Úradná tabuľa

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výberové konanie na pozíciu vedúci/a ekonomického úseku 52kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A zo 6. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 27.06.2019 322kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce Nálepkovo 2018 538kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o odložení Petície proti chovu bojových plemien psov v bytovom dome 686 v obci Nálepkovo 22,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia pre verejnosť 416kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Národný projekt 192kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program odpadového hospodárstva obce Nálepkovo na roky 2016 – 2020 1,91MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Miera triedenia odpadov 1,07MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie UPOZORNENIE pre občanov
Tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť súčasne s každou žiadosťou, ktorú predkladáte Obecnému úradu.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
96,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník prepravy od 1.11.2017 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie URSO rozhodnutie o výške cien za pitnú a odpadovú vodu 238kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Akčný plán 1,36MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo 152kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Geografický popis Košického samosprávneho kraja 54,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SWOT analýza mikroregiónu hnileckej doliny 72,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrny prehľad cieľov, opatrení a aktivít 73,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Projektové súhrny - formulár k vyplneniu 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Základné údaje o obci 43,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Fotodokumentácia 4,04MB
obalka Nálepkovo
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk