Obec Nálepkovo - história a kultúra v obrazoch z minulosti a súčasnosti

Námestie obce Nálepkovo

Pohľadnice obce Nálepkovo a fotografie z histórie

Fotografie z obce Nálepkovo s komentárom

Porovnanie starých budov pred a po rekonštrukcii v obci Nálepkovo

Letecké zábery obce Nálepkovo

Obecné byty

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou

Rekonštrukcia hasičskej stanice - prestavba - 2010

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk