Základné všeobecné kontakty

 

OZNAM

V dňoch od 21 do 29 júna 2018 prebiehajú v priestoroch OÚ rekonštrukčné práce. Z uvedeného dôvodu sa ospravedlňujeme všetkým návštevníkom webovej stránky obce Nálepkovo za čiastočnú nedostupnosť našich elektronických služieb.

 

Starosta obce:

Ing. Dušan Daniel, tel. 053/4494 230,
mobil: 0903 624 342
  e-mail: starosta@nalepkovo.sk
 

Zástupca starostu obce:

Ján Kalafus
 

Prednosta obecného úradu:

Ing. Július Levický, tel. 053/4494 230
mobil: 0901 714 088
  e-mail: prednosta@nalepkovo.sk
 

Sekretariát starostu obce:   

Mgr. Miroslava Mozgiová, tel. 053/4494 230
PhDr. Jarmila Gabonayová, tel. 053/4494 128  
  e-mail: sekretariat@nalepkovo.sk
 

Matričný úrad:

Janka Gőmőryová, tel. 053/4494 230
  e-mail: matrika@nalepkovo.sk
 

Hlavná kontrolórka obce: 

Ing. Božena Gajanová, tel. 053/4494 230
  e-mail: kontrolorobce@nalepkovo.sk
 

Referát organizačno-právny: 

JUDr. Dušan Kozák, tel. 053/4494 230
  e-mail:dusankozak@nalepkovo.sk
 

Referát ekonomický:

Bc. Jarmila Danielová
  e-mail: danielova@nalepkovo.sk
  Ľudmila Husárová
  e-mail: husarova@nalepkovo.sk
  tel. 053/4494 231
 

Referát daní

Michaela Galliková, tel. 053/4494 230
  e-mail: dane@nalepkovo.sk
 

Referát správy majetku:

Jarmila Lapšanská, tel. 053/4494 230

  e-mail: lapsanska@nalepkovo.sk
  Ing. Hyacinta Zozuľáková, tel. 053/4494230
  e-mail: zozulakova@nalepkovo.sk
 

Hlavná pokladňa:

Ing. Jozef Jánoš, tel. 053/4494 230
  e-mail: poplatky@nalepkovo.sk
 

Referát hospodárskej prevádzky:

Janka Plencner, tel. 053/4494 230
  e-mail: janka.plencner@nalepkovo.sk
 

Stavebný úrad:

Ing. Adriana Starinská, tel. 053/4494 230
  e-mail: stavebny.urad@nalepkovo.sk
 

Správa vodovodu a kanalizácií:

Ing. Ľuboš Daxner, tel. 053/4494 230
  e-mail: sprava.vak@nalepkovo.sk

Hlásenie porúch:

Roman Šmelko, mobil: 0903 642 226
  Viktor Mikloš, mobil: 0911 261 744
  e-mail: poruchy@nalepkovo.sk
 

Referát sociálny, bytový
a evidencie obyvateľstva:

Anna Bobáková, tel. 053/4299 482
  e-mail: podatelna@nalepkovo.sk
  Ingrid Kolarčíková, tel. 053/4299 482
  e-mail: ohlasovna@nalepkovo.sk
 

Obecná polícia:

Mgr. Milan Grečko, tel. 053/4494 268,
mobil: 0903 635 803
  e-mail: obecna.policia@nalepkovo.sk
  Vladimír Labuda, tel. 053/4494 268,
mobil: 0903 635 806
  Milan Lapšanský, tel. 053/4494 268
  Radovan Komár, tel. 053/4494 268
  Ernest Pytel, tel. 053/4494 268
 

Komunitné centrum Nálepkovo:

e-mail: komunitne.centrum@nalepkovo.sk
 

Terénni sociálni pracovníci:

Mgr. Lívia Kútiková, tel. 053/4494 612,
mobil: 0910 906 056
  Katarína Pacáková, tel. 053/4494 612
  Mgr. Jozef Mako
 

Turistická ubytovňa, Lyžiarsky vlek Krečno:

Kontaktná osoba :
Ing. Július Levický, prednosta obecného úradu
  mobil: 0901 714 088
  e- mail: prednosta@nalepkovo.sk
  Janka Plencner, referát hospodárskej prevádzky
  telefón : 053/4494 230
  e-mail: janka.plencner@nalepkovo.sk
 

Hasičská stanica:

Marián Richveis, mobil: 0903 612 567
 

Obecné noviny:

Jarmila Pocklanová   
  e-mail: obecnenoviny@nalepkovo.sk
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk