Kontrolná činnosť obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na II. polrok 2019 34,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I. polrok 2019 88,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 145kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na II. polrok 2018 43,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I. polrok 2018
43,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 78kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 44kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016 57,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok 2015 36,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2015 507kB

 

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk