Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou Nálepkovo
Školská 684
053 33 Nálepkovo

riaditeľ: Mgr. Magdaléna Čerťanská
tel. 053/4494 127 - riaditeľ
tel. 053/4494 282 - ekonomický úsek
tel. 053/4422 132 - školská jedáleň
tel. 053/4494 100 - materská škola
e-mail: zs.nalepkovo@zoznam.sk
e-mail: zs.nalepkovo@centrum.sk
URL: www.zssmsnalepkovo.edupage.sk

 

Výberové konania

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -  Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg 46,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -  Asistent učiteľa 44kB
 

Budova základnej školy

 
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk