Oznamy

 
  Uzávierka cesty Rallye Tatry  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Uzávierka cesty Rallye Tatry 135kB
 
  plagát-zapis-zus  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plagát - "Zápis detí" v dňoch 12. - 16. júna 2017 830kB
 
  plagát- Vernisáž výstavy  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plagát - vernisáž výstavy "Zátišie" a "Čaro Hliny" dňa 18. mája 2017 195kB
 
  plagát Gelnický kľúč 26. mája 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plagát "Gelnický kľúč" 26. mája 2017 332kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Štatistický úrad - zisťovanie pomerov v domácnostiach 196kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Štátna dotácia 2017 3,94MB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ponuka uhoľného paliva 410kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obchádzkové vzdialenosti pre uzavretie mosta Ružín 35kB
 
 

KSK zabezpečil dňa 15.12.2016
vytvorenie jednotného informačného miesta na web stránke
KSK/Doprava pod odkazom s názvom „Most Ružínhttp://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/

Pod týmto odkazom budú priebežne zverejňované informácie pre verejnosť vrátane aktuálnych obchádzkových trás až do ukončenia rekonštrukcie mosta.

 Okresný úrad Gelnica

Odbor krízového riadenia
 
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
  OZNAM Lekárskej služby prvej pomoci  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Lekárskej služby prvej pomoci 28kB
 
  Plagát - Upozornenie VSE na nečestných predajcov elektriny  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie VSE 297kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk