Oznamy

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Členská schôdza - Lyžiarsky klub TJ SLOVAN Nálepkovo 19kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VÝBEROVÉ KONANIE  - miestne občianske poriadkové služby 145kB
 
  Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 23.11.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 23.11.2017 77kB
 
  Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 10.11.2017 a 21.11.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 10.11.2017 a 21.11.2017 77kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

30kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

29kB
 
  Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 25.10.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 25.10.2017 72kB
 
  Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 25.10.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 25.10.2017 72kB
 
  Oznam Škola Prakovce - Voľné pracovné miesto - stolár  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam Škola Prakovce - Voľné pracovné miesto - stolár 457kB
 
  Prerušenie distribúcie elektriny  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny 72kB
 
  Prerušenie distribúcie elektriny  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny 72kB
 
  Prerušenie distribúcie elektriny časť Hámor  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny časť Hámor
51kB
 
  Prerušenie distribúcie elektriny - Záhajnica  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny - Záhajnica 77kB
 
  Prerušenie distribúcie elekriny - časť Zahájnica  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elekriny - časť Zahájnica 77kB
 
  17. ročník Deň sv. Huberta v kaštieli Bijacovce – 9.9.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie 17. ročník Deň sv. Huberta v kaštieli Bijacovce – 9.9.2017 374kB
 
 

Splnili Ste si povinnosť?

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Splnili Ste si povinnosť? 47kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie
12kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Úprava cestovného poriadku - návrh - 1 dokument 146kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Úprava cestovného poriadku - návrh - 2 dokument 514kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Štátna dotácia 2017 3,94MB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ponuka uhoľného paliva 410kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obchádzkové vzdialenosti pre uzavretie mosta Ružín 35kB
 
 

KSK zabezpečil dňa 15.12.2016
vytvorenie jednotného informačného miesta na web stránke
KSK/Doprava pod odkazom s názvom „Most Ružínhttp://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/

Pod týmto odkazom budú priebežne zverejňované informácie pre verejnosť vrátane aktuálnych obchádzkových trás až do ukončenia rekonštrukcie mosta.

 Okresný úrad Gelnica

Odbor krízového riadenia
 
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
  OZNAM Lekárskej služby prvej pomoci  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Lekárskej služby prvej pomoci 28kB
 
  Plagát - Upozornenie VSE na nečestných predajcov elektriny  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie VSE 297kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk