Vondrišelskej veselice
265. došlá č. 20136189 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 948,00 19.09.2013 30.09.2013 03.09.2013 13.09.2013 27.09.2013 24.09.2013 servisné práce na oprave traktora
266. došlá č. 20132464 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 803,65 19.09.2013 30.09.2013 03.09.2013 13.09.2013 27.09.2013 24.09.2013 súčiastky na opravu traktora
267. došlá č. 20130016 SpišNet Computers, s.r.o., Ing.Kožucha 12, Spišská Nová Ves 36191647 35,83 19.09.2013 30.09.2013 13.10 2013 - 12.10.2014 16.09.2013 30.09.2013 24.09.2013 poplatok za doménu nalepkovo.sk
268. došlá č. 2013063 RVC Košice, Hlavná 68, Košice 31268650 11,55 19.09.2013 30.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 08.10.2013 24.09.2013 príručka pre obecných a školských kronikárov
269. došlá č. 0757/2013 Seteza Elektro, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 21704387 170,05 23.09.2013 30.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 26.09.2013 24.09.2013 materiál na opravu verejného osvetlenia
270. došlá č. 4031300521 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 676,97 23.09.2013 30.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 29.09.2013 24.09.2013 servisná prehliadka a oprava osobného motorového vozidla Peugeot 307
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
271. došlá č. 261.729 Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, Bratislava 36280712 118,80 23.09.2013 30.09.2013 18.09.2013 18.09.2013 02.10.2013 24.09.2013 servisný a udržiavací poplatok za rok 2013, dochádzkový systém Fingera
272. došlá č. 13010167 Tlačiareň Sedlák, s.r.o., Duklianska 583/3, Spišská Nová Ves 36200247 90,00 23.09.2013 30.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 30.09.2013 24.09.2013 poštový poukaz U-R, 1000 ks
273. došlá č. 13010077 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 550,84 24.09.2013 30.09.2013 16.09.2013 19.09.2013 03.10.2013 24.09.2013 výroba, grafika, tlač Obecných novín č. 4/2013
274. došlá č. 1301025 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 110,81 25.09.2013 30.09.2013 19.08.2013 19.08.2013 26.08.2013 25.09.2013 ESET Smart Security pre 4 PC na 2 roky
275. došlá č. 13021134 Livonec, s.r.o., Hraničná 13, Poprad 31730671 469,92 25.09.2013 17.10.2013 19.09.2013 19.09.2013 03.10.2013 01.10.2013 kontrola a oprava hydrantov
276. došlá č. 0082390110004 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 12,76 25.09.2013 17.10.2013 25.09.2013 25.09.2013 25.09.2013 25.09.2013 distribúcia obecných novín do schránok 550 ks
277. došlá č. 13/4806 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 27.09.2013 17.10.2013 24.09.2013 26.09.2013 10.10.2013 01.10.2013 analýza pitnej vody
278. došlá č. 13026 PRO-FOREST Rožňava, s.r.o., Čučmianska dlhá 26, Rožňava 21722831 1254,00 27.09.2013 17.10.2013 26.09.2013 26.09.2013 26.10.2013 01.10.2013 rakvy 6 ks, krížiky 20 ks
279. došlá č. 0085001652 Sigma Pumpy SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom 36312509 643,50 27.09.2013 17.10.2013 25.09.2013 25.09.2013 09.10.2013 01.10.2013 čerpadlo na ČOV
280. došlá č. 1300218 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.09.2013 17.10.2013 30.09.2013 30.09.2013 14.10.2013 01.10.2013 BOZP a PO za mesiac september 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
281. došlá č. 20132287 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 125,50 01.10.2013 17.10.2013 01.10.2013 01.10.2013 15.10.2013 01.10.2013 systémová podpora URBIS 1.10.- 31.12.2013
282. došlá č. 9/2013 Odevy Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 493,62 01.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 30.09.2013 10.10.2013 01.10.2013 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, september 2013
283. došlá č. FV 130299 Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 152,60 02.10.2013 17.10.2013 27.09.2013 27.09.2013 11.10.2013 03.10.2013 materiál a oprava kopírky
284. došlá č. 13009 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1308,18 02.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 03.10.2013 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny, september 2013
285. došlá č. 113390 Mužík Ľuborím, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 806,17 04.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 30.09.2013 14.10.2013 08.10.2013 vodárenský materiál
286. došlá č. FO 1300017 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1248,45 07.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 02.10.2013 16.10.2013 08.10.2013 stravovanie - vývoz dôchodcom za mesiac september 2013
287. došlá č. 10/2013 Snackbar, Jana Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 735,00 07.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 04.10.2013 14.10.2013 08.10.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ, september 2013, 245 obedov
288. došlá č. 2013072 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 548,76 07.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 30.09.2013 14.10.2013 08.10.2013 publicita projektu "Terénna soc. práca v obci Nálepkovo II.", kancelárske potreby
289. došlá č. 84002378 Poradca s. r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 24,40 07.10.2013 17.10.2013 09.08.2012 14.08.2012 11.01.2013 08.10.2013 predplatné periodika Poradca 2013
290. došlá č. 130883 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 252,72 07.10.2013 17.10.2013 03.10.2013 03.10.2013 09.10.2013 10.10.2013 tonery 2 ks
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
291. došlá č. 7267144966 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 760,90 08.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 04.10.2013 18.10.2013 10.10.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa, september 2013
292. došlá č. 1031302208 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1871,60 09.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 03.10.2013 14.10.2013 10.10.2013 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l 8 ks, zákonný poplatok
293. došlá č. 1031302329 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 592,13 10.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 07.10.2013 18.10.2013 10.10.2013 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
294. došlá č. 2754706122 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 286,37 10.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 05.10.2013 19.10.2013 10.10.2013 služby pevnej siete Obecný úrad, september 2013
295. došlá č. 6754704838 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 44,48 10.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 05.10.2013 19.10.2013 10.10.2013 služby pevnej siete KC Mlyn, september 2013
296. došlá č. FZ 20130241 Dúha, a.s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 220528,03 10.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 09.10.2013 06.02.2014 06.12.2013 stavebné práce na projekte "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", september 2013
297. došlá č. 03/10/2013 Imrich Vasil - IMSTAV, Viničná 431/2, Vranov nad Topľou 43035493 2600,00 10.10.2013 17.10.2013 30.09.2013 01.10.2013 31.12.2013 06.12.2013 výkon činnosti stavebného dozoru na projekte "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie", september 2013
298. došlá č. zálohová 115130012 Maincor Plast, s.r.o., Štefánikova 33, Žilina 44048289 4399,15 10.10.2013 17.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 09.11.2013 15.10.2013 vodárenský materiál - "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie"
299. došlá č. 133258 Tehelňa STOVA, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 145,75 11.10.2013 17.10.2013 07.10.2013 09.10.2013 23.10.2013 15.10.2013 materiál na opravu budovy pri vleku
300. došlá č. 1301033 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 15.10.2013 17.10.2013 31.12.2013 10.10.2013 17.10.2013 15.10.2013 servis informačného systému URBIS formou vzdialeného prístupu 10-12/2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
301. došlá č. 7310334652 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 90,30 16.10.2013 07.11.2013 07.10.2013 08.10.2013 25.10.2013 24.10.2013 služby mobilnej siete KC Mlyn
302. došlá č. 7310604773 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 142,95 17.10.2013 07.11.2013 07.10.2013 08.10.2013 25.10.2013 24.10.2013 služby mobilnej siete Obecný úrad
303. došlá č. 2707001799 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 249,99 21.10.2013 07.11.2013 01.11.2013-01.02.2014 15.10.2013 01.11.2013 24.10.2013 poistné - nájomné byty
304. došlá č. 4031300569 Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 11229,60 22.10.2013 07.11.2013 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2013 24.10.2013 motorové vozidlo Citroen Berlingo 1.6VTi 95 FG L1
305. došlá č. 22130851 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 33,78 23.10.2013 07.11.2013 18.10.2013 21.10.2013 04.11.2013 24.10.2013 posypový materiál na zimnú údržbu miestnych komunikácií
306. došlá č. 32014 Janka Penxová, Zimná 582, Nálepkovo 46197915 50,20 23.10.2013 07.11.2013 21.10.2013 21.10.2013 04.11.2013 24.10.2013 kancelárske potreby
307. došlá č. 133456 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 66,17 28.10.2013 07.11.2013 23.10.2013 23.10.2013 30.10.2013 28.10.2013 farby - lazúry na opravu budovy vleku
308. došlá č. 13/5431 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 715,02 29.10.2013 07.11.2013 25.10.2013 28.10.2013 11.11.2013 29.10.2013 analýza pitnej vody
309. došlá č. 22130866 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 685,09 31.10.2013 07.11.2013 23.10.2013 28.10.2013 11.11.2013 06.11.2013 drvené kamenivo 0/4 mm DDK, práca na vodovode a kanalizácii
310. došlá č. 13/5462 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 78,66 31.10.2013 07.11.2013 17.10.2013 29.10.2013 12.11.2013 06.11.2013 analýza odpadovej vody
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
311. došlá č. 1300253 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 31.10.2013 07.11.2013 31.10.2013 31.10.2013 14.11.2013 06.11.2013 BOZP a PO za október 2013
312. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 2240,00 04.11.2013 07.11.2013 30.11.2013 23.10.2013 08.11.2013 06.11.2013 elektrická energia, bývalý ÚPSVaR a vlek
313. došlá č. 22130904 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 38,68 05.11.2013 07.11.2013 31.10.2013 04.11.2013 18.11.2013 06.11.2013 drvené kamenivo 4/8 mm HDK
314. došlá č. 1031302448 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1805,73 05.11.2013 07.11.2013 29.10.2013 29.10.2013 08.11.2013 06.11.2013 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek, prenájom BOBR 1100l 8 ks, zákonný poplatok - október 2013
315. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 548,00 05.11.2013 07.11.2013 30.11.2013 23.10.2013 08.11.2013 06.11.2013 elektrická energia, byty Zimná 585, stany a bunky na Píle
316. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 4475,00 05.11.2013 07.11.2013 30.11.2013 23.10.2013 08.11.2013 06.11.2013 elektrická energia, ČOV, dom smútku, vyhňa a verejné osvetlenie
317. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 8883,00 05.11.2013 07.11.2013 30.11.2013 23.10.2013 08.11.2013 06.11.2013 elektrická energia, verejné osvetlenie Nálepkovo, Záhajnica, Hámor, obecný úrad, hasičská stanica, dielne, komunitné centrum, spoločné priestory v nájomných bytoch, kaderníctvo, škôlka Grun, chata Surovec,
318. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 20,00 05.11.2013 07.11.2013 30.11.2013 23.10.2013 08.11.2013 06.11.2013 elektrická energia, spoločné priestory v nájomných bytoch
319. došlá č. 35130135 TK Libri, s.r.o., OC Madaras, Mlynská 39, Spišská Nová Ves 17054346 1338,18 05.11.2013 07.11.2013 29.10.2013 29.10.2013 12.11.2013 06.11.2013 knihy do obecnej knižnice
320. došlá č. FO 1300024 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1238,30 05.11.2013 07.11.2013 31.10.2013 05.11.2013 19.11.2013 06.11.2013 stravovanie - vývoz dôchodcom za október 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
321. došlá č. 113423 Ľubomír Mužík, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 1171,60 06.11.2013 07.11.2013 31.10.2013 31.10.2013 14.11.2013 06.11.2013 vodoinštalačný materiál
322. došlá č. 130985 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 59,52 07.11.2013 10.12.2013 06.11.2013 06.11.2013 13.11.2013 11.11.2013 kancelársky papier exklusive 1 balík, kancelársky papier 15 balíkov
323. došlá č. 0885/2013 Seteza Elektro, spol. s r. o., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves 31704387 52,85 06.11.2013 10.12.2013 30.10.2013 30.10.2013 06.11.2013 11.11.2013 elektroinštalačný materiál
324. došlá č. 21370272 Uranpres, spol. s r. o., Čapajevova 29, Prešov 31676855 1488,00 07.11.2013 10.12.2013 05.11.2013 05.11.2013 15.11.2013 11.11.2013 výkopové práce
325. došlá č. 130100162 Snowservice, s.r.o., Králická ulica 542/3, Králiky 44809441 555,60 07.11.2013 10.12.2013 04.11.2013 04.11.2013 18.11.2013 11.11.2013 palivové čerpadlo
326. došlá č. 2755688263 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 303,20 07.11.2013 10.12.2013 31.10.2013 03.11.2013 17.11.2013 11.11.2013 služby pevnej siete, Obecný úrad, október 2013
327. došlá č. 1755687502 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 44,48 07.11.2013 10.12.2013 31.10.2013 03.11.2013 17.11.2013 11.11.2013 služby pevnej siete, KC Mlyn, október 2013
328. došlá č. 1301037 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 52,50 07.11.2013 10.12.2013 05.11.2013 05.11.2013 12.11.2013 11.11.2013 diagnostika a odstránenie poruchy servera po výpadku el. energie, odstránenie poruchy na programe URBIS
329. došlá č. 1900473750 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 36599361 118,00 08.11.2013 10.12.2013 07.11.2013 07.11.2013 21.11.2013 12.11.2013 pripojenie OM 1348138 Nálepkovo-Hámor
330. došlá č. 11/2013 Snackbar, Grečková Jana, Letná 10, Nálepkovo 40106870 855,00 08.11.2013 10.12.2013 31.10.2013 07.11.2013 21.11.2013 11.11.2013 stravovanie zamestnancov OcÚ, október 2013, 285 obedov
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
331. došlá č. 84042133 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 24,90 08.11.2013 10.12.2013 01.01.2014 26.05.2013 23.10.2013 11.11.2013 predplatné periodika Poradca 2014, 1 kus
332. došlá č. 04/11/2013 iMSTAV, Viničná 431/2, Vranov nad Topľou 43035493 2500,00 12.11.2013 10.12.2013 01.10.2013 04.11.2013 03.02.2014 28.02.2014 stavebný dozor pri realizácii stavby, Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie
333. došlá č. FZ 20130257 DÚHA, a. s., Čapajevova 29, Prešov 31690360 214015,45 12.11.2013 10.12.2013 31.10.2013 11.11.2013 11.03.2014 28.02.2014 stavba Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie
334. došlá č. 2270137034 VSE, a. s., Mlynská 31, Košice 36211222 2240,00 04.11.2013 10.12.2013 30.11.2013 23.10.2013 08.11.2014 06.11.2013 elektrina ÚPSVaR od 01. 09. 2013 do 30. 11. 2013
335. došlá č. 1900473785 Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, Košice 36599361 118,00 13.11.2013 10.12.2013 07.11.2013 07.11.2013 21.11.2013 12.11.2013 pripojenie OM 1348139
336. došlá č. 11/2013 ODEVY TEXTIL-Viktor Riemer, Nálepkovo 589, Nálepkovo 34603409 353,72 12.11.2013 10.12.2013 31.10.2013 31.10.2013 14.11.2013 14.11.2013 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, október 2013
337. došlá č. 13010 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 1101,58 12.11.2013 10.12.2013 31.10.2013 31.10.2013 14.11.2013 14.11.2013 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, október 2013
338. došlá č. 2290016738 Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 1476,30 12.11.2013 10.12.2013 31.10.2013 08.11.2013 22.11.2013 14.11.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa, október 2013
339. došlá č. 22130933 VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 30,34 13.11.2013 10.12.2013 31.10.2013 11.11.2013 25.11.2013 14.11.2013 posypový materiál-zimná údržba MK
340. došlá č. 7311538316 Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava 35763469 82,06 13.11.2013 10.12.2013 07.11.2013 08.11.2013 25.11.2013 14.11.2013 služby mobilnej siete KC Mlyn
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
341. došlá č. 282316821 Brenntag Slovakia,s.r.o., Glejovka 15, Pezinok 31336884 82,56 13.11.2013 10.12.2013 12.11.2013 12.11.2013 12.11.2013 12.11.2013 chlornan sódny-dezinfekčný prípravok na pitnú vodu
342. došlá č. 21370255 URANPRES, spol. s r.o., Čapajevova 29, Prešov 31676855 205,51 14.11.2013 12.12.2013 05.11.2013 05.11.2013 15.11.2013 19.11.2013 preprava kamennej drte na trase Novoveská Huta - Nálepkovo
343. došlá č. 7311807275 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 142,95 14.11.2013 12.12.2013 07.11.2013 08.11.2013 25.11.2013 19.11.2013 služby mobilnej siete, Obecný úrad, Obecná polícia
344. došlá č. 1031302591 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 686,58 14.11.2013 12.12.2013 31.10.2013 11.11.2013 25.11.2013 19.11.2013 vývoz a zneškodnenie odpadu, október 2013
345. došlá č. 511046957 Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, Košice 00151700 350,18 14.11.2013 12.12.2013 01.12.2013-28.02.2014 11.11.2013 01.12.2013 19.11.2013 poistenie budovy školy od 01.12.2013 do 28. 02. 2014
346. došlá č. 133722 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 89,86 15.11.2013 12.12.2013 07.11.2013 12.11.2013 19.11.2013 19.11.2013 farby, lazúry, sádra na opravu budovy vleku
347. došlá č. 130100072 Asystel,s.r.o., Topoľová 17/12, Spišská Nová Ves 45634289 2587,14 18.11.2013 12.12.2013 18.11.2013 18.11.2013 25.11.2013 19.11.2013 upgrade telefónna ústredňa a telekomunikačný rozvádzač
348. došlá č. 12/2013 Snackbar, Grečková Jana, Letná 10, Nálepkovo 40106870 112,96 18.11.2013 12.12.2013 09.11.2013 11.11.2013 25.11.2013 19.11.2013 stravovanie členov volebných komisií (obed, večera), pre voľby do VÚC, dňa 09.11.2013, v počte 16
349. došlá č. 6550989690 KOOPERATIVA - poisťovňa,a.s., Hlavná 138, Prešov 00585441 1021,29 25.10.2013 12.12.2013 31.12.2013-30.12.2014 23.10.2013 30.12.2013 19.11.2013 poistenie motorových vozidiel obce za rok 2014
350. došlá č. A 2013/57 Pohrebná služba Stríž Ladislav, Trojičné námestie 12, Bratislava 34332197 203,73 19.11.2013 19.12.2013 15.11.2013 15.11.2013 28.11.2013 25.11.2013 pohrebné služby, mal. Kristián HOrváth
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
351. došlá č. 22130952 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 84,36 20.11.2013 19.12.2013 30.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 25.11.2013 posypový materiál - drvené kamenivo na zimnú údržbu miestnych komunikácií
352. došlá č. 966/2013 SETEZA ELEKTRO, spol.s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves 31704387 225,67 22.11.2013 19.12.2013 30.11.2013 21.11.2013 28.11.2013 25.11.2013 elektrický materiál, vianočná výzdova obce
353. došlá č. 1300275 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 22.11.2013 19.12.2013 30.11.2013 30.11.2013 14.12.2013 25.11.2013 BOZP a PO, november 2013
354. došlá č. 131045 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 35,28 25.11.2013 19.12.2013 22.11.2013 22.11.2013 28.12.2013 25.11.2013 kancelársky papier, 10 balíkov
355. došlá č. 1301040 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 105,00 25.11.2013 19.12.2013 21.11.2013 21.11.2013 28.11.2013 25.11.2013 odplokovanie programu URBIYS po výpadku elektrickej energie
356. došlá č. 1311047 JaM Profi Auto, s.r.o., Slovenského raja 25, Smižany 44219717 416,80 25.11.2013 19.12.2013 22.11.2013 22.11.2013 29.11.2013 25.11.2013 nákup zimných pneumatík na motorové vozidlá
357. došlá č. 1031302761 Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1774,66 28.11.2013 19.12.2013 26.11.2013 26.11.2013 06.12.2013 06.12.2013 odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, november 2013
358. došlá č. 30130654 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, Stará Ľubovňa 36501522 4223,82 02.12.2013 19.12.2013 22.11.2013 25.11.2013 09.12.2013 06.12.2013 oprava miestnej komunikácie Stredný riadok
359. došlá č. 30130655 JUNO DS,s.r.o., Lipová 17, Stará Ľubovňa 36501522 3579,13 02.12.2013 19.12.2013 22.11.2013 25.11.2013 09.12.2013 06.12.2013 oprava miestnej komunikácie Stredný riadok
360. došlá č. 130100321 ML REKLAMA,s.r.o., Hanulova 11, Spišská Nová Ves 45456941 143,32 02.12.2013 19.12.2013 28.11.2013 28.11.2013 12.12.2013 06.12.2013 výroba reklamnej tabule na projekt Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
361. došlá č. 13200154 Pečiatky-Vizitky, s.r.o., Šafárikova 21, Rožňava 31735347 39,00 03.12.2013 19.12.2013 02.12.2013 02.12.2013 16.12.2013 06.12.2013 výroba vianočných pohľadníc
362. došlá č. 132013 Snackbar, Grečková Jana, Letná 10, Nálepkovo 40106870 112,52 03.12.2013 19.12.2013 23.11.2013 27.11.2013 17.12.2013 06.12.2013 stravovanie členov volebných komisií pre druhé kolo volieb do VÚC v počte 16 kusov
363. došlá č. 142013 Snackbar, Grečková Jana, Letná 10, Nálepkovo 40106870 918,00 04.12.2013 19.12.2013 30.11.2013 04.12.2013 18.12.2013 06.12.2013 stravovanie zamestnancov, november 2013, 306 obedov
364. došlá č. 35513411 INPROST,s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 104,00 04.12.2013 19.12.2013 02.12.2013 02.12.2013 09.12.2013 06.12.2013 Obecné noviny 5-6/2013
365. došlá č. 113480 M-PLAST, Ľubomír Mužík, Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves 33053278 228,82 04.12.2013 19.12.2013 29.11.2013 29.11.2013 13.12.2013 06.12.2013 materiál na vodovod
366. došlá č. 22131008 VSK MINERAL,s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 86,00 04.12.2013 19.12.2013 30.11.2013 02.12.2013 16.12.2013 06.12.2013 posypový materiál - drvené kamenivo na zimnú údržbu miestnych komunikácií
367. došlá č. 131083 DD21,s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 275,83 04.12.2013 19.12.2013 02.12.2013 02.12.2013 08.12.2013 06.12.2013 tonery do tlačiarní, 5kusov
368. došlá č. 1031302830 Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 491,37 05.12.2013 19.12.2013 30.11.2013 02.12.2013 12.12.2013 06.12.2013 uloženie a likvidácia komunálneho odpadu, november 2013
369. došlá č. 1300299 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 06.12.2013 19.12.2013 02.12.2013 05.12.2013 19.12.2013 06.12.2013 školenie BOZP - aktivačná činnosť, 25 osôb
370. došlá č. 13011 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 908,55 06.12.2013 19.12.2013 27.11.2013 30.11.2013 16.12.2013 06.12.2013 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, november 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
371. došlá č. FO 1300025 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1254,25 06.12.2013 19.12.2013 30.11.2013 03.12.2013 17.12.2013 06.12.2013 stravovanie, vývoz dôchodcom, november 2013
372. došlá č. 8756664637 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 302,40 09.12.2013 19.12.2013 30.11.2013 03.12.2013 17.12.2013 13.12.2013 služby pevnej siete, Obecný úrad, november 2013
373. došlá č. 4756663302 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 47,90 09.12.2013 19.12.2013 30.11.2013 03.12.2013 17.12.2013 13.12.2013 služby pevnej siete, KC Mlyn, november 2013
374. došlá č. 2290016738 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 1771,91 09.12.2013 19.12.2013 30.11.2013 06.12.2013 20.12.2013 13.12.2013 elektrická energia, Turistická ubytovňa, november 2013
375. došlá č. FA 13155 Volčko Juraj - MARKET SK, Budovateľská 2, Prešov 41547543 552,00 10.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 06.12.2013 05.01.2014 13.12.2013 správa domény www.nalepkovo.sk za rok 2013
376. došlá č. FV 1300192 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 149,36 10.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 10.12.2013 24.12.2013 13.12.2013 nájom za ÁVIU, druhý polrok 2013
377. došlá č. 12/2013 ODEVY-TEXTIL, Riemer Viktor, Nálepkovo 589, Nálepkovo 34603409 523,65 11.12.2013 19.12.2013 25.11.2013 29.11.2013 13.12.2013 13.12.2013 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, november 2013
378. došlá č. 22131027 VSK MINERAL,s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 97,22 11.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 09.12.2013 23.12.2013 13.12.2013 posypový materiál - drvené kamenivo na zimnú údržbu miestnych komunikácií
379. došlá č. 6/2013 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 39,05 11.12.2013 19.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 24.12.2013 13.12.2013 pracovné odevy
380. došlá č. 131100 DD21,s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 378,94 11.12.2013 19.12.2013 05.12.2013 05.12.2013 11.12.2013 13.12.2013 tonery do tlačiarne, 3 kusy
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
381. došlá č. 15/2013 Snackbar, Grečková Jana, Letná 10, Nálepkovo 40106870 183,60 11.12.2013 10.01.2014 08.11.2013 - 10.11.2013 07.12.2013 27.12.2013 13.12.2013 stravovanie ubytovaných v Turistickej ubytovni (obedy, večere) od 08.11.2013 do 10.11.2013
382. došlá č.fv 2013290 PROTELCONT, spol.s r. o., Nitrianska 32/A, Senec 17639581 28,32 13.12.2013 10.01.2014 11.12.2013 11.12.2013 20.12.2013 13.12.2013 plavákový spínač, 1 kus
383. došlá č. 7312755259 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 80,39 13.12.2013 10.01.2014 07.12.2013 08.12.2013 25.12.2013 18.12.2013 služby mobilnej siete, KC Mlyn, november 2013
384. došlá č. 2013/19 ELEKTROMAT-SERVIS, Gen. Svobodu 183/71, Ľubica 45239975 3854,04 13.12.2013 10.01.2014 09.12.2013 09.12.2013 23.12.2013 13.12.2013 elektromateriál na lyžiarsky vlek
385. došlá č. 7313021273 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 143,08 16.12.2013 14.01.2014 07.12.2013 08.12.2013 25.12.2013 18.12.2013 služby mobilnej siete, Obecný úrad, Obecná polícia, november 2013
386. došlá č. 13/6410 EL, spol. s r. o., Radlinského 17/A, Spišská Nová Ves 31652859 213,60 16.12.2013 14.01.2014 12.12.2013 13.12.2013 27.12.2013 18.12.2013 analýza pitnej vody
387. došlá č. 9/2013/0cÚ JUDr. Dušan Kozák, Sv.Ladislava 8, Košice 42102197 434,80 16.12.2013 14.01.2014 16.12.2013 16.12.2013 18.12.2013 18.12.2013 cestovné náhrady na základe Dodatku č. 1 k Zmluve
388. došlá č. 1061300557 KONEX ELEKTRO, spol. s r. o., Rastislavova 7, Košice 31680569 291,19 18.12.2013 14.01.2014 17.12.2013 17.12.2013 31.12.2013 18.12.2013 žiarovky na lyžiarsky vlek
389. došlá č. 22131048 VSK MINERAL,s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 31,74 18.12.2013 16.01.2014 31.12.2013 16.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 posypový materiál - drvené kamenivo na zimnú údržbu miestnych komunikácií
390. došlá č. 13/6462 EL, spol. s r. o., Radlinského 17/A, Spišská Nová Ves 31652859 78,66 18.12.2013 16.01.2014 13.12.2013 16.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 analýza odpadových vôd
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
391. došlá č. 0082390110007 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 11,28 18.12.2013 16.01.2014 31.12.2013 16.12.2013 18.12.2013 18.12.2013 distribúcia obecných novin - 550 kusov
392. došlá č. 0031001323 VICTORY SPORT, s.r.o., Alejová 2, Košice 35774282 198,89 20.12.2013 16.01.2014 18.12.2013 18.12.2013 28.12.2013 30.12.2013 poháre na športové akcie - 27 kusov
393. došlá č. 2270001371 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 - 183,55 20.12.2013 16.01.2014 31.12.2013 17.12.2013 31.12.2013 vyúčtovanie elektriny za rok 2012 - Materská škola - Grun
394. došlá č. 130100345 ML REKLAMA,s.r.o., Hanulova 11, Spišská Nová Ves 45456941 45,60 23.12.2013 16.01.2014 31.12.2013 17.12.2013 31.12.2013 30.12.2013 výroba samolepiek na atomobily obecného úradu
395. došlá č. 4201300885 KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o., Gagarinova 7/C, Bratislava 31367445 471,24 27.12.2013 16.01.2014 31.12.2013 18.12.2013 01.01.2014 30.12.2013 samostatné čerpadlo
396. došlá č. 130100313 TV elektronik servis, Banícke námestie 13, Gelnica 14374391 392,30 19.12.2013 16.01.2014 13.12.2013 27.12.2013 30.12.2013 montáž satelitnej antény na bytovke pri Benzinole
397. storno
398. došlá č. 1300309 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 180,00 30.12.2013 16.01.2014 31.12.2013 31.12.2013 14.01.2014 30.12.2013 práce v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - december 2013
399. došlá č. 13012 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 856,35 30.12.2013 16.01.2014 20.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 07.01.2014 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, december 2013
400. došlá č. 192/2013 Žaludková Anna, Helcmanovce 67, Helcmanovce 43014062 138,96 30.12.2013 27.01.2014 27.12.2013 27.12.2013 03.01.2014 09.01.2014 pohrebné služby, nebohý Róbert Dunka
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
401. došlá č. 130416 DATASERVIS, Cuník Ladislav, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 43,00 07.01.2014 27.01.2014 20.12.2013 20.12.2013 03.01.2014 09.01.2014 servisné práce na elektronických pokladniach - Turistická ubytovňa Nálepkovo
402. došlá č. FO 1300031 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 1131,00 07.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 31.12.2013 14.01.2014 09.01.2014 strava dôchodcov, december 2013, 780 obedov
403. došlá č. 2290016738 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 2230,40 09.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 08.01.2014 22.01.2014 09.01.2014 elektrina budova Turistickej ubytovne Nálepkovo, december 2013
404. došlá č. 1031303061 Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1758,88 09.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 03.01.2014 13.01.2014 09.01.2014 uloženie a likvidácia komunálneho odpadu, december 2013
405. došlá č. 1757641539 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 44,48 09.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 03.01.2014 17.01.2014 09.01.2013 služby pevnej siete, Komunitné centrum Mlyn, december 2013
406. došlá č. 5757642493 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 279,19 09.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 03.01.2014 17.01.2014 09.01.2013 služby pevnej siete, obecný úrad, december 2013
407. došlá č. 113539 M-PLAST, Ľubomír Mužík, Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves 33053278 406,81 09.01.2014 27.01.2014 30.12.2013 30.12.2013 13.01.2014 09.01.2014 materiál na vodovod
408. došlá č. 1031303083 Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 210,34 10.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 03.01.2014 13.01.2014 13.01.2014 uloženie a likvidácia komunálneho odpadu, december 2013
409. došlá č. 13010110 Kuriér plus REKLAMA, s.r.o., Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 36202631 550,84 13.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 31.12.2013 14.01.2014 13.01.2014 obecné noviny - tlač, v počte 650 kusov
410. došlá č. 2270001371 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 - 1181,94 16.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 09.01.2014 27.01.2014 vyrovnávka elektriny za rok 2013
číslo typ partner IČO cena € dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
411. došlá č. 2270133868 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 - 142,45 20.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 09.01.2014 27.01.2014 vyrovnávka elektriny za rok 2013
412. došlá č. 2270095731 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 115,30 17.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 07.01.2014 29.01.2014 21.01.2014 vyrovnávka elektriny za rok 2013
413. došlá č. 2270001371 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 - 750,82 20.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 09.01.2014 27.01.2014 vyrovnávka elektriny za rok 2013
414. došlá č. 2270133735 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice 36211222 - 1,21 20.01.2014 27.01.2014 31.12.2013 07.01.2014 27.01.2014 vyúčtovanie elektriny za rok 2013

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk