Zmluvy

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2012, d.zv.9.1.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2012, d.zv.25.1.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2012, d.zv.25.1.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2012, d.zv.25.1.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2012, d.zv.30.1.12
Zmluva o dielo, d.zv.15.3.12
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie, d.zv.18.1.12
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb, d.zv.9.1.12
Zmluva o výpožičke, d.zv.15.2.12
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, d.zv.26.1.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2012, d.zv.27.2.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2012, d.zv.5.3.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2012, d.zv.5.3.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2012, d.zv.5.3.12
Dodatok č. 1 k dohode č. 38/§ 52/2011/NP V-2/3 s ÚPSVaR, d.zv.22.3.12
Dohoda č. 38/§ 52/2012/NP V-2 s ÚPSVaR, d.zv.22.3.12
Dohoda č. 086/§ 51/2012 s ÚPSVaR, d.zv.23.3.12
Zmluva o dielo STRABAG, s.r.o. č. ZoD 2012/GD/01/001, d.zv.27.3.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2012, d.zv.23.3.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2012, d.zv.23.3.12
Zmluva o nájme nebytových priestorov, d.zv.10.4.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2012, d.zv.11.4.12
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2012, d.zv.13.4.12
Dohoda č.014/§50j/2012 s ÚPSVaR, d.zv.27.4.2012
Dodatok č.11 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní KO,d.zv.23.5.2012
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na financovanie soc.služby v zariadení soc.služieb,d.zv.25.5.2012
Dodatok č. DOD/01-2012//092/2011-IZ-5.0/V,d.zv.29.5.2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2012,d.zv.31.5.2012
Zmluva o nájme hrob. miesta č.15/2012,d.zv.31.5.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.16/2012,d.zv.31.5.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.17/2012,d.zv.14.6.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.18/2012,d.zv.15.6.2012
Zmluva o užívaní poľovného revíru,d.zv.12.7.2012
Kúpna zmluva - plechová garáž,d.zv.12.7.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.20/2012,d.zv.18.7.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.21/2012,d.zv.18.7.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.22/2012,d.zv.18.7.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.23/2012,d.zv.18.7.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.24/2012,d.zv.1.8.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.25/2012,d.zv.1.8.2012
Mandátna zmluva - stavebný dozor,d.zv.21.8.2012
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 19/2012,d.zv.27.8.2012
Zmluva o dielo č. 1 - Dúha,a.s., Prešov,d.zv.27.8.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.134/2012... s MPSVaR SR,d.zv.11.9.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.27/2012,d.zv.17.9.2012
Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100260557S/2012,d.zv.25.9.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrib.sústavy č.100749311ZoP,d.zv.25.9.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov (chata Surovec),d.zv.16.10.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov (chata Hoľa),d.zv.16.10.2012
Kúpna zmluva s Poľovníckym združením Nálepkovo,d.zv.16.10.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.26/2012,d.zv.16.10.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.28/2012,d.zv.16.10.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.29/2012,d.zv.16.10.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.30/2012,d.zv.16.10.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.32/2012,d.zv.16.10.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.33/2012,d.zv.16.10.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.31/2012,d.zv.8.11.2012
Zmluva o vzájomnej spolupráci č.3 s CCVČ,d.zv.20.11.2012
Licenčná zmluva č.U1116/2013 s MADE,s.r.o.,d.zv.23.11.2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č.2124/4500/2012,d.zv.23.11.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.34/2012,d.zv.23.11.2012
Zmluva o nájme hrob.miesta č.35/2012,d.zv.23.11.2012
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100260557S/2012,d.zv.5.12.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č.100717596ZoP,d.zv.5.12.2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní KO z obce č.6000/2002/V-15,d.zv.5.12.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č.100757567,d.zv.3.1.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.077/1.2MP/2010,d.zv.3.1.2013
Zmluva o nájme hrob.miesta č. 36/2012,d.zv.4.1.2013
Zmluva o nájme hrob.miesta č. 37/2012,d.zv.7.1.2013
Zmluva o nájme bytu,Hlavná 755/133,byt č.2,d.zv.25.1.2013

Objednávky

Objednávka č.1 drvený materiál
Objednávka č.2 tovar pre vyplácanie PnD (potraviny)
Objednávka č.3 tovar pre vyplácanie PnD (šatstvo)
Objednávka č.4 výkopové práce
Objednávka č.5 vodoinštalačný materiál
Objednávka č.6 tovar pre vyplácanie PnD (potraviny)
Objednávka č.7 tovar pre vyplácanie PnD (šatstvo)
Objednávka č.8 liatinová mreža
Objednávka č.9 tovar pre vyplácanie PnD (potraviny)
Objednávka č.10 tovar pre vyplácanie PnD (ošatenie)
Objednávka č.11 smaltované súpisné a orientačné čísla
Objednávka č.12 vodoinštalačný materiál
Objednávka č.13 čistenie komínov
Objednávka č.14 tovar pre vyplácanie PnD (ošatenie)
Objednávka č.15 tovar pre vyplácanie PnD (potraviny)
Objednávka č.17 vyhľadanie poruchy na vodovodnej sieti
Objednávka č.18 tovar pre vyplácanie PnD (potraviny)
Objednávka č.19 tovar pre vyplácanie PnD (šatstvo)
Objednávka č.20 obedy pre zamestnancov OcÚ
Objednávka č.21 vodoinštalačný materiál pre rok 2012
Objednávka č.22 stavebný materiál pre rok 2012
Objednávka č.23 trofeje pre KKMaŠ
Objednávka č.24 prezentácia obce Nálepkovo
Objednávka č.25 pracovná obuv a odev
Objednávka č.26 plagáty - akcia KKMaŠ
Objednávka č.27 čerpadlo
Objednávka č.28 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Objednávka č.29 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka č.30 zvoz veľkoobjemových kontajnerov a umiestnenie bobrov
Objednávka č.31 doprava autobusom na EĽRO Kežmarok
Objednávka č.32 obedy pre zamestnancov OcÚ 6/2012
Objednávka č.33 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka č.34 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Objednávka č.35 obedy pre zamestnancov OcÚ 7/2012
Objednávka č.36 oprava elektromotora
Objednávka č.37 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka č.38 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Objednávka č.39 obedy pre zamestnancov OcÚ 8/2012
Objednávka č.40 meradlo na ČOV
Objednávka č.41 rekonštrukcia Mlynskej ulice
Objednávka č.42 rekonštrukcia Hlavnej ulice pri byt.domoch č.744,743,755
Objednávka č.43 rekonštrukcia verejného priestranstva pri rím.-kat.kostole
Objednávka č.44 náhradné diely na vlek
Objednávka č.45 pristavenie kontajnera na nebezpečný odpad
Objednávka č.46 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka č.47 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Objednávka č.48 stravovanie zamestnancov OcÚ 9/2012
Objednávka č.49 dodanie reziva
Objednávka č.50 kancelárske potreby
Objednávka č.51 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka č.52 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Objednávka č.53 stravovanie zamestnancov OcÚ 10/2012
Objednávka č.54 kanalizačný poklop
Objednávka č.55 knihy do knižnice
Objednávka č.56 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka č.57 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Objednávka č.58 knihy pre knižnicu
Objednávka č.59 stravovanie zamestnancov OcÚ 11/2012
Objednávka č.60 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka č.61 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo

Faktúry

Faktúra 1 za publikácie
Faktúra 2 za kalendáre
Faktúra 3 za systémovú podporu URBIS
Faktúra 4 za prenájom kontajnerov
Faktúra 5 za stravovanie zamestnancov
Faktúra 6 za stravovanie dôchodcov
Faktúra 7 za obedy
Faktúra 8 za poistné UNIQA
Faktúra 8a za elektrickú energiu
Faktúra 9 za kancelárske tlačivá
Faktúra 10 za elektrickú energiu
Faktúra 11 za elektrickú energiu
Faktúra 12 za servis informačného systému URBIS
Faktúra 13 za kancelárske potreby
Faktúra 14 za servis ratrak
Faktúra 15 za elektroinštalačný materiál
Faktúra 16 za posypový materiál
Faktúra 17 za kancelárske potreby
Faktúra 18 za kancelárske potreby
Faktúra 19 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 20 za posypový materiál
Faktúra 21 za montérkové súpravy
Faktúra 22 za chlornan sodný
Faktúra 23 za elektrickú energiu
Faktúra 24 za POaBZP
Faktúra 25 za kancelárske potreby
Faktúra 26 za tovar,osobitný príjemca PnD (potraviny)
Faktúra 27 za prenájom kontajnerov
Faktúra 28 za elektrickú energiu
Faktúra 29 za elektrickú energiu
Faktúra 30 za elektrickú energiu
Faktúra 31 za elektrickú energiu
Faktúra 32 za tovar,osobitný príjemca PnD (šatstvo)
Faktúra 33 za zimnú údržbu ciest
Faktúra 34 za elektrickú energiu
Faktúra 35 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 36 za reprodukovanú hudbu
Faktúra 37 za telefón KC
Faktúra 38 za telefón OcÚ
Faktúra 39 za úpravu dát URBIS
Faktúra 40 za stravovanie dôchodcov 01/12
Faktúra 41 za kancelárske potreby
Faktúra 42 za stravovanie zamestnancov
Faktúra 43 za chloroz
Faktúra 44 za nákup fotometra
Faktúra 45 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 45a za elektrickú energiu
Faktúra 46 za posypový materiál
Faktúra 47 za kuchárske práce
Faktúra 48 za vodomery
Faktúra 49 za vodomery
Faktúra 50 za preladenie satelitov
Faktúra 51 za zemné výkopové práce
Faktúra 52 za posypový materiál
Faktúra 53 za telefón DS, OP
Faktúra 54 za telefón TSP
Faktúra 55 za poistenie
Faktúra 55a za tovar, osobitný príjemca PnD
Faktúra 56 za telefón BH
Faktúra 57 za RTVS
Faktúra 58 za posypový materiál
Faktúra 59 za telefón KC
Faktúra 60 za telefón OcÚ
Faktúra 61 za pekárenské výrobky KKMaŠ
Faktúra 62 za prenájom kontajnerov
Faktúra 63 za kancelárske potreby
Faktúra 64 za zimnú údržbu ciest
Faktúra 65 za dopravné značky
Faktúra 66 za školenie URBIS
Faktúra 67 za rakvy
Faktúra 68 za vodárenský materiál
Faktúra 69 za elektrickú energiu
Faktúra 70 za kopírovanie dokumentov pre projekt "KaV"
Faktúra 71 za uloženie komunálneho odpadu
Faktúra 72 za telefón BH
Faktúra 73 za kamenivo
Faktúra 74 za tonery
Faktúra 75 za tovar,osobitný príjemca PnD - šatstvo
Faktúra 76 za zimnú údržbu ciest
Faktúra 77 za koncert pre seniorov v DN, n. o.
Faktúra 78 za školenie URBIS
Faktúra 79 za autorské práva SOZA
Faktúra 80 za telefón KC
Faktúra 81 za telefón DS, OP
Faktúra 82 za nájom pozemkov pod vlekom
Faktúra 83 pracovná zdravotná služba
Faktúra 84 liatinová mreža
Faktúra 85 poplatok banke
Faktúra 86 tlač obecných novín
Faktúra 87 za tovar, vyplácanie PnD - potraviny
Faktúra 88 posypový materiál
Faktúra 89 elektrická energia
Faktúra 90 rozbor vody
Faktúra 91 sporáky
Faktúra 92 BOZP a PO 2/2012
Faktúra 93 mikrovlnka
Faktúra 94 ošípaná pre akciu KKMaŠ
Faktúra 95 BOZP a PO 3/2012
Faktúra 96 analýza vôd
Faktúra 97 prenájom kontajnerov 3/2012
Faktúra 98 odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 99 vývoz a uloženie komunálneho odpadu
Faktúra 100 publikácia Účtovné súvzťažnosti
Faktúra 101 telefón OcÚ 3/2012
Faktúra 102 telefón KC Mlyn 3/2012
Faktúra 103 telefón BH
Faktúra 104 tovar, vyplácanie PnD - šatstvo
Faktúra 105 kancelárske potreby
Faktúra 106 mobilné telefóny KC Mlyn
Faktúra 107 mobilné telefóny
Faktúra 108 kancelárske potreby - toner
Faktúra 109 Rekonštrukcia MK Školská ul.
Faktúra 110 školenie a skúšky spôsobilosti vodičov
Faktúra 111 servis URBIS
Faktúra 112 poistné UNIQA
Faktúra 113 sporák
Faktúra 114 vodoinštalačný materiál
Faktúra 115 verejný prenos zvukových a obrazových záznamov
Faktúra 116 domové čísla
Faktúra 117 notebook
Faktúra 118 elektrická energia
Faktúra 119 elektrická energia
Faktúra 120 elektrická energia
Faktúra 121 elektrická energia
Faktúra 122 tovar - potraviny, vyplácanie PnD
Faktúra 123 BOZP a PO 4/2012
Faktúra 124 tovar - šatstvo, vyplácanie PnD
Faktúra 125 prenájom kontajnerov 4/2012
Faktúra 126 elektrická energia
Faktúra 127 rozbor vody
Faktúra 128 uloženie komunálneho odpadu
Faktúra 129 stavebný materiál
Faktúra 130 odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 131 školenie systému URBIS
Faktúra 132 mobilné služby BH
Faktúra 133 telefóny pevná linka OcÚ
Faktúra 134 telefón pevná linka KC Mlyn
Faktúra 135 vodoinštalačný materiál
Faktúra 136 elektroinštalačný materiál
Faktúra 137 kuchárske práce 4/2012
Faktúra 138 elektrická energia
Faktúra 139 oprava traktora
Faktúra 140 mobilné telefóny KC Mlyn
Faktúra 141 mobilné telefóny OcÚ
Faktúra 142 poistné Allianz
Faktúra 143 analýza vody
Faktúra 144 tovar - šatstvo, vyplácanie PnD
Faktúra 145 školenie BOZP pre aktivačných pracovníkov
Faktúra 146 batérie pre hasičskú Aviu
Faktúra 147 tovar - potraviny, vyplácanie PnD
Faktúra 148 šišky
Faktúra 149 stravovanie dôchodcov 02/2012
Faktúra 150 stravovanie zamestnancov 02/2012
Faktúra 151 stravovanie dôchodcov 03/2012
Faktúra 152 stravovanie zamestnancov 03/2012
Faktúra 153 stravovanie dôchodcov 04/2012
Faktúra 154 stravovanie zamestnancov 04/2012
Faktúra 155 audítorske overenie účtovnej závierky
Faktúra 156 správa počítačovej siete
Faktúra 157 vyhľadanie poruchy na vodovodnej sieti
Faktúra 158 súčiastky STIHL a upomienka
Faktúra 159 tonery
Faktúra 160 tovar - vyplácanie PnD, šatstvo
Faktúra 161 odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 162 BOZP a PO 5/2012
Faktúra 163 stravovanie zamestnancov 5/2012
Faktúra 164 kuchárske práce 5/2012
Faktúra 165 prenájom kontajnerov 5/2012
Faktúra 166 školenie URBIS
Faktúra 167 vodoinštalačný materiál
Faktúra 168 stavebný materiál
Faktúra 169 súčiastky STIHL
Faktúra 170 uloženie komunálneho odpadu
Faktúra 171 vodoinštalačný materiál
Faktúra 172 úhrada členských príspevkov SEZO-Spiš
Faktúra 173 pevná linka KC Mlyn
Faktúra 174 pevné linky OcÚ
Faktúra 175 elektrická energia
Faktúra 176 chlór
Faktúra 177 porez guľatiny
Faktúra 178 zákony Epi.sk
Faktúra 179 oprava traktora
Faktúra 180 mobilné telefóny KC Mlyn
Faktúra 181 mobilné telefóny OcÚ
Faktúra 182 kominárske služby
Faktúra 183 mobilné služby BH
Faktúra 184 stravovanie zamestnancov 5/2012
Faktúra 185 stravovanie dôchodcov 5/2012
Faktúra 186 prevoz kontajnerov
Faktúra 187 vodoinštalačný materiál
Faktúra 188 čerpadlo
Faktúra 189 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Faktúra 190 pracovné oblečenie a obuv
Faktúra 191 nájom za Aviu
Faktúra 192 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Faktúra 193 farby,elektródy,rezné kotúče
Faktúra 194 drvené kamenivo
Faktúra 195 výkopové práce
Faktúra 196 čerpadlá s prísl.
Faktúra 197 pracovná zdravotná služba
Faktúra 198 BOZP a PO 6/2012
Faktúra 199 chloran sodný
Faktúra 200 analýza vôd
Faktúra 201 prenájom kontajnerov 6/2012
Faktúra 202 analýza vôd
Faktúra 203 stravovanie zamestnancov 6/2012
Faktúra 204 drvené kamenivo
Faktúra 205 poháre pre víťazov - akcia KKMaŠ
Faktúra 206 odvoz komunálneho odpadu 6/2012
Faktúra 207 uloženie komunálneho odpadu
Faktúra 208 pevná linka KC Mlyn
Faktúra 209 pevné linky OcÚ
Faktúra 210 elektrická energia
Faktúra 211 garáž Falck
Faktúra 212 vodárensky materiál
Faktúra 213 poistné Allianz
Faktúra 214 publikácie Poradca podnikateľa
Faktúra 215 kancelárske potreby
Faktúra 216 mobil BH
Faktúra 217 mobilné telefóny KC Mlyn
Faktúra 218 veľkokapacitné kontajnery
Faktúra 219 plagáty - akcia KKMaŠ
Faktúra 220 mobilné telefóny OcÚ
Faktúra 221 servis URBIS
Faktúra 222 súčiastky STIHL
Faktúra 223 stravovanie dôchodcovia 6/2012
Faktúra 224 odvoz komunálneho odpadu 6/2012
Faktúra 225 drobné kamenivo
Faktúra 226 kokardy pre kone - akcia KKMaŠ
Faktúra 227 doprava autobusom na EĽRO Kežmarok
Faktúra 228 poistné UNIQA
Faktúra 229 súčiastky traktor
Faktúra 230 betonárska oceľ
Faktúra 231 tlač obecných novín
Faktúra 232 pohrebné služby neb. Sebastián H.
Faktúra 233 poradenstvo URBIS
Faktúra 234 odvoz komunálneho odpadu 7/2012
Faktúra 235 drvené kamenivo
Faktúra 236 elektrická energia
Faktúra 237 elektrická energia
Faktúra 238 elektrická energia
Faktúra 239 elektrická energia
Faktúra 240 potraviny - akcia KKMaŠ
Faktúra 241 materiál - klince,vrecia,reflektor
Faktúra 242 PO a BOZP 7/2012
Faktúra 243 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Faktúra 244 občerstvenie - akcia KKMaŠ
Faktúra 245 analýza vôd
Faktúra 246 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Faktúra 247 obedy pre zamestnancov 7/2012
Faktúra 248 uloženie komunálneho odpadu 7/2012
Faktúra 249 pevné linky OcÚ 7/2012
Faktúra 250 pevná linka KC Mlyn 7/2012
Faktúra 251 elektrická energia
Faktúra 252 stravovanie dôchodcov 7/2012
Faktúra 253 poradca podnikateľa na rok 2013
Faktúra 254 prezentácia v maľovanej mape Dolný Spiš
Faktúra 255 router a PC pamäť
Faktúra 256 inštalácia a nastavenie PC
Faktúra 257 mobilný telefón BH
Faktúra 258 mobilné telefóny KC Mlyn
Faktúra 259 mobilné telefóny OcÚ
Faktúra 260 poistné Allianz
Faktúra 261 servisné práce na telefónnej ústredni
Faktúra 262 analýza vôd
Faktúra 263 nákup kontajnerov
Faktúra 264 verejné obstarávanie pre projekt "Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo"
Faktúra 265 písací stroj
Faktúra 266 matričné tlačivá
Faktúra 267 BOZP a PO 8/2012
Faktúra 268 autobatéria
Faktúra 269 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Faktúra 270 pokosové píly
Faktúra 271 vodárensky materiál
Faktúra 272 analýza vôd
Faktúra 273 pevná linka KC Mlyn
Faktúra 274 uloženie komunálneho odpadu 8/2012
Faktúra 275 pevné linky OcÚ
Faktúra 276 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Faktúra 277 elektrická energia
Faktúra 278 odvoz komunálneho odpadu 8/2012
Faktúra 279 stravovanie zamestnancov OcÚ 8/2012
Faktúra 280 stravovanie dôchodcov 8/2012
Faktúra 281 mobilné služby BH
Faktúra 282 telefónny aparát Alcatel
Faktúra 283 tonery
Faktúra 284 mobilné služby KC Mlyn
Faktúra 285 mobilné služby OcÚ
Faktúra 286 materiál na vlek
Faktúra 287 ročný poplatok za doménu
Faktúra 288 pneumatiky na Aviu
Faktúra 289 materiál na pílu STIHL
Faktúra 290 servisný poplatok FINGERA
Faktúra 291 analýza vôd
Faktúra 292 lepenka na ČOV
Faktúra 293 poradenstvo a školenie URBIS
Faktúra 294 BOZP a PO 9/2012
Faktúra 295 oprava ul. Mlynskej
Faktúra 296 oprava ul. Hlavnej
Faktúra 297 oprava verejného priestranstva pri rím.-kat.kostole
Faktúra 298 tonery
Faktúra 299 tovar pre vyplácanie PnD-potraviny
Faktúra 300 príručka matrikára
Faktúra 301 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Faktúra 302 školenie BOZP aktivačných pracovníkov
Faktúra 303 toner
Faktúra 304 odvoz komunálneho odpadu 9/2012
Faktúra 305 stravovanie dôchodcov 9/2012
Faktúra 306 pevné linky OcÚ 9/2012
Faktúra 307 pevná linka KC Mlyn 9/2012
Faktúra 308 uloženie komunálneho odpadu 9/2012
Faktúra 309 stravovanie zamestnancov 9/2012
Faktúra 310 elektrická energia
Faktúra 311 poradenstvo a školenie URBIS
Faktúra 312 nákup KUKA nádob
Faktúra 313 distribúcia obecných novín
Faktúra 314 mobilné služby BH
Faktúra 315 analýza vôd
Faktúra 316 nákup sporákov a konvektorov
Faktúra 317 servis URBIS
Faktúra 318 mobilné služby KC Mlyn
Faktúra 319 mobilné služby OcÚ
Faktúra 320 posypový materiál
Faktúra 321 elektroinštalačný materiál
Faktúra 322 nastavenie meracieho prístroja
Faktúra 323 kontrola meračov vody na ČOV
Faktúra 324 oprava čerpadiel
Faktúra 325 výroba a tlač obecných novín
Faktúra 326 posypový materiál
Faktúra 327 revízie zdvíhacích brán
Faktúra 328 chloran sodný
Faktúra 329 účasť na odbornom seminári "Správa registratúry"
Faktúra 330 zaškolenie OpenOffice
Faktúra 331 router
Faktúra 332 poistné UNIQA
Faktúra 333 kancelárske potreby
Faktúra 334 prírubový adaptér na ČOV
Faktúra 335 BOZP a PO 10/2012
Faktúra 336 ochranné pracovné odevy
Faktúra 337 analýza vôd
Faktúra 338 posypový materiál
Faktúra 339 elektrická energia
Faktúra 340 elektrická energia
Faktúra 341 elektrická energia
Faktúra 342 elektrická energia
Faktúra 343 nový PC HP Pro
Faktúra 344 inštalácia PC a presun údajov
Faktúra 345 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Faktúra 346 odvoz komunálneho odpadu 10/2012
Faktúra 347 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Faktúra 348 elektrická energia
Faktúra 349 elektromotor na ČOV
Faktúra 350 rakvy
Faktúra 351 pevné linky OcÚ
Faktúra 352 pevná linka KC Mlyn
Faktúra 353 kancelárske potreby
Faktúra 354 tonery a cartridge
Faktúra 355 obnovenie informačných tabúľ pre OcÚ
Faktúra 356 uloženie komunálneho odpadu 10/2012
Faktúra 357 elektrická energia
Faktúra 358 vodárenský materiál
Faktúra 359 vodárenský materiál
Faktúra 360 stravovanie zamestnancov 10/2012
Faktúra 361 stravovanie dôchodcov 10/2012
Faktúra 362 odvod a zneškodnenie odpadu 10/2012
Faktúra 363 poistné Allianz
Faktúra 364 valcovanie multifunkčného ihriska
Faktúra 365 vzory VZN o miestnych daniach
Faktúra 366 súčiastky STIHL
Faktúra 367 mobilné služby KC Mlyn
Faktúra 368 mobilné služby OcÚ
Faktúra 369 poistenie motorových vozidiel obce
Faktúra 370 pripojenie vleku na NN
Faktúra 371 posypový materiál
Faktúra 372 knihy pre knižnicu
Faktúra 373 daňové tlačivá na rok 2013
Faktúra 374 tlačivá pre OcÚ
Faktúra 375 liatinový poklop
Faktúra 376 rezivo na ČOV
Faktúra 377 pracovné oblečenie pre aktivačných pracovníkov
Faktúra 378 overenie vodomerov
Faktúra 379 oprava vodomerov
Faktúra 380 nákup klinových remeňov
Faktúra 381 elektrická energia - DOBROPIS
Faktúra 382 odvoz komunálneho odpadu 11/2012
Faktúra 383 oprava kopírovacieho stroja
Faktúra 384 BOZP a PO 11/2012
Faktúra 385 členské ZMOS pre rok 2013
Faktúra 386 stravovanie zamestnancov OcÚ 11/2012
Faktúra 387 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Faktúra 388 vodárenský materiál
Faktúra 389 licencia ESET na 2 roky
Faktúra 390 pevná linka KC Mlyn 11/2012
Faktúra 391 pevné linky OcÚ 11/2012
Faktúra 392 uloženie komunálneho odpadu 11/2012
Faktúra 393 elektrická energia
Faktúra 394 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Faktúra 395 vianočná výzdoba
Faktúra 396 nákup tovaru pre Turistickú ubytovňu
Faktúra 397 knihy do knižnice
Faktúra 398 nájom za Aviu
Faktúra 399 inštalácia ESET
Faktúra 400 mobilné služby OcÚ
Faktúra 401 mobilné služby KC Mlyn
Faktúra 402 spotrebný materiál do bufetu Turistická ubytovňa
Faktúra 403 poradenstvo a školenie URBIS
Faktúra 404 BOZP a PO 12/2012
Faktúra 405 drvené kamenivo
Faktúra 406 stravovanie dôchodcov 11/2012
Faktúra 407 analýza vôd
Faktúra 408 drvené kamenivo
Faktúra 409 drvené kamenivo
Faktúra 410 poradenstvo a školenie URBIS
Faktúra 411 servis kompresora
Faktúra 412 výbojka na vlek
Faktúra 413 stravovanie zamestnancov OcÚ 12/2012
Faktúra 414 tlač Obecných novín č. 6/2012
Faktúra 415 tovar pre vyplácanie PnD - šatstvo
Faktúra 416 odborná prehliadka a skúška el. zariadenia budovy
Faktúra 417 finančný spravodaj - doplatok
Faktúra 418 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne
Faktúra 419 stravovanie dôchodcov 12/2012
Faktúra 420 tovar pre vyplácanie PnD - potraviny
Faktúra 421 čistenie kanalizačného potrubia v obci
Faktúra 422 odber povrchovej vody pre zasnežovanie vleku
Faktúra 423 reinštalácia antivírusového programu
Faktúra 424 elektrická energia Turistická ubytovňa
Faktúra 425 zimná údržba ciest Hámor a Peklisko
Faktúra 426 pevné linky OcÚ 12/2012
Faktúra 427 pevná linka KC Mlyn 12/2012
Faktúra 428 odvoz a likvidácia odpadu 12/2012
Faktúra 429 uloženie komunálneho odpadu 12/2012
Faktúra 430 elektrická energia - finančné vysporiadanie
Faktúra 431 elektrická energia - finančné vysporiadanie
Faktúra 432 odhrňanie snehu v časti Záhajnica
Faktúra 433 elektrická energia - finančné vysporiadanie
Faktúra 434 elektrická energia - finančné vysporiadanie
Faktúra 435 elektrická energia - finančné vysporiadanie

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk