Oznamy

 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie 17,5kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie KCP 173 100kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie KCP 180 963kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zájazd na Oravu 09.08.2019 191kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kosenia 2019 26,1kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Článok o kovoch 565kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Tlačivo pre občanov - SMS rozhlas 26,7kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Požiar v jarnom období 34,7kB
 
  Označovanie obalov  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Označovanie obalov 305kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie List p. prezidenta Andreja Kisku starostovi obce 95kB
 
   
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o súčinnosť pri povinnosti registrácie ošípaných aj s 1 kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu-postup 141kB
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 31kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie ŠU SR - Zisťovanie SILC 62kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre prevádzkovateľov MZZO 615kB
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Tlačivo pre oznámenie 111kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Nálepkovo zber odpadu 2019 46kB
 
  Cenník skipasov - lyžiarsky vlek - Krečno 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník skipasov - lyžiarsky vlek - Krečno 2018 87,4kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Správa miestnej volebnej komisie v Nálepkove o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018 77,9kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ako správne triediť odpad 858kB
 
  SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (príručka pre štátnu a verejnú správu, poradne a predškolské zariadenia)  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE - A4

164kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (príručka pre štátnu a verejnú správu, poradne a predškolské zariadenia) 571kB
 
  Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017 643kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie „Začarovaný kruh chudoby vs. finančné stimuly pre zamestnanosť a lepšie životné podmienky“ 32,5kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Splnili Ste si povinnosť? 47kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk