Oznamy

 
  Kalendare na triedeny zber 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Kalendár na zber triedeného odpadu 2018

45,5kB
 
 

Dobrý deň,
    oznamujeme Vám, že od 10. decembra 2017 dochádza k zmene cestovných poriadkov  v pravidelnej prímestskej, zahraničnej a mestskej hromadnej doprave, ktoré prevádzkuje eurobus, a.s.. 
    Preto Vás prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme vopred skontrolovali linky a spoje, ktorými plánujete cestovať.

cestovný poriadok - Zahraničná doprava
cestovný poriadok - Prímestská doprava Košice
cestovný poriadok - Prímestská doprava Rožňava
cestovný poriadok - Prímestská doprava Spišská Nová Ves
cestovný poriadok - MHD Rožňava
cestovný poriadok - MHD Spišská Nová Ves a Smižany

 
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Splnili Ste si povinnosť? 47kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie
12kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Úprava cestovného poriadku - návrh - 1 dokument 146kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Úprava cestovného poriadku - návrh - 2 dokument 514kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Štátna dotácia 2017 3,94MB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ponuka uhoľného paliva 410kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obchádzkové vzdialenosti pre uzavretie mosta Ružín 35kB
 
 

KSK zabezpečil dňa 15.12.2016
vytvorenie jednotného informačného miesta na web stránke
KSK/Doprava pod odkazom s názvom „Most Ružínhttp://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/

Pod týmto odkazom budú priebežne zverejňované informácie pre verejnosť vrátane aktuálnych obchádzkových trás až do ukončenia rekonštrukcie mosta.

 Okresný úrad Gelnica

Odbor krízového riadenia
 
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
  OZNAM Lekárskej služby prvej pomoci  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Lekárskej služby prvej pomoci 28kB
 
  Plagát - Upozornenie VSE na nečestných predajcov elektriny  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie VSE 297kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk