Výberové konania obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výberové konanie na pozíciu vedúci/a ekonomického úseku 52kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výberové konanie MOPS 149kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhlásenie voľby HK obce Nálepkovo 80kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ v Nálepkove 107kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o vyhlásení výberového konania 230kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o výberovom konaní na pozíciu - referent stavebného úradu obce Nálepkovo 29,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu terénny sociálny pracovník 114kB

 

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk