Oznamy

 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánovane prerušenie distribúcie Nálepkovo - celá rómska osada na Zahájnickej ceste a Zahájnica 2. september 2019 od 07:20 h. do 18:30 h. 81kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánovane prerušenie distribúcie 2. september 2019 od 07:20 h do 18:30 h. 81kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 360kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánovane prerušenie distribúcie elektriny - 28. august 2019 od 07:20 h. do 18:30 h. 82kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánovane prerušenie distribúcie elektriny - v lokalite Celá obec Nálepkovo okrem častí Hámor 1, 2, 3 okrem časti Delava, Peklisko, Čierna Hora, a Grün a okrem rómskej osady na Zahájnickej ceste: 28. august 2019 od 07:20 h. do 18:30 h. 82kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ocenenie Otvorená samospráva 218kB
  Viac sa dočítate o prestížnom ocenení URL: https://platstarostu.sk/  
  https://platstarostu.sk/?obec=SK0421543373  
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ponuka SANAC 33kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
31kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - v obci Nálepkovo: časť Zahájnica č.d. 16, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 dňa 14. august 2019 od 11:30 h. do 14:30 h. 81kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - v obci Nálepkovo: časť Zahájnica č. d. 6, 8, 15, 161, 165, 764 dňa 14. august 2019 od 08:00 h. do 11:30 h. 81kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - časť Zahájnica č.d. 52, 54, 240 81kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - Zahájnická cesta 0 Nálepkovo, ČOM: 0000313482, EIC: 24ZVS0000063945D 81kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - časť obce Nálepkovo: Zahájnica č.d. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 75, 788 81kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Furmanské preteky - plagát 1,14MB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o plánovanom výrube drevín / krovitých porastov 824kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie – okliesnenie a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením 99kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam pre pacientov Gelnica SNV 66,2kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výberové konanie 601kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o štatistickom zisťovaní 208kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie 17,5kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie KCP 173 100kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie KCP 180 963kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zájazd na Oravu 09.08.2019 191kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kosenia 2019 26,1kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Článok o kovoch 565kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Tlačivo pre občanov - SMS rozhlas 26,7kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Požiar v jarnom období 34,7kB
 
  Označovanie obalov  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Označovanie obalov 305kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie List p. prezidenta Andreja Kisku starostovi obce 95kB
 
   
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o súčinnosť pri povinnosti registrácie ošípaných aj s 1 kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu-postup 141kB
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 31kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie ŠU SR - Zisťovanie SILC 62kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre prevádzkovateľov MZZO 615kB
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Tlačivo pre oznámenie 111kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Nálepkovo zber odpadu 2019 46kB
 
  Cenník skipasov - lyžiarsky vlek - Krečno 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník skipasov - lyžiarsky vlek - Krečno 2018 87,4kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Správa miestnej volebnej komisie v Nálepkove o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018 77,9kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ako správne triediť odpad 858kB
 
  SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (príručka pre štátnu a verejnú správu, poradne a predškolské zariadenia)  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE - A4

164kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (príručka pre štátnu a verejnú správu, poradne a predškolské zariadenia) 571kB
 
  Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017 643kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie „Začarovaný kruh chudoby vs. finančné stimuly pre zamestnanosť a lepšie životné podmienky“ 32,5kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Splnili Ste si povinnosť? 47kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk