Oznamy

 
  Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 20.08.2018 - 26.08.2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 20.08.2018 - 26.08.2018 358kB
 
  Gelnický jarmok 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Gelnický jarmok 2018 171kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie 52,4kB
 
  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  
  OZNAM
vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasuje OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica od 03. 08. 2018 od 07:00 hod do odvolania
 
  SNV VYHLÁSENIE ČZNVP  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SNV VYHLÁSENIE ČZNVP 628kB
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VYHLÁSENIE ČZNVP pre OÚ 219kB
 
  Pozvánka na koncert  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na koncert 103kB
 
  Furmanské preteky 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Furmanské preteky 2018 478kB
 
  Oznam doprava  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam doprava 15,8kB
 
  Futbalový turnaj Prakovce  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Futbalový turnaj Prakovce 125kB
 
  Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru 20,8kB
 
  KSK  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie KSK 129kB
 
  Peace run  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Peace run 26,4kB
 
  V dňoch od 21 do 29 júna 2018 prebiehajú v priestoroch OÚ rekonštrukčné práce. Z uvedeného dôvodu sa ospravedlňujeme všetkým návštevníkom webovej stránky obce Nálepkovo za čiastočnú nedostupnosť našich elektronických služieb.  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie V dňoch od 21 do 29 júna 2018 prebiehajú v priestoroch OÚ rekonštrukčné práce. Z uvedeného dôvodu sa ospravedlňujeme všetkým návštevníkom webovej stránky obce Nálepkovo za čiastočnú nedostupnosť našich elektronických služieb. 59,1kB
 
  eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny 23.07.2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny 23.07.2018

71,8kB
 
  SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (príručka pre štátnu a verejnú správu, poradne a predškolské zariadenia)  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE - A4

164kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (príručka pre štátnu a verejnú správu, poradne a predškolské zariadenia) 571kB
 
  Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasuje OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica od 15. 06. 2018 od 12:00 hod do odvolania  
  Obce-vyhlásenie ČZNVP pre obce  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obce-vyhlásenie ČZNVP pre obce
219kB
  SNV vyhl. ČZNVP  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SNV vyhl. ČZNVP 630kB
 
  Oznam - RVaPS - Africký mor ošípaných  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - RVaPS - Africký mor ošípaných 80,8kB
 
  Oznam - Zisťovanie EU SELC  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - Zisťovanie EU SELC 52,1kB
 
  Predchádzajme požiarom  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Predchádzajme požiarom 48,1kB
 
  Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017 643kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie „Začarovaný kruh chudoby vs. finančné stimuly pre zamestnanosť a lepšie životné podmienky“ 32,5kB
 
  Kalendár 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kalendár 2018 45,5kB
 
 

Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018

Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018 51,4kB
 
  Kalendare na triedeny zber 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Kalendár na zber triedeného odpadu 2018

45,5kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Splnili Ste si povinnosť? 47kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk