Poslanci Obecného zastupiteľstva

Bc. Daša BANIAKOVÁ PROFIL - Bc. Daša BANIAKOVÁ – poslankyňa obce Nálepkovo

e-mail: baniakova@nalepkovo.sk
mobil:

Patrik BOBÁK PROFIL - Patrik BOBÁK – poslanec obce Nálepkovo

e-mail: bobak@nalepkovo.sk
mobil:

Marián ČARNICKÝ PROFIL - Marián ČARNICKÝ – poslanec obce Nálepkovo

e-mail: carnicky@nalepkovo.sk
mobil:

Ján KALAFUS PROFIL - Ján KALAFUS – poslanec obce Nálepkovo

e-mail: kalafus@nalepkovo.sk
mobil:

Ondrej KLEKNER PROFIL - Ondrej KLEKNER – poslanec obce Nálepkovo

e-mail: klekner@nalepkovo.sk
mobil:

Jarmila POCKLANOVÁ PROFIL -Jarmila POCKLANOVÁ –  poslankyňa obce Nálepkovo

e-mail: pocklanova@nalepkovo.sk
mobil:

Jana PRONSKÁ

 

e-mail:
mobil:

Dušan SLIVKA PROFIL - Dušan SLIVKA –  poslanec obce Nálepkovo

e-mail: slivka@nalepkovo.sk
mobil:

Ján SOVEĽ PROFIL - Ján SOVEĽ – poslanec obce Nálepkovo

e-mail: sovel@nalepkovo.sk
mobil:

Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk