Verejné obstarávanie obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predloženie ponuky – predmet zákazky: Sanácia nelegálnych skládok v obci Nálepkovo
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača, plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Výkaz výmer
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 - Súpis subdodávateľských prác/partnerov
Príloha č. 5 - Zmluva o poskytnutí služby
337kB
152kB
121kB
73,3kB
72,7kB
167kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY“ (STAVEBNĚ PRÁCE)
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3  - Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (uchádzač)
Príloha č. 5 - Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun
79kB
30,8kB
27,6kB
47,7kB
65kB
82,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách k 31.12.2018 (11) 129kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách k 31.12.2018 (10) 149kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa za 4. štvrťrok 139kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk 142kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 92,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa za 3. štvrťrok 236kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk - Návrh zmluvy o poskytnutí služby 93,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk 151kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 65,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predloženie cenovej ponuky VO zberný dvor - 2018 90,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predloženie cenovej ponuky VO zberný dvor 90,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva rozšírenie kamerového systému 66,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.1 Identifikačné údaje 17,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.2 Návrh uchádzača 39,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.3 Cenová ponuka s popisom 88,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 1. štvrťrok 2018 60,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva: Výmena okien
Príloha č. 1 Zadanie: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV (Výmena okien budovy obecného úradu)
Príloha č. 2 Výmena okien
Príloha č. 3 Návrh uchádzača
Príloha č. 4 Identifikačné údaje
68kB
106kB
2,3MB
43kB
18kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ, stavebný dozor 290kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ, projektový manažer 256kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 4. štvrťrok 2017 38,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 4. štvrťrok EKS 2017 35,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách s využitím elektronického trhoviska za 2. štvrťrok 2017 28kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách za 2. štvrťrok 2017
29kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 1. štvrťrok 2016 22kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 1. štvrťrok EKS 2017 22kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 4. štvrťrok 2016 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 4. štvrťrok EKS 2016 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 3. štvrťrok 2016 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa 3. štvrťrok EKS 2016 22kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách za 2. štvrťrok 2016 185kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách za 1. štvrťrok 2016 22kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 4. štvrťrok 2015 119kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách z elektronického trhoviska za 4. štvrťrok 2015 115kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách za 3. štvrťrok 2015 24,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách z elektronického trhoviska za 3. štvrťrok 2015 23,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2014 40,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2015 22,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotu za 1. štvrťrok 2015 26,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2014 33kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2014 47kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2014 47kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2013 48kB

 

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk