Úradná tabuľa

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok č.1 k VZN 46kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka - Návrh na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 109kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča
61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Nálepkovo na II. polrok 2017 (zverejnené 20.06.2017) 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce Nálepkovo 852kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo pre rok 2017 538kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh - VZN č. 11/2017 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Nálepkovo 615kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie URSO rozhodnutie o výške cien za pitnú a odpadovú vodu 238kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o nájomné byty - byty nižšieho štandardu 22,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o nájomné byty - byty bežného štandardu 21,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Akčný plán 1,36MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo 152kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Geografický popis Košického samosprávneho kraja 54,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SWOT analýza mikroregiónu hnileckej doliny 72,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrny prehľad cieľov, opatrení a aktivít 73,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Projektové súhrny - formulár k vyplneniu 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Základné údaje o obci 43,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Fotodokumentácia 4,04MB
obalka Nálepkovo
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk