Oznamy

 
  Návrh na udelenie Ceny starostu obce Nálepkovo  
  Cena starostu obce Nálepkovo 2018  
 
  Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasuje OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica od 15. 06. 2018 od 12:00 hod do odvolania  
  Obce-vyhlásenie ČZNVP pre obce  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obce-vyhlásenie ČZNVP pre obce
219kB
  SNV vyhl. ČZNVP  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SNV vyhl. ČZNVP 630kB
 
  Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 18.06.2018 - 24.06.2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 18.06.2018 - 24.06.2018 293kB
 
  Oznam - RVaPS - Africký mor ošípaných  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - RVaPS - Africký mor ošípaných 80,8kB
 
  Oznam - Zisťovanie EU SELC  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - Zisťovanie EU SELC 52,1kB
 
  Predchádzajme požiarom  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Predchádzajme požiarom 48,1kB
 
  Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017 643kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie „Začarovaný kruh chudoby vs. finančné stimuly pre zamestnanosť a lepšie životné podmienky“ 32,5kB
 
  Kalendár 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kalendár 2018 45,5kB
 
 

Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018

Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018 51,4kB
 
  Kalendare na triedeny zber 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Kalendár na zber triedeného odpadu 2018

45,5kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Splnili Ste si povinnosť? 47kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk