Úradná tabuľa

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia pre verejnosť 416kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
17,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Národný projekt 192kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácie pre zamestnancov 17kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 3. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 28.03.2019 776kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO – návrh 403kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program odpadového hospodárstva obce Nálepkovo na roky 2016 – 2020 1,91MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb prezidenta SR, konané dňa 16.03.2019 v obci Nálepkovo 19,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozhodnutie OU-GL-OSZP-2019/00032 405kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Miera triedenia odpadov 1,07MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 129kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie UPOZORNENIE pre občanov
Tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť súčasne s každou žiadosťou, ktorú predkladáte Obecnému úradu.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
96,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník prepravy od 1.11.2017 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie URSO rozhodnutie o výške cien za pitnú a odpadovú vodu 238kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o nájomné byty - byty nižšieho štandardu 22,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o nájomné byty - byty bežného štandardu 21,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Akčný plán 1,36MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo 152kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Geografický popis Košického samosprávneho kraja 54,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SWOT analýza mikroregiónu hnileckej doliny 72,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrny prehľad cieľov, opatrení a aktivít 73,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Projektové súhrny - formulár k vyplneniu 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Základné údaje o obci 43,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Fotodokumentácia 4,04MB
obalka Nálepkovo
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk